Երկրաչափություն Դասարանական և Տնային աշխատանքներ 28.02.2023

sin2α + cos2α = 1
sinα = y
cosα = x
tgα = sinα/cosα
ctgα = cosα/sinα

ա) cosα = 1/2
sin2α + 1/2 = 1
sin2α = 1 — 1/4 = 3/4
sinα = √3/2

բ) cosα = -3/5
sin2α + 9/25 = 1
sin2α = 1 — 9/25 = 16/25
sinα = 4/5

գ) cosα = -1
sin2α + 1 = 1
sin2α = 0
sinα = 0

ա) sinα = √3/2
3/4 + cos2α = 1
cos2α = 1/4
cosα = 1/2

բ) sinα = 1/4
1/16 + cos2α = 1
cos2α = 1 — 1/16 = 15/16
cosα = √15/4

գ) sinα = 0
0 + cos2α = 1
cos2α = 1
cosα = 1

Հայ հեթանոս աստվածներ և աստվածուհիներ

Աղբյուր՝ 1, 2

Արամազդ (Զևս)

Բոլոր հայ աստվածների տերը, բոլոր աստվածների և աստվածուհիների հայրը, երկնքի ու երկրի արարիչը։ Նա անվանվեց «Մեծ ու քաջ Արամազդ»։ Արամազդը երկրի պտղաբերության աղբյուրն էր՝ դարձնելով այն պտղաբեր ու առատ: Նրա պատվին տոնակատարությունը կոչվում էր Նոր տարի, որը նշվում էր հին հայկական տոմարով մարտի 21-ին (նաև գարնանային գիշերահավասարին): Արամազդի գլխավոր սրբավայրը գտնվում էր Հին Հայաստանի պաշտամունքային կենտրոններից մեկում՝ Անի Կամախիմում։ Այնտեղ էին նաև հայ Արշագունի (Արշակունի) թագավորների գանձերն ու ցեղային դամբարանները։

Անահիտ (Արտեմիս)

Անահիտը հայոց ամենասիրված և պատվավոր աստվածուհին էր։ Նա մայր աստվածուհին էր և Արամազդի դուստրը կամ կինը։ Անահիտը քանդակվել է երեխան ձեռքերին՝ հայ մայրերի կամ կանանց սանրվածքով, և կոչվում էր «Մեծ տիկին Անահիտ»: Հին հայերը հավատում էին, որ Հայկական աշխարհը գոյություն ունի Անահիտի կամքով։ Անահիտը մայրության և պտղաբերության պաշտամունքն էր։ Անահիտի պաշտամունքը հիմնվել է Հին Հայաստանի Էրիզա ավանում և Արմավիր, Արտաշատ և Աշտիշատ քաղաքներում։ Սոփեն թաղամասում գտնվող մի լեռը հայտնի էր որպես Անահիտի գահ (Աթոր Անահտա): Ըստ Պլուտարքոսի՝ Էրիզայի տաճարն ամենահարուստն ու ազնվականն էր Հայաստանում։

Աստղիկ (հունարեն – Աֆրոդիտե, Միջագետք – Իշտար)

Պտղաբերության, սիրո, լուսատուի, գեղեցկության և ջրի հայ հեթանոս աստվածուհի: Նա ամպրոպի ու կայծակի աստծու՝ Վահագնի կինն էր կամ սիրեկանը։ Աստղիկի տաճարը, որը գտնվում էր Աստիշատում, կոչվում էր «Վահագնի սենյակ»։ Դա այն վայրն էր, որտեղ Աստղիկը հանդիպեց իր սիրելիին՝ Վահագնին։ Նրան քանդակել են առանց հագուստի, ինչպես գեղեցիկ երիտասարդ կին լողի ժամանակ։ Նրա պատվին տոնակատարությունը տեղի է ունեցել հունիսի կեսերին և կոչվել Վարդևառ (Վարդավառ): Հայաստանում մինչ օրս այն նշվում է միմյանց վրա ջուր լցնելով։

Նանե (Աթենա)

Արամազդի դուստրը։ Հայոց մայրության, պատերազմի և իմաստության աստվածուհի: Նրա պաշտամունքը սերտորեն կապված էր Անահիտի պաշտամունքի հետ։ Եվ պատահական չէր, որ նրա տաճարը գտնվում էր Եկեգյաց շրջանում (Գավառ)՝ Անահիտի տաճարի մոտ։ Այժմ հայերը սովորաբար իրենց տատիկին անվանում են «Նանե», ինչը նշանակում է, որ Նանեն ազդեցիկ աստվածուհի է եղել հին հայերի հոգևոր կյանքում:

Միհր

Միհրը երկնքի լույսի և արևի աստվածն էր։ Հարկ է նշել, որ փետրվար ամիսը, ներառյալ շատ սիրված Տրնդեզի տոնակատարությունները, նվիրված էր նրան նախաքրիստոնեական Հայաստանում։ Գառնիի հեթանոսական տաժարը նվիրված է հենց Միհր աստծուն:

Տիր (Ապոլոն)

Տիրը, ի տարբերություն մյուս աստվածների ու աստվածուհիների, չէր պատկանում Արամազդի արյունակցական շառավղին։ Նա, սակայն, հայտնի էր, որ նա իր սուրհանդակներից էր՝ ստեղծած Հայկ Նահապետի կողմից։ Նա շատ բաների, այդ թվում՝ իմաստության, արվեստի, գրավոր լեզվի, հռետորաբանության և դպրության աստվածն էր։ Հունական Հերմեսի աստծու նման նա նաև գուշակ ու երազներ բացատրող էր։ Տիրը հայտնի էր նրանով, որ գնահատում էր Հայկական լեռնաշխարհի գրողներին, ճարտարապետներին, արվեստագետներին, բանաստեղծներին։

Վահագն Վիշապաքաղ (Վահագն վիշապասպան)

Վահագնը հայ հեթանոսական ամենադաժան աստվածն էր։ Նա ամպրոպի, կրակի և պատերազմի աստվածն էր և Անահիտի և Արամազդի հետ «եռյակի» մի մասն էր։ Վահագնը առավել հայտնի է վիշապ սպանելու իր վարպետությամբ, որը պատկերված է Երևանում կանգնած նրա արձանի վրա: Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմությունը» (մ.թ. հինգերորդ դար) վերաբերում է «Վահագնի ծնունդը» հնագույն երգին/պոեմին, որը նկարագրում է Վահագնի ծագումն ու բնությունը։ Ցավոք, երգում Վահագնի վիշապազերծության մասին հիշատակումները կորել են։ Այնուամենայնիվ, նրա Վիշապակաղ (վիշապասպան) մականունը մնացել է։

Ծովինար

Արժե նշել Ծովինարին որպես պատվավոր հիշատակումներ: Ջրի, անձրևի և ծովի աստվածուհի Ծովինարը թարգմանվում է որպես «ծովերի դուստր»։ Նա հայտնի է, որ իր կատաղությամբ անձրև բերեց երկրի վրա և մայր էր այնպիսի լեգենդների, ինչպիսիք են Սանասարն ու Բաղդասարը:

Сочинение “ Хватит мечтать! Пора действовать!”

У каждого есть свои мечты — кто-то мечтает о новой машине, кто-то мечтает об отпуске, кто-то мечтает о хорошем для семьи и т.д. Но у большинства людей мечты остаются мечтами и не реализуются. Причины могут быть разными, это может быть нехватка финансов, времени, а может просто лень и усталость. Но, думаю, те, которые правда чего-то хотят и стремятся к этому достигнут когда нибудь своего. Если у человека есть поставленная перед собой цель, к которой он стремится, у него все получится. Главное — преодолеть все трудности на пути, чего бы это ни стоило, и достичь своего. Нельзя ждать пока что-то случится само собой. Многие так думают, но ничего не бывает как в сказках, нужно самому собрать все свои силы и действовать. Конечно это сложно справлятся с этими трудностями, но это стоит того.

Homework for 01.03.23

NEF Student’s Book What do you remember slide 99, Reading slide 100, Designers brands aren’t for me
Don’t forget to invent breaking news

1. I wanted
2. she would
3. he was

4. to open
5. not to
6. was made
7. being built
8. been bought
9. whos son
10. that cuts

1. shop window
2. sales
3. special effects
4. sequel
5. plot

1. butcher’s
2. receipt
3. queue
4. trolley
5. subtitles
6. soundtrack
7. audience
8. bargain

1. on
2. by
3. of
4. back
5. on
6. by
7. in

1. special
2. manager
3. scene
4. window
5. chemist’s

complain

Breaking news

Good evening everyone, we have breaking news: a huge asteroid hit the planet, causing big problems for all the people around the world. The asteroid hit an atomic electro station, which caused a big explosion and dose of radiation to all people, like in Chernobyl. Scientists say that in about one month mass of people will die from radiation. Be safe and wear anti radiation masks.

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ 27.02.2023

ա) {x2 = y = > {x2 = y = > {x2 = 4 = > { [x= 2
{y — 2 = 2 = > {y = 4 = > {y = 4 = > { [x2 = 4

Պատ․՝ (2 ; 4)(-2 ; -4)

բ) {y2 — 1 = x = > {y2 — 1 = x = > {y2 — 1 = 24 = > {y2 = 25 = > { [y1 = 5
{x — 13 = 11 = > {x = 24 = > {x = 24 = > {x = 24 = > { [y2 = 5
{x = 24

Պատ․՝ (5 ; 24)(24 ; 5)

գ) {x — 3 = 2 = > {x = 5 = > {x = 5 = > {x = 5 = > { [y1 = 3
{y2 — x = 4 = > {y— x = 4 = > {y2 — 5 = 4 = > {y2 = 9 = > { [y2 = 3
{x = 5

Պատ․՝ (3 ; 5)(5 ; 3)

դ) {x2 — y — 4 = 0 = > {x2 — y — 4 = 0 = > {x2 — 5 — 4 = 0 = > {x= 9 = > { [x1 = 3
{y — 4 = 1 = > {y = 5 = > {y = 5 = > {y = 5 = > { [x2 = 3

Պատ․՝ (3 ; 5)(5 ; 3)

Ուսումնական նախագիծ` «Մագնիսական դաշտի ազդեցությունը կենդանի օրգանիզմների վրա»

Տևողությունը` 13.02-28.02

Մասնակիցներ՝ Ավագ դպրոցի 9-12 րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը`

Իմանալ, թե ինչպես է մագնիսական դաշտը ազդում Երկրի կենսաբանական օբյեկտների վրա
Սովորել աշխատել տեղեկատվության հետ
Բացահայտել մագնիսական դաշտերի հատկությունները և վերլուծել ազդեցությունը կենդանի օրգանիզմների վրա

Խնդիրները`

Ուսումնասիրել մագնիսական դաշտերի ազդեցությունը բուսական և կենդանական օրգանիզմների վրա
Ուսումնասիրել մագնիսական դաշտի ազդեցության աստիճանը մարդու առողջության վրա
Բացահայտել մագնիսական դաշտերի դրական և բացասական կողմերը
Գտնել արդյունավետ միջոց՝ լուծելու մագնիսական դաշտերի ազդեցության խնդիրը

Աղբյուր

Մագնիսական դաշտի ազդեցությունը կենդանի օրգանիզմների վրա

Էլեկտրական էներգիան մարդկության ամենամեծ հայտնագործությունն է, առանց որի քաղաքակրթությունն իր ներկայիս ձևով չէր լինի: Էներգիայի այս տեսակը լայնորեն օգտագործվում է մարդկության կողմից:

Էլեկտրամագնիսական դաշտ միշտ առաջանում է, երբ ազատ էլեկտրոնները շարժվում են հաղորդիչում, ուստի էլեկտրական էներգիայի փոխանցումն ուղեկցվում է ինտենսիվ էլեկտրամագնիսական ճառագայթմամբ։

Որոշ դեպքերում էլեկտրամագնիսական ճառագայթումն ավելի վնասակար ազդեցություն է ունենում կենդանի օրգանիզմի վրա, քան ճառագայթումը: Փաստն այն է, որ ճառագայթային ֆոնը միշտ եղել է մեր մոլորակի վրա և որոշակի ժամանակներում դրա մակարդակն ավելի բարձր է եղել, քան Չեռնոբիլի բացառման գոտում։ Երկրի էլեկտրամագնիսական դաշտի մակարդակն ամեն տարի միայն ավելանում է, ինչը կապված է մարդու գործունեության հետ։ Էլեկտրահաղորդման գծերը և որոշ այլ էլեկտրակայաններ ստեղծում են արդյունաբերական հաճախականությունների էլեկտրամագնիսական դաշտեր (50 Հց) հարյուրավոր անգամ ավելի բարձր բնական դաշտերի միջին մակարդակից:

Էլեկտրամագնիսական դաշտի բացասական ազդեցությունն դրսևորվում է դաշտի ուժգնությամբ: Մարդկանց մոտ խախտվում է էնդոկրին համակարգի աշխատանքը, նյութափոխանակության պրոցեսները, ուղեղի և ողնուղեղի գործառույթները և այլն։

Մինչ օրս, ըստ բնապահպանների և հիգիենիստների, հայտնի է, որ էլեկտրամագնիսական ճառագայթման բոլոր միջակայքերը ազդում են մարդկանց առողջության և աշխատանքի վրա և ունեն երկարաժամկետ հետևանքներ: Էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցությունը մարդու վրա, դրանց բարձր տարածվածության պատճառով, ավելի վտանգավոր է, քան ճառագայթումը։

Արդյունաբերական հաճախականության էլեկտրական դաշտերը շրջապատում են մարդուն շուրջօրյա՝ էլեկտրական լարերի, լուսավորության սարքավորումների, կենցաղային էլեկտրական սարքերի, էլեկտրահաղորդման գծերի և այլնի ճառագայթման պատճառով: Արդյունաբերության և առօրյա կյանքում էլեկտրամագնիսական ճառագայթման էներգիայի բեռը անընդհատ աճում է էլեկտրամագնիսական բնույթի ֆիզիկական դաշտերի աղբյուրների ցանցի արագ ընդլայնման, ինչպես նաև դրանց հզորության բարձրացման պատճառով:

Մարդը չի կարողանում ֆիզիկապես զգալ իրեն շրջապատող էլեկտրամագնիսական դաշտը, սակայն դա հանգեցնում է նրա հարմարվողական պաշարների նվազմանը, իմունիտետի, աշխատունակության նվազմանը, դրա ազդեցության տակ մարդու մոտ զարգանում է քրոնիկական հոգնածության համախտանիշ, մեծանում է հիվանդությունների ռիսկը։ Հատկապես վտանգավոր է էլեկտրամագնիսական ճառագայթման ազդեցությունը երեխաների, դեռահասների, հղիների և վատառողջ մարդկանց վրա։

Էլեկտրամագնիսական դաշտի կենսաբանական գործողության հնարավոր մեխանիզմները

Կենդանի օրգանիզմների վրա էլեկտրամագնիսական ճառագայթման գործողության մեխանիզմը դեռ վերջնականապես վերծանված չէ։ Կան մի քանի վարկածներ, որոնք բացատրում են էլեկտրամագնիսական դաշտի կենսաբանական ազդեցությունը։

Հիմնականում դրանք հանգում են հյուսվածքների հոսանքների ցուցմանը և դաշտի անմիջական ազդեցությանը բջջային մակարդակում, հիմնականում՝ թաղանթային կառուցվածքների վրա դրա ազդեցությամբ:

Ենթադրվում է, որ էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցությամբ կարող են փոխվել կենսաբանական թաղանթների միջով դիֆուզիայի արագությունը, կենսաբանական մակրոմոլեկուլների կողմնորոշումն ու հաստատումը և, ի լրումն, ազատ ռադիկալների էլեկտրոնային կառուցվածքի վիճակը։

Էլեկտրամագնիսական ճառագայթման ազդեցությունը քիմիական ռեակցիաների վրա

Կենդանի օրգանիզմները բարդ տարասեռ համակարգեր են, որոնցում բիոկոլոիդները և ֆիզիկաքիմիական ռեակցիաները առաջատար դեր են խաղում: Մի քանի գիտնականներ ցույց են տվել, որ կոլոիդային համակարգերում ռեակցիաների արագությունը կախված է արեգակնային ակտիվությունից և գեոմագնիսական բևեռների նկատմամբ գտնվելու վայրից:

Էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցությունը բջջի վրա…

Հայտնի է, որ բջջային թաղանթները շատ զգայուն են տարբեր քիմիական և ֆիզիկական նյութերի, այդ թվում՝ ճառագայթման ազդեցության նկատմամբ: Թաղանթների մորֆոլոգիական և ֆունկցիոնալ խանգարումները հայտնաբերվում են ճառագայթումից գրեթե անմիջապես հետո և շատ ցածր չափաբաժիններով: Իոնային կազմի փոփոխությունը, որը տեղի է ունենում այս դեպքում, կարող է բջջում պրոլիֆերատիվ պրոցեսներ սկսել։ Բացի կենսաբանական թաղանթների թափանցելիությունը փոխելուց և նատրիումի կատիոնների ակտիվ տեղափոխումը արագացնելուց, էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը ակտիվացնում է չհագեցած ճարպաթթուների պերօքսիդացումը և միտոքոնդրիայում օքսիդացման և ֆոսֆորիլացման գործընթացները:

Ենթադրվում է, որ բջջային մակարդակում այս բոլոր փոփոխությունները զարգանում են հետևյալ պատճառներով.

Էլեկտրամագնիսական դաշտը գործում է լիցքավորված մասնիկների և հոսանքների վրա, ինչի արդյունքում դաշտի էներգիան բջջային մակարդակում վերածվում է էներգիայի այլ տեսակների։ Էլեկտրական դաշտում ատոմները և մոլեկուլները բևեռացված են, բևեռային մոլեկուլները կողմնորոշված ​​են մագնիսական դաշտի տարածման ուղղությամբ։ Էլեկտրոլիտներում, որոնք հյուսվածքների հեղուկ բաղադրիչներն են, իոնային հոսանքները առաջանում են արտաքին դաշտի ազդեցությունից հետո:

Փոփոխական էլեկտրական դաշտը առաջացնում է կենդանի օրգանիզմների հյուսվածքների տաքացում ինչպես դիէլեկտրիկի (ջլեր, աճառ, ոսկորներ) փոփոխական բևեռացման, այնպես էլ հաղորդիչ հոսանքների առաջացման պատճառով: Ջերմային էֆեկտը էլեկտրամագնիսական դաշտի էներգիայի կլանման հետևանք է։ Որքան մեծ է դաշտի ուժը և ազդեցության ժամանակը, այնքան ավելի արտահայտված են այդ ազդեցությունները: Գերտաքացման նկատմամբ առավել զգայուն են տեսողության, ուղեղի, երիկամների, լեղապարկի և միզապարկի օրգանները։

Թույլ էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցությունը կենդանի օրգանիզմների վրա…

Թույլ էլեկտրամագնիսական դաշտերը ջերմային ազդեցության շեմից պակաս ինտենսիվությամբ նույնպես ազդում են կենդանի հյուսվածքի փոփոխությունների վրա:

Բջջային հեռախոսի, համակարգչի և այլ ժամանակակից ռադիոէլեկտրոնային միջոցների ազդեցությունը տարբեր օրգանիզմների վրա՝ ինչպես աշխատող, այնպես էլ անջատված վիճակում գնահատելու նպատակով կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները հիասթափեցնող են եղել և ցույց են տվել դրանց ծայրահեղ բացասական ազդեցությունը պետության վրա։ կենսաբանական օբյեկտների, որոնք դրսևորվել են.

  • միկրոօրգանիզմների շարժիչային ակտիվության և գոյատևման նվազեցման մեջ.
  • միկրոօրգանիզմների մահացության բարձրացման մեջ.
  • հյուսվածքների վերածննդի վատթարացում;
  • սաղմնային և թրթուրների զարգացման խախտում.
  • կենսաքիմիական ռեակցիաների, նյութափոխանակության խանգարումների նվազեցման մեջ.
  • մարմնի բոլոր կենսական համակարգերում էներգետիկ ներուժի նվազեցման մեջ:

Heroes of our time

Every person has their hero. In our childhood we would say that heroes are the ones from cartoons or movies, older people say their heroes are their parents, doctors, soldiers or others. I can’t exactly say who I consider a hero, for me every person with different professions are heroes. Every person does something for our planet to be a better place. It goes for soldiers, that protect us even in cost of their lives, doctors, who help us cure diseases and more, engineers, who build houses for us, scientists, who discover new things for science advancement, janitors, who clean after us and this list can go far. Every person has some impact on us, our activity and our lives. I consider a hero all people who do something useful for others.

Урок 2. Практическая грамматика

Домашнее задание: пособие » Практическая грамматика» сл. 55, упр. 2, сл. 59. упр. 13

1. Если вы не поняли новый материал, я объясню снова.
2. Если этот роман интересный, его стоит прочитать.
3. Если вы мечтаете стаь переводчиком, выучите язык.
4. Если вы хорошо провели отпуск, вы хорошо поработаете.
5. Если на улице холодно, возьмите куртку.
6. Если студент занимается серьезно, он достигнет успеха.
7. Если вы хотите изучить иностранный язык, начинаете сейчас.
8. Если мы будем свободны, можем погулять.
9. Если люди пониимают и уважают друг друга, разногласий не будет.

1. Если бы не было дождя, я бы пошла гулять.
2. Если бы ты не боялся трудностей, ты бы достиг большего.
3. Если бы вы поехали с нами, вам было бы весело.
4. Если бы я мог сделать все, что хочу, я бы исполнил свою мечту.
5. Если бы у меня была возможность, я бы полетела в Италию.
6. Если бы я был писателем, я бы писал стихотворения.
7. Мы были бы очень рады, если бы вы приехали к нам.
8. Я бы пришел вовремя, если бы автобус не опоздал.
9. Он не заболел бы, если бы тепло одевался.
10. Жизнь на Земле не могла бы существовать, если бы воздуха не было.

Գենետիկայի հիմնական հասկացությունները, ժառանգականություն և փոփոխականություն, Մենդելի 1-ին օրենք, գենոտիպ և ֆենոտիպ:

Գենետիկայի հիմնական հասկացությունները, ժառանգականություն և փոփոխականություն  Մենդելի 1-ին օրենք, գենոտիպ և ֆենոտիպ:

Գենետիկայի հիմնական հասկացությունը, Ժառանգայկանություն, Փոփոխականություն

Գենետիկան գիտություն է օրգանիզմներում հատկանիշների ժառանգման օրինաչափությունների մասին։ Այն ուսումնասիրում է ժառանգականության և փոփոխականության օրենքները։ Գենետիկայի հիմնադիրը եղել է հայտնի չեխ գիտնական Գրեգոր Մենդելը, ով 19-րդ դարի վաթսունական թվականներին առաջինը մշակեց գենետիկական հետազոտությունների մեթոդները և տվեց հատկանիշների ժառանգման օրինաչափությունները։ Ժառանգականությունը և փոփոխականությունը կենդանի օրգանիզմների հիմնարար հատկություններից է։ Ժառանգականությունը ՝ ծնողական օրգանիզմների ՝ իրենց զարգացման և հատկանիշների առանձնահատկությունները հաջորդ սերընդին փոխանցելու հատկությունն է, որը իրականանում է բազմացման միջոցով։ Գենը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի կամ քրոմոսոմի որոշակի հատված է, որը որոշում է սպիտակուցների սինթեզով։ Փոփոխականությունն օրգանիզմի անհատական զարգացման ընթացքում նոր հատկանիշներ ձեռք բերելու հատկությունն է։

Գենոտիպ և Ֆենոտիպ

Յուրաքանչյուր օրգանիզմի գեների ամբողջությունը կոչվում է գենոտիպ: Միևնույն տեսակին պատկանող բոլոր օրգանիզմներում յուրաքանչյուր գեն գտնվում է որոշակի քրոմոսոմի միևնույն տեղում կամ լակուսում: Քրոմոսոմների հապլոիդ հավաքում, որը բնորոշ է սեռական բջիջներին, միայն մեկ գեն է պատասխանատու տվյալ հատկանիշի դրսևորման համար, իսկ մնացած սոմատիկ բջիջներում առկա քրոմոսոմների դիպլոիդ հավաքում՝ երկու գեն: Այդ գեները գտնվում են հոմոլոկ քրոմոսոմների միևնույն լոկուսներում և կոչվում են ալելային գեներ կամ ալելներ:Գեները նշում են այբուբենի լատիներեն տառերով: Եթե զույգ ալելայինն գեները կառուցվածքով լրիվ նույնն են, այսինքն՝ ունեն նուկլեոտիդների միևնույն հաջորդականությունը, ապա կարող են նշվել՝ օրինակ՝ AA: Օրգանիզմների բոլոր հատկանիշների աբողջությունը կոչվում է ֆենոտիպ: Այն իր մեջ ներառում է ինչպես արտաքին հատկանիշների,այնպես էլ ներքին,հյուսվածքաբանական,կազմաբանական հատկանիշների ամբողջությունը:

Մենդելի առաջին օրենք

Մենդելի առաջին օրենքն իրենից ներկայացնում է առաջինսերնդի միակերպության կանոնը: Եթե խաչասերվող օրգանիզմներըմիմիյանցից տարբերվում են մեկ հատկանիշով, ապա այդպիսի խաչասերումը կոչվում է միահիբրիդային խաչասերում: Այսպիսով,միահիբրիդային խաչասերման ժամանակ ուսւոմնասիրվում է միայն մեկհտականիշ:

Բ-Պ-Փ վարժություններ

գինարբուք, աղբակույտ, ամփոփել, ամպհովանի, երեսսրբիչ, աղբյուր, սփրտնել, սպրդել, թմբլիկ, դրմբոց, թրմփալ, թփրտալ, խաբկանք, խափշիկ, անխաբ, անխափան, անկապտելի, կապկպել, կափկափել, ձերբազատվել, դարբին, ուրբաթ, համբերություն, շամփուր, ծոպավոր, Ծոփք, սրբապատկեր, ժայռակոբ, կոփ, նրբահնչյուն, Աբխազիա, Հակոբյան, ընդհուպ, գոբել, հարբուխ, ըմբոշխնել, բամբ, բամփել, ամպշող, հուսախաբ, խծպծանք, արբենալ, Արփինե, դարպաս, սիբեխ, ըմբշամարտ, տրոփյուն, հպանցիկ, ներբան, ներբողել, տարփողել, տարփանք, ճողո