Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում

Հայոց լեզվի բաժին

Գրականության բաժին

Հանրահաշվի բաժին

Երկրաչափության բաժին

Ռուսերենի բաժին

Անգլերենի բաժին

Պատմության բաժին

Աշխարհագրության բաժին

Կենսաբանության բաժին

Ֆիզիկայի բաժին

Քիմիայի բաժին

Հասարակագիտության բաժին

Վրացերենի բաժին

Մաթեմատիկա բ.֊ի բաժին

Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում

Ես Նանե Խաչատրյանն եմ։ Մասնակցել եմ շատ նախագծերի։ Կորոնավիրուսի պատճառով ճամբորդությունների չեմ գնացել։

Ընտրություն՝ Նկարչություն

Ֆիզկուլտուրա՝ Հրաձգություն

Տրանսպորտ․ Գալու՝ 28, Հետ գալ՝ 40

Քիմիա

Քիմիայի ուսումնասիրման ոլորտները

Քիմիական փորձեր լաբորատորիայում 1 2

Կերակրի աղի մաքրումը, քիմիայի լաբորատորիայում

Քիմիական և ֆիզիկական երևույթներ

Քիմիա Գործնական աշխատանք

Քիմիա Դաս 4

Քիմիա Դաս 2

Հայոց լեզու

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Հայոց լեզու Տնաին աշխատանք

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Սեպտեմբերյան Նախագիծ

Գրականություն

Գրականություն Տնային աշխատանք

Գրականություն Տնային աշխատանք

Գրականություն Տնային աշխատանք

Գրականություն Դասարանական աշխատանք

Գրականություն Տնային աշխատանք

Գրականություն Տնային աշխատանք

Գրականություն Տնային աշխատանք

Գրականություն Տնային աշխատանք

Լրացուցիչ կրթություն Գրականություն

Գրականություն Տնային աշխատանք

Գրականություն

Հայոց լեզու, Գրականություն

Հայոց լեզու Գրականություն Տնային աշխատանք

Հայոց լեզու, Գրականություն Տնային աշխատանք

Ընթերցում ենք Բակունց

Սեբաստացու օրեր․ կրթահամալիրի տոն

Երկրագործի ընթերցարան

Ռուսերեն

Русский Проект|История одной улицы

Русский Домашнее задание

Русский Домашнее задание

Русский Домашнее задание

Русский Домашнее задание

Русский Домашняя работа

Կենսաբանություն

Կենսաբանություն Նախագիծ

Կենսաբանություն Տնային աշխատանք

Կենսաբանություն Տնային աշխատանք

Կենսաբանություն Տնային աշխատանք

Կենսաբանություն Տնային աշխատանք

Անգլերեն

English “A Christmas Legend Christmas Story”

English Classwork

English Homework

English Homework

My house

Ֆիզիկա

Զանգված։ Զանգվածի միավորները։ Գործիքները։ Զանգվածի կշռման կանոնները։

Ֆիզիկական փորձ լաբորատորիայում

Մարմինների փոխազդեցություն։ Զանգված։

Ֆիզիկա Տնային աշխատանք