Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

 • Գրում ենք «Զատիկը մեր ընտանիքում» թեմայով պատում:

Մեր ընտանիքում զատիկը հետաքրքիր է անցնում: Ես, եղբայրս և մայրիկս ներկեցինք ձվերը, գաթա թխեցինք և զարդարեցինք ածիկը: Մայրիկս պատրաստեց Զատիկի չամիչով փլավ, կանաչի, ձուկ: Ես և եղբայրս ձվակռիվ ենք արել: Շատ զվարճալի էր և հետաքրքիր:

 • Տեքստից հանում ենք հինգ բայ ու վերլուծում՝ նշելով.
 • դիմավոր/անդեմ լինելը
  • եթե դիմավոր է
   1. եղանակը
   2. ժամանակաձևը
   3. ժամանակը
   4. դեմքը
   5. թիվը
   6. լծորդությունը (ե/ա)
   7. խոնարհումը (դրական/ժխտական)
   8. սեռը
   9. պարզ/բաղադրյալ ժամանակաձև լինելը
   10. կազմությունը
  • եթե անդեմ է
   1. դերբայի անկախ/կախյալ լինելը
   2. դերբայի տեսակը
   3. ձևը (դրական/ժխտական)
   4. լծորդությունը
   5. սեռը
   6. կազմությունը
   7. եթե ունի, նաև՝
    • հոլովը, թիվը, առումը

ներկեցինք, թխեցինք, զարդարեցինք, պատրաստեց, ձվակռիվ ենք արել

Ներկեցինք-դիմավոր, սահմանական, անցյալ կատարյալ, առաջին դեմք, հոգնակի թիվ, ե լծորդություն, դրական խոնարհում, ներգործական սեռ, պարզ ժամանակաձև, պարզ

Թխեցինք-դիմավոր, սահմանական, անցյալ կատարյալ, առաջին դեմք, հոգնակի թիվ, ե լծորդություն, դրական խոնարհում, ներգործական սեռ, պարզ ժամանակաձև, պարզ

Զարդարեցինք- դիմավոր, սահմանական, անցյալ կատարյալ, առաջին դեմք, հոգնակի թիվ, ե լծորդություն, դրական խոնարհում, ներգործական սեռ, պարզ ժամանակաձև, պարզ

Պատրաստեց-դիմավոր, սահմանական, անցյալ կատարյալ, երրորդ դեմք, եզակի թիվ, ե լծորդություն, դրական, ներգործական սեռ, պարզ ժամանակաձև, պարզ

Ձվակռիվ ենք արել-դիմավոր, սահմանական, անկատար անցյալ, առաջին դեմք, հոգնակի թիվ, դրական, ներգործական սեռ, պարզ ժամանակաձև, պարզ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s