Առցանց ուսուցում Տեսադաս Մայիսի 20

1197 ա, գ, դ, թ, զ   1198 ա, գ, դ, ե,  1199 ա, գ, դ,  1202  ա,  1204 ա,գ

  1. Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

ա) 0,9382~0,9

գ) 100,5621~100,5

դ) 1,0625~1

թ) 0,0008~0

զ) 6,0999~6

 

  1. Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 7,8932~7,9

գ) 0,1111~0,2

դ) 0,9999~1

ե) 65,6788~65,68

 

  1. Ասե՛ք, թե մինչև որ կարգն է կլորացված թիվը.

ա) 93,6527~93,65

Հարյուրերորդական

գ) 0,563891~0,564

Հազարերորդական

դ) 0,563891~0,6

Տասնորդական

 

  1. Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=1,6854~1,69

 

  1. Թվերը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները, ապա կատարե՛ք հաշվումները.

ա) 2,9519 + 0,24159=3,19

2,9519~2,95

0,24159~0,24

2,95+0,24=3,19

 

գ) 43,927 ⋅ 0,00609=0,4393

43,927~43,93

0,00609~0,01

43,93*0,01=0,4393

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s