Category Archives: Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ Առաջադրանքներ

2x+2y=2(x+y),

ax-ay=a(x-y),

6a+12=6(a+2),

7ab+14ac=7a(b+2c),

5m-5n=5(m-n),

mn+n=n(m+1),

4x-8=4(x-2),

5mn-5m=5m(n-1),

10p-5q=5(2p-q),

cd-bc=c(d-b),

5-15y=5(1-3y),

4ax+8a=4a(x+2),

12c+8b=4(3c+2b),

ab+b=b(a+1),

10+5b=5(2+b),

6ab-3bc=3b(2a-c),

15l-9k=3(5l-3k),

mx-m=m(x-1),

3-3c=3(1-c),

-15ax-20ay=5a(-3x-4y),

6a+9b=3(a+3b),

-2a-5at=a(-2-5t),

2+6d=2(1+3d),

-2mn-4n=2n(-m-2),

8ax+6ay=2a(4x+3y),

a2-ab=a(a-b),

ab+b2=b(a+b),

mn-n2=n(m-n)

x4-x2=x2(x2-1),

c5+c3=c3(c2+1),

y3-y4=y3(1-y),

a7+a5=a5(a2+1)

a2b2+b4=b2(a2+b2),

a6-a3b4=a3(a3-b4),

b5+a4b3=b3(b2+a4),

ax5+x6=x5(a+x)

m3n7-n4k2=n4(m3n3-k2),

3x2-6x3=3x2(1-2x),

15a3+5a2=5a2(3a+1),

9m4-6m3=3m3(3m-2)

7y5+21y3=7y3(y2+3),

6z4-12z6=6z4(1-2z2),

x2y-xy2=xy(x-y),

a3b2+a2b5=a2b2(a+b3)

9a4-6a2b=3a2(3a2-2b),

10ab3-15b5=5b3(2a-3b2),

12a6x4-4a3x5=4a3x4(3a3-x),

8m2n3+10mn2=2mn2(4mn+5)

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

Դասարանական՝ 116-ի առաջին սյուն, 117-ի երկրորդ սյուն

Տնային՝ 116-ի, 117-ի մնացածը

ա) ax-bx+cx=x(a-b+c)

բ) 8abx-6acy-10ak=2a(4bx-3cy-5k)

գ) 14acx-21bcy-7c=7c(2ax-3by-1)

դ) 63xy-84y2+98ay=7y(9x-12y+14a)

զ) 20ax-35bx-40x2=5x(4a-7b-8x)

ա) a2-a3+a4=a(1-a+a2)

բ) x3+x2-x=x(x2+x-1)

գ) a3+4b2a=a(a2+4b2)

դ) -5x3y2-5x2y=5xy(-xy-1)

ե) x3y4-x2y2+xy3=xy(x2y2-x+y)

զ) 2a3b-6ab4+4a2b3=2ab(a2-3b3+2ab2)

է) -2a2b+4ab2-4ab2-4b3=2b(-a2+2ab-2ab-2b2)

ը) 16x+8x2-4x3+2x4=2x(8+4x-2x2+x3)

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

Ընդհանուր արտադրիչի դուրս բերում փակագծից

Դասարանում՝ 114-ի, 115-ի առաջին սյուներ

Տանը՝ 114-ի, 115-իմ մնացածը

ա) 3a+3b=3(a+b)

բ) 2x-2y=2(x-y)

գ) 5a+10=5(a+2)

դ) 14-7y=7(2-y)

ե) 12x+6y=6(2x+y)

զ) 3a-9b=3(a-3b)

է) 5x+5=5(x+1)

ը) 4-4a=4(1-a)

թ) 12a-3=4(3a-1)

ժ) 18+36x=18(1+2x)

ի) ab+bc=b(a+c)

լ) ax-ay=a(x-y)

խ) 2ab-6a=2a(b-3)

ծ) 6x+8xy=2x(3+4y)

կ) 12abx+15a=3a(4bx+5)

ա) a2+ab=a(a+b)

բ) x2-x=x(x-x)

գ) a+a2=a(a+a)

դ) 2xy-x3=x(2y-x2)

ե) b3-b2=b(b2-b)

զ) a4+a3b=a(a3+a2b)

է) x2y2+y4=y(x2y+y3)

ը) 4a6-2a3b=2a(2a5-a2b)

թ) 9x4-12x2y4=3x(3x3-4xy4)