Առցանց ուսուցում Տնային աշխատանք Ապրիլի 20 — Մայիսի 15

Սահմանել «Քրիստոնեություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություն

Քրիստոնեությունը (հուն․՝ Χριστός՝ «օծյալ») միաստվածային կրոն է։ Այն հիմնվել է Պաղեստինում I դարում:

Քրիստոնյա ու քրիստոնեություն տերմինները շրջանառության մեջ է դրել եկեղեցու հայր Իգնատիոս Անտիոքացին 2-րդ դարի կեսերին Անտիոք քաղաքում:

Քրիստոնեության հիմքում ընկած է մեղքից և մահից մարդուն ազատելու նպատակով մարդու կերպարանքի մեջ մարմնացած Աստծո որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի մասին վարդապետությունը։

Քրիստոնեության սրբազան գիրքը Աստվածաշունչն է, որն իրենից ներկայացնում է Աստծո խոսքը՝ ուղղված իր իսկ արարած աշխարհին։

Հայտնությամբ տրված քրիստոնեական դավանանքի հիմնական դրույթները համառոտ և ամփոփ բանաձևված են Հավատո հանգանակներում։

Քրիստոնեությունն ընդունում է Հին կտակարանի ավանդությունը միակ Աստծո մասին, բայց դրա հետ մեկտեղ այն նաև բերում է Սուրբ Երրորդության գաղափարը, ըստ որի՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգին մի ամբողջական բնություն են։

hisus-qristosov-haytnvats-asttso-sery-8583

Քրիստոնեությունը առաջ է եկել հրեական միջավայրում։ Աստվածաշնչի համաձայն Հիսուս Քրիստոսը դաստիարակվել է որպես հրեա և հետևել է Հին կտակարանի պատվիրաններին։  Երեսուն երեք տարեկան հասակում Հիսուս Քրիստոսը խաչվում է և իր հարությունից հետո երեք ու կես տարի անց նրա 12 առաքյալների ու 70 աշակերտների կողմից քրիստոնեությունը սկսվում է տարածվել նաև այլ ժողովուրդների շրջանում։

khorhrdavor-yntriqi-patkeragrutyunn-u-khorhurdy-4223

Սկզբում քրիստոնեությունը տարածվում հրեական միջավայրում, սակայն Պողոս առաքյալի քարոզների շնորհիվ այն սկսեց ճանաչվել նաև այլ ազգերի կողմից։ Մինչև V դարը քրիստոնեության տարածումն ընթանում էր Հռոմեական կայսրության տարածքում, Մեծ Հայքում, Սիրիայում, Եթովպիայում, Հունաստանում, իսկ հիմնականում 1-ին հազարամյակից սկսած նաև սլավոնական և եվրոպական երկրներում։ Այժմ քրիստոնեությունը տարածված է Եվրոպայում, Ռուսաստանում, հյուսիսային ու հարավային Ամերիկաներում և այլուր:

Ժամանակի ընթացքում քրիստոնեական եկեղեցին ճյուղավորվել է արևելաքրիստոնեական՝ Ուղղափառությունը, և արևմտաքրիստոնեական՝ Կաթոլիկությունը, ուղղությունների։ 16-րդ դարում ձևավորվել է քրիստոնեության երրորդ մեծ ուղղությունը՝ Բողոքականությունը։

Տաս հասկացութուն կապված քրիստոնեության հետ․

 1. Աստվածաշունչը և Սուրբ Ավանդությունը դա Աստծո խոսքն է, որն ուղղված է իր արարած աշխարհին։
 2. Հիսուս Քրիստոսը Աստծո Որդին է, որը մարդկային կերպարանք ստացավ և որի խաչելությամբ մարդիկ փրկվեցին։
 3. Քրիստոնեական կրոնի աստվածը Սուրբ Երրորդությունն է՝ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին։
 4. Հիսուս Քրիսոսի հարությունն ու համբարձումը։
 5. Ըստ քրիստոնեության՝ մարդկային կյանքն ամենամեծ արժեքն է։
 6. Մարդու հոգին անմահ է։
 7. Մարդը ստեղծված է Աստծո կողմից իր նմանությամբ։
 8. Բոլոր մարդիկ հավասար են Աստծո առաջ։
 9. Արդարների հարության մասին ուսուցում, ըստ որի արդարները պիտի հարություն առնեն և ժառանգեն ֆիզիկական աշխարհը։
 10. Կարևոր քրիստոնեական խորհուրդն են․
 • Մկրտությունը, որն ազդարարում է մարդու մուտքը քրիստոնեական կյանք։
 • Հաղորդությունը՝ եկեղեցական արարողակարգի ընթացքում սրբագործված հացի և գինու ճաշակում, որը նշանակում է, որ մարդը հավատում է Քրիստոսին, ճաշակում է նրա Մարմինն ու Արյունը, որպեսզի Քրիստոսը ապրի նրա մեջ։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s