Առցանց ուսուցում Տնային աշխատանք Մայիսի 17

1148-1158 մնաց.,1131, 1133 բ, 1140, 1169

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 16,387 ⋅ 0,29=4,75223

դ) 17,32 ⋅ 896,1=15520,452

զ) 0,92 ⋅ 10,03=9,2276

ը) 23,57 ⋅ 8,192=193,08544

թ) 17,17 ⋅ 17,17=294,8089

 1. Հիմնվելով տասնորդական կոտորակների բազմապատկման կանոնի վրա՝ ձևակերպե՛ք դրական տասնորդական կոտորակն ամբողջ թվով բազմապատկելու կանոնը։

55/10*9=49,5

 

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 0,302 ⋅ 5=1,510

դ) 14,55 ⋅ 2=29,10

զ) 6,37 ⋅ 9=57,33

ը) 12,5 ⋅ 80=1000

թ) 31,232 ⋅ 25=780,800

 

 1. Հիմնվելով տասնորդական կոտորակների բազմապատկման կանոնի վրա՝ ձևակերպե՛ք ամբողջ թիվը տասնորդական կոտորակով բազմապատկելու կանոնը։

6*3/10=1,8

 

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 200 ⋅ 1,25=250

դ) 4 ⋅ 2,575=10,300

զ) 134 ⋅ 1,73=231,82

ը) 9 ⋅ 34,392=309,528

թ) 236 ⋅ 7,24=1708,64

 

 1. Կարո՞ղ է արդյոք երկու տասնորդական կոտորակների արտադրյալի ամբողջ մասը զրոյից տարբեր լինել, եթե արտադրիչներից յուրաքանչյուրի ամբողջ մասը հավասար է զրոյի։

Ոչ

 

 1. Կարո՞ղ է արդյոք երկու թվերի արտադրյալը բնական թիվ լինել, եթե արտադրիչներից մեկը տասնորդական կոտորակ է։

Այո

 

 1. Ճանապարհորդը 4 ժ քայլել է 5,2 կմ/ժ արագությամբ և 3 ժ՝ 4,8 կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ճանապարհ է նա անցել։

5,2*4=20,8 կմ

3*4,8=14,4 կմ

20,8+14,4=35,2 կմ

 

 1. Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

բ) 5,71 ⋅ 23 և 2,8 ⋅ 45

5,71*23=131,33

2,8*45=126

131,33>126

դ) 4,25 ⋅ 11,1 և 56,8 ⋅ 0,2

4,25*11,1=47,175

56,8*0,2=11,36

47,175>11,36

ե) 0,705 ⋅ 9,43 և 8,99 ⋅ 0,77

0,705*9,43=6,64815

8,99*0,77=6,9223

6,64815<6,9223

զ) 0,006 ⋅ 1000 և 100 ⋅ 0,083

0,006*1000=6

100*0,083=8,300

6<8,300

 

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 8,1 ⋅ (10,1 ⋅ 0,93)=8,1*9,393=76,0833

գ) (15,2 ⋅ 6) ⋅ 8,7=91,2*8,7=793,44

դ) 9,8 ⋅ 6,5 ⋅ 4,3=273,910

ե) 5 ⋅ 9,8 ⋅ 0,2=9,80

զ) 36,2 ⋅ 10 ⋅ 8,5=3077

 

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 7,31 ⋅ 2,06=+15,0586

բ) 0,1 ⋅ 4,767=+0,4767

գ) (–5,32) ⋅ (–2,2)=+11,704

դ) 20,02 ⋅ (–11,99)=-240,0398

զ) 12,12 ⋅ 10,01=+121,3212

է) (–0,72) ⋅ (–0,27)=+0,1944

ը) (–3,61) ⋅ 9,876=-35,65236

թ) (–0,01) . 43,9=-0,439

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s