Առցանց ուսուցում Մարտ 16-20

1*Նախագիծ

Ընթացքը՝ Սովորողներ տանը ուսումնասիրում են միաբջիջ և բազմաբջիջ օրգանիզմեր, նշում են այդ երկու տեսակի օրգանիզմների միջև առկա նմանությունները և տարբերությունները: Ընտրում են մի միաբջիջ կամ բազմաբջիջ օրգանիզմ պատրաստում են տեղեկություն տվյալ օրգանիզմի մասին նշելով.

инфузориа туфелька

.տեսակը

.կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ հատկությունները

.որտեղ են տարածված

.ապրելու պայմանները

.թվարկում են  առկա առանձնահատկությունները.

Տեսակը

Հողաթափիկը ինֆուզորիաների դասի նախակենդանի է։

Կառուցվածքը

Նրա մարմինը երկարավուն է, օվալաձև, երկարությունը՝ 0,2 — 0,3 մմ։ Մարմնի ձևը նման է կոշիկի: Այն ունի արտաքին ամուր բջջապլազմային և ներքին հատիկավոր շերտեր։

Ամբողջ մարմինը հավասարաչափ ծածկված է թարթիչներով, որոնց շնորհիվ հողաթափիկը շարժվում է։ Մարսողությունը ներբջջային է։ Բնորոշ է անսեռ բազմացումը։

Ապրելու պայմաններ

Հողաթափիկի բնակավայրը բոլոր քաղցրահամ ջրերում է՝ լճացած ջրով և ջրի մեջ տարրալուծող օրգանական նյութերի առկայությամբ: Այն կարելի է գտնել ջրամբարներում ՝ վերցնելով տիղմով ջրի նմուշները և ուսումնասիրելով դրանք մանրադիտակի տակ:

Առանձնահատկությունները

  • Միաբջիջ
  • Տեղաշարժվում է թարթիչների միջոցով
  • Նման է կոշիկի
  • Ապրում է քաղցրահամ ջրում
  • Ներբջջային մարսողություն
  • Անսեռ բազմացում

 

Միաբջիջ և բազմաբջիջ օրգանիզմների առանձնահատկությունները

Կախված օրգանիզմները կազմող բջիջների քանակից, դրանք բաժանվում են միաբջիջ և բազմաբջիջ օրգանիզմների:

Միաբջիջ օրգանիզմները բաղկացած են մի բջիջից, որը ծառայում է որպես ամբողջ օրգանիզմ: Այս բջիջներից շատերը շատ ավելի բարդ են, քան բազմաբջիջ օրգանիզմների բջիջները:

Բազմաբջջային օրգանիզմների մարմինը բաղկացած է բազմաթիվ բջիջներից, որոնք միավորված են հյուսվածքների, օրգանների և օրգանների համակարգերի մեջ:

Միաբջիջ օրգանիզմներում բջիջը կատարում է ամբողջ օրգանիզմի դերը, իսկ բազմաբջիջ օրգանիզմներում բջիջները կատարում են տարբեր գործողություններ, տարբերվում իրենց կառուցվածքով և գործառույթներով:

Բազմաբջջային օրգանիզմների բջիջները կատարում են մեկ կամ մի քանի հատուկ ֆունկցիաներ: Այդ բջիջների կառուցվածքը ավելի պարզ է, քան միաբջջինը, բայց նա շատ ավելի արդյունավետ է կատարում հատուկ ֆունկցիան, օրինակ արյան բջիջներ կամ տեսողական բջիջներ:

Արդյունքները.
Փորձի ընթացքը նկարել և տեղադրել բլոգում:

 

2*Պատասխանիր հարցերին.

1. Բույսերից եւ կենդանիներից բացի՝ ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ գիտեք:

Ըստ վերջին դասակարգման կենդանի օրգանիզմները բաժանվում են վեց թագավորությունների։ Բացի բույսերից և կենդանիներից կան նաև բակտերիաներ, սնկեր, արքեաներ, պրոտոզոյներ։
2. Շրջապատի որևէ բույսի կամ կենդանու օրինակով ներկայացրե՛ք նրանց հիմնական հատկությունները:

Ջունգարական գերմանամուկը կենդանիների թագավորությունից, կրծողների կարգից է: Դասվում է Համստերների ենթաընտանիքի մեջ։

Կակտուսները բույսերի թագավորությունից են, երկշաքիլ բազմամյա բույսերի ընտանիքից։

3. Արդյոք կա՞ն կենդանի օրգանիզմների հատկություններ, որոնք բացակայում են անկենդան մարմիններում:

Կենդանի օրգանիզմներին պահանջվում է ջուր, ջերմություն, սննդանյութեր, թթվածին և արևային էներգիա։ Իսկ անկենդան մարմիններին ոչինչ չի պահանջվում։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s