Հայոց լեզու. ինքնաստուգում

Ստուգում ենք մեր գիտելիքները:

  • «Վերանորոգում ենք» տեքստը:
    1. Տեքստում բաց թողնված բառերը լրացնում ենք՝ համապատասխան իմաստով ու ժամանակաձևով բայեր տեղադրելով:
    2. Խմբագրում ենք տեքստը՝ ուղղելով եղած ուղղագրական, կետադրական և այլ բնույթի սխալները:
    3. Տեքստում եղած և մեր կողմից ավելացված բայերը բնութագրում ենք ու ներկայացնում հատկանիշներով (դրանք կարող ես վերհիշել հղման առաջին առաջադրանքում):

Եղածը վաղուց անցել էր, բայց ծերունին հիշում էր, որովհետև կան ցավեր, որոնք չեն բթանում: Արևը վերևում պայծառ շողում էր, ամենուր ուրախ տրամադրություն էր տիրում: Գարնանային արևոտ եղանակը, սակայն, տխրեցնում էր նրա հոգին: Երբ գնում էր տնից, վերցնում էր իր հետ հուշերի արկղիկը՝ լի երբեք չհնացող լուսանկարներով, որ ուրախացնում էին սիրտը նրա տխուր ու մռայլ օրերին: Դրանց նայելիս գունավորվում էր ամեն բան, շուրջը սկսում էր կենդանանալ անցածը: Գիտեր, որ ոչինչ այլևս ետ չէր վերադառնա, բայց հույսը պետք է մնա նրա հոգում մինչ սրտի վերջին տրոփյունը: Զգաց, որ աչքերը փակվում են, պետք էր բացել: Բարձրանար հեռուները՝ տանելով իր հետ միայն լույսն ու լուսավորը: Սիրտը հրամայեց գտնել: Գնաց գտնելու կորցրածը:

Անցել էր-դիմավոր, սահմանական, վաղակատար (անցյալ), երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

Հիշում էր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, ներգործական, բաղադրյալ, պարզ

չեն բթանում-դիմավոր, սահմանական, անկատար (ներկա), երրորդ դեմք, հոգնակի, ա լծորդություն, ժխտական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

շողում էր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ա լծորդություն, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

տիրում էր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, պարզ

տխրեցնում էր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

գնում էր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ա լծորդություն, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

վերցնում էր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, ներգործական, բաղադրյալ, պարզ

ուրախացնում էին-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, հոգնակի, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

նայելիս-անդեմ, անկախ, համակատար, դրական, ե լծորդություն, ներգործական, պարզ

գունավորվում էր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, ներգործական, բաղադրյալ, կրավորկան

կենդանանալ-անդեմ, անկախ, անորոշ, դրական, ա լծորդություն, չեզոք

գիտեր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, դրական, ներգործական, պարզ, պարզ

չէր վերադառնա-դիմավոր, պարզ (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ա լծորդություն, ժխտական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

մնա-դիմավոր, պարզ (ներկա), ներկա, երկորդ դեմք, եզակի, ա լծորդություն, դրական, չեզոք, պարզ, պարզ

զգաց-դիմավոր, պարզ, անցյալ կատարյալ, անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ա լծորդություն, դրական, ներգործական, պարզ, պարզ

փակվում են-դիմավոր, սահմանական, անկատար (ներկա), անցյալ, երրորդ դեմք, հոգնակի, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

պետք է բացել-դիմավոր, հարկադրական (անցյալ), ապառնի, երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

բարձրանար-դիմավոր, ըղձական (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ա լծորդություն, դրական, ներգործական, պարզ, պարզ

տանելով-անդեմ, անկախ, անորոշ, դրական, ե լծորդություն, ներգործական, պարզ, գործիական հոլով

հրամայեց-դիմավոր, պարզ (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, պարզ, պարզ

գտնել-անդեմ, անկախ, անորոշ, դրական, ե լծորդություն, ներգործական, պարզ

գնաց-դիմավոր, պարզ (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ա լծորդություն, դրական, չեզոք, պարզ

գտնելու-անդեմ, կախյալ, ապակատար, դրական, ե լծորդություն, ներգործական, պարզ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s