Մարմինների փոխազդեցությունը։ Մարմնի զանգված։ Զանգվածի միավորները

Լուծել Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից էջ 25 -39 առաջադրանքները

Համացանցից կամ հանրագիտարաններից փնտրտել և գտնել տարբեր երկրների զանգվածի չափման միավորները և պատրաստել նյութ:

600:1,5

Պատ.` գնդակի զանգվածը 400 անգամ։

2.5*1000=2500կգ

Պատ.` 2500կգ:

0,025*1000=25,000գ

Պատ․՝ 25գ։

250:1000=0,25

Պատ․՝ 0,25կգ։

40:0,4=400:4=100

Պատ․՝ 100 անգամ։

0,75*1000=750,00

Պատ․՝ 750կգ։

7,5*1000=7500,0

Պատ․՝ 7500գ։

750:1000=0,75

Պատ․՝ 0,75կգ։

5:2=2,5

Պատ․՝ Բ սայլակի զանգվածը մեծ է 2,5 անգամ։

4*1000=4000

Պատ․՝ 4000կգ։

0,4*1000=400

Պատ․՝ 400գ։

400:1000=0,4

Պատ․՝ 0,4կգ։

12:4=3

Պատ․՝ երկրորդ բեկորի զանգվածը մեծ է 3 անգամ:

0,035*1000=35

Պատ․՝ 35կգ։

0,35*1000=350,00

Պատ․՝ 350գ։

350:1000

էջ 30

Տարբերակ 2
I. Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6բ նկարում պատկերված չափագլանով.

  1. 1000մլ 2. 100մլ 3. 250մլ 4. 10մլ

II. Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը.
1․ 5մլ 2. 2մլ 3.10մլ 4. 50մլ

III. Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը.
1-60մլ 2 .165մլ 3 .940մլ 4 .75մլ

3*5=15

150+15=165մլ

Տարբերակ 4
I. Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի չափել 6դ նկարում պատկերված չափագլանով.
1.1000մլ 2 .100մլ 3 .250մլ 4. 10մլ

Պատ․՝1:

II. Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը.
1․ 5մլ 2 .2մլ 3. 10մլ 4 .50մլ

Պատ․՝3:

III. Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը.
1․ 60մլ 2. 165մլ 3 .940մլ 4. 75մլ

Պատ․՝3:

էջ 31

  1. Մարմնի ծավալի որոշումը
    Տարբերակ 1
    I. Ինչքա՞ն է 7-րդ նկարում պատկերված չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը. 1.1000սմ3 2. 100սմ3 3 .500սմ3 4. 10սմ3

100:10=10սմ3

Պատ․՝4:

II. Որոշեք չափագլանում գտնվող ջրի ծավալը (նկ. 7, ձախից).

1 .1000սմ3 2.490սմ3 3 .500սմ3 4. 480

500-10=490սմ3

Պատ․՝2:

III. Ջրով լցված նույն չափագլանի մեջ իջեցված է մարմին (նկար 7, աջից): Ինչքա՞ն է ջրի և մարմնի ծավալը միասին. 1. 300սմ3 2.1000սմ3 3. 750սմ3 4, 800սմ3

Պատ․՝4:

IV. Ինչքա՞ն է մարմնի ծավալը.

1. 310սմ3 2 .400սմ3 3. 300սմ3 4. 800սմ3

800-490=310սմ3

Պատ․՝1:

Տարբերակ 2
I. Որքա՞ն է 8-րդ նկարում պատկերված չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը. 1. 10սմ3 2. 1սմ3 3 .2սմ3 4. 100սմ3

20-10=10

10:10=1սմ3

Պատ․՝2:

II. Որոշեք չափագլանում եղած ջրի ծավալը (նկ. 8, ձախից). 1.100սմ3 2 .70սմ3 3. 10սմ3 4. 80սմ3

Պատ․՝2:

III. Ջրով լցված նույն չափագլանի մեջ իջեցված է պնդօղակը (նկար 7, աջից): Ինչքա ն է ջրի և պնդօղակի ծավալը միասին. 1.50սմ3 2 .60սմ3 3 .80սմ3 4 .70սմ3

Պատ․՝3:

VI. Որքա՞ն է պնդօղակի ծավալը. 1.10սմ3 2.100սմ3 3. 80սմ3 4. 55սմ3

80-70=10սմ3

Պատ․՝1:

էջ 32

Տարբերակ 3
I. Որքա՞ն է 9-րդ նկարում պատկերված չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը.

  1. 100սմ3 2. 10սմ3 3. 2սմ3 4. 1սմ3

20-10=10

10:10=1սմ3

Պատ․՝4:

II. Որոշեք չափագլանում եղած ջրի ծավալը (նկ. 9, ձախից).
1.81սմ3 2 .54սմ3 3 .100սմ3 4 .80սմ3

Պատ․՝2:

III. Ջրով լցված նույն չափագլանի մեջ իջեցված է մարմին (նկար 9, աջից): Ինչքա՞ն է ջրի և մարմնի ծավալը միասին.

  1. 81սմ3 2. 80սմ3 3. 75սմ3 4. 70սմ3

Պատ․՝1:

IV. Ինչքա՞ն է մարմնի ծավալը.
1.27սմ3 2 .25սմ3 3 .70սմ3 4 .35սմ3

81-54=27սմ3

Պատ․՝1:

Տարբերակ 4
I. Որքա՞ն է 10-րդ նկարում պատկերված չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը.

  1. 10սմ3 2. 5սմ3 3. 2սմ3 4. 100սմ3

20-10=10

10:2=5սմ3

Պատ․՝2:

II. Որոշեք չափագլանում եղած ջրի ծավալը (նկ. 10, ձախից).
1.90սմ3 2. 60սմ3 3. 100սմ3 4. 55սմ3

Պատ․՝2:

III. Ջրով լցված նույն չափագլանի մեջ իջեցված է գլանը (նկար 10, աջից): Ինչքա՞ն է ջրի և գլանի ծավալը միասին.
1.90սմ3 2 .80սմ3 3.45սմ3 4 .60սմ3

Պատ․՝1:

IV. Որքա՞ն է գլանի ծավալը.
1.90սմ3 2 .35սմ3 3.30սմ3 4 .25սմ3

60-90=30սմ3

Պատ․՝3:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s