Նյութի խտություն Մարմնի զանգվածի և ծավալի հաշվումը

Լուծել .Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ 33-39 առաջադրանքները

էջ 33

Մարմինների խտությունը
Տարբերակ 1
I. (1) Բետոնի խտությունը 2200կգ/մ3։ է, նշանակում է, որ.

1. 1մ3 ծավալով բետոնը 2200կգ է

2. 2200մ3 ծավալով բետոնը 2200կգ է

3. 2200մ3 ծավալով բետոնը 1կգ է

m/v=2200կգ/մ3

ուրեմն 1մ3 բետոնը 2200կգ է

Պատ․՝ 1:

II. (2) 20մ3 տարողությամբ բաքը լցված է կերոսինով, որի զանգվածը 16000կգ է: Հաշվեք կերոսինի խտությունը. 1. 320000կգ/մ3 2. 800կգ/մ3 3. 0,05կգ/մ3 4. 1,3կգ/մ3 5. 320կգ/մ3

p=m/V=16000/20=800կգ/մ3

Պատ․՝ 2:

III. (3) Կաղնու փայտից պատրստված 0,002մ3 ծավալով չորսուի զանգվածը 1,6կգ է: Հաշվեք կաղնու խտությունը. 1.0,032կգ/մ3 2. 0,8կգ/մ3 3. 125կգ/մ3 4. 800կգ/մ3 5. 1,25կգ/մ3

p=m/V=1,6/0,002=800կգ/մ3

Պատ․՝4:

IV. (3) Մարմարի խտությունը 2700 կգ/մ3 է: Այն արտահայտեք գ/սմ3-ով. 1. 2,7գ/սմ3 2. 0 27գ/սմ3 3. 27զ/սմ3 4. 270գ/սմ3

p=2700*1000/1000000=2,7գ/սմ3

Պատ․՝1:

V. (4) 0,5դմ3 ծավալով մոմի կտորը կշռում է 450գ: Հաշվեք մոմի խտությունը. 1. 9 գ/սմ3 2. 0, 9 գ/սմ3 3. 405 գ/սմ3 4. 225գ/սմ3 5. 2,25 գ/սմ3

Պատ․՝2:

Տարբերակ 2
I. (1) Բանաձևերը գրելիս խտությունը նշանակում են … տառով, զանգվածը … տառով և ծավալը … տառով. 1.m, p,v 2. p, v, m 3. p.m .v 4. v, m, p

Պատ․՝3:

II. (1) Սառույցի խտությունը 900կգ/մ3 է: Դա նշանակում է, որ.

 1. 1մ3 ծավալով սառույցի զանգվածը 900կգ է
 2. 1կգ զանգվածով սառույցը զբաղեցնում է 900մ3 ծավալ
 3. 900կգ զանգվածով սառույցը զբաղեցնում է 900մ3 ծավալ

Պատ․՝1:

III. (4) 0,5մ3 տարողությամբ ապակե բալոնի մեջ տեղավորվում է 400կգ սպիրտ: Որքա՞ն է սպիրտի խտությունը. 1. 200Կգ/մ3 2. 1250կգ/մ3 3. 0,8 կգ/մ3 4. 800կգ/մ3 5. 20կգ/մ3

Պատ․՝ 4:

Էջ 34

V. (3) Բենզինի խտությունը 710կգ/մ3 է: Այն արտահայտեք գ/սմ3-ով.

 1. 7,1 գ/սմ3 2. 71գ/սմ3 3. 0,71գ/սմ3 4. 0.071գ/սմ3

1կգ-1000գ

1մ-100սմ

710*1000=710000գ

100*100*100=1000000

710000։1000000=0,71գ/սմ3

Պատ․՝ 3:

VI. (1) Մետաղյա դետալը, որը պատրաստված է 1,5դմ3 ծավալով համաձուլվածքից, կշռում է 6կգ: Հաշվեք համաձուլվածքի խտությունը.

1.9 գ/սմ3 2. 0,25 գ/սմ3 3. 4 գ/սմ3 4. 400գ/սմ3 5. 900գ/սմ3

1դմ3-1000սմ3

1,5*1000=1500սմ3

1կգ-1000գ

6*1000=6000գ

6000:1500=4գ/սմ3

Պատ․՝ 3:

Տարբերակ 3
I. Որպեսզի գտնենք մարմնի խտությունը, հարկավոր է.

1. նրա զանգվածը բաժանել ծավալին

2. նրա ծավալը բաժանել զանգվածին

3. նրա զանգվածը բազմապատկել ծավալով

Պատ․՝ 1:

II. Կերոսինի խտությունը 800կգ/մ3է: Դա նշանակում է, որ.

1. 1 կգ զանգվածով կերոսինը զբաղեցնում է 800մ3 ծավալ

2. 800կգ զանգվածով կերոսինը զբաղեցնում է 1մ3 ծավալ

3. 800կգ զանգվածով կերոսինը զբաղեցնում է 800մ3 ծավալ

Պատ․՝ 2:

III. 0,2մ3 տարողությամբ տակառը պարունակում է 160կգ զանգվածով նավթ: Որքա՞ն է նավթի խտությունը.

 1. 32կգ/մ3 2. 0,125կգ/մ3 3. 320կգ/մ3 4 .800կգ/մ3 5.200կգ/մ3

160:0,2=800կգ/մ3

Պատ․՝ 4:

IV. Արծաթի խտությունը 10500կգ/մ3 է: Այն արտահայտեք գ/սմ3-ով.

 1. 1,05գ/սմ3 2.10,5գ/սմ3 3. 105գ/սմ3 4.1050գ/սմ3

1կգ-1000գ

1մ3-1000000սմ3

10500*1000=10500000գ

10500000:1000000=10,5գ/սմ3

Պատ․՝ 2:

V. Ապակե ձուլվածքը զբաղեցնում է 0,6դմ3 ծավալ և ունի 1,5կգ զանգված: Որոշեք ապակու խտությունը.

 1. 0,9 գ/սմ3 2. 0,4 գ/սմ3 3. 250 գ/սմ3 4. 2,5 գ/սմ3 5. 9 գ/սմ3

1դմ3=1000սմ3

0,6*1000=600սմ3

1կգ-1000գ

1,5*1000=1500գ

600:1500=0,4գ/սմ3

Պատ․՝ 2:

Տարբերակ 4
I. (1) Նյութի խտություն անվանում են այդ նյութի.

1. 1կգ-ի ծավալը 2. 1մ3-ի զանգվածը 3. միավոր ծավալի զանգվածը

Էջ 35

II. (1) Օդի խտությունը 1,290կգ/մ3 է: Դա նշանակում է, որ.

1. 1 մ3 ծավալով օդի զանգվածը 1,290կգ է

2. 1,290մ3 ծավալով օդը ունի 1 կգ զանգված

3. 1,290մ3 ծավալով օդը ունի 1,290կգ զանգված

Պատ․՝ 1:

III. (3) 50մ3 տարողությամբ բաքը լցված է կերոսինով, որի զանգվածը 4000կգ է: Ինչքա՞ն է կերոսինի խտությունը.

1. 200կգ/մ3 2. 25 կգ/մ3 3 .1250կգ/մ3 4. 80կգ/մ3 5. 2000կգ/մ3

4000:50=80կգ/մ3

Պատ․՝ 4:

IV. (3) Կապարի խտությունը 11 300 կգ/մ3 է: Այն արտահայտեք գ/սմ3- ով.

1,1,13 գ/սմ3 2. 11,3 գ/սմ3 3.113 գ/սմ3 4. 0,113 գ/սմ3

1կգ-1000գ

1մ3-1000000սմ3

11300*1000=11300000գ

11300000:1000000=11,3գ/սմ3

Պատ․՝ 2:

V. (4) 10լ տարողությամբ դույլի մեջ լցված է 9կգ զանգվածով մեքենայի յուղ: Հաշվեք մեքենայի յուղի խտությունը.

1.90 գ/սմ3 2. 0,9 գ/սմ3 3. 1,1 գ/սմ3 4. 900 գ/սմ3 5. 2,5 գ/սմ3

1լ-1000սմ

1000*10=10000սմ

1կգ-1000գ

1000*9=9000գ

9000:10000=0,9գ/սմ3

Պատ․՝ 2:

Տարբերակ 1
Նկար 11-ում պատկերված է չափագլան, որի մեջ ջուր է լցված մինչև ԱԲ մակարդակը: Մարմինը ջրի մեջ ընկղմելուց հետո ջուրը բարձրացավ մինչև Ա1 Բ1 մակարդակը:

I. Որքա՞ն է չափանոթի ամենափոքր բաժանման արժեքը.

1.200սմ3 2. 10սմ3 3. 20սմ3 4. 25սմ3 5. 150սմ3

100-50=50սմ3

50:5=10սմ3

Պատ․՝ 2:

II. Որքա՞ն էր փորձանոթի մեջ լցված ջրի ծավալը:

1.140սմ3 2. 125 սմ3 3. 175 սմ3 4. 180սմ3 5. 80 սմ3

10*8=80սմ3

Պատ․՝ 5:

III. Որքա՞ն է չափանոթի մեջ սուզված մարմնի ծավալը.

1. 10սմ3 2. 37,5սմ3 3. 50 սմ3 4. 20 սմ3 5. 225 սմ3

90-80=10սմ3

Պատ․՝ 1:

IV. Հաշվեք մարմնի խտությունը: Մարմնի զանգվածը ցույց է տրված նկարում.

1. 8,5 գ/սմ3 2. 7,0 գ/սմ3 3. 8,9 գ/սմ3 4. 2,7 գ/սմ3 5. 1,2գ/սմ3

70:10=7,0գ/սմ3

Պատ․՝ 2:

Էջ 36

Տարբերակ 2
Նկար 12-ում պատկերված է չափագլան, որի մեջ ջուր է լցված մինչև ԱԲ մակարդակը: Մարմինը ջրի մեջ ընկղմելուց հետո ջուրը բարձրացավ մինչև Ա1, Բ1 մակարդակը:

I. Որքա ն է չափանոթի ամենափոքր բաժանման արժեքը.

 1. 100սմ3 2. 10 սմ3 3. 25սմ3 4. 20սմ3 5. 200 սմ3

200-100=100սմ3

100:5=20սմ3

Պատ․՝ 2:

II. Որքա՞ն էր չափանոթում եղած ջրի ծավալը.
1.140սմ3 2. 125սմ3 3. 175սմ3 4. 180 սմ3 5. 80սմ3

100+(20+20)=140սմ3

Պատ․՝ 1:

III. Որքա՞ն է չափանոթում սուզված մարմնի ծավալը.
1.10սմ3 2. 37,5 սմ3 3. 50 սմ3 4. 20 սմ3 5. 225 սմ3

140+20=160սմ3

160-140=20սմ3

Պատ․՝ 4:

IV. Հաշվեք մարմնի խտությունը, մարմնի զանգվածը ցույց է տված նկարում.

1.8,5 գ/սմ3 2. 7,0 գ7սմ3 3. 8,9 գ/սմ3 4. 2,7 գ/սմ3 5. 1,2գ/սմ3

170:20=8,5գ/սմ3

Պատ․՝ 1:

Տարբերակ 3
Նկար 13-ում պատկերված է չափագլան, որի մեջ ջուր է լցված մինչև ԱԲ մակարդակը: Մարմինը ջրի մեջ ընկղմելուց հետո ջուրը բարձրացավ մինչև Ա,Բ, մակարդակը.

I. Որքա՞ն է չափանոթի ամանափոքր բաժանման արժեքը.
1.200սմ3 2. 10 սմ3 3. 25սմ3 4. 20սմ3 5. 150 սմ3

100-50=50սմ3

50:2=25սմ3

Պատ․՝ 3:

II. Որքա՞ն էր չափանոթի մեջ լցված ջրի ծավալը.
1.140սմ3 2.125 սմ3 3 .175սմ3 4. 160 սմ3 5. 80սմ3

100+25=125սմ3

Պատ․՝ 2:

III. Որքա՞ն է չափանոթում սուզված պինդ մարմնի ծավալը.
1.10սմ3 2. 37,5 սմ3 3. 50սմ3 4. 20 սմ3 5. 225 սմ3

125+(25+25)=175սմ3

175-125=50սմ3

Պատ․՝ 3:

Էջ 37

Տարբերակ 4

Նկար 14-ում պատկերված է չափագլան, որի մեջ ջուր է լցված մինչև ԱԲ մակարդակը: Մարմինը ջրի մեջ ընկղմելուց հետո ջուրը բարձրացավ մինչև Ա1 Բ1 մակարդակը:

I. Որքա՞ն է չափանոթի ամենափոքր բաժանման արժեքը.

1.200սմ3 2. 10սմ3 3 .25սմ3 4 .20սմ3 5. 100սմ3

100-50=50սմ3

50:2=25սմ3

Պատ․՝ 3:

II. Որքա՞ն էր չափանոթի մեջ լցված ջրի ծավալը.

1 .140սմ3 2. 125սմ3 3 .150սմ3 4. 100սմ3 5 .80սմ3

25*6=150սմ3

Պատ․՝ 3:

III. Որքա՞ն է չափանոթի մեջ սուզված պինդ մարմնի ծավալը.

1 .10սմ3 2. 62.5,5սմ3 3. 50սմ3 4. 20սմ3 5. 225սմ3

150+(25+25)=200սմ3

200-150=50սմ3

Պատ․՝ 3:

IV. Հաշվեք մարմնի խտությունը, մարմնի զանգվածը ցույց է տված նկարում.

1. 8,5գ/սմ3 2. 7,0գ/սմ3 3. 8,9գ/սմ3 4. 2,7գ/սմ3 5. 1,2գ/սմ3

445:50=8,9գ/սմ3

Պատ․՝ 3:

12. Մարմնի զանգվածի և ծավալի որոշումը խտության միջոցով
Տարբերակ 1
I. (2) Չուգունե, ճենապակե և արույրե կշռաքարերը ունեն նույն զանգվածը: Նրանցից որ՞ն ունի ավելի մեծ ծավալ.

1. չուգունե 2. ճենապակե 3. արույրե

Պատ․՝ 2:

II. (2) Որոշեք 40մ երկարությամբ, 15մ լայնությամբ և 3մ հաստությամբ սառցադաշտի սառույցի զանգվածը.

1.2000տ 2 .1800տ 3 .5400տ 4.1200տ 5.1620տ

40*15*3=1800մ3

1800*900=1620000կգ

1620000կգ=1620տ

Պատ․՝ 5:

III. (3) Որոշեք պարաֆինի կտորի ծավալը, եթե նրա զանգվածը 0,18կգ է.

1. 162մ3 2. 0,002մ3 3. 0,0002մ3 4. 5000մ3 5. 5մ3

0,18:900=0,0002մ3

Պատ․՝ 3:

IV. (4) Մարմնամարզիկների մոտ թոքերի ծավալը երկու անգամ մեծ է, քան այն մարդկանց մոտ, ովքեր չեն զբաղվում սպորտով: Որոշեք մարզիկի ներշնչած օդի զանգվածը մեկ ներշնչման ժամանակ, եթե նրա թոքերի ծավալը 6000սմ3 է.

1. 4,6գ 2. 0,77գ 3. 17,2գ 4. 7,74գ 5. 0,29գ

100*100*100=1000000սմ3

6000:1000000=0,006մ3

1,29*0,006=0,00774կգ*1000=7,74գ

Պատ․՝ 4:

Էջ 38

Տարբերակ 2
I (2) Պողպատե, արույրե և թուջե գնդերը ունեն նույն ծավալները: Նրանցից որ՞ն ունի ավելի մեծ զանգված.

1. պողպատե 2. արույրե 3. թուջե

Պատ․՝ 2:

II. (3) Մարդու մարմնի խտությունը 1070 կգ/մ3 է: Որոշեք 53,5 կգ զանգված ունեցող մարդու ծավալը.
1. 20մ3 2. 0,05մ3 3. 2մ3 4.0 ,5մ3 5.0,57մ3

53,5:1070=0,05մ3

Պատ․՝ 2:

III. (3) 10լ տարողությամբ դույլը լցված է բենզինով: Որոշեք բենզինի զանգվածը.
1.7,1 կգ 2. 71 կգ 3. 8կգ 4. 10կգ 5. 12կգ

700*0,01=7կգ

IV. (4) Հանգստի վիճակում գտնվող մարդը 1ր- ում ներշնչում է մինչև 200սմ3 ծավալով թթվածին: Որոշեք թթվածնի զանգվածը, որը անհրաժեշտ է մարդուն 1 ժամվա ընթացքում.

 1. 20,6գ 2. 0,93 գ 3. 17,2 գ 4. 12,4 գ 5. 0,29 գ

200*60=12000սմ3

12000:1000000=0,012մ3

1,43*0,012=0,01716կգ

0,01716*1000=17,16=17,2գ

Պատ․՝ 3:

Տարբերակ 3
I. (2) Պողպատից, արույրից և թուջից պատրաստված երեք գնդիկներ ունեն նույն զանգվածները: Դրանցից որի՞ ծավալն է ամենափոքրը.
1- թուջե 2. արույրե 3. պողպատե

II. (3) 5տ տարողությամբ ինքնաթափը քանի՞ ուղերթ պետք է կատարի, որպեսզի 100մ3 գրանիտ տեղափոխի: (Գրանիտի խտությունը 2600կգ/մ3 է).
1.500 2.20 3.4 4.52 5.30

2600*100=260000կգ=260տ

260:5=52

Պատ․՝ 4:

III. (3) Ինչպիսի՞ տարողությամբ տարա պետք է ունենալ, որպեսզի նրա մեջ հնարավոր լինի պահել 100կգ զանգվածով նավթ.

 1. 100լ 2. 800լ 3. 12,5 լ 4. 125 լ 5. 80 լ

100:820=0,1մ3=100 լ

Պատ․՝ 1:

IV. (4) Մարդու նորմալ կենսագործունեության համար մեկ օրում անհրաժեշտ է 0,65մ3 թթվածին: Հաշվեք այդ թթվածնի զանգվածը.

 1.   20,6կգ 2. ≈  0,93 կգ 3.  2,2կգ 4.  7,74 կգ 5.   0,29 կգ

1,43*0,65=0,9295կգ0,93կգ

Պատ․՝ 2:

Էջ 39

Տարբերակ 4

I. (2) Պողպատից, արույրից և թուջից պատրաստված երեք գնդիկներ ունեն նույն ծավալները: Դրանցից որի՞ զանգվածն է ամենափոքրը.

1. պողպատե 2. թուջե 3. արույրե

Պատ․՝ 2:

II. (3) էքսկավատորի շերեփը միանգամից 1,5մ3 հող է վերցնում: Որքա՞ն է վերցված հողի զանգվածը, եթե նրա խտությունը 2600կգ/մ3 է.
1.1,7տ 2 .2,7տ 3.3,9տ 4. 1733տ 5 .2,8տ

V=1,5մ3
p=2600 կգ/մ3
m=pV
m=2600×1,5
m=3900 կգ= 3,9 տ

III. (3) Ցինկի և կապարի համաձուլվածքի խտությունը 8100կգ/մ3 է: Որքա՞ն է այդ համաձուլվածքից պատրաստված 16,2կգ զանգվածով չորսուի ծավալը.

1.1,3մ3 2. 0,002մ3 3. 0,0002մ3 4. 500մ3 5. 5մ3

p=8100 կգ/մ3
m=16,2 կգ
V=m/p
V=0,002 մ3

IV. (4) Օրվա ընթացքում մարդը ներշնչում է 16մ3ծավալով օդ: Յաշվեք այդ օդի զանգվածը.

1. 20,6կգ 2. 12,4կգ 3. 0,08կգ 4. 1,2կգ 5. 2կգ

V=16 մ3
p=1,29 կգ/մ3
m=pV
m=16×1,29
m20,6 կգ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s