Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք 07․02․2023

Արտագրիր տեքստը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը, և կետադրիր։

  1. Գտիր երեք հնչյունափոխված բառ վերականգնիր արմատի անհնչյունափոխ տարբերակը։

միջնաբերդ — միջին — ա — բերդ։

զորավար — զորք — ա — վար։

երեսնամյա — եռեսուն — ամյա։

  1. Գտիր մեկական անկատար ներկա, անկատար անցյալ, անցյալ կատարյալ և վաղակատար անցյալ ժամանակաձևերի բայեր։

Նվաճում է — անկատար ներկա։

Գոռում էին — անկատար անցյալ։

Թվաց — անցյալ կատարյալ։

Հոգնել էր — վաղակատար անցյալ

  1. Գտիր անդեմ բայերը, որոշիր՝ որ դերբայներն են։

տեղացող — ենթակայական։

լքված — հարակատար։

  1. Գտիր շաղկապները, որոշիր տեսակները։
  2. Գտիր վերաբերականները։

Երեսնամյա կտրիճ զորավարը՝ Ալեքսանդր Մակեդոնացին, նվաճում է Հնդկաստանը մեկը մյուսի հետևից, հնազանդեցնելով ռազմաշունչ ու ռազմատենչ ցեղերի։ Պաշարելով շքեղաշուք քաղաքներից մեկը, զորավարը հրամայեց փայտամած ելարանները մոտեցնել պարիսպներին։ Մի պահ թվաց նրան զորապետերը հապավում են, ուստի վահանով պաշտպանվելով, վերևից տեղացող նետերից սկսեց կառչելով մագլցել։

Նա հասավ պարսպի ատամնաշարին ու հանելով վահանը հնդիկների մի մասին սրա-ող-ող արեց խուճապի մատնելով մյուսների։ Ասես իր զինվորներից լքված, նա հիանալի թիրախ էր ոսոխի համար, որովհետև միջնաբերդի կողմից ճայթյունով սլանում էին նետերը։ Ասպարի ծանրությունից արքայի ձախ թևն արդեն հոգնել էր։ Ներքևից սրտապատառ գոռում էին, պահանջում թռչի ցած, որտեղ տասնյակ ձեռքեր պատրաստ էին բռնելու պաշտելի զորավարին։

Բայց Մակեդոնացին չլսեց։ Անգամ կատարեց երբևէ չլսված ու չտեսնված անօրինակ արարք՝ պարսպի վրայից թռավ թշնամիներով լի քաղաքը։

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s