Առցանց ուսուցում Ապրիլ 1

986-989, 996-999 տանը

 

  1. Կոտորակի համարիչը գրի առնելով որպես կարգային գումարելիների գումար՝ կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվով բազմապատկված համակարգային տասնորդական կոտորակների գումարի տեսքով.

բ) 18/1000=10/1000+8/1000=10*1/1000+8*1/1000

դ) 100/1000=100*1/1000

ե) 839/1000=800/1000+30/1000+9/1000=800*1/1000+30*1/1000+9*1/1000

 

  1. Կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվերով բազմապատկված կարգային միավորների և համակարգային տասնորդական կոտորակների գումարի տեսքով.

ա) 930/100 = 900/100+30/100=900*1/100+30*1/100

բ) 46723/10000=40000/10000+6000/10000+700/10000+20/10000+3/10000=  40000*1/10000+6000*1/10000+700*1/10000+20*1/10000+3*1/10000

գ)83018/1000=80000/1000+3000/1000+10/1000+8/1000=80000*1/1000+3000*1/1000+10*1/1000+8*1/1000

դ) 307/10=300/10+7/10=300*1/10+7*1/10

ե) 6421/10=6000/10+400/10+20/10+1/10=6000*1/10+400*1/10+20*1/10+1*1/10

զ) 3245/100=3000/100+200/100+40/100+5/100=3000*1/100+200*1/100+40*1/100+5*1/100

է) 1074003/100000=1000000/100000+70000/100000+4000/100000+3/100000=  1000000*1/100000+70000*1/100000+4000*1/100000+3*1/100000

ը) 56251/1000=50000/1000+6000/1000+200/1000+50/1000+1/1000=   50000*1/1000+6000*1/1000+200*1/1000+50*1/1000+1*1/1000

 

  1. Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

բ) 8*1/10+7*1/100=8/10+7/100=87/100

դ) 5*100+4*10+2*1/10=500+40+2/10=5402/10

զ) 6*1/10+9*1/100+7*1/1000=6/10+9/100+7/1000=697/1000

 

  1. Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ մասը.

բ) 3/10

գ) 639/10=63 9/10

դ) 865/100=8 65/100

զ) 69933/1000=69 933/1000

է) 11876/100=118 76/100

ը) 939/10000

 

  1. Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) X+14/7=20

X=20-14/7=140/7-14/7=126/7=18

գ) X+5/4=9/4

X=9/4-5/4=4/4=1

դ) X-13/7=14/7

X=14/7+13/7=27/7=3 6/7

ե) X-5/3=2

X=2+5/3=6/3+5/3=11/3=3 2/3

զ) X-4/9=4

X=4+4/9=36/9+4/9=40/9=4 4/9

 

  1. Ստուգե՛ք, թե ճիշտ են արդյոք անհավասարությունները.

ա) 3 4/7>3 1/7

25/7>22/7 ճիշտ է

բ) 8 3/9>7 3/9

75/9>66/9 ճիշտ է

գ) 35/6>3 1/6

35/6>19/6 ճիշտ է

դ) 8 5/6<73/6

53/6<73/6 ճիշտ է

ե) 32/31<1 6/31

32/31<37/31 ճիշտ է

զ) 72/10<8 1/10

72/10<81/10 ճիշտ է

 

  1. Որոշե՛ք, թե տրված երկու մեծություններից առաջինը երկրորդի որ մասն է.

բ) 1 սմ3 և 1 մ3

1մ3=100*100*100=1000000սմ3

1/1000000 մասը

գ) 1 դմ2 և 1 մ2

1մ2=10*10=100դմ2

1/100 մասը

 

  1. Ի՞նչ կոորդինատներ ունեն A, B, C, D, E կետերը.

A(-7,0)

B(-2,0)

C(+2,0)

D(+7,0)

E(-12,0)

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s