Category Archives: Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

Դասարանում՝ 380, 381ա, 382 բ, 383 գ

Տանը՝ մնացածը

|AUB|=|A|+|B| — |AՈB|

|AUB| = 60

|A|=38

|AՈB| =12

60=38+|B| — 12

|B|=60-38-12

|B|=34- ⊄

բ) 34-12 = 22

գ) 38 -12 = 26

ա) 9 աշակերտ

բ) 18-9=9 աշակերտ

գ) 15-9=7 աշակերտ

ա) 21+18=39

39-31=8

8 աշակերտ

բ) 18-8=10 աշակերտ

գ) 21-8=13 աշակերտ

ա) (20+10)-6=24

24+3=27 աշակերտ

բ) 20-6=14 աշ. անգլերեն

գ) 10-6=4 աշ. գերմաներեն

Հանրահաշիվ Դասարանական աշխատանք

673-677

ա) x=324*3/4=972/4=243

բ) x*3/4=324

x=324:3/4=1296/3=432

գ) 180/450=2/5

ա) x*2/5=600*3/5

x*2/5=360

x=360:2/5

x=1800/2

x=900

բ) x*0,6=120*0,1

x*0,6=12

x=12:0,6

x=20

ա) 400*0,13=52

բ) x*0,3=999

x=999:0,3

x=3330

ա) 40*13:100=5,2

բ) 100*24:12=200

գ) 360*100:480=75

ա) 250*2/5=500/5=100

250-100=150

բ) 300*4/15=1200/15=80

300+80=380

Հանրահաշիվ Դասարանական աշխատանք

Դատարկած-5x

Մնացած-x

5x+x=6

6x=6

x=1

x=6

ա) Անցած-x

Մնացած-5x

5x+x=18

6x=18

բ) Անցած-x

Մնացած-2x

2x+x=24

3x=24

2x=16

x=8

Անցած-8

Մնացած-16

գ) Անցած-4x

Մնացած-x

4x+x=365

5x=365

x=73

365-73=292

292:30=9,7 (Հոկտեմբեր)

Եղբայր-2x

Քույր-x

2x+x=60

3x=60

x=20

2x=20*2

2x=40

Եղբայր-40

Քույր-20

ա) Առաջին-x

Երկրորդ-x+42

x+x+42=106

2x+42=106

2x=106-42

2x=64

x=32

x+42=32+42

x+42=74

Հանրահաշիվ Դասարանական աշխատանք

Դասարանում՝ 361 ա, 362 ա, գ, 363 ա, գ364 ա

ա) Որդի-x

Հայր-x+3

x+x+3=15

2x+3=15

2x=15-3

2x=12

x=6

ա) Լայնություն-x

Երկարություն-x+8

x+x+8+x+x+8=20

4x+16=20

4x=20-16

4x=4

x=1

1+8=9

Երկարություն-1

Լայնություն-9

գ) Լայնություն-x

Երկարություն-x+1

x+x+1+x+x+1=20

4x+2=20

4x=20-2

4x=18

x=4,5

4,5+1=5,5

Լայնություն-4,5

Երկարություն-5,5

ա) 38=18+20

ա) Առաջին-1,5+x

Երկրորդ-x

Երկրորդ և երրորդ-2x+1,4

1,5+x+x+2x+1,4=6,5

2,9+4x=6,5

4x=6,5-2,9

4x=3,6

x=0,9

1,5+0,9=2,4

2x+1,4=3,2

Առաջին-2,4

Երկրորդ-0,9

Երրորդ-3,2

Հանրահաշիվ Դասարանական աշխատանք

Խնդիրներ՝ 341 – 350

Յուրաքանչյուր խնդրի ա տարբերակը դասարանում, բ-ը տարբերակը տանը։

ա) Եղբայր-3x

Քույր-x

3x+x=24

4x=24

x=6

3*6=18

Եղբայր-18

Քույր-6

ա) Առաջին-2x

Երկրորդ-x

2x+x=60

3x=60

x=20

ա) Հավ-4x

Ճուտ-x

4x+x=20

5x=20

x=4

Ճուտ-4

ա) 12+x+x=124

12+2x=124

2x=124-12

2x=112

x=56

x2=56+12

x2=68

ա) Սեղան-x

Աթոռ-230+x

230+x+x=690

230+2x=690

2x=690-230

2x=460

x=230

2x=230+230

2x=460

Սեղան-230

Աթոռ-460

Առաջին-4x

Երկրորդ-x

4x+x=15000

5x=15000

x=3000

4x=12000

Առաջին-3000

Երկրորդ-12000

ա) Կոնֆետ-3x, 600+x

Թխվածք-x

3x=x+600

3x-x=600

2x=600

x=300

Հայր-8x, x+28

Աղջիկ-x

8x=x+28

8x-x=28

7x=28

x=4

8x=32

Թաթ-x+10

Ականջ-x

2x+10=4x

2x–4x=-10

-2x=-10

x=5

6x+5(10–x)=56

6x+50–5x=56

6x–5x=56–50

1x=6

10–6=4

Շուն-6

Կատու-4

Հանրահաշիվ Տնային աշխատանք

Տանը՝ 333, 334-ի մնացածը

բ) 2-x = x-3
. . . . 3
2-x = 3(x-3)

2-x=3x-9

-x-3x=-2-9

-4x=-11

x=2 3/4

դ) 2x-3 + x+2 = 6+ 2x-3
. . . . 4 . . . . . . 2 . . . . . . . . . .2

2x-3+2x+4 = 12+2x-3
. . . . 4 . . . . . . . . . . . . 2

4x+1 = 2x+9
. . .4 . . . . . . 2

2(4x+1)=4(2x+9)

8x+2=8x+36

8x-8x=36-2

0≠34

Արմատ չունի

բ) 2x-4=7x+2

2x-7x=2+4

-5x=6

x=-6/5

x= -1 1/5

դ) 2x-6=3x

2x-3x=6

-x=6

x=-6

զ) 2x+5-7x+2=3

2x-7x=3-5-2

-5x=-4

x=4/5

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

166688956_115796630485198_2004540011954970185_n

1) 8(x+3)=48

8x+24=48

8x=48-24

8x=24

x=2

2) 5(y-1)=30

5y-5=30

5y=30+5

5y=35

y=7

3) (z+2)*4=60

4z+8=60

4z=60-8

4z=52

z=13

4) (2x-1)*9=45

18x-9=45

18x=45+9

18x=54

x=3

5) 3(a+5)=36

3a+15=36

3a=36-15

3a=21

a=7

6) 14=7(b-3)

14=7b-21

14+21=7b

7b=35

b=5

7) 8(2m+5)=72

16m+40=72

16m=72-40

16m=32

m=2

8) 4(15-2x)=20

60-8x=20

-8x=20-60

-8x=-40

x=5

9) (15-4y)*15=45

225-60y=45

225-45=60y

60y=180

y=3

10) -36=2(10-7z)

-36=20-14z

6z=-36

z=-6

11) 6(4+3a)=-48

24+18a=-48

18a=-48-24

18a=-72

a=4

12) 35=-5(1-x)

35=-5-5x

5x=-5-35

5x=-40

x=-8

13) 3(x-5)+8=17

3x-15+8=17

3x=17+15-8

3x=24

x=8

14) 5(y-2)-9=11

5y-10-9=11

5y=11+10+9

5y=30

y=6

15) 6(a+5)-8a=a

6a+30-8a=a

6a-8a+a=-30

-a=-30

16) -2z+7(z+3)=41

-2z+7z+21=41

-2z+7z=41-21

5z=20

z=4

17) 3(7-b)-5=5b

21-3b-5=5b

-3b-5b=-21+5

-8b=-16

b=2

18) 5c+2(7-2c)=11

5c+14-4c=11

5c-4c=11-14

c=-3

19) 8(10-x)=5(x+3)

80-8x=5x+15

-8x-5x=15-80

-13x=-65

x=5

20) 6(7a-3)=64+a

42a-18=64+a

42a-a=64+18

41a=82

a=2

21) 6(x-3)+2(x+2)=10

6x-18+2x+4=10

6x+2x=10+18-4

8x=24

x=3

22) 5(y-1)-4(y-3)=-20

5y-5-4y+12=-20

5y-4y=-20+5-12

y=-27

23) 5(x+1)+6(x+2)=9(x+3)

5x+5+6x+12=9x+27

5x+6x-9x=27-5-12

2x=10

x=5

24) 6(x+1)+3(8-x)=11(x+2)

6x+6+24-3x=11x+22

6x-3x-11x=22-6-24

-8x=-8

x=1

25) 7(3y+7)+5(y-3)-2(y-8)=2

21y+49+5y-15-2y+16=2

21y+5y-2y=2-49+15-16

24y=-48

y=-2

26) 4(5y+2)-7(1-2y)+5(8-y)=128

20y+8-7+14y+40-5y=128

20y+14y-5y=128-8+7-40

29y=87

y=3

27) 3(2z-1)-5(z-3)+6(3z-4)=83

6z-3-5z+15+18z-24=83

6z-5z+18z=83+3-15+24

19z=95

z=5

28) 4(a+2)-7(2a-1)=30-9(3a-4)

4a+8-14a+7=30-27a+36

4a-14a+27a=30+36-8-7

17a=51

a=3

29) 8(3y-1)-9(5y-11)=30-2(7-2y)

24y-8-45y+99=30-14+4y

24y-45y-4y=30-14+8-99

-25y=-75

y=3

30) 10(8-3z)+11(z-4)-3(4-3z)=4

80-30z+11z-44-12+9z=4

-30z+11z+9z=4-80+44+12

-10z=-20

z=2

31) 19-8(7-4x)=5(8x-2)-7(4x+1)

19-56+32x=40x-10-28x-7

32x-40x+28x=-10-7-19+56

20x=20

x=1

32) -5(12x-7)=19-3(2x+1)-7(6x-1)

-60x+35=19-6x-3-42x+7

-60x+6x+42x=19-3+7-35

-12x=-12

x=1

33) 3(2z+1)-4(1-3z)=16+5(6z-7)

6z+3-4+12z=16+30z-35

6z+12z-30z=16-35-3+4

-12z=-18

z=1 1/2

34) 10(3b-2)-39=3(5b+2)-5(11-4b)

30b-20-39=15b+6-55+20b

30b-15b-20b=6-55+20+39

-5b=10

b=-2

Հանրահաշիվ Դասարանական աշխատանք

Դասարանում՝ 330 առաջին և երկրորդ սյուն, 331 առաջին սյուն, 332 առաջին սյուն

ա) 3x-5=0

x=0+5

x=5

դ) 5-x=0

x=0-5

x=5

է) x-2x+3=7

x-2x=7-3

-x=4

x=-4

ժ) 4x-2=x

4x-x=2

3x=2

x=2/3

բ) 7x-4=0

7x=4

x=4/7

ե) 18-10x=0

-10x=-18

x=1,8

ը) 2x-4x-1=0

2x-4x=1

-2x=1

x=-1/2

ի) x-3=2x+1

x-2x=3+1

-x=4

x=-4

ա) 7x-3+x=4x-9+5x

7x+x-4x-5x=3-9

-x=-6

x=6

գ) x+0,2=0,4x+3,2

x-0,4x=-0,2+3,2

0,6x=3

x=5

ե) 2/3-3x=1/2x-2+x

-3x-1/2x-x=-2/3-2

-4 1/2x=-2 2/3

x=16/27

է) 2x/7-x/4=1

x/28=1

x=28

ա) 0*x=3

x=3-0

x=3

գ) 0*x=0

x=0-0

x=0

ե) 3x+(2x-1)=10

3x+2x=10+1

x=10+1

-x=11

x=-11

է) (3x-2)-(x-1)=10

3x-2-x+1=10

3x-x=2-1+10

2x=11

x=11/2

թ) 12x+4=3(4x-2)

12x+4=12x-6

12x-12x=-4-6

0=-10

Հանրահաշիվ Տնային և Դասարանական աշխատանքներ

Առաջադրանքներ՝

1․ Նշիր առաջին աստիճանի 4x−4=6x−5 հավասարման անհայտի գործակիցը: Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

 • 4
 • 1
 • −6
 • −2

2․Ընտրիր 3(2x+1)=−1 հավասարման ազատ անդամը:

 • 4
 • 6
 • −1
 • 3

3․ 10+x/-17 արտահայտության արժեքը հավասար է զրոյի, եթե x=-10

0/-17=0

4․Հետևյալ 1/3x=-2 հավասարման արմատը հավասար է x=-2:1/3

x=-2:1/3=

5․Արդյո՞ք 8-ը հանդիսանում է n+8=0 հավասարման արմատ: 

 • այո
 • ոչ

6․Արդյո՞ք −2-ը հանդիսանում է 3z+6=0 հավասարման արմատ:

 • ոչ
 • այո

7․Գտիր 3u+6=0 հավասարման արմատը:

3*-2+6=0

8․Տրված թվերից ո՞րն է 2x−8=0 հավասարման արմատը: 

 • −4
 • 2
 • 4
 • 8
 • −2

9․Գտիր 3−2x=3(x−1) հավասարման ազատ անդամը:

 • 6
 • 3
 • 1
 • −5

10․Լուծիր տրված հավասարումը՝ 2(x+11)=0

2(x+11)=2x+22=0

2x=-22

x=-11

11․Նշիր առաջին աստիճանի −x−3=2(x+4) հավասարման անհայտի գործակիցը:

 • −1
 • 11
 • 2
 • −3

12․Գտիր հետևյալ 3x=x հավասարման ազատ անդամը: 

 • −3
 • 1
 • 3
 • 0

13․x փոփոխականի ո՞ր արժեքի դեպքում է 6x−18 տարբերության արժեքը հավասար 0-ի:

3