Առցանց ուսուցում Տեսադաս Ապրիլի 30

1101 ա, գ, ե, 1102 ա, գ, ե, 1103 ա, գ, ե, 1104 ա, գ, 1111, 1113 ա, գ

 1. Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) 3,853 և 2,64

3,853 > 2,64

գ) 0,382 և 0,45

0,382 < 0,45

ե) 78832,91 և 78732,91

78832,91 > 78732,91

Շարունակել կարդալ

Առցանց ուսուցում Տնային աշխատանք Ապրիլի 29

1076 մնաց., 1077, 1078-1080 մնաց., 1081, 1090,1095

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.

բ) (39,63 + 5,7) ⋅ 100 + (3,565 + 15,001) ⋅ 10

39,63+5,7=45,33

3,565+15,001=18,566

45,33*100=4533

18,566*10=185,66

4533+185,66=4718,66

Շարունակել կարդալ

Առցանց ուսուցում Տեսադաս Ապրիլի 29

 1076 ա,   1078 ա, գ,ե, 1079, 1080 ա, գ, ե, 1083, 1093, 1094

 

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100

6,93+1,08=8,01

9,734 + 11,25=20,984

8,01*10=80,01

20,984*100=2098,4

80,01+2098,4=2178,5

 

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,99 = 0,01

X = 0,99 + 0,01=1,00

գ) x – 8,64 = 0

X = 8,64+0=8,64

ե) x – 0,3 = 1

X=0,3+1=1,3

 

 1. Եռանկյան կողմերի երկարություններն են` 4,11 սմ, 2,65 սմ, 3,8 սմ: Գտե՛ք եռանկյան պարագիծը:

4,11+2,65+3,8=9,84

 

 1. Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք դիրքային գրառումով և կատարե՛ք գումարումը.

ա) 4,88+9/10=488/100+9*10/10*10=488/100+90/100=5,78

գ) 65,3+11/10=1,1+65,3=66,4

ե) 0,3+7/10+8,6=9,6

0,3+0,7=1

1+8,6=9,6

 

 1. Քառակուսու կողմի երկարությունը 7,16 դմ է։ Եթե նրա պարագիծը մեծացնենք 100 անգամ, որքա՞ն կլինի ստացված քառակուսու կողմի երկարությունը։

7,16+7,16+7,16+7,16=28,64

28,64*100=2864,0

2864:4=716

 

 1. Գնել են կոնֆետի 12 մեծ և փոքր տուփեր։ Մեծ տուփի կոնֆետների զանգվածը 800 գ է, իսկ փոքրինը՝ 500 գ։ Կոնֆետների ընդհանուր զանգվածը 6 կգ 900 գ է։ Քանի՞ մեծ և քանի՞ փոքր տուփ կոնֆետ են գնել։

Մեծ տուփ կոնֆետների քանակը X       800

փոքր տուփ` 12-X       500

800*X+500*(12-x)=6900

800x+6000-500x=6900

300x=6900-6000

300x=900

X=900:300=3 մեծ տուփ

12-3=9 փոքր տուփ

 

 1. Խանութ են բերել 2 տ կաղամբ և 800 կգ վարունգ։ Առաջին օրը վաճառել են կաղամբի 40 %­ը և վարունգի 20 %­ը։ Ո՞ր բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել և քանի՞ անգամ շատ։

2 տ=2000 կգ

2000*40:100=800 կգ Կաղամբ

800*20:100=160 կգ վարունգ

800-160=640 անգամ

Կաղամբը ավելի շատ

Առցանց ուսուցում Տնային աշխատանք Ապրիլի 24

1071-1075 մնաց., 1085-1086 մնաց.

 1. Կատարե՛ք գումարում.

բ) 0,921 + 4,8 = 5,721

դ) 0,0032 + 1119,69 = 1119,6932

զ) 0,002 + 0,00017 = 0,00217

 

 1. Կատարե՛ք գումարում.

բ) (–8,75) + (–1,25) = -10,00

դ) (–4,38) + (–2,04) = -6,42

զ) (–18,203) + (–0,411) = -18,614

Շարունակել կարդալ

Առցանց ուսուցում Նախագիծ Ապրիլի 23

Բլոգային հաշվարկներ,դիտումների քանակը

Մասնակիցներ՝ 6.6 դասարան

Ժամկետ՝ 17-24 ապրիլ

Անհրաժեշտ գործիքներ՝  համակարգիչ

Նպատակը՝ Սովորողներին ուսումնասիրությունների միջոցով ցույց տալ բլոգի ոչ միայն ուսումնական գործառույթների առավելությունները,  այլև նրա այլ կիրառական և շահավետ կողմերը

Ընթացքը՝ Իմ կողմից սովորողներին բանավոր ցուցումներ են տրվում նախագծի մասին՝ ժամկետ, կարգ  և այլն: Ուսումնասիրում ենք Միջին դպրոցի առարկայական  դասավանդողների բլոգները, գտնում նրանց բլոգներում դիտումների քանակ բաժինը: Վերցնում այդ տվյալը և ներառում մեզ մոտ: Այսպես բոլոր դասավանդողների բլոգների դիտումների քանակի հաշվարկներն ունենալուց հետո, կազմում ենք համապատասխան դիագրամ: Հղումները կտեղադրվեն ինձ մոտ, որպեսզի հեշտ լինի ուսումնասիրությունը: Վերջում ունենալով բոլոր տվյալները, կհաշվարկենք, թե ամեն դասավանդող իր դիտումների քանակով ինչքան եկամուտ կարող էր ունենալ և դրանք նույնպես կգրանցենք մեզ մոտ սյունակաձև դիագրամի տեսքով:Միջին դպրոցի ցուցանիշները պիտի ըստ ոլորտների առանձին ներկայացնել(օրինակ լեզուները առանձին, մաթեմատիկան առանձին և այլն):

Միջին դպրոց

Դպրոցի ղեկավար և կազմակերպիչներ

Լուսինե Բուշ

 

Հայոց լեզու

Մաթեմատիկա

 

Օտար լեզուներ

Բնագիտական առարկաներ

 

Տեխնոլոգիա

 

This slideshow requires JavaScript.

Առցանց ուսուցում Տեսադաս Ապրիլի 23

1071 ա, գ,ե,  1072 ա, գ,ե, 1074 ա, գ,ե, 1075 ա, գ,1085 ա, դ,1086 ա, գ,1087

 1. Կատարե՛ք գումարում.

ա) 3,82 + 41,705=45,525

գ) 8,903 + 152,9=161,803

ե) 5,51 + 6,36=11,87

 

 1. Կատարե՛ք գումարում.

ա)(–1,2) + (–3,4)=-4,6

գ) (–0,37) + (–6,23)=-6,6

ե) (–1,001) + (–2,456)=-3,457

 

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) 2 + 0,38=2,38

գ) 100 + 0,096=100,096

ե) 0,836 + 10=10,836

 

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) z – 0,615 = 0,02

Z=0,615+0,02=0,635

գ) 27 = z – 10,0001

Z=10,0001+27=37,0001

 

 1. Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

ա) 7,02*10=70,2

դ) 0,008*10=0,08

 

 1. Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11:100=0,3211

գ) 2,32:100=0,0232

 

 1. Գրե՛ք ստորակետից հետո հինգ թվանշան ունեցող տասնորդական կոտորակ, որը հավասար է 103,2 կոտորակին։

103,2=103,20000

Առցանց ուսուցում տեսադաս Ապրիլի 16

1051 ա, գ,ե,  1052 ա, գ,ե,  1055,1061, 1064, 1065, 1068

 1. Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ մեծ է տրված թվից.

ա) 81,2*100=8120

գ) 0,002*100=0,2

ե) 6,29*100=629

 

 1. Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից.

ա) 36,62:100=0,3662

գ) 1,7:100=0,017

ե) 0,003:100=0,0003

 

 1. Գործվածքի 1 մետրն արժե 8,5 հազար դրամ: Ի՞նչ կարժենա այդ գործվածքի 10 մետրը:

8,5*10=85 հազար դրամ

 

 1. Ի՞նչ թվանշաններ կարելի է տեղադրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի 4*6/456 գրառումը լինի կանոնավոր կոտորակ։

*=0,1,2,3,4

 

 1. ABC եռանկյան AB կող մը BC կողմից մեծ է 15 սմ­ով, իսկ AC կողմը AB կողմից փոքր է 5 սմ­ով։ Գտե՛ք ABC եռանկյան պարագիծը, եթե |AB| = 40 սմ։

40-15=25սմ BC

40-5=35սմ AC

P=AB+BC+AC=40+25+35=100

 

 1. Քանի՞ աստիճանի է հավասար ուղղանկյան երկու հանդիպակաց անկյունների գումարը. իսկ ցանկացած ուրիշ երկուսի՞ գումարը։

90+90=180

90+90=180

 

 1. Թեյամանի և երեք բաժակների տարողությունը 1300 գ է։ Թեյամանի տարողությունը 500 գ­ով ավելի է, քան բաժակինը։ Ինչքա՞ն են թեյամանի և բաժակի տարողությունները։

1300-500=800գ

800:4=200 Բաժակ

200+500=700 Թեյաման

Առցանց ուսուցում տնային աշխատանք Ապրիլի 16

1051-1052 մնաց., 1056, 1063, 1066, 1067

 

 1. Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ մեծ է տրված թվից.

բ) 0,1*100=10

դ) 125,1*100=12510

 

 1. Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից.

բ) 81,543:100=0,81543

դ) 22,44:100=0,2244

 

 1. 100 կգ կոնֆետի համար վճարել են 72,5 հազար դրամ: Ի՞նչ արժե այդ կոնֆետի 1 կիլոգրամը:

72,5:100=0,725=725,0=725 դրամ

 

 1. Գրե՛ք 105‐րդ նկարում պատկերված բոլոր սուր անկյունների նշանակումները։

սուր անկյուններ

BCA

ACE

CAE

CAD

CED

 

 1. Երկուլիտրանոց և երեքլիտրանոց անոթներով տեղափոխում են 80 լ արևածաղկի ձեթ։ Երկուլիտրանոց անոթների քանակը նույնն է, ինչ որ երեքլիտրանոցներինը։ Ընդամենը քանի՞ անոթ է օգտագործված։

80:(2+3)=16 անոթ (ամեն մեկից)

16 * 2=32լ

16 * 3=48լ

32+48=80լ

16+16=32 անոթ

 

 1. Կոորդինատային հարթության վրա գծե՛ք ABCD քառանկյուն՝ A (–2, +1), B (0,+3), C (+3, 0), D (+1,–2) գագաթներով։

ԱԲՑԴ քառանկյուն

Առցանց ուսուցում տնային աշխատանք Ապրիլի 15

1047 մնաց․, 1049-1050 մնաց., 1058

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 0,329 ⋅ 1000=329

դ) 0,999 ⋅ 100=99,9

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

բ) 0,98 ։ 100=0,0098

դ) 2 ։ 10=0,2

զ) 829 ։ 100=8,29

ը) –0,06 ։ 10= -0,006

թ) 12,25 ։ 100=0,1225

 

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 0,4 ⋅ x = 40

X=40:0,4=100

դ) 2,7 = 270 : x

X=270:2,7 =100

ե) 80,45 : x = 8,045

X=80,45:8,045=10

զ) 11,03 = 110,3 : x

X=110,3:11,03=10

 

 1. Մի երևակայական երկրում գիտեն գրել միայն 2 և 8 թվանշանները։ Քանի՞ միանիշ, երկնիշ և եռանիշ բնական թվեր կարող են գրվել այդ երկրում։

Միանիշ-2 հատ

Երկնիշ-4 հատ

Եռանիշ-8 հատ

 

 1. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք թվաբանական գործողությունների նշաններից մեկը ( + , – , ⋅ , ։ ), որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) 5 * 2 = 49 * 7,

5 + 2 = 49 : 7

բ) 30 * 25 = 20 * 4,

30 — 25 = 20 : 4

գ) 6 * 7 = 24 * 11,

6 + 7 = 24 — 11

դ) 7 * 5 = 80 * 45,

7 ⋅ 5 = 80 — 45

ե) 18 * 10 = 2 * 4,

18 — 10 = 2 ⋅ 4

զ) 55 * 11 = 44 * 0

55 — 11 = 44 + 0

Առցանց ուսուցում տեսադաս Ապրիլի 13

1047 ա, գ, ե, զ,  1048,  1049 ա, գ, ե, է, 1050 ա, գ,  1057, 1060 ա, գ, ե

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 65,103 ⋅ 10 = 651, 03

գ) 7,393 ⋅ 10000 = 73930

ե) –59,32 ⋅ 10 = -593, 2

զ) –0,00018 ⋅ 100 = -000, 018 = -0, 018

 

 1. Ճի՞շտ է, որ`

ա) 75,30 = 75,3 Այո

բ) 1,64 = 1,6400 Այո

գ) 96 = 96,0 Այո

դ) 10,08 = 10,8 Ոչ

ե) 40,3 = 40,300 Այո

զ) 17 = 170 Ոչ

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 35,707 ։ 10=3, 5707

գ) 1,765 ։ 1000=0, 001765

ե) 673,1 ։ 1000=0, 6731

է) –300 ։ 10000=-0, 03

 

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 14,32 ⋅ x = 143,2

X=143,2:14,32=1432:143,2=10

գ) 503 = 50,3 ⋅ x

X=503:50,3=503*10/50,3*10=503,0/503=10

 

 1. Քառանիշ բնական թիվը, որի գրառումը վերջանում է 3 թվանշանով, 1013‐ից փոքր է։ Ո՞րն է այդ թիվը։

1003