Առաջադրանքների Օրինակներ Թեմատիկ Գրավոր Աշխատանքի Համար

1. Ո՞ր արտահայտությունն է բնորոշ քիմիական տարր հասկացությանը.

1) տարբեր ատոմները համախումբ է

2) տարբեր կառուցվածքային մասնիկների համախումբ է

3) ցանկացած զանգվածով մասնիկների համախումբն է

4) որոշակի տեսակի ատոմների համախումբն է

2. Ի՞նչ նյութ է կալցիումի օքսիդը.

1) պարզ նյութ

2) միատարր միացություն

3) բարդ նյութ

4) նյութերի խառնուրդ

3. Ինչո՞ւ է օզոնը (o3) դասվում պարզ նյութերի շարքին, որովհետև.

1) առաջանում է ամպրոպների ժամանակ

2) առաջանում է մեկ տարրի ատոմներից

3) առաջանում է տարբեր տարրերի ատոմներից

4) գազ է

4. Տարրի մեկ ատոմի իրական զանգվածը որոշելու համար ո՞ր բանաձևը կիրառելի չէ.

1) mo(x)=Ar(x)1/12mo(C)

2) mo(x)=Ar(x) (զ.ա.մ.)

3) mo(x)=Ar(x) Ar(C)

4) mo(x)=Ar(x) 1,6610-27

5. Ինչի՞ է հավասար ծծումբ տարրի ատոմի իրական զանգվածը (գ), եթե Ar(s)=32

1) 1,66 10-27

2) 3,8 10-26

3) 5,31210-26

4) 6,64 10-26

6. Ճի՞շտ են արդյոք հետևյալ պնդումներն ածխածին տարրի վերաբերյալ.

ա) մտնում է միայն օրգանական նյութերի բաղադրության մեջ.

բ) առաջացնում է մի քանի պարզ նյութ.

1) ճիշտ է միայն ա-ն

2) երկուսն էլ ճիշտ են

3) ճիշտ է միայն բ-ն

4) երկու պնդումներն էլ սխալ են

7. Ի՞նչ զանգվածային հարաբերությամբ պետք է վերցնել ջրածին և ծծումբ տարրերը, որպեսզի փոխազդեն անմնացորդ.

1) 1:16

2) 1:32

3) 2:16

4) ցանկացած հարաբերությամբ

8. Որքա՞ն է լիթիում տարրի զանգվածային բաժինը (%) Li2SO3 քիմիական բանաձևն ունեցող նյութի բաղադրության մեջ.

1) 7,44

2) 14,89

3) 22,33

4) 29,76

9. Ծծմբի և թթվածնի առաջացրած միացության մոլեկուլում ω(S)=40%, իսկ ω(O)=60%: Ո՞րն է այդ նյութի բանաձևը.

1) SO

2) SO2

3) SO3

4) S2O

10. Ո՞ր զույգում վերցված նյութերի հավասար զանգվածներն են պարունակում նույն թվով թթվածնի ատոմների.

1) KOH և CaO

2) CO2 և SO2

3) Fe(OH)3 և O3

4) Na2O և NaOH

Mr(KOH)=39+16+1=56

Mr(CaO)=40+16=56

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s