Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք

Կատարում ենք առաջադրանքները:

 1. Կարգի ենք բերում տեքստը՝ ուղղելով կետադրական, ուղղագրական, այլ տիպի տարբեր սխալները:
  • Փիլիսոփայական քարի ստեխցումը եղել է ալքիմյայի հնագույն հետազոտություների նպատակակետերից մեկը: Այդ քարը մի արասպելական նյութ է որն ապշեցուցիչ հզորությունի ունի եւ կարող է ցանկացաց մետաղ ոսկու վերածել: Քարի օգնությամբ կարելի է ստանալ նաեւ Կյանքի Էլիքսիրը որը խմողին անմահություն է շնորում: Հարյուրամյակների ընթածքում եղել են Փիլիսոփայական քարի ստեխցման բազմաթիվ դեպքեր սակայն ներկայումս հայտնի միակ Փիլիսոփայական քարը, պատկանում է հանրահայտ ալքիմիկոս եւ օպերային երաժշտության մեծ սիրահար պրն. Նիքողայոս Ֆլամերին:

Փիլիսոփայական քարի ստեղծումը եղել է ալքիմիայի հնագույն հետազոտությունների նպատակակետերից մեկը: Այդ քարը մի առասպելական նյութ է, որն ապշեցուցիչ հզորություն ունի և կարող է ցանկացած մետաղ ոսկու վերածել: Քարի օգնությամբ կարելի է ստանալ նաև Կյանքի Էլիքսիրը, որը խմողին անմահություն է շնորհում: Հարյուրամյակների ընթացքում եղել են Փիլիսոփայական քարի ստեղծման բազմաթիվ դեպքեր, սակայն ներկայումս հայտնի միակ Փիլիսոփայական քարը, պատկանում է հանրահայտ ալքիմիկոս և օպերային երաժշտության մեծ սիրահար պրն. Նիքողայոս Ֆլամերին:

2. Առանձնացնում ենք տեքստի ածականներն ու բնութագրում: Օրինակ՝ հզորագույն-որակական ածական, գերադրական աստիճան, մետաղյա-հարաբերական ածական:

 • Անցյալ դարի վերջին վիեննացի աստղագետ Պալիսը հայտնաբերեց նոր աստղակերպ: Գիտնականն աստղագիտական հզոր գործիքներ ձեռք բերելու միջոցներ չուներ: Նա հայտարարեց, որ վաճառում է նոր երկնային մարմնին անուն տալու իրավունքը: Իսկույն հայտնվեց գնորդը: Դա բարոն Ալբերտ ֆոն Ռոտշիլդն էր: Միլիոնատիրոջ ցանկությամբ աստղակերպն անվանվեց սիրելի կնոջ՝ Բետինայի անունով:

Անցյալ դարի վերջին վիեննացի աստղագետ Պալիսը հայտնաբերեց նոր աստղակերպ: Գիտնականն աստղագիտական հզոր գործիքներ ձեռք բերելու միջոցներ չուներ: Նա հայտարարեց, որ վաճառում է նոր երկնային մարմնին անուն տալու իրավունքը: Իսկույն հայտնվեց գնորդը: Դա բարոն Ալբերտ ֆոն Ռոտշիլդն էր: Միլիոնատիրոջ ցանկությամբ աստղակերպն անվանվեց սիրելի կնոջ՝ Բետինայի անունով:

անցյալ-հարաբերական ածական

վերջին-հարաբերական ածական

վիեննացի-հարաբերական ածական

նոր-որակական ածական, գերադրական աստիճան-ամենանոր; բաղդատական աստիճան- նվազ նոր

աստղագիտական-հարաբերական ածական

հզոր-որակական ածական, գերադրական աստիճան-ամենահզոր; բաղդատական աստիճան-պակաս հզոր

երկնային-հարաբերական ածական

սիրելի-որակական ածական, գերադրական աստիճան-ամենասիրելի; բաղդատական աստիճան-նվազ սիրելի

3. Կետադրում ենք տեքստը:

 • Ամառային սիրուն երեկո էր և արեգակն արդեն թեքվում էր դեպի իր մուտքը: Մի փոքր տոթ օդին խառնվել էր մեղմ հովիկը և զբոսնելը հաճելի էր դարձել: Հանգստյան օր էր ծովափին շատ մարդիկ կային: Բոլորն անհանգիստ էին և հայացքներն ուղղվել էին ծովում ինչ-որ կետի: Ոչ ոք չէր ուզում բան ասել և չէր էլ ուզում լսել ինչ- որ բան: Միայն բարձրախոսն էր անտարբեր ընդհանուր հուզմունքին և բարեխղճորեն իր գործն էր անում զբաղեցնում էր հանգստացող հասարակությանը: Հաղորդավարը միապաղաղ ձայնով ինչ-որ բան էր կարդում և այդ ձայնը մատնում էր ձանձրույթն ու հոգնածությունը: Մակույկավարների տնակում անվերջ զնգում էր հեռախոսը և ոչ մեկը չէր մոտենում որ խոսեր կամ գոնե անջատեր այն: Մանկան երկնքին ուղղված հայացքը խաղաղ էր հանգիստ: Հեռվում սարերից այն կողմ հնչում էր անտառի բնակիչների վայրի գազանների ձայնը:

Ամառային սիրուն երեկո էր, և արեգակն արդեն թեքվում էր դեպի իր մուտքը: Մի փոքր տոթ օդին խառնվել էր մեղմ հովիկը և զբոսնելը հաճելի էր դարձել: Հանգստյան օր էր, ծովափին շատ մարդիկ կային: Բոլորն անհանգիստ էին և հայացքներն ուղղվել էին ծովում ինչ-որ կետի: Ոչ ոք չէր ուզում բան ասել և չէր էլ ուզում լսել ինչ-որ բան: Միայն բարձրախոսն էր անտարբեր ընդհանուր հուզմունքին և բարեխղճորեն իր գործն էր անում, զբաղեցնում էր հանգստացող հասարակությանը: Հաղորդավարը միապաղաղ ձայնով ինչ-որ բան էր կարդում, և այդ ձայնը մատնում էր ձանձրույթն ու հոգնածությունը: Մակույկավարների տնակում անվերջ զնգում էր հեռախոսը, և ոչ մեկը չէր մոտենում որ խոսեր կամ գոնե անջատեր այն: Մանկան երկնքին ուղղված հայացքը խաղաղ էր, հանգիստ: Հեռվում սարերից այն կողմ հնչում էր անտառի բնակիչների, վայրի գազանների ձայնը:

4. Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։ Հետևությո՛ւն արա։

 • Որ ի փոքուն հավատարիմ է` եւ ի բազմին հաւատարիմ է, եւ որ ի փոքուն անիրաւ է` ևւ ի բազմին անիրաւ է:      
  • ի փոքուն      — փոքրում,  փոքրի մեջ
  • ի բազմին     — շատի մեջ

Որ փոքրում հավատարիմ է՝ և շատի մեջ հավատարիմ է, և որ փոքրի մեջ անիրավ է՝ և շատի մեջ անիրավ է։

 • Ամենայն որ զչար գործէ` ատէ զլոյս եւ ոչ գայ առ լոյսն, զի մի՛ յանդիմանիցին գործք նորա։
  • զչար գործէ — չարիք է գործում
  • զլոյս — լույսը
  • ոչ գայ — չի գալիս
  • առ լոյսն — լույսի մոտ, դեպի լույսը
  • մի՛ յանդիմանիցին — չհանդիմանվեն, չեն հանդիմանվի, չպիտի հանդիմանվեն

Ամենայն որ չարիք է գործում՝ ատում է լույսը և չի գալիս դեպի լույսը, չի հանդիմանվի գործը նրա։

 • Երկիւղ ոչ գոյ ի սէր, այլ սէրն կատարեալ ի բաց մերժէ զերկիւղն։
  • ոչ գոյ — չկա, գոյություն չունի
  • ի սէր -սիրո մեջ
  • սէրն կատարեալ — կատարյալ սերը
  • ի բաց մերժէ — մերժում է, վանում է, հեռացնում է

Երկյուղ գոյություն չունի սիրո մեջ, այլ կատարյալ սերը մերժում է երկյուղն։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s