Լատվիայի և Հայաստանի համեմատություն | Նախագիծ

Լատվիայի և Հայաստանի համեմատություն

Բնակչություն

Լատվիայի բնակչությունը այս պահին՝

Հայաստանի բնակչությունը այս պահին՝

Հայաստանի բնակչությունն է 2,976,490, իսկ Լատվիայինը՝ 1,837,872: Լատվիան կազմում է ամբողջ աշխարհի բնակչության ընդամենը 0,02%-ը, Հայաստանը՝ 0,04%-ը: Հայաստանը ըստ բնակչության գտնվում է 131-րդ տեղում ամբողջ աշխարհում, սակայն Լատվիան միայն 151-րդ տեղում: Հայաստանում ծնելիությունը 0,19% է, մինչդեռ Լատվիայում այն ցածր է՝ -1,08%, ինչը պայմանավորված է Խորհրդային Միությունից անկախանալու հետ: Ծնելիության ցածր մակարդակի պատճառը հիմնականում տնտեսական է, երբ ծնված երեխաների միջին թիվը կտրուկ արձագանքում է արտաքին ճնշումներին:

.

Հայաստանի բնակչությունը 1990թ-ին՝

Լատվիայի բնակչությունը 1990թ-ին՝

Ինչպես տեսնում ենք երկու երկրներում էլ 1990թ-ին բնակչությունը հասել էր իր ամենաբարձր մակարդակին, Լատվիան՝ 2,664,439, Հայաստանը՝ 3,538,171:

Երբ ԽՍՀՄ-ը լուծարվեց 1991-ին, Լատվիան նորից հայտնվեց որպես անկախ պետություն: Հարյուր հազարավոր բնիկ ռուսներ վերադարձան Ռուսաստան՝ առաջացնելով աշխատունակ տարիքի բնակչության անհապաղ ճգնաժամ: Աշխատունակ տարիքի տղամարդկանց և ընտանիքների զգալի արտահոսք էր, որոնք ավելի լավ հնարավորություններ էին փնտրում արտերկրում:

.

Լատվիայի բնակչությունը ըստ բնակչության բուրգի՝

Լատվիայում այս պահին ամենաշատ կանանց տարիքը 60-64-ն է, իսկ տղամարդկանցը՝ 30-34:

Հայաստանի բնակչությունը ըստ բնակչության բուրգի՝

Հայաստանում այս պահին ամենաշատ կանանց տարիքը 30-39-ն է, իսկ տղամարդկանցը՝ 30-34, ինչով Հայաստանն ու Լատվիան նման են:

Ինչպես երևում է Լատվիայի բնակչությունը ծերացող է, իսկ Հայաստանինը միջին: Երեխաները երկու երկրներում էլ ավելի քիչ են, ինչը վատ է ապագայի համար:

.

Միջին տարիք

Հայաստանում բնակչության միջին տարիքը՝ 35,4 տարեկան:

Լատվիայում բնակչության միջին տարիքը՝ 43,9 տարեկան:

Դա պայմանավորված է ծնելիության ցածր մակարդակից:

.

Կյանքի միջին տևողություն

Հայաստանում մարդու կյանքի միջին տևողությունն է 75,55 տարին:

Լատվիայում մարդու կյանքի միջին տևողությունն է 75,73 տարին:

.

Էթնիկ խմբեր

Հայաստան

Հայաստանում մոտ 98%-ը միայն հայերն են: Բնակչության մնացած մասը ներառում է քրդեր, ռուսներ և փոքրաթիվ ուկրաինացիներ, ասորիներ և այլ խմբեր։

Լատվիա

Լատվիայում 62,5%-ը կազմում են լատվիացիները, իսկ մնացած մասը ռուսները, բելառուսները, ուկրաինացիները, լեհերը, լիտվացիները և այլն:

Հայաստանում համարյա թե ամբողջ բնակչությունը կազմում են հայերը, իսկ Լատվիայում կեսից քիչը: Դա պայմանավորված է Հայաստանում չզարգացած տուրիզմով:

.

Բնակչության խտություն և Ուրբանիզացիա

Հայաստանի բնակչության խտություն

ՀՀ բնակչության միջին խտությունը կազմում է մոտավորապես 104 մարդ/կմ2: Ամենախտացված քաղաքներն են՝ Երևանը (1,093,485 մարդ), Վանաձորը (101,098 մարդ), Գյումրին (148,381 մարդ), Վաղարշապատը (46,540 մարդ) և այլն: 2021 թվականին Հայաստանում քաղաքային բնակչության տեսակարար կշիռը մնացել է գրեթե անփոփոխ՝ շուրջ 63,43 տոկոս։

Հայաստանի բնակչության խտություն

Լատվիայի բնակչության խտություն

Լատվիայի բնակչության միջին խտությունը կազմում է մոտավորապես 30 մարդ/կմ2: Ամենախտացված քաղաքներն են՝ Ռիգա (742,572 մարդ), Դաուգավպիլս (111,564 մարդ), Լիեպայա (85,132 մարդ), Յելգավա (61,791 մարդ), Յուրմալա (54,088 մարդ) և այլն: 2021 թվականին Լատվիայում քաղաքային բնակչության մասնաբաժինը մնացել է գրեթե անփոփոխ՝ շուրջ 68,42 տոկոս:

Լատվիայի բնակչության խտություն

Հայաստանի բնակչության խտությունը մոտ 3 անգամ ավելի մեծ է, քան Լատվիայինը: Երկու երկրներում էլ բնակչությունը անհավասար է տեղաբաշխված՝ ամենաշատը մարդիկ ապրում են մայրաքաղաքներում:

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s