Работа над самопрезентацией / Не завешён

Домашнее задание: работа над самопрезентацией

Самопрезентация  ( учащиеся представляют себя и видение своей будущей профессии и себя в ней с помощью презентации или слайд-шоу) будет состоять из нескольких пунктов, по которым ученик тщательно работает, тем самым обеспечивая и реализуя навык самопрезентации, такой важный в современном мире при поступлении на работу.  Учащийся в своей презентации останавливается на следующих пунктах и представляет их:

 • выбранная профессия и ее перспективы
 • какие качества нужны для данной профессии и обладаю ли я ими, какие у меня есть ограничения ( профессиональные навыки)?
 • какими навыками, способностями в целом я обладаю ( личностные навыки)? Какие сильные стороны ты у себя отмечаешь?
 • какие факторы повлияли на мой выбор профессии?
 • какие книги о профессии, какую специальную литературу  я читал?
 • что я делаю сейчас для того, чтобы приблизиться к будущей профессии?
 • как твои увлечения, хобби помогают тебе в приближении к  будущей профессии?
 • что тебе удалось, какие достижения были у меня в этом году?
 • что у тебя не получилось, что ты в следующий раз сделаешь иначе?
 • представь в своем блоге  рубрику “ русский язык”
 • какие темы, проекты были тебе интересны  на уроке русского языка?
 • какие  проекты ( по любому предмету) были  тебе особенно интересны?
 • скажи несколько слов о современном состоянии рынка труда и новых профессиях
 • какие цели на ближайшее время ты ставишь для себя?

Вопрос кем я хочу стать в будущем всегда ставит меня в тупик. Я не могу определиться в этом, ведь наверно каждый год меняю свои мысли об этом. Раньше я хотела стать врачом, археологом, психологом, ветеринаром и так далее. В этом очень сложно определиться, так еще и в моем возрасте. Но постепенно сейчас я понимаю, что мне очень интересны два предмета, а именно математика и биология. Меня эти предметы правда очень интересуют и я хочу связать свою будущую профессию с ними, или хотя бы с одним из них. Пока что я думаю над идеями. С этими предметами связанные есть много профессий, например — врач, инжинер, бухгалтер, учитель, архитектор, экономист и так далее.
В то время я погружена в математику и особенно биологию. Я изучаю все, что когда-то пропустила и мне очень нравится. Для работ связанных с биологией, например — врач, нужно очень хорошо знать как работает наш организм, наши органы и их функции в организме, как могут разные лекарства действовать на организм, про разные заболевания и как их лечить и так можно долго перечислять. Для математики же, думаю, что нужно знать много формул, правила, как решать задачи и иметь развятую логику.

Հայոց լեզու Առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ

 1. Գտիր ուղիղ խնդիրները, ընդգծիր:
 • Արևը վերևից կրակ է թափում:
 • Երկրաշարժը քանդել է նրա խարխուլ կացարանը:
 • Անհրաժեշտ դեղը բուժեց ծանր հիվանդին:
 • Ամպերը ծածկեցին երկինքը:
 • Նահապետը ներս հրավիրեց հարևաններին:
 • Ծերունի Մովսեսը, վերցնելով գավաթը, օրհնանքի խոսքեր ասաց,խրատներ կարդաց Նուբարին:
 • Նուբարը սուփրա փռեց, սեղանին մի կուլա գինի դրեց:

2. Մգեցնել ներգործող խնդիրը (ո՞ւմ կողմից, ինչի՞ց, ինչո՞վ):

 • Հանցագործը քննադատվում էր դատավորի կողմից:
 • Բնությունը փոխվում է եղանակից :
 • Վայրենիներն ազատ արձակվեցին տանջանքներից  :
 • Կեսօրին փողոցները փակվել էին ավտովթարից :
 • Հրատապ լուրը հայտնվեց լուրերով՝հաղորդավարի կողմից :

3. Ուղիղ խնդիրով նախադասությունները շրջել՝ դարձնելով ներգործող խնդիր ունեցող նախադասություններ:

 • Աղջիկը խոհանոցում համեղ ընթրիք էր պատրաստում:
  Համեղ ընթրիքը պատրաստվում էր խոհանոցում աղջկա կողմից:
 • Երկրաշարժը քանդել է նրա խարխուլ կացարանը:
  Նրա խարխուլ կացարանը քանդվել է երկրաշարժից:
 • Անհրաժեշտ դեղը բուժեց ծանր հիվանդին:
  Ծանր հիվանդը բուժվեց անհրաժեշտ դեղով:
 • Ամպերը ծածկեցին երկինքը:
  Երկինքը ծածկվեց ամպերով:
 • Նահապետը ներս հրավիրեց հարևաններին:
  Հարևանները ներս հրավիրվեցին նահապետի կողմից:
 • Ծերունի Մովսեսը օրհնանքի խոսքեր ասաց:
  Օրհնանքի խոսքերը ասվեցին ծերունի Մովսեսի կողմից:
 • Նուբարը սուփրա փռեց, սեղանին մի կուլա գինի դրեց:
  Մի կուլա գինին դրվեց և սուփռան փռվեց սեղանին Նուբարի կողմից:

4. Ներգործող խնդիրով նախադասությունները շրջել՝ դարձնելով ուղիղ խնդիր ունեցող նախադասություններ:

 • Մառախուղի թանձր քուլաները հալածվում էին քամուց:
  Քամին հալածում էր մառախուղի թանձր քուլաները:
 • Արագ հինգ դիմում լրացվեց Սիմոնի կողմից:
  Սիմոնը լրացրեց արագ հինգ դիմում:
 • Ամրոցի աշտարակներն ամեն գիշեր լուսավորվում էին նրա կողմից:
  Նա ամեն գիշեր ամրոցի աշտարակներն էր լուսավորում:
 • Պարսպի ներսը ծածկված էր բերրի պտղածառերով, խաղողի որթերով և ծաղկող թփերով:
  Բերրի պտղածառերը, խաղողի որթերը և ծաղկող թփերը ծածկել էին պարսպի ներսը:
 • Բարձրահասակ բարդին թեթև օրորվում էր գիշերային մեղմ քամուց:
  Գիշերային մեղմ քամին թեթև օրորում էր բարձրահասակ բարդին:

5. Գտել ենթական և ուղիղ խնդիրը։

Ենթակա, Ուղիղ խնդիր

1․ Մեսրոպ Մաշտոցն ստեղծեց հայոց գրերը։

2․Տղան միայնակ վերանորոգեց տունը։

3․ Գիրքը փոխանցեց ընկերոջը։

4․ Հեքիաթները հորինում են մարդիկ` կյանքի տխրությունը ցրելու համար։

5․ Նա սիրում է մայրիկին։

6. Գտնել հանգման անուղղակի խնդիրները։

 • Զբոսաշրջիկները մոտեցան եկեղեցուն։
 • Երեխան հավատում էր մոր խոսքին։
 • Ծեր կինն աղոթում էր Աստծուն։
 • Փողոցով քայլելիս ժպտում էր բոլորին։

7․Գտիր նախադասությունների ենթական, ստորոգյալը, ուղիղ խնդիրը և հանգման խնդիրը։

 • Աշակերտը մի անգամ հարց ուղղեց վարպետին:
 • Կարճ ժամանակում նա վաճառեց ապրանքը անգլիացիներին:
 • Դասղեկը գիրքը հանձնեց երեխային:
 • Իմ մտքում հրաժեշտի խոսքեր եմ ասում հին քաղաքին, իմ ընկեր Անդոյին:
 • Աստված Մովսեսին պատվիրում է մոլորյալ ժողովրդին դարձի բերել:

Ռազմական հետախուզություն

Ռազմական հետախուզությունը լինում է երեք տեսակի՝ ռազմավարական, մարտավարական և օպերատիվ:

Ռազմական հետախուզությունը ունի յոթ հիմնական վարման ձևեր.

 1. Դիտարկում
 2. Գաղտնալսում
 3. Հանկարծակի հարձակում
 4. Հետախուզություն մարտով
 5. Որոնում
 6. Դարանակալում
 7. Գերիների և տեղաբնակների հարցաքննում

Թեստ

Թեստ 1

Հարցերին պատասխանելիս նշե՛ք միայն «+» կամ «—»։ Կամ էլ «այո» կամ «ոչ»։

Ֆիզիկա՝

Հետաքրքվու՞մ եք ֆիզիկայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ —

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի ֆիզիկոսների մասին նյութերի ընթերցանությամբ —

Կհաճախեի՞ք ֆիզիկայի ընտրությամբ խումբ —

Կմասնակցեի՞ք ֆիզիկայի օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների —

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ ֆիզիկայի ասպարեզում —

Աշխարհագրություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք աշխարհագրության մասին նյութերի ընթերցանությամբ +

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի աշխարհագետների և ճանապարհորդների մասին նյութերի ընթերցանությամբ —

Կհաճախեի՞ք աշխարհագրության ընտրությամբ խումբ +

Կմասնակցեի՞ք աշխարհագրության օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների —

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ աշխարհագրության ասպարեզում +


Քիմիա՝

Հետաքրքրվու՞մ եք քիմիայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ +

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի քիմիկոսների մասին նյութերի ընթերցանությամբ —

Կհաճախեի՞ք քիմիայի ընտրությամբ խումբ +

Կմասնակցեի՞ք քիմիայի օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների —

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ քիմիայի ասպարեզում +

Կենսաբանություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք կենսաբանության մասին նյութերի ընթերցանությամբ +

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի կենսաբանների մասին նյութերի ընթերցանությամբ —

Կհաճախեի՞ք կենսաբանության ընտրությամբ խումբ +

Կմասնակցեի՞ք կենսաբանության օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների —

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ կենսաբանության ասպարեզում +

Մաթեմատիկա՝

Հետաքրքրվու՞մ եք մաթեմատիկայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ +

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի մաթեմատիկոսների մասին նյութերի ընթերցանությամբ —

Հետաքրքրվու՞մ եք մաթեմատիկական խնդիրների լուծմամբ +

Կհաճախեի՞ք մաթեմատիկայի ընտրությամբ խումբ +

Կմասնակցեի՞ք մաթեմատիկայի օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների —

Տեխնիկա՝

Հետաքրքրվու՞մ եք տեխնիկայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ —

Կպատրաստեի՞ք տեխնիկական սարքեր —

Կհաճախեի՞ք տեխնիկայի (ռոբոտաշինության) ընտրությամբ խումբ —

Կմասնակցեի՞ք տեխնիկական բնույթի մրցույթների —

Կմասնակցեի՞ք ԱԹՍ-ների պատրաստմանը —

Երգ, երաժշտություն՝

Սիրու՞մ եք լսել տարբեր ժանրերի երաժշտություն +

Սիրու՞մ եք ելույթ ունենալ —

Տիրապետու՞մ եք երաժշտական գործիքների —

Կհաճախեի՞ք որևէ երաժշտական խումբ —

Կմասնակցեի՞ք երաժշտական մրցույթների —

Մանկավարժություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք մանկավարժական նյութերի ընթերցանությամբ

Սիրու՞մ եք կարդալ քննարկել մանկավարժական բնույթի խնդիրներ —

Կաշխատե՞ք կրտսեր տարիքի երեխաների հետ —

Կօգնեի՞ք Ձեր ընկերներին ուսումնական խնդիրների հարցում +

Կցանկանայի՞ք փոխարինել բացակայող ուսուցչին —

Պատմություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք պատմական գործիչների և իրադարձությունների մասին ընթերցանությամբ +

Կհաճախեի՞ք պատմության ընտրությամբ խումբ +

Կնախաձեռնե՞ք ուսումնական ճամփորդություններ պատմական թեմաներով —

Կցանկանայի՞ք մասնակցել անցյալի որևէ հատվածի վերականգնմանը +

Կմասնակցեի՞ք պատմության օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների —

Սպորտ՝

Հետաքրքրվու՞մ եք ականավոր մարզիկների մասին նյութերի ընթերցանությամբ —

Սիրու՞մ եք դիտել սպորտային խաղեր կամ մրցումներ —

Սիրու՞մ եք խաղալ սպորտային խաղեր —

Սիրու՞մ եք մարզվել սպորտային խմբերում —

Սիրու՞մ եք մասնակցել սպորտային մրցումների —

Գրականություն՝

Սիրու՞մ եք ընթերցել գեղարվեստական կամ գիտահանրամատչելի գրականություն —

Սիրու՞մ եք ընթերցել վերլուծական հոդվածներ գրականության մասին +

Սիրու՞մ եք ընթերցել գրողների մասին նյութեր —

Կհաճախեի՞ք գրական ակումբ +

Ստեղծագործու՞մ եք, եթե այո, ապա գրականության ո՞ր ժանրում —

Արվեստ՝

Սիրու՞մ եք մասնակցել թատերական ներկայացումների և տեսաֆիլմերի ստեղծմանը

Սիրու՞մ եք քննարկել ֆիլմեր կամ թատերական ներկայացումներ +

Կայցելեի՞ք թատրոն, թանգարան կամ ցուցահանդես +

Սիրու՞մ եք ընթերցել նյութեր արվեստի մասին —

Կմասնակցեի՞ք արվեստի ոլորտի մրցույթների —

Օտար լեզուներ՝

Ուսումնասիրու՞մ եք օտար լեզուներ +

Կարդու՞մ եք օտար լեզուներով գրքեր +

Հաղորդակցվու՞մ եք օտար լեզվի ներկայացուցչի հետ +

Սիրու՞մ եք կատարել թարգմանություններ օտար լեզվից +

Կհաճախեի՞ք օտար լեզվի ընտրությամբ խումբ +

Տնտեսագիտություն՝

Կհաճախեի՞ք տնտեսագիտական ակումբ —

Կմասնակցեի՞ք տնտեսագիտական մրցույթների —

Հետաքրքրվու՞մ եք տարբեր երկրների տնտեսական ցուցանիշներով ու ֆինանսական վիճակով —

Կմասնակցեի՞ք կրթահամալիրի աուդիտին —

Կկատարեի՞ք ֆինանսական կամ տնտեսագիտական հետազոտություններ —

Բնապահպանություն՝

Սիրու՞մ եք խնամել բույսերին, կենդանիներին, +

Սիրու՞մ եք աշխատել այգում կամ բանջարանոցում —

Սիրու՞մ եք ընթերցել բնապահպանական բնույթի նյութեր +

Կմասնակցեի՞ք բնապահպանական ակցիաներին —

Կմասնակցեի՞ք բնապահպանական բնույթի ճամփորդության +

Ռազմագիտություն՝

Սիրու՞մ եք ծանոթանալ ռազմական տեխնիկային

Սիրու՞մ եք մասնակցել ռազմականացված արշավների +

Կմասնակցեի՞ք ռազմական խաղերին +

Սիրու՞մ եք ուսումնասիրել ռազմագիտությունը —

Սիրու՞մ եք ընթերցել ռազմական գործիչների մասին նյութեր —

Քաղաքագիտություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին ու ներքին քաղաքականությամբ

Սիրու՞մ եք ընթերցել քաղաքական գործիչների մասին —

Սիրու՞մ եք ընթերցել քաղաքագիտական բնույթի գրքեր —

Կմասնակցեի՞ք քաղաքական գործիչների և քաղաքագետների հետ հանդիպում-քննարկումներին —

Կհաճախեի՞ք քաղաքագիտական ակումբ —

Արհեստ՝

Հետաքրքրվու՞մ եք խոհարարական արհեստով +

Հետաքրքրվու՞մ եք կահույքի ձևավորման արհեստով —

Հետաքրքրվու՞մ եք գինեգործությամբ —

Հետաքրքրվու՞մ եք ոսկերչությամբ —

Հետաքրքրվու՞մ եք բրուտագործությամբ —

Իրավունք՝

Սիրու՞մ եք ընթերցել իրավական փաստաթղթեր —

Սիրու՞մ եք ընթերցել իրավագետների մասին նյութեր —

Սիրու՞մ եք քննարկել իրավական խնդիրներ —

Երբևիցե պաշտպանե՞լ եք Ձեր կամ մեկ ուրիշի իրավունքը —

Կհաճախեի՞ք իրավագիտական ակումբ —

Թեստ 2

Հարցերին պատասխանելիս նշե՛ք Ձեր տարբերակը, սակայն հակիրճ։

Լրացուցիչ հարցեր՝

Ո՞ր բնագիտական առարկայից կցանկանայի՞ք իրականացնել փորձեր Կցանկանայի փորձեր իրականացնել քիմիայից

Կմասնակցեի՞ք բնագիտական բաղկացուցիչ ունեցող ուսումնական ճամփորդություններին Այո

Ձևակերպեք Ձեր կարծիքով բաց թողած հարցը (կամ հարցերը) և պատասխանեք․

Ի՞նչ արհեստով կցանկանայիք զբաղվել: Ոչ մի

Թեստ 3

Հարցի պատասխանը ընտրելուց ներկեք այն կարմիր գույնով կամ մգացրեք։

Ընտրովի հարցեր՝

1. Ես կցանկանայի լինել այնպիսին, ինչպիսին նրանք են, ովքեր…

Ա. Հասել են մասնագիտական հաջողության;

Բ. Դժվար, խոչընդոտներով ու փորձություններով լի ճանապարհին չեն հանձնվել

Գ. Պարզապես «քայլում են», դանդաղ, բայց վստահ քայլերով։

Դ. Փորձություններին հանդիպելիս, փոխում են իրենց մոտիվացիան ու ապագայի ծրագիրը

2. Ես կուզենայի լինել…

Ա. Ընկերության ղեկավար;

Բ. Կոլեկտիվի սովորական անդամ;

Գ. Որակավորում ունեցող մասնագետ;

Դ. Փոխղեկավարի պաշտոնում։

3. Ամենից շատ ինձ դուր է գալիս, երբ ես…

Ա. Խոչընդոտների եմ հանդիպում նպատակիս հասնելու ճանապարհին;

Բ. Երբ կոլեկտիվում սովորական հարաբերությունները վերածվում են՝ ընկերականի։

Գ. Երբ ես հանգիստ աշխատում եմ և ոչ մեկին չեմ խանգարում, նրանք էլ ինձ չեն խանգարում։

Դ. Որ հարաբերությունները լարված են կոլեգաների միջև

4. Ես սիրում եմ կոլեկտիվներ, որոնցում …

Ա. Խիստ կարգապահություն է;

Բ. Շատ ազատ է միջավայրը;

Գ. Հնարավոր չէ դրսևորել ինքնուրույնություն;

Ք

5. Եթե ես ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենայի, ես այն կոգտագործեի…

Ա. Անհոգ արձակուրդի համար;

Բ. Ընկերներիս հետ շփման համար;

Գ. Հոբիի և ինքնակրթության համար:

Դ. Կզբաղվեի արվեստով

6. Ինձ թվում է, որ ես կարող եմ ավելին, երբ…

Ա. Իմ ջանքերը բավականաչափ վարձատրվում են;

Բ. Երբ աշխատավարձը, թեկուզ և քիչ, ինձ բավարարում է;

Գ. Ես չեմ նայում աշխատավարձի չափին;

Դ. Երբ աշխատավարձը աստիճանաբար բարձրանում է ջանքերիս զուգահեռ, և իջնում է՝ դրանց հակառակ։

7. Ամենից շատ ես գնահատում եմ…

Ա. Անձնական հաջողությունը;

Բ. Թիմային աշխատանքը;

Գ. Գործնական (պրակտիկ) արդյունքներ;

Դ. Ուրիշների հաջողությունը։

8. Ես սիրում եմ, երբ ղեկավարը…

Ա. Պահանջկոտ է;

Բ. Հեղինակություն ունի;

Գ. Իր գործի մասնագետն է;

Դ. Ընդհանրապես ոչինչ չի հասկանում։

Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում

Առաջին ուսումնական շրջանը ինձ համար հագեցած էր անցել, քանի որ մասնակցել եմ ճամփորդությունների, կատարել եմ շատ նախագծեր և հետազոտական աշխատանքներ: Նաև արել եմ թարգմանություններ:

Մասնակցել եմ հետևյալ ճամփորդությունների՝

Կատարել եմ հետևյալ թարգմանությունները՝

Նախագծեր՝

Հետազոտական աշխատանքներ՝

 • Ուղեղի խորանիստ խթանում
  Կենսաբանություն առարկայից մեզ տրված էր մարդու մարմնի մասին գրել որոշ հետաքրքիր տեղեկություն: Ես ընտրեցի գրել այս վիրահատության մասին, որոշման մեջ ինձ նաև օգնեցին ծնողներս, որոնք նյարդաբան են: Ուշագրավ է, թե ինչի է հասել մարդկությունը բժշկության գիտությունում: Ես նաև տեսանյութ եմ պատրաստել այս վիրահատության մասին, ահա այն
 • Բերմուդյան եռանկյունու լեգենդը
  Ես այս լեգենդի մասին շատ եմ լսել և այս անհատական նախագիծը ինձ համար դարձավ հնարավորություն ավելի լավ այն ուսումնասիրել: Ինձ համար այսպիսի առեղծվածային պատմությունները շատ հետաքրքիր են և տպավորիչ

Մովսես Խորենացի

Ուսումնական նյութ

Մովսես Խորենացին ծնվել է 5-րդ դարի սկզբին՝ մոտ 410թ.-ին, Տարոն գավառի Խորնի կամ Խորոն գյուղում: 15-16 տարեկան հասակում, նրան ուղարկում են Վաղարշապատ, որտեղ էլ նա աշակերտել է Մեսրոպ Մաշտոցին և Սահակ Պարթևին: Հայերենից բացի նա տիրապետում էր նաև հունարենին և ասորերենին:

431 թ.ին ուսուցիչները նրան այլ աշակերտների հետ ուղարկել են Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա քաղաք՝ «իսկական ճեմարանում կատարելագործվելու»։ Այստեղ նա սովորել է օտար լեզուներ, հատկապես հունարեն, յուրացրել է փիլիսոփայություն, քերթողական արվեստ, երաժշտություն, ճարտասանություն, աստվածաբանություն, պատմություն։

Խորենացին զբաղվել է գրական աշխատանքով, աչք փակելով իր հանդեպ եղած անտարբերությանն ու հալածանքներին: Նա թարգմանություններ է կատարել, գրել ինքնուրույն երկեր: Մովսես Խորենացին լինելով հայ միջնադարյան պատմագրության Պատմահայրը, գրել է “Պատմություն հայոց” աշխատությունը, որը միջնադարում եղել է ազգային ինքնաճանաչման, քաղաքական- հայրենասիրական դաստիարակության ուսումնական ձեռնարկ:

Վարկած կա, որ իր կյանքի մայրամւտին Խորենացին ստացել է Եպիսկոպոսական աստիճան: Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն նա մահացել է 490- ական թվականների սկզբին հիվանդության ու աղքատության մեջ:

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ 23.11.2022

ա) 2x3 + x2 + 3

2x3 + x2 + 3| x — 1
— 2x3 — 2x2 .| 2x2 + 3x + 3
⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
……….._ 3x2 + 3
…………..3x2 — 3x
………….⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
…………………._ 3x + 3
…………………….3x — 3
……………………⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
……………………………6

2x3 + x2 + 3 = (x — 1)(2x2 + 3x + 3) + 6

բ) x4 + 2x3 + 3x2 + 4x — 1

_ x4 + 2x3 + 3x2 + 4x — 1| x + 1
.. x4 — x3………………………| x3 — x2 + 2x + 6
⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
………_ — x3 + 3x2 + 4x — 1
………….— x3 + x2
…………⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
……………….._ 2x2 + 4x — 1
…………………. 2x2 — 2x
………………….⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
…………………………_ 6x — 1
……………………………6x — 6
…………………………..⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
…………………………………..5

x4 + 2x3 + 3x2 + 4x — 1 = (x — 1)(x3 — x2 + 2x + 6)

գ) 4x+ 5x2 — 3x + 2

4x+ 5x2 — 3x + 2 | x — 1
— 4x3 + x2…………..| 4x2 + 9x + 6
⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
……….._ 9x2 — 3x + 2
…………..3x2 — 9x
………….⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
…………………._ 6x + 2
…………………….6x — 6
…………………..⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
……………………………8

4x+ 5x2 — 3x + 2 = (x — 1)(4x2 + 9x + 6)

դ) x5 — 3x3 + 3x — 10

x5 — 3x2 + 3x 10 | x — 1
— x5 — x4 ………..| x4 + x3 — 2x2 — 2x + 1
⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
…………_ x4 — 3x3 + 3x — 10
………….. x4 — x3
…………⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
……………….._ — 2x3 + 3x — 10
…………………..— 2x3 + 2x2
…………………..⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
……………………………_ x — 10
…………………………….. x — 1
……………………………..______
…………………………………..-9

Այցելություն Պրոֆեսոր Հ. Կարապետյանի անվան Երկրաբանական թանգարան

Այսօր մենք այցելեցինք Պրոֆեսոր Հ. Կարապետյանի անվան Երկրաբանական թանգարան, որտեղ մեզ շատ նոր բաներ պատմեցին: Օրինակ՝ պատմեցին թանկարժեք քարերի, բյուրեղների, միներալների մասին և ցույց տվեցին իրենց ցուցասրահը՝ բազմազան այդ քարերով: Այնտեղ ինչ ասես չկար, բոլոր քարերը շատ գեղեցիկ էին և հետաքրքիր էր լսել դրանց մասին, թե քանի տարեկան են և այլն: Թանգարանում նույնիսկ երկնաքար կար:

Այդ ամեն ինչը նայելով մենք շարժվեցինք առաջ դեպի թանգարանի ամենակարևոր և հայտնի մասը, որտեղ իսկական նախապատմական տրոգոնթերյան փղի կմախքը կար: Մեզ պատմեցին այդ փղի մասին և մենք իմացանք, որ այն գտնվել էր Գյումրու ավազահանքում: Այն ապրել էր մոտ 1.000.000 տարի առաջ Շիրակի հարթավայրում։ Սա իմ կյանքում առաջին անգամն է, որ ես այսպիսի փղի կմախք եմ տեսնում, շատ հետաքրքիր էր լսել դրա մասին:

Հետո մեզ ուղևորեցին դեպի ուրիշ քարերը, այնտեղ կային օրինակ՝ օբսիդիաններ, տարբեր շինանյութեր: Նաև քարացած կենդանիներ, բույսեր կային և շատ-շատ այլ բաներ:

Ինձ ամեն ինչ շատ դուր եկավ, իրոք հետաքրքիր էր լսել այս ամենի մասին և նոր բաներ իմանալ:

ՆԱԽԱՍԻՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈԻՄ

 1. Նպատակները՝
  • Սովորողների նախասիրությունների և հոգեբանական առանձնահատկությունների բացահայտում;
  • Ընդունելության համակարգում սովորողների ճանաչման մեխանիզմների համալրում:
 2. Խնդիրները՝
  • Աշխատանքային խմբի ձևավորում;
  • Թեստերի ընտրություն;
  • Թեստերի արդյունավետության պարզում ;
  • Աշխատանքային խմբի անդամների ուսուցում;
  • Կրթության կատարելագործման գործիքների համալրում;
  • Սովորողների անհագստացնող խնդիրների վերհանում;
  • Թեստավորման անանունության ապահովում:
 3. Նախագծի իրականացման քայլերը և ժամանակացույցը՝
  • Թեստերի ընտրություն, թարգմանություն և հրապարակում (22.12.2014-11.01.2015)
  • Փորձարկման արդյունքում թեստերում  անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացում (հուլիս-սեպտեմբեր. 2022)
  • Ուսումնասիրության անցկացում (05-07.10.2022)
  • Ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծություն (08-21.10.2022)
  • Հոդվածաշարի հրապարակում (2022 թվականի նոյեմբեր):
 4. Շահառուներ՝
  • Կրթահամալիրի խորհուրդ և մասնաժողով;
  • Դասավանդողներ;
  • Սովորողներ;
  • Սովորողների ծնողներ;
  • Քաղաքացիական հասարակության` մանկավարժությամբ շահագրգիռ անդամներ:

22.12.2014        ©                   Հարություն Ղազարյան, Աշոտ Տիգրանյան

22.09.2022       ©                            Լրամշակում` Աշոտ Տիգրանյան

Ստորև բերված թեստի միջոցով պարզեք Ձեր շփվելու կարողությունները (հաղորդակցման ունակություններ): Դրա համար արագ և ճշգրիտ պատասխանեք բոլոր հարցերին: Պատասխանները կարող են լինել միայն դրական (այո) կամ բացասական (ոչ):

 1. Շա՞տ են արդյոք Ձեր ընկերները;
  Ոչ
 2. Երկա՞ր է Ձեզ տանջում Ձեր ընկերներից որևէ մեկի հասցրած վիրավորանքը;
  Այո
 3. Արդյո՞ք Դուք ունեք ցանկություն` հաստատել նոր կապեր տարբեր մարդկանց հետ;
  Ոչ
 4. Ճի՞շտ է արդյոք, որ Ձեզ ավելի հաճելի և հեշտ է ծախսել Ձեր ժամանակը ընթերցանության կամ որևէ այլ զբաղմունքի, քան մարդկանց հետ շփման վրա;
  Երբեմն
 5. Դուք հե՞շտ եք շփվում այն մարդկանց հետ, որոնք բավականին մեծ են Ձեզանից տարիքով;
  Այո
 6. Ձեր համար հե՞շտ է ինտեգրվել նոր միջավայրին;
  Ոչ
 7. Ձեր համար հեշ՞տ է կապեր հաստատել անծանոթ մարդկանց հետ;
  Ոչ
 8. Հեշ՞տ եք նոր կոլեկտիվի հետ մերվում;
  Ոչ
 9. Ձգտում եք Դուք` հարմար առիթի դեպքում, հանդիպել և ծանոթանալ մի նոր մարդու հետ;
  Ոչ
 10. Նյարդայնացնու՞մ են Ձեզ շրջապատող մարդիկ և ցանկանու՞մ եք դուք մնալ ինքներդ Ձեզ հետ;
  Երբեմն
 11. Սիրու՞մ եք միշտ լինել մարդկանց կողքին;
  Ոչ
 12. Դուք զգու՞մ եք դժվարության, անհարմարության կամ շփոթության զգացողություն, երբ մի նոր մարդու հետ ծանոթանալու համար ստիպված եք լինում նախաձեռնությունը վերցնել Ձեր վրա;
  Այո
 13. Ձեզ դու՞ր է գալիս մասնակցել կոլեկտիվ խաղերի;
  Ոչ
 14. Ճիշ՞տ է, որ դուք Ձեզ անվստահ եք զգում քիչ ծանոթ մարդկանց մոտ;
  Այո
 15. Ին՞չ եք կարծում, Ձեր համար դժվարությու՞ն չի ներկայացնի ակտիվություն մտցնել Ձեզ քիչ ծանոթ կոլեկտիվի մեջ;
  Այո
 16. Ձգտու՞մ եք Դուք փոքր թվով սահմանափակել Ձեր ծանոթների քանակը;
  Ոչ
 17. Դուք Ձեզ ազա՞տ եք զգում, երբ հայտնվում եք անծանոթ միջավայրում;
  Ոչ
 18. Ճիշ՞տ է, որ դուք Ձեզ բավականաչափ վստահ և հանգիստ չէք զգում, երբ ինչ-որ բան եք ասում մեծ խումբ մարդկանց;
  Այո
 19. Ճիշ՞տ է, որ Դուք շատ ընկերներ ունեք;
  Ոչ
 20. Հաճա՞խ եք Ձեզ անհարմար, ճնշված զգում, երբ շփվում եք Ձեզ քիչ ծանոթ մարդկանց հետ:
  Այո

Անձի հաղորդակցման հատկությունները բացահայտող տեստ

Նշեք «այո», եթե դուք համաձայն եք, կամ«ոչ», եթե Դուք համաձայն չեք:

 1. Ինձ համար դժվար է քծնել այլ մարդկանց;
  Այո
 2. Ես, երևի թե կարող եմ առիթի դեպքում, ինձ հիմարիկի տեղ դնել, որպիսի կողքիններիս ուշադրությունը գրավեմ կամ զվարճեցնեմ ուրիշներին;
  Ոչ
 3. Ինձնից հնարավոր է, որ լավ դերասան դուրս գա;
  Երբեմն
 4. Մարդկանց երբեմն թվում է, որ ես ավելի խորը բան եմ ապրում, քան իրականում;
  Ոչ
 5. Ընկերության մեջ ես հազվադեպ եմ գտնվում ուշադրության կենտրոնում;
  Երբեմն
 6. Տարբեր իրավիճակներում և տարբեր մարդկանց հետ շփվելիս, ես հաճախ ինձ պահում եմ այլ կերպ;
  Այո
 7. Ես կարող եմ պնդել միայն այն ժամանակ, երբ ես իսկապես համոզված եմ;
  Այո
 8. Որպեսզի հաջողության հասնեմ գործերում և մարդկանց հետ շփվելիս, աշխատում եմ լինել այնպիսին, ինչպիսին նրանք ինձ ակնկալում են տեսնել;
  Երբեմն
 9. Ես կարող եմ բարեկամական լինել այն մարդկանց հետ, ում ես տանել չեմ կարող;
  Երբեմն
 10. Ես միշտ այնպիսին եմ, ինչպիսին երևում եմ;
  Ոչ

Աշխատանքի ընտրության գործոնների բացահայտման թեստ

Նշենք պատասխանի թերթիկում «+» նշանով այն գործոնները, որոնք Ձեր համար էական են մասնագիտության ընտրության մեջ:

Գործոնների ցանկը`

 1. Հետաքրքրությունը մասնագիտության բովանդակության նկատմամբ, տվյալ մասնագետին անհրաժեշտ հատկանիշներն իմանալու ցանկությունը;
  +
 2. Ձգտում ինքնաբարելավման, հմտությունների և կարողությունների զարգացման ընտրված աշխատանքային ոլորտում.
  +
 3. Համոզմունքը, որ տվյալ մասնագիտությունը ունի բարձր հեղինակություն հասարակության մեջ;
  +
 4. Ծնողների, ընկերների և ծանոթների ազդեցությունը;
 5. Ծնողներից ֆինանսական անկախություն ձեռք բերելը;
 6. Լավ առաջադիմություն դպրոցում այն առարկաներից, որոնք կապված են ընտրված մասնագիտության հետ;
  +
 7. Ուրիշներին օգնելու ցանկությունը;
 8. Գրավում է անհատական աշխատանքը;
  +
 9. Երազանք ունեք զբաղվել ստեղծագործ աշխատանքով, հայտնաբերել նորը և անհայտը;
 10. Վստահություն, որ ընտրված աշխատանքի ոլորտը համապատասխանում է Ձեր կարողություններին;
  +
 11. Հնարավորություն բավարարելու նյութական կարիքները;
  +
 12. Ձեր կյանքն ավելի հագեցած, հետաքրքիր և իմաստալից դարձնելու ձգտումը;
 13. Աշխատանքի մեջ Ձեր ինքնուրույնությունը ցույց տալու հնարավորությունը;
  +
 14. Գրավում է ձեռներեցությունը;
 15. Ընտանիքին ֆինանսապես օգնելու կարիքը;
 16. Բիզնեսում փորձ ձեռք բերելու ցանկությունը;
 17. Մարդկանց հետ գործնական շփումների հետաքրքրությունը;
 18. Գրավում են աշխատանքային պայմանները;
  +
 19. Հեղինակավոր կազմակերպությունում աշխատելու ցանկությունը;
  +
 20. Ձգտումը վարչական (ղեկավար) աշխատանքի;
 21. ԶԼՄ-ների ազդեցությունը;
 22. Մարդկանց օգնելու ցանկությունը;
 23. Նյութական գործոնը մասնագիտական գործունեության մեջ;
 24. Հետաքրքրում են մասնագիտության արտաքին կողմերը:
  +

Թեստ, որն ուղղված է ուսումնասիրել Ձեր մասնագիտական կողմնորոշումը

Ին՞չ եք սիրում, ին՞չ է Ձեզ դուր գալիս

 1. Կարդալ գրքեր, ինչպիսիք են` «Հետաքրքրաշարժ ֆիզիկա», «Ֆիզիկոսները կատակում են»;
  Չեմ սիրում
 2. Կարդալ գրքեր, ինչպիսիք են` «Հետաքրքրաշարժ մաթեմատիկա», «Ժամանցային մաթեմատիկա»;
  Չեմ սիրում
 3. Հետաքրքրված լինել տնտեսական աշխարհագրության հարցերով, մամուլում կարդալ ձեռնարկության տնտեսական ցուցանիշների, տնտեսության ճյուղերի զարգացման մասին;
  Չեմ սիրում
 4. Կարդալ ամսագրեր,ինչպիսիք են` «Երիտասարդ տեխնիկ», «Երիտասարդության տեխնիկան», ինչպես նաև ծանոթանալ ձեռքբերումներին տեխնոլոգիաների, ռադիոէլեկտրոնիկայի ոլորտում գիտա-հանրամատչելի ամսագրերի միջոցով;
  Չեմ սիրում
 5. Կարդալ քիմիայում հայտնագործությունների,ականավոր քիմիկոսների կյանքի և աշխատանքիմասին;
  Չեմ սիրում
 6. Կարդալ բույսերի եւ կենդանիների մասին;
  Երբեմն
 7. Կարդալ, թե ինչպես են մարդիկ սովորել պայքարել հիվանդությունների դեմ, բժիշկների մասին, բժշկության ոլորտում ձեռքբերումների մասին;
  Չեմ սիրում
 8. Ծանոթանալ տարբեր երկրների հետ ըստ նկարագրությունների և քարտեզների;
  Սիրում եմ
 9. Գրքեր կարդալ պատմական գործիչների և իրադարձությունների մասին;
  Երբեմն
 10. Կարդալ համաշխարհային գրականության դասականների ստեղծագործությունները;
  Սիրում եմ
 11. Հետաքրքրվել արվեստի պատմությամբ, լսել օպերային, սիմֆոնիկ, ջազային երաժշտություն;
  Երբեմն
 12. Կարդալ գրքեր դպրոցի կյանքի (մանկավարժների, ուսուցիչների, դպրոցականների) մասին;
  Չեմ սիրում
 13. Հետաքրքրվել խոհարարական արվեստով, նորաձևությամբ, կահույքի նախագծումով;
  Չեմ սիրում
 14. Գրքեր կարդալ պատերազմների և մարտերի մասին;
  Սիրում եմ
 15. Կարդալ սպորտային ամսագրեր, թերթեր, գրքեր ականավոր մարզիկների մասին;
  Չեմ սիրում
 16. Հետաքրքրվել գիտա-հանրամատչելի հոդվածներով ֆիզիկայի հայտնագործությունների, հայտնի ֆիզիկոսների կյանքի և գործունեության մասի;.
  Չեմ սիրում
 17. Կարդալ գիտա-հանրամատչելի գրականություն մաթեմատիկական բացահայտումների, ականավոր մաթեմատիկոսների կյանքի և գործունեության մասին;
  Չեմ սիրում
 18. Ուսումնասիրել արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և տնտեսության այլ ոլորտների ձեռքբերումների մասին;
  Չեմ սիրում
 19. Մասնակցել տեխնիկական ցուցահանդեսների, լսել կամ դիտել տեխնոլոգիական նորարարությունների մասին;
  Չեմ սիրում
 20. Բնության մեջ գտնել քիմիական երևույթներ, քիմիական փորձեր անցկացնել, հետևել քիմիական ռեակցիաների ընթացքին;
  Երբեմն
 21. Ուսումնասիրել բուսաբանություն, կենդանաբանություն, կենսաբանություն;
  Երբեմն
 22. Ծանոթանալ մարդու մարմնի կառուցվածքի առանձնահատկություններին և օրգանների աշխատանքին;
  Սիրում եմ
 23. Հետաքրքվել օգտակար հանածոների նոր հանքերի հետազոտությունների արդյունքներով;
  Երբեմն
 24. Քննարկել ընթացիկ քաղաքական իրադարձությունները Հայաստանում և արտերկրում;
  Չեմ սիրում
 25. Կարդալ քննադատական հոդվածներ;
  Սիրում եմ
 26. Քննարկել ֆիլմեր, թատերական ներկայացումներ, ցուցահանդեսներ;
  Չեմ սիրում
 27. Քննարկել երեխաների և դեռահասների դաստիարակության հարցերը և իմանալ, թե ինչպես Դուք կարող եք օգնել Ձեր ընկերներից որևէ մեկին կամ դասընկերոջը ուղղել իրենց վարքագիծը;
  Երբեմն
 28. Հոգ տանել տան, դասարանի մաքրության և հարմարավետության մասին, կարգի բերել Ձեր սենյակը;
  Երբեմն
 29. Ծանոթանալ ռազմական տեխնիկային;
  Չեմ սիրում
 30. Այցելել սպորտային խաղերի եւ մրցույթների;
  Չեմ սիրում
 31. Իրականացնել ֆիզիկական փորձեր;
  Երբեմն
 32. Մաթեմատիկական խնդիրներ լուծել;
  Երբեմն
 33. Դրամական եկամուտների և ծախսերի ճշգրիտ հաշվարկներ կատարել, իմանալ ընտանեկան բյուջեն;
  Սիրում եմ
 34. Կարդալ տեխնիկական գծագրեր և դիագրամներ, հասկանալ ռադիոսարքավորումներից և այլն;
  Չեմ սիրում
 35. Պատրաստել լուծույթներ, կշռել ռեագենտներ;
  Երբեմն
 36. Աշխատել այգում, պարտեզում, խնամել բույսերին, կենդանիներին;
  Երբեմն
 37. Ուսումնասիրել տարբեր հիվանդությունների առաջացման պատճառները;
  Երբեմն
 38. Հավաքել օգտակար հանածոների հավաքածու;
  Չեմ սիրում
 39. Ուսումնասիրել ազգերի և պետությունների առաջացուման պատմությունը;
  Սիրում եմ
 40. Սովորել և ուսումնասիրել օտար լեզուներ;
  Երբեմն
 41. Արտասանել, երգել, ելույթ ունենալ բեմում;
  Չեմ սիրում
 42. Գիրք կարդալ երեխաների համար, օգնել նրանց ինչ-որ բան անել, պատմություններ և հեքիաթներ պատմել;
  Չեմ սիրում
 43. Կարել, հյուսել, ասեղնագործել, պատրաստել, բարելավել կամ վերանորոգել տան սարքերը և սարքավորումներ, կահույքը և այլն;
  Երբեմն
 44. Մասնակցել ռազմականացված արշավների;
  Չեմ սիրում
 45. Խաղալ սպորտային խաղեր;
  Սիրում եմ
 46. Հաճախել ֆիզիկայի խմբակ;
  Երբեմն
 47. Հաճախել մաթեմատիկայի խմբակ;
  Երբեմն
 48. Հետաքրքրվել ապրանքների արժեով, փորձելով հասկանալ այս կամ այն ապրանքի գնի ձևավորումը, աշխատավարձերի, աշխատանքի կազմակերպման խնդիրներ;
  Սիրում եմ
 49. Հավաքել և վերանորոգել տարբեր մեխանիզմներ, վերացնել էլեկտրական սարքավորումների և էլեկտրական բլոկի վնասվածքները;
  Չեմ սիրում
 50. Հաճախել քիմիայի խմբակ (ուսումնասիրել քիմիայի ֆակուլտատիվ);
  Երբեմն
 51. Հաճախել կենսաբանության խմբակ;
  Սիրում եմ
 52. Ծանոթանալ բժիշկների և բուժքույրերի աշխատանքին;
  Երբեմն
 53. Կազմել երկրաբանական քարտեզներ;
  Սիրում եմ
 54. Այցելել պատմության թանգարաններ, ծանոթանալ մշակութային հուշարձաններին, մասնակցել հնագիտական արշավների;
  Սիրում եմ
 55. Գրավոր արտահայտել մտքերը, դիտարկումներ կատարել, օրագիր վարել;
  Սիրում եմ
 56. Հաճախել դրամատիկական խմբակ;
  Չեմ սիրում
 57. Բացատրել ընկերներին, թե ինչպես է պետք կատարել ուսումնական խնդիրները, եթե նրանք դժվարանում են;
  Չեմ սիրում
 58. Տրամադրել մի շարք ծառայություններ (վերանորոգել հագուստը, օգնել նկարել, օգնել գեղեցիկ սանրել մազերը և այլն);
  Երբեմն
 59. Մասնակցել ռազմական խաղերի և արշավների;
  Չեմ սիրում
 60. Մասնակցել սպորտային մրցույթների;
  Չեմ սիրում
 61. Մասնակցել ֆիզիկայի օլիմպիադաներ;.
  Չեմ սիրում
 62. Մասնակցել մաթեմատիկական մրցույթների, օլիմպիադաների;
  Չեմ սիրում
 63. Հաճախել «Բիզնես դպրոց», «Կիրառական տնտեսագիտության դպրոց», «Երիտասարդ կառավարիչ», «Երիտասարդ գործարար» խմբակները;
  Չեմ սիրում
 64. Պատրաստել ինքնաթիռների և նավերի մոդելներ, հավաքել ռադիոսարքավորումներ կամ որևէ այլ կոնստրուկցիա;
  Չեմ սիրում
 65. Մասնակցել քիմիայի օլիմպիադայի;
  Չեմ սիրում
 66. Մասնակցել կենսաբանության օլիմպիադայի;
  Չեմ սիրում
 67. Հոգ տանել հիվանդի մասին;
  Երբեմն
 68. Աջակցել ավագ ընկերներին կամ ինքնուրույն կատարել տարածքի տեղագրական հետազոտություն;
  Չեմ սիրում
 69. Հաշվետվություններ ներկայացնել պատմության վերաբերյալ և հաճախել պատմական (կամ հնագիտական) խմբակ;
  Երբեմն
 70. Հաճախել գրական կամ լեզվաբանական խմբակ;
  Երբեմն
 71. Տիրապետել երաժշտական գործիքների, նկարել, փայտամշակմամբ զբավել.
  Չեմ սիրում
 72. Պարապել կրտսեր սովորողների հետ;
  Չեմ սիրում
 73. Անընդհատ շփվել տարբեր մարդկանց հետ;
  Չեմ սիրում
 74. Կազմակերպիչ լինել խաղերի և արշավների ժամանակ;
  Չեմ սիրում
 75. Զբաղվել սպորտային խմբակում;
  Երբեմն
 76. Հաշվետվություններ ներկայացնել ֆիզիկայի նոր հայտնագործությունների մասին, կազմակերպել «ՈՒՀԱ»-ի (КВН-ի) մրցույթներ ֆիզիկայից;
  Չեմ սիրում
 77. Կազմակերպել մաթեմատիկական մրցույթներ;
  Չեմ սիրում
 78. Մասնակցել երիտասարդ տնտեսագետների մրցույթներին;
  Չեմ սիրում
 79. Հաճախել տեխնիկական ստեղծագործության խմբակ;
  Չեմ սիրում
 80. Մասնակցել, օգնել ավագներին կազմակերպել «Քիմիան մեր շուրջը» երեկույթներ;
  Չեմ սիրում
 81. Իրականացնել փորձարարական աշխատանքներ կենսաբանությունից;
  Երբեմն
 82. Հաճախել սանիտարների խմբակ;
  Չեմ սիրում
 83. Մասնակցել աշխարհագրական կամ երկրաբանական արշավների;
  Երբեմն
 84. Մասնակցել հայրենիքում կազմակերպվող արշավների;
  Սիրում եմ
 85. Սցենարներ գրել գրական երեկույթների համար;
  Չեմ սիրում
 86. Այցելել թատրոն, թանգարաններ, ցուցահանդեսներ;
  Սիրում եմ
 87. Պարապել կրտսեր եղբայրների և քույրերի հետ.
  Չեմ սիրում
 88. Նվերներ նվիրել, որոնք պատրաստված են սեփական ձեռքով;
  Սիրում եմ
 89. Ուսումնասիրել ռազմագիտությունը;
  Չեմ սիրում
 90. Մարզել կրտսերներին սպորտային խմբակներում:
  Չեմ սիրում
 91. Ամենից շատ ինձ հաճույք է պատճառում…

Ա. Իմ աշխատանքի դրական գնահատականը;

Բ. Այն բանի գիտակցությունը, որ դու գտնվում ես ընկերներիդ շրջապատում;

Գ. Այն բանի գիտակցությունը, որ աշխատանքը լավ է արված:

 1. Սպորտի մեջ կցանկանայի լինել…

Ա. Հայտնի խաղացող;

Բ. Մարզիչ, ով մշակում է խաղի մարտավարությունը;

Գ. Թիմի կողմից ընտրված ավագ:

 1. Լավագույն ուսուցիչները նրանք են, ովքեր…

Ա. Ունեն անհատական մոտեցում;

Բ. Ստեղծում են կոլեկտիվում մթնոլորտ, որտեղ ոչ ոք չի վախենում արտահայտել իր տեսակետը;

Գ. Ծանոթացնում են սովորողներին առարկայի լրացուցիչ թեմային:

 1. Ես չեմ սիրում այն ուսուցիչներին, ովքեր…

Ա. Չեն թաքցնում այն փաստը, որ որոշ սովորողներ իրենց դուր չեն գալիս.

Բ. Առաջացնում են մրցակցության ոգի;

Գ. Ենթադրում են, որ իրենց առարկան ամենահետաքրքիրն է և ամենալավը:

 1. Ես ուրախ եմ, երբ իմ ընկերները…

Ա. Օգնում են ուրիշներին, երբ առիթ է լինում;

Բ. Միշտ հավատարիմ են և հուսալի;

Գ. Ինտելեգենտ են և ունեն տարբեր հետաքրքրություններ:

 1. Լավագույն ընկերներ եմ համարում նրանց, ովքեր…

Ա. Հաշվի են նստում իմ կարծիքի հետ;

Բ. Կօգնեն դժվար պահին;

Գ, Գիտեն ավելի շատ, քան ես:

 1. Ես կցանկանայի լինել այնպիսին, ինչպիսին նրանք են, ովքեր…

Ա. Հասել են մասնագիտական հաջողության;

Բ. Տարբերվում են բարյացակամությամբ ու բարեմտությամբ;

Գ. Կարող են օգնել աշխատանքի մեջ:

 1. Ես կուզենայի լինել…

Ա. Ընկերության ղեկավար;

Բ. Կոլեկտիվի սովորական անդամ;

Գ. Որակավորում ունեցող մասնագետ:

 1. Երբ ես փոքր էի, սիրում էի…

Ա. Երբ ինձ գովում էին;

Բ. Խաղեր խաղալ ընկերներիս հետ;

Գ. Ուսման մեջ առաջընթացը:

 1. Ամենից շատ ինձ դուր է գալիս, երբ ես…

Ա. Խոչընդոտների եմ հանդիպում նպատակիս հասնելու ճանապարհին;

Բ. Երբ կոլեկտիվում վատանում են ընկերական հարաբերությունները;

Գ. Երբ ինձ քննադատում են ուսուցիչները:

 1. Ես կցանկանայի, որ դպրոցը ավելի ուշադրություն դարձներ…

Ա. Անհատական կարողությունների զարգացմանը;

Բ. Սովորողների այն որակների բարելավմանը, որոնց օգնությամբ նրանք կարող են մերվել մարդկանց հետ.

Գ. Սովորողներին սովորել սովորեցնելուն:

 1. Ես չեմ սիրում կոլեկտիվներ, որոնցում…

Ա. Խիստ կարգապահություն է;

Բ. Մարդը կորցնում է իր անհատականությունը ընդհանուրի մեջ;

Գ. Հնարավոր չէ դրսևորել ինքնուրույնություն:

 1. Եթե ես ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենայի, ես այն կոգտագործեի…

Ա. Անհոգ արձակուրդի համար;

Բ. Ընկերներիս հետ շփման համար;

Գ. Հոբիի և ինքնակրթության համար:

 1. Ինձ թվում է, որ ես կարող եմ ավելին, երբ…

Ա. Իմ ջանքերը բավականաչափ վարձատրվում են;

Բ. Աշխատում եմ բարյացակամ մարդկանց հետ;

Գ. Իմ աշխատանքը ինձ բավարարում է;

 1. Ես սիրում եմ, երբ…

Ա. Ինձ գնահատում են;

Բ. Հաճելի ժամանակ եմ անցկացնում ընկերներիս հետ;

Գ. Բավարարվածություն եմ զգում իմ կատարած աշխատանքից:

 1. Եթե իմ մասին գրեին դպրոցի կայքում, ես կուզենայի, որ…

Ա. Ինձ գովեին իմ կատարած աշխատանքի համար;

Բ. Հաղորդեին, որ ինձ ընտրել են ղեկավար պաշտոնում;

Գ. Գնահատեին այն գործը, որ ես կատարել եմ:

 1. Ես ավելի լավ կսովորեի, եթե ուսուցիչները…

Ա. Իմ նկատմամբ ունենային անհատական մոտեցում;

Բ. Կազմակերպեին բանավեճեր ինձ հետաքրքրող թեմաներով;

Գ.Ավելի շատ տեղեկություններ տրամադրեին մեծերի մասնագիտական գործունեությունից:

 1. Չկա ոչինչ ավելի վատ, քան…

Ա.Անձնական արժանապատվության նկատմամբ ոտնձգությունը;

Բ. Ընկերների կորուստը;

Գ Միշտ անհաջողություն կրել նպատակին հասնելու ճանապարհին:

 1. Ամենից շատ ես գնահատում եմ…

Ա. Անձնական հաջողությունը;

Բ. Թիմային աշխատանքը;

Գ.Գործնական (պրակտիկ) արդյունքներ:.

 1. Ես հավատում եմ, որ մարդկանց մեծ մասը…

Ա.Ձգտում են անձնական հաջողության;

Բ. Ուրախ են աշխատել թիմում/կոլեկտիվում;

Գ.Իրոք-որ լավ են կատարում իրենց աշխատանքը:

 1. Ես չեմ տանում…

Ա. Վեճերը և գժտությունները;

Բ.Մարդկանց, ովքեր իրենց ավելի բարձր են դասում ուրիշներից;

Գ. Յուրաքանչյուր նոր բանի քննադատությունը:

 1. Ես կուզենայի…

Ա. Առաջացնել ուրիշների հիացմունքը;

Բ. Օգնել ուրիշներին ընդհանուր գործի մեջ;

Գ. Որ ինձ շրջապատող մարդիկ ճանաչեին ինձ որպես բազմագիտակ անձնավորություն:

 1. Ես սիրում եմ, երբ ուսուցիչը…

Ա.Պահանջկոտ է;

Բ.Դյուրըմբռնելի է սովորողների համար;

Գ. Հեղինակություն ունի:

 1. Ապագա մասնագիտության համար ես կցանկանայի որ…

Ա.Լինի մասնագիտական աճի հնարավորություն;

Բ.Որոշումներն ընդունվեն համատեղ.

Գ. Ինքնուրույն աշխատեի խնդիրների լուծման վրա:

 1. Ես կցանկանայի գիրք կարդալ…

Ա.Հայտնի մարդու կյանքի մասին;

Բ. Մարդկանց հետ շփվելու արվեստի մասին;

Գ. Ինչ-որ գործնական ձեռնարկ, օրինակ` «Արա ինքդ»

 1. Եթե ես ունենայի երաժշտական ունակություններ ես կցանկանայի լինել…

Ա.Մենակատար;

Բ. Խմբավար;

Գ. Երգահան:

 1. Ազատ ժամանակը ես մեծ հաճույքով եմ անցկացնում…

Ա. Դեդեկտիվ ֆիլմեր դիտելով;

Բ. Ընկերներիս հետ զվարճանալով;

Գ.Իմ հոբբիով զբաղված լինելով;

 1. Դպրոցական երեկույթի ընթացքում ես մեծ հաճույքով…

Ա. Կմասնակցեի որևէ մրցույթի;

Բ. Ինքս կկազմակերպեի որևէ մրցույթ և կվարեի այն;

Գ. Կհորինեի մի հետաքրքիր մրցույթ:

 1. Ինձ համար կարևոր է իմանալ…

Ա. Ինչպես հասնել նպատակին;

Բ. Ինչպես ներգրավել ուրիշներին իմ նպատակին հասնելու համար;

Գ. Ինչպես կյանքում ընտրել նպատակները:

 1. Մարդը պետք է աշխատի այնպես, որ…

Ա.Ամենից առաջ լավ կատարի իր աշխատանքը;

Բ. Ուրիշները ուրախ լինեն;

Գ. Կարիք չլինի ձևափոխել իր աշխատանքը: