Առցանց ուսուցում Տնային աշխատանք Մայիսի 14

1124-1130 մնաց.,1131, 1133 բ, 1140,1143

 1. Կատարե՛ք հանում.

բ) 81,22 – 53,12=28,1

դ) 17,1 – 8,256=8,844

զ) 7,35 – 6,35=1

 1. Ձևակերպե՛ք բնական թվից դրական տասնորդական կոտորակ հանելու կանոնը։

9-8/10=82/10=8,2

 

 1. Կատարե՛ք հանում.

բ) 5 – 2,63=2,37

դ) 1 – 0,047=0,953

զ) 102 – 96,24=5,76

 

 1. Ձևակերպե՛ք դրական տասնորդական կոտորակից բնական թիվ հանելու կանոնը։

50/10-4=10/10=1

 

 1. Կատարե՛ք հանում.

բ) 3,263 – 2=1,263

դ) 11,397 – 9=2,397

զ) 34,56 – 29=5,56

 

 1. Ինչքանո՞վ է 27 մ 38 սմ­ը մեծ 1381 սմ‐ից։

1357

 

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 43,19 + x = 45,114

X=45,114-43,19=1,924

դ) 53,27 + x = 90

X=90-53,27=36,73

 

 1. Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։ Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ­ով, իսկ փոքր կողմը՝ 5,5 դմ­ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

10,01-3,2=6,81 դմ

6,37-5,5=0,87 դմ

6,81+6,81=13,62 դմ

0,87+0,87=1,74 դմ

13,62+1,74=15,36 դմ

 

 1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

բ) (56,37 – 43,21) ։ 10 – (2,36 – 2,01) ։ 100

56,37 – 43,21=13,16

2,36 – 2,01=0,35

13,16:10=1,316

0,35:100=0,0035

1,316-0,0035=1,3125

 

 1. Երեք ուղիղներ տարված են այնպես, որ նրանց հատման կետերի քանակը 3 է։ Քանի՞ անկյուն կստացվի այդ ուղիղների հատումից։

12

 

 1. Ուղանկյուն զուգահեռանիստի չափումներն են՝ 2 5/6 սմ, 2 8/9 սմ և 3 սմ։ Որոշե՛ք զուգահեռանիստի ծավալը և գտե՛ք, թե նիստերից որը ավելի մեծ մակերես ունի։

2 5/6*2 8/9=221/27

221/27*3=221/9=24 5/9

 

2 5/6*3=8 ½

2 8/9*3=8 2/3

221:27=8 5/27

8 ½ > 8 5/27 > 8 2/3

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s