Category Archives: Ճամփորդություն

My trip to Gyumri

On Wednesday we went to Gyumri. We went there by train and it took three hours. There we had a little house and we lived there two days. On the first day we went to handcraft shop. There handcrafts are beautiful and have high quality.

Also there are pictures that are crafted from plastic bottles.

Then we visited to churches and walked in the city. Gyumri is very beautiful city and there are a lot of old buildings.

 On the second day we went to one of their schools and met pupils. We sang with them different songs. Then we went to our house and prepared to go back to Yerevan.

 

Աշուն Արագածոտնի մարզում

Ես իմ արձակուրդի վերջին օրերը անցկացնում եմ Արագածոտնի մարզում ՝ Ամբերդ ամրոցից ոչ հեռու։ Այստեղ շատ գեղեցիկ աշուն է։ Ծառերը դեղնել են, տերևաթափ է և գետինը պատված է կարմիր, դեղին և նարնջագույն տերևներով։

 

20191103_104634

 

Սևանում

Մենք Սևանում մնացացինք երեք օր։ Սկզբում տեղավորվեցինք, ծանոթացանք, մի քիչ հանգսատացանք, Սևանին նայեցինք հետո գնացինք ճաշելու, խաղացինք և շատ լավ անցկացրեցինք մեր ժամանակը։ Շատ բաներ իմացանք Սևանի բնապահպանական հարցերի մասին։ Լողացինք Սևանում և պառկեցինք ափին։ Երեկոյան մեծ խառույկ վառեցին և տաքացանք։  Բոլորս քնուոմ էինք քնապարկերի մեջ։ Իմ կարծիքով շատ լավ անցավ ժամանակը այնտեղ և ես էլի ու էլի եմ ուզում գնալ այդպիսի ճամփորդություն։