Առցանց ուսուցում Մարտ 30 — Ապրիլի 1

  1. Եռանկյան պարագիծը 84 սմ է։ Գտե՛ք նրա կողմերի երկարությունները, եթե նրանք համեմատական են 7, 9, 12 թվերին։

7x+9x+12x=28x=84

X=84:28=3

7*3=21

9*3=27

12*3=36

 

  1. Գծագրում, որը գծված է 1 ։ 5 մասշտաբով, մանրակի երկարությունը հավասար է 7 1/5 սմ­ի։ Ինչի՞ է հավասար մանրակի երկարությունը մեկ ուրիշ գծագրում, որի մասշտաբը՝

ա) 1 ։ 3 է, բ) 2 ։ 1 է։

7 1/5 * 5 = 36/5 * 5 = 36

ա) 36 : 3 = 12 սմ

բ) 2 * 36 = 72 սմ

  1. Բանվորների մի խումբ կատարել է ամբողջ աշխատանքի 25 %­ը, երկրորդը՝ մնացած մասի 40 %­ը։ Աշխատանքն ավարտել է երրորդ խումբը։ Ամբողջ աշխատանքի քանի՞ տոկոսն է կատարել երրորդ խումբը։

100-25=75%

75-100%

X-40%

X=75*40:100=30%

25+30=55%

100-55=45%

  1. 16 շինարարներ շենքի պատերը կառուցել են 81 օրում։ Քանի՞ շինարար կկառուցի նույնանման շենքի պատերը 36 օրում։

1 շինարար-81*16=1296 (1 օրում)

1296:36=36(շինարար)

  1. Տրված է ABC եռանկյունը։ Նրա AB կողմը 3 սմ­ով մեծ է AC կողմից, իսկ BC կողմը 2 սմ­ով մեծ է AB­ից։ Գտե՛ք ABC եռանկյան կողմերի երկարությունները, եթե նրա պարագիծը 29 սմ է։

AB+BC+AC=29

AB+AB+2+AB-3=29

3AB=30

AB=30:3=10

AC=AB-3=10-3=7

BC=AB+2=10+2=12

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s