Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք

Կատարում ենք առաջադրանքները:

  1. Հետևյալ բայերը խոնարհում ենք անցյալ կատարյալ ժամանակաձևով:
    • Սպասել
    • գնալ
    • գտնել
    • հոգնեցնել

Սպասել-անցյալ կատարյալ

Ես սպասեցի

Դու սպասեցիր

Նա սպասեց

Մենք սպասենք

Դուք սպասեցիք

Նրանք սպասեցին

Գնալ-անցյալ կատարյալ

Ես գնացի

Դու գնացիր

Նա գնաց

Մենք գնացինք

Դուք գնացիք

Նրանք գնացին

Գտնել-անցյալ կատարյալ

Ես գտա

Դու գտար

Նա գտավ

Մենք գտանք

Դուք գտաք

Նրանք գտան

Հոգնեցնել-անցյալ կատարյալ

Ես հոգնեցրի

Դու հոգնեցրիր

Նա հոգնեցրեց

Մենք հոգնեցրինք

Դուք հոգնեցրիք

Նրանք հոգնեցրին

  1. Բայերի անցյալ կատարյալի ձևերով նկարագրում ենք մեր երեկը: Օրինակ՝ Ես երեկ արթնացա, պատրաստվեցի, գնացի դասի:

Ես երեկ դժվար արթնացա, շորերը ընտրեցի և հագնվեցի: Հետո պայուսակս հավաքեցի, հագա վերարկուն և եղբորս հետ գնացինք տրանսպորտի մոտ: Հասա դպրոց և գնացի դասարան: Բոլոր դասերը ավարտվեցին և մենք մնացինք երկարօրյա: Երկարօրյայում թեյ խմեցինք և գնացինք տրանսպորտի մոտ: Հետ եկանք տուն և ես կերա, իսկ հետո մի քանի րոպե հանգստացա: Հետո դասերս սկսեցի անել և անգլերենից պարապմունքի տնային աշխատանքը: Ուշ գնացի լողանալու, իսկ դրանից հետո պառկեցի մահճակալում և արագ քնեցի:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s