Երկրաչափություն Դասարանական աշխատանք

316, 319, 320, 324

Եռանկյան հատվածը միջնակետով բաժանված է, իսկ մենք գիտենք, որ միջնակետը հատվածը բաժանում է երկու հավասար մասի: Այսինքն միջնակետից դեպի երկու սրունքները հավասարահեռ են:

5-3=2

b և c ուղիղների հեռավորությունը 2սմ է

<BDC=90o

90-30=60o

a||b

c||b

c||a

Քանի որ միջնակետից մինչև b ուղիղ եղած հեռավորությունը բոլորի համար նույնն է, հետևաբար c ուղիղը զուգահեռ է b-ին:

Երկրաչափություն Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

Առաջադրանքներ՝

            1․Նշիր այն հատվածը, որը X կետի հեռավորությունն է a ուղղից: 

              XAttalums2.pngF     L                 C                 N                  T
  • XT
  • ցանկացած կետի հեռավորությունը
  • XC
  • XL
  • XF
  • XN

 2․Հեռավորությունը a և b զուգահեռ ուղիղների միջև 8 սմ է, իսկ հեռավորությունը a և c զուգահեռ ուղիղների միջև՝ 45 սմ: Որքա՞ն է հեռավորությունը b և c ուղիղների միջև: 

Perpend3.png

45-8=37

b և c ուղիղների միջև 37 սմ

3․ ABC հավասարասրուն եռանկյան AB և BC սրունքներին տարված բարձրությունները հատվում են M կետում: BM ուղիղը հատում է AC հիմքը N կետում: Որոշիր AN−ը, եթե AC=40սմ:

4․ ABC եռանկյան BC կողմի միջնուղղահայացը հատում է AC կողմը D կետում: Որոշիր AD և DC հատվածների երկարությունները, եթե BD=21 սմ և AC=28 սմ:

DM-միջնուղղահայաց

BD=DC

AD=7սմ

Երկրաչափություն Դասարանական աշխատանք

Էջ 106, վարժ. 3,4,5,7,8,10

Քանի որ եռանկյան ներքին անկյունները սուր են և նրանց գումարը հավասար է 180 աստիճան, ապա այն սուրանկյուն եռանկյուն է:

Եթե եռանկյան ներքին երկու անկյունները սուր են, իսկ երրորդ կողմը ուղիղ է, կոչվում է ուղղանկյուն եռանկյուն:

Սուրանկյուն եռանկյունը, դա այն անկյուն է, որի անկյունները սուր են, իսկ նրանց գումարը հավասար է 180 աստիճան:

Բութանկյուն եռանկյունը կոչ