Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում

Հայոց լեզու

Լեզվի զարգացման փուլերը և ինչպես օգտվել բառարանից

Երբ արտասանում եմ Տերյան

Հարցազրույց ընտանիքի հետ

Զատկական տոն

Հումորային պատմություն կյանքից

Սիրելի զբաղմունքի տերմիններ

Կրթահամալիրին առնչվող տերմիններ

Ճամբորդություն դեպի Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն և քայլք Երևանում

Գրականություն

Լոռվա բարբառը

Տիարի բազմամյա օրագրություն

Ընթերցում ենք Եղիշե Չարենց

Մելինբարը փնտրելով (օրագրություն)

Ընթերցում են Սահյան

Ընթերցում ենք Իսահակյան 1 2

Ստեղծագործությունների ցանկ

Հակաուտոպիա

Եղիշե Չարենց նախագծային աշխատանք

Ճամբորդություն դեպի Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն և քայլք Երևանում

Հանրահաշիվ

Հանրահաշվի բաժին

Երկրաչափություն

Երկրաչափության բաժին

Ռուսերեն

Моя мама

Армянские женьщины мира

Русский язык. Вечная красота

Անգլերեն

A long and healthy life

Famous Women

Yerevan is the Capital of Armenia

Fortune Telling

Քիմիա

Պարբերական համակարգից արտագրություն

Ատոմա-մոլեկուլային տեսության ստեղծման պատմությունը

Քիմիական տարրերի անվանումների առաջացում

Քիմիական տարրերի և նյութերի տարածվածությունը

Գարնանային Նախագիծ

Քիմիա Նախագիծ՝ Մեկ տարրի պատմություն

Ֆիզիկա

Հետաքրքիր փաստեր Իսահակ Նյուտոնից

Լաբ. աշխ.՝ ուժերի չափումը ուժաչափով

Հետաքրքիր է իմանալ

Պատմություն

Պատմության բաժին

Կենսաբանություն

Կենսաբանություն Տարվա ամփոփում

Աշխարհագրություն

Աշխարհագրության բաժին