Category Archives: Ֆիզիկա

Լաբ. աշխ.՝ ուժերի չափումը ուժաչափով

Նպատակը՝ կարողանալ օգտվել ուժաչափից և նրանով չափել ուժերը՝ ծանրության ուժը, առաձգականության ուժը, մարմնի կշիռը, շփման ուժ:

Անհրաժեշտ սարքեր և գործիքներ՝ ամրակալան, կցորթիչ, թաթիկ, ուժաչափ, մարմին (փայտյա չորսու), տարբեր ողորկության աստիճանի հարթություններ (հղկաթղթով պատված, ապակեպատ, կաշվեպատ և այլն)…

Աշխատանքի ընթացք՝ ուժաչափից օգտվելուց առաջ ես պետք է որոշեմ իմ ուժաչափի սանդղակի (սանդղակը գործիքների վրա արված նրբագծերի և որոշ նրբագծերի կողքին գրված թվային մեծությունների ամբողջականությունն է) ամենափոքր բաժանման արժեքը և չափման սխալը: Որպեսզի որոշեի սանդղակի բաժանման արժեքը, վերցրեցի սանդղակի վրա երկու իրար մոտիկ նրբագծեր (օրինակ՝ 2 Ն և 3 Ն): Ընտրեցի այդ երկուսը և այնուհետև մեծ թվից հանեցի փոքր թիվը (3Ն-2Ն=1Ն): Ստացված արդյունքը բաժանեցի նրանց միջև արված բաժանումների թվին (10բաժ.ա.=1Ն:10=0,1Ն):
Չափման սխալը հավասար է բաժանման արժեքի կեսին.
Չափման սխալը հավասար է C1=+- 0,5 Ն

Փորձ 1.

Ծանրության ուժը, առաձգականության ուժը մարմնի կշիռը և շփման ուժը որոշելու համար կցորդիչը ամրացրեցի ամրակալանին, նրասնց ամրացրեցի նաև թաթիկով: Թաթիկին ամրացրեցի ուժաչափը: Ուղղահայաց փայտյա չորսուն կապեցի ուժաչափից, սպասեցի մինչև նա գտնվի դադարի վիճակում կեռիկի նկատմամբ և որոշեցի այդ երեք ուժերը, քանի որ նրանք հավասար են թվային արժեքով:

Ստացվեց՝ 1,7Ն +- 0,05Ն սա նշանակում է, որ այդ ուժերի իսկական արժեքը գտնվում են հետևյալ սահմանում:
1,65Ն < F < 1,75Ն

(Կրկնել Է. Ղազարյանի դասագրքի վերջին պարագրաֆը)

Գ.Մխիթարյանի «Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I»

Կատարել Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից էջ 48-ից մինչև էջ 51-ը

16. Շփման ուժ
Դադարի շփում
Շփումը բնության մեջ և տեխնիկայում

Տարբերակ 1

I. Սահնակը սարից սահում է … ուժի ազդեցությամբ և սահելով կանգ է առնում … ուժի պատճառով.

ծանրության … շփման

Պատ.՝ 4:

II. Փոքրանում է

Պատ.՝ 3:

III. Ուղղված է արագության հակառակ ուղղությամբ

Պատ.՝ 3:

IV. Հավասար բեռնավորման դեպքում սահքի շփման ուժը միշտ … գլորման շփման ուժից.

Մեծ է

Պատ.՝ 2:

V. 15կՆ

Պատ.՝ 3:

Տարբերակ 2

I. Երկու բիլիարդի գնդիկներ իրար բախվելով՝ վանում են իրար … ուժի հաշվին, որից հետո կանգ են առնում … ուժի հաշվին:

Առաձգականության … շփման

Պատ.՝ 2:

II. Փոքրանում է

Պատ.՝ 3:

III. Առաջինը

Պատ.՝ 1:

IV. Չորսուի հավասարաչափ շարժման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի 1 ուժը …. 3 ուժին.

Հավասար լինի

Պատ.՝ 1:

V. 150կՆ

Պատ.՝ 1:

Տարբերակ 3

I. Սարից իջնելիս հեծանվորդի արագությունը մեծանում է … ուժի ազդեցությամբ, իսկ սարից իջնելուց հետո արագությունը սկսում է փոքրանալ ի հաշիվ … ուժի.

Ծանրության … շփման

Պատ.՝ 4:

II. Մեծանում է

Պատ.՝ 2:

III. Այդպիսի մարմինը կարող է գտնվել միայն դադարի վիճակում:

Պատ.՝ 1:

IV. Մեծ է

Պատ.՝ 1:

V. 12կՆ

Պատ.՝ 3:

Տարբերակ 4

I. Ֆուտբոլի գնդակը հարվածի ժամանակ թռչում է … ուժի ազդեցությամբ, իսկ գետնին ընկնելուց հետո կանգ է առնում ի հաշիվ … ուժի.

Ծանրության … շփման

Պատ.՝ 4:

II. Փոքրանում է

Պատ.՝ 3:

III. Կազդի միայն շփման ուժը

Պատ.՝ 2:

IV. Հպվող մակերևույթների նյութերի տեսակները:

Պատ.՝ 1:

V. 30կՆ

Պատ.՝ 2:

Շփման ուժ:Դադարի շփում:Շփումը բնության մեջ և տեխնիկայում

Քննարկվող հարցեր.

1.Բերել շփման առկայությունը հաստատող օրինակներ:

Օրինակներ՝ քայլք, լող, թռիչք, շիշ բռնելը և այլն:

2.Ինչով է պայմանավորված շփումը

Հպվող մարմինների մակերևույթների միջև առաջացող և իրար նկատմամբ նրանց շարժումը խոչընդոտող ուժը կոչվում է շփման ուժ:

3.Թվարկել շփման տեսակները և բերել օրինակներ:

Սահքի շփման ուժ, դադարի շփման ուժ, գլորման շփման ուժ:

4.Օրինակներով ցույց տալ, որ միևնույն պայմաններում գլորման շփման ուժը փոքր է սահքի շփման ուժից:

Սեղանի վրա՝ թեք շշի գլորում և ափսեի սահում:

5.Բերել շփման դրսևորման օգտակար օրինակներ

Քշող մեքենան արգելակել և խուսափել վթարից, բռնել ձեռքերում իրեր, քսուքը շփել

6.Բերել շփման դրսևորման վնասակար օրինակներ

Կոշիկի մաշվելը, մեքենայի ակերի մաշվելը

7.Ինչպես կարելի է մեծացնել շփումը

Ողորկության աստիճանից և նյութից:

8.Ինչպես կարելի է փոքրացնել շփումը

Մարմնին քսել յուղ, քսուք:

9.Բերեք օրինակներ,երբ մարմնի վրա միաժամանակ ազդում է մի քանի ուժ;

Ինքնաթիռ՝ ձգողական ուժ և շփման ուժ:

 Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ 75-ից մինչև էջ 79-ը։

Մարմնի կշիռ։Ծանոթանալ թեմային (Ֆիզիկա)

Թեման.Մարմնի կշիռ։Ծանոթանալ թեմային

       Քննարկվող հարցեր.

1.Ինչն են անվանում մարմնի կշիռ:

Այն ոժը, որով մարմինը Երկրի զգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա, կոչվում է մարմնի կշիռ:

2.Ինչ բնույթի ուժ է մարմնի կշիռը:

Մարմնի կշիռը իր բնույթով առաձգականության ուժ է:

3.Ինչպես է ուղղված մարմնի կշիռը,և որտեղ է այն կիրառված

Ուղղված է ուղղաձիգ դեպի ներքև և կիրառված է հենարանի կամ կախոցի վրա։

4.Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի կշիռը:

P=mg

5.Պարզաբանել մարմնի կշռի և ծանրության ուժի տարբերությունները:

Մարմնի կշիռն այն ուժն է, որով մարմինը Երկրի զգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա:

Ծանրության ուժ կոչվում է մարմինների վրա Երկրի կողմից ազդող ձգողության ուժը:

6.Քննարկել մարմնի զանգվածի և կշռի տարբերությունները

Մարդիկ հաճախ մարմնի կշիռը շփոթում են զանգվածի հետ: Դա նրանից է, որ երկուսն էլ կշեռքով են չափում: Օրինակ՝ եթե իր ենք ուզում կշռել, մենք կչափենք նրա զանգվածը: Մարմնի կշիռն ու զանգվածը տարբերվում են նրանով, որ մարմնի կշիռը չափվում է նյուտոնով, իսկ զանգվածը կգ, գ, տ և այլ չափման միավորներով:

Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ72 -ից մինչև էջ 73

Լրացուցիչ առաջադրանք․

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից.էջ39-ից  մինչև 44-ը տարբերակները

Ուժ
Ձգողության երևույթը
Ծանրության ուժ
Առաձգականության ուժ
Մարմնի կշիռ


Տարբերակ 1
I. (2) Մարմնի կշիռ կոչվում է այն ուժը, որով.
II. (2) Ծանրության ուժ կոչվում է այն ուժը, որով.
III. (2) Առաձգականության ուժ կոչվում է այն ուժը, որով.

1. Երկիրը ձգում է մարմնին
2. Դեֆորմացված մարմինը ազդում է իրեն դեֆորմացնող մարմնի վրա
3. Մարմինը (Երկրի ձգողականության հետևանքով) ազդում է հենարանի կամ կախոցի վրա

IV. Ո՞ր ուժն է տիեզերանավին պահում ուղեծրի վրա:

1. ծանրության ուժը 2. մարմնի կշիռը 3. առաձգականության ուժը

V. Եթե շարժվող մարմնի վրա մեկ այլ մարմին չի ազդում, նրա արագությունը.

1. փոքրանում է 2. մեծանում է 3. չի փոխվում

Տարբերակ 2

Նկար 15-ում պատկերված են ուժեր, որոնք ազդում են տախտակի և նրա վրա դրված կշռաքարի վրա.
I. (2) ինչպե՞ս է կոչվում F1 1. մարմնի կշիռ
II. (2) ինչպե՞ս է կոչվում F2 2. առաձգականության ուժ
III. (2) ինչպե՞ս է կոչվում F3 3. ծանրության ուժ

IV. Սեղանի վրա դրված կշռաքարի վրա ազդում են ծանրության և առաձգականության ուժերը: Այդ ուժերը մոդուլով հավասար են և ունեն հակառակ ուղղություն.

Պատ.՝ 3:

V. Ի՞նչ ուժ է մարմին պահում Երկրի մակերևույթի վրա.

Ծանրության ուժ

Պատ.՝ 3:

Տարբերակ 3

I. Քարը ընկնում է Երկրի վրա այն պատճառով, որ նրա վրա ազդում է.

II. Սեղանի վրա դրված գրքի վրա, սեղանի կողմից ազդում է.

III. Սեղանի վրա դրված գիրքը սեղանի վրա ազդում է.

1. մարմնի կշիռը

2. առաձգականության ուժը

3. ծանրության ուժը

IV. Զսպանակը նրանից կախված կշռաքարի ազդեցության հետևանքով ձգվել է: Ի՞նչ ուժի ազդեցությամբ է ձգվել զսպանակը.

Մարմնի կշիռ

Պատ.՝ 2:

V. Կարո՞ղ է մարմինը գտնվել շարժման մեջ, եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում.

Չի կարող

Պատ.՝ 2:

Տարբերակ 4

I. Երկու հենարաններին դրված քանոնի վրա դրեցին կշռաքար, որի հետևանքով քանոնը ճկվեց: Ինչպե՞ս է կոչվում այն ուժը, որով կշռաքարը ազդում է քանոնի վրա.

Մարմնի կշիռ

Պատ.՝ 3:

II. Ձեռքից պոկված մարմինն ընկնում է գետնին: Ի՞նչ ուժի պատճառով է մարմինը ընկնում.

Ծանրության ուժի

Պատ.՝ 1:

III. Ուժը մարմնի շարժման արագության փոփոխության պատճառն է.

Պատ.՝ 2:

IV. Ծանրության ուժը կախվա՞ծ է արդյոք այդ մարմնի զանգվածից.

Ծանրության ուժը համեմատական է մարմնի զանգվածին

Պատ.՝ 1:

V. Ձգողության ուժը ազդում է հենց մարմնի վրա, իսկ այդ մարմնի կշիռը ազդում է.

Պատ.՝ 2:

Առաձգականության ուժ:Հուկի օրենք:Ուժաչափ:

Թեման.Առաձգականության ուժ:Հուկի օրենք:Ուժաչափ:

Դասարանում  քննարկվող հարցեր.

1.Որ երևույթն է կոչվում դեֆորմացիա

Արտաքին ազդեցության հետևանքով մարմնի ձևի և չափերի փոխազդեցությունը կոչվում է դեֆորմացիա:

2.Դեֆորմացիայի օրինակների քննարկում

Եթե թելի վրո կախել բեռ՝ այն կձգվի և եթե թելի առաձգական ուժը հավասար կլինի ծանրության ուժին, այն էլ չի ձգվի:

3.Որ դեֆորմացիան է կոչվում առաձգական ,որը՝պլաստիկ:Բերել օրինակներ

Եթե արտաքին ազդեցությունը վերացնելուց հետո մարմինը լրիվ վերականգնում է իր նախկին ձևն ու չափերը, դեֆորմացիան կոչվում է առաձգական, հակառակ դեպքում՝ պլաստիկ: Առաձգականի օրինակ են՝ զսպանակ զգելը, գնդակը սեղմելը, բարձը սեղմելը և այլն: Պլաստիկի օրինակ են՝ մոմի հալվելը, ծամոն ծամելը, թուղթը ճմրթելը և այլն:

4.Որ ուժն են անվանում ծանրության ուժ

Ծանրության ուժը Երկիր մոլորակի գրավիտացիոն ձգողության և կենտրոնախույս ուժերի գումարն է:

5.Ինչպես է կախված ծանրության ուժը  մարմնի զանգվածից

Որքան մեծ է մարմինների զանգվածը, այդքան մեծ է նրա վրա ազդող ծանրության ուժը։

6.Որ ուժն են անվանում առաձգական ուժ,և ինչպես է այն ուղղված:

Մարմնի վրա ազդելու ժամանակ առաջանում է ուժ, որը մոդուլով հավասար է այն ուժին, որով ազդում ենք նրա վրա և ուղղված է այդ ուժին հակառակ: Այդ ուժը կոչվում է առաձգականության ուժ:

7.Հուկի օրենքի ձևակերպում

Առաձգական դեֆորմացիայի ժամանակ մարմնում առաջացած առաձգականության ուժն ուղիղ համեմատական է դեֆորմացիայի չափին:

8.Հուկի օրենքն արտահայտող բանաձևը

Fառ=kx

9.Ինչ կառուցվածք ունի ուժաչափը

Ուժաչափի հիմնական մասը զսպանակն է, որի մի ծայրը ամրացված է զսպանակի իրանին, իսկ մյուս ծայրը ազատ է և ունի կեռիկ, որի վրա կարելի է ուժ գոևրծադրել: Ուժ գործադրելուց զսպանակը երկարում է և նրան ամրացված ցուցիչի սլաքը ցույց է տալիս ուժի արժեքը:

10.Որ օրենքի վրա է հիմնված ուժաչափի աշխատանքը

Ուժաչափի աշխատանքը հիմնված է Հուկի օրենքի վրա:

Լրացուցիչ առաջադրանք

Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ64 -ից մինչև էջ 70

ԿատարելԳ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից.էջ42-ից  մինչև 44-ը եղած տարբերակները 

Հետաքրքիր փաստեր Իսահակ Նյուտոնից

Իսահակ Նյուտոն – Նարե Սերոբյան

Ուժ թեման անցնելիս ինձ շատ հետաքրքրեց ֆիզիկոս Իսահակ Նյուտոնի կյանքից հետաքրքիր փաստերը:

1. Իսահակ Նյուտոնը անգլիացի տաղանդավոր ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս և աստղագետ է:

2. Նյուտոնը համարվում է հանճար մեխանիկայի ոլորտում:

3. Իսահակ Նյուտոնը պետք է դառնար Լոնդոնի Թագավորական ընկերության նախագահ:

4. Ապագա գիտնականը վաղաժամ երեխա ունեցավ:

5. Նյուտոնի հայրը մահացավ որդու լույս աշխարհ գալուց շուտ, բայց դրանից մի քանի ամիս անց:

6. Երեք տարեկան հասակում հայտնի մաթեմատիկոսը խորթ հայր ուներ, քանի որ նրա մայրը կրկին ամուսնացավ:

7 Երբ մեծահասակ էր, Իսահակ Նյուտոնը ավելի ու ավելի էր նվիրվում իրեն աշխատանքին:

8. Նյուտոնը երկար ժամանակ թաքցնում էր իր մի քանի գիտական ​​հայտնագործությունները:

9. 12 տարեկանում Նյուտոնն ընդունվեց Գրենհեմի դպրոց:

10. 1665 թվականին Քեմբրիջի համալսարանը, որտեղ սովորում էր Նյուտոնը, փակվեց, և այդ պատճառով նա ստիպված էր վերադառնալ տուն:

Ֆիզիկա. Ուժ:Տիեզերական ձգողության ուժ:Ծանրության ուժ

Թեման.Ուժ:Տիեզերական ձգողության ուժ:Ծանրության ուժ

Կարդալ և ծանոթանալ

Դասարանում  քննարկվող հարցեր.

 1.Ինչ է բնութագրում ուժը:

Ուժը մարմինների փոխազդեցության քանակական չափն է:

2.Որ ուժն է կոչվում 1նյուտոն(1Ն):

1 նյուտոնն այն ուժն է, որի ազդեցությամբ 1 կգ զանգվածով մարմինը 1 վայրկյանում իր արագությունը փոխում է 1մ/վ-ով:

3.Ինչպիսի մեծություն է ուժը:

Ուժը ֆիզիկական մեծություն է:

4.Որ ֆիզիկական մեծություններն են վեկտորական,և որոնք՝սկալյար

Ուժը և արագությունը իմպուլսը և այլն վեկտորական մեծություններ են: Սկալյար մեծություններ են զանգվածը, հոսանքի ուժը, ճնշման ուժը, լարումը, խտությունը, մակերեսը, ժամանակը, ծավալը, ջերմաստիճանը, ջերմաքանակը:

5.Ուժի ազդեցության արդյունքը ինչ մեծություններից է կախված

Ուժի ազդեցությունը կախված է զանգվածից և արագացումից:

6.Որ մարմիններն են փոխազդում տիեզերական փոխազդեցության ուժերով

Տիեզերական փոխազդեցության ուժերով ազդվում են մոլորակները, աստղերը և այլն:

7.Ինչից է կախված տիեզերական  ձգողության ուժը

Տիեզերական ձգողության ուժը կախված է մարմինների զանգվածից:

8.Ինչ բանաձևով է որոշվում ծանրության ուժը

F=mg

Սովորե լԷ.Ղազարյանի դասագրքից էջ55 -ից մինչև էջ 62

Լուծել հետևյալ խնդիրնեը

1.Որքան է 2տ զանգվածով փղի վրա ազդող ծանրության ուժը:

m=2տ=2000կգ

g=9,8Ն/կգ

F=mg=2000*9,8=19,6Ն

2. Հաշվել ջրի զանգվածը, եթե նրա վրա ազդող ծանրության ուժը 90Ն է:

m=F/g=90/9,8=9կգ

Խնդիրներ Վ. Ի. Լուկաշիկի խնդրագրքից (ֆիզիկա)

Լուծել Վ. Ի. Լուկաշիկի խնդրագրքից Էջ 28 խնդիր 216-ից մինչև էջ 30-ի խնդիր 244

216.

1կգ-1000գ

m=59գ-0,059կգ

V=1մ3-1000000սմ3

1000000:50=0,00005մ3

p=m/V

0,059:0,00005=1180կգ/մ3

217.

V=125սմ3-0,000125մ3

m=800գ-0,8կգ

p=m/V=0,8:0,000125=6400կգ/մ3

Երկաթի p-7,87գ/սմ3

Թուջե գնդինը-6400կգ/մ3 կամ 6,4գ/սմ3

Խոռոչ ունի

218.

p=461,5:65=7,1գ/սմ3

Քրոմ (7,19)

219.

p=920:1լ=0,92կգ:0,001մ3=920կգ/մ3

220.

375-240=135գ

p=135:75=1,8գ/սմ3

Ծծմբական թթու (1,83գ/սմ3)

221.

3900:500=7,8գ/սմ3

Երկաթ (7,87գ/սմ3)

222.

V=15*5*2=150սմ3

p=300:150=2գ/սմ3

223.

ա) p=m/V

V=m/p

p=0,82գ/սմ3

V=32000գ:0,82գ/սմ3=39024սմ3

39024:1000=39լ (40լ)

բ) Ջուր-m=p*V=1*V

p=1գ/սմ3

Կերոսին-m=p*V=0,82*V

p=0,82գ/սմ3

Այո

224.

m=p*V=0,52գ/սմ3

50*20=1000դմ3

1000*1000=1000000սմ3

0,52*1000000=520000գ=520կգ

225.

ա) 19մ3=19000000սմ3

p=2,6 գ/սմ3

m=p*V

2,6*19000000=49400000գ=49,4տ

19+49,4=70,4տ

բ) V=250*120*60մմ=25*12*6սմ=1800սմ3

m2=3տ

p=1,8գ/սմ3

1,8*1800=3240գ

3000000:3240=925(աղ.)

226.

ա) 7*20=140գ

բ) 7,3*10=73գ

գ) 8,9*500=4450գ

դ) 2,6*2000000=5200000գ=5,2տ

ե) 0,9*500000=450000գ=450կգ

զ) 2,2*10000000=22000000գ=22տ

է) 1,1*15=16,5գ

227.

200լ=200000սմ3

p=0,74գ/սմ3

m=p*V

0,74*200000=148000գ

148000գ=148կգ

228.

V=1,0*0,8*0,1=0,08մ3=80000սմ3

p=2,7գ/սմ3

m=2,7*80000=216000գ=216կգ

229.

V1=178:8900=0,02մ3

V2=355:7100=0,05մ3

V=V1+V2=0,02+0,05=0,07մ3

m=m1+m2=178+355=533կգ

p=m:V=533:0,07=7614կգ/մ3

230.

15*600=9000սմ3

60*9000=540000սմ3

231.

V=30*20*25=15000սմ3

p=1գ/սմ3

m=p*V=1*15000=15կգ

232.

V=300*250*0,6=45000սմ3

p=2,6գ/սմ3

m=p*V=2,6*45000=117000գ=117կգ

233.

p=2900կգ/մ3

m=2900*5000=14500000կգ=14500տ

14500:65=223 վագ.

234.

10*70*200=14000մմ3=140սմ3

p=2,7գ/սմ3

m=p*V=2,7*140=378գ

5*70*200=70սմ3

m=p*V=2,7*70=189գ

378-189=189գ-ով

235.

m=780գ

p=7,8գ/սմ3

V=?

p=m/V

V=m/p=780:7,8=100սմ3

236.

p=700կգ/մ3

V=m/p=35:700=0,05մ3

0,05*1000=50դմ3

237.

բ) p=700կգ/մ3

V=m/p=2:700=0,002մ3

3-1000դմ3

0,002*1000=2դմ3=2լ

238.

p=0,74գ/սմ3

1լ-1դմ3-1000սմ3

V=60լ=60*1000սմ3=60000սմ3

m=p*V=0,74*60000=44400գ=44,4կգ

100կմ-10կգ

44,4:10=4,4

4,4*100=440կմ

239.

V=200սմ2*X

p=7,3գ/սմ3

m=0,45գ

V=m/p=0,45:7,3=0,06սմ3

0,06=200*X

X=0,06:200=0,0003սմ

241.

V=m/p=684գ:11,4գ/մ3=60սմ3

242.

p1=8900կգ/մ3

m1=17,8կգ

V1=m1/p1=17,8:8900=0,002մ3

0,002մ3=V1=V2=2000սմ3

p2=0,82գ/սմ3

m2=p2*V2=0,82*2000=1640գ=1,64կգ

243.

m=1000տ-1000 000 000գ

p=1,05գ/սմ3

V=m/p=1000 000 000:1,05=952,380,952սմ3=952,38մ3

952,38:50=19 (գլանատակառ)

244.

2700:900=3

0,6մ/վ:3=0,2

Լաբորատոր աշխատանք Ֆիզիկա

Կանոնավոր և անկանոն ձև ունեցող պինդ մարմինների խտության որոշումը։

Աշխատանքի նպատակը՝ կարողանալ որոշել պինդ մարմնի խտությունը։

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր․ չափագլան, լծանավոր կշեռք, կշռաքարեր, ուղղանկյունանիստ և կամայական ձևի ոչ մեծ մարմինների (որոնց խտությունը պետք է որոշել), թել, միլիմետրային բաժանմունքների քանոն։

ՓՈՐՁ ԱՌԱՋԻՆ․ Աշխատանքի ընթացքը՝

Վերցրեցի քանոնը և նրանով չափեցի ուղղանկյունանիստի ձև ունեցող մարմնի a b c կողերի երկարությունները։ Հաշվեցի նրա ծավալը՝ axbx

Կշեռքով չափեցի մարմնի m զանգվածը, որից հետո խտությունը հաշվեցի p=m/V բանաձևով։ Ստացված մոտավոր թիվը փնտրեցի խտությունների աղյուսակում և պարզեցի, թե ինչ նյութից է պատրաստված ուղղանկյունանիստը։

Գրանցված արդյունքներս

Ծավալ

a=3սմ

b=2սմ

c=3սմ

V=axbxc

3x2x3=18սմ2