Նյութի խտություն։ Մարմնի զանգվածի և ծավալի հաշվում

Մարմնի զանգվածի և ծավալի հաշվումը

Դասարանում քննարկվող հարցեր:

Մի քանի փորձերով ներմուծել <<Նյութի խտություն>>մեծությունը

1.Որ մեծությունն է կոչվում նյութի խտություն

Նյութի խտությունը կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և ծավալի հարաբերության․

2.Ինչպես է որոշվում նյութի խտությունը

Խտություն=զանգված/ծավալ

3.Ինչ միավորներով  է արտահայտվում նյութի խտությունը

Արտահայտվում է կգ/մ3 և գ/սմ3

4.Ինչպես կարելի է հաշվել մարմնի ծավալը,եթե հայտնի են նրա զանգվածը և նրա խտությունը

Մարմնի ծավալը հավասար է նրա զանգվածի և խտության։

5.Ինչպես կարելի է հաշվել մարմնի զանգվածը,եթե հայտնի են նրա ծավալը և նյութի խտությունը:

Մարմնի զանգվածը հավասար է նրա ծավալի և խտության արտադրյալին։

Լրացուցիչ առաջադրանք

Սավորել Է.Ղազարյանի դասագրքից սովորել էջ 49-ից մինչև 52-րդ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s