Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Ընդգծված դերբայները այնպիսի դիմավոր ձևերով փոխարինի՛ր, որ
համապատախանեն փակագծերում տրված եղանակավորմանը:

Ավելի դյուրազգաց ուղևորները առանձնանալ իրենց: (ստույգ,հաստատ կատարված)

Ավելի դյուրազգաց ուղևորները առանձնացրել էին իրենց:

Անցել անտառապատ բլուրը, գտնել աղետի հետքերը: ( հրաման)

Անցե՛ք անտառապատ բյուրը, գտե՛ք աղետի հետքերը:

Շոգենավն անցնել նավաշինարանից, դուրս գալ ծովածոց, ու նորից զգացվել լիակատար
ազատության գեղեցիկ խաբկանքը: (իղձ, ցանկություն)

Շոգենավն կանցնի նավաշինարանից, դուրս կգա ծովանոց, ու նորից կզգացվի լիակատար ազատության գեղեցիկ խաբկանքը:

Եթե ափը ծածկված լինի խիտ եղեգնուտով, այնտեղ ջրային թռչունների բներ լինել:
(ենթադրաբար,պայմանով կատարելի)

Եթե ափը ծածկված լինի խիտ եղեգնուտով, այնտեղ ջրային թռչունների բներ կլինեն:

Դու հետևել նրանց և պարզել տեսակները: (անհրաժեշտություն, հարկադրանք)

Դու պիտի հետևես նրանց և պարզես տեսակները:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s