Լաբ. աշխ. : Թելավոր ճոճանակի տատանումների ուսումնասիրում

Աշխատանքի նպատակ՝ պարզել թելավոր ճոճանակի տատանումների պարբերության և հաճախության կախումները թելի երկարությունից:

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր՝ անցքով կամ կեռիկով գնդիկ, թել, մկրատ, չափաժապավեն, ժամացույց, ամրակալան՝ կցորդիչով և թաթով:

Փորձի ընթացքը՝ սեղանին դրեցի ամրակալանը, ծայրից ամրացրեցի կցորդիչը և թաթը, չափաժապավենը չափեցի 100սմ երկարությամբ թել և կտրեցի: Թելից կապեցի կեռիկով գնդիկը և այն ամրացրեցի թաթին, այնպես, որ սեղանից փոքր-ինչ բարձր լինի: Թելի երկարությունը նշանակեցի l — ով: Գնդիկը շեղեցի հավասարակշռության դիրքից 8-10սմ և բաց թողեցի: Չափեցի N = 40 լրիվ տատանումների ժամանակը: Հաշվեցի տատանումների պարբերությունը T = t/N բանաձևով և հաճախությունը` V = N/t: Փորձը կրկնեցի՝ թելը կարճացնելով 4 անգամ, տատանումների լայնույթը դարձրեցի 2-3սմ:

Փորձ 1

l = 100սմ…….|…..T = t/N = 79,17վ/40 = 1,9

N = 40………..|…..V = N/t = 40/79,17վ = 0,5 Հց

t = 79,17 վ

_________

T = ?

V = ?

Փորձ 2

l = 25սմ…….|…..T = t/N = 42,83վ/40 = 1,07

N = 40………|…..V = N/t = 40/42,83վ = 0,9 Հց

t = 42,83վ

__________

T = ?

V = ?

Եզրակացություն՝ թելը կարճացնելուց պարբերությունը փոքրանում է, իսկ հաճախությունը՝ մեծանում:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s