Տարեվերջյան ինքնաստուգում

1. Որո՞նք են կենդանի օրգանիզմի հիմնական տարրերը, թվարկեք մակրո-, միկրո-, ուլտրատարրերը….

Միկրոտարրեր – երկաթ (Fe), պղինձ (Cu), սելեն (Se), յոդ (I), քրոմ (Cr), ցինկ (Z), ֆտոր (F), մանգան (Mn), կոբալտ (Co), մոլիբդեն (Mo), սիլիցիում (Si), բրոմ (Br), վանադիում (Va), բոր (B), մագնեզիում (Mg), նատրիում (Na), քլոր (Cl), կալիում (K), կալցիում (Ca)։

Մակրոտարրեր – ածխածին (C), ջրածին (H), թթվածին (O), ազոտ (N), ֆոսֆոր (P), ծծումբ (S)

Ուլտրատարրեր – ոսկի (Au), արծաթ (Fe), ուրան (U), ալյումին (Al)

2. Որքա՞ն է մակրոտարրերի՝ C, H, O, N, P, S պարունակությունը կենդանի օրգանիզմում ըստ զանգվածի (%).

3) 97%

3. Որքա՞ն է կենսական տարրերի՝ մակրոտարրերի կարգաթվերի գումարը.

3) 53

4. Ո՞ր շարքում են նյութերը ներկայացված ըստ մարդու օրգանիզմում դրանց զանգվածային բաժնի նվազման.

2) ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր

5. Որո՞նք են բաց թողած բառերը.

Վիտամինները _________________ նյութեր են, որոնք _______________ քանակներով ներմուծվում են օրգանիզմ, մասնակցում են __________________________ռեակցիաների իրականացմանը և պահպանում կենդանի օրգանիզմներում կենսունակությունը.
4) սննդային, մեծ, կենսաքիմիական

6. Որո՞նք են բաց թողած բառակապակցությունները.

Վերքերը 3%-անոց ջրածնի պերօքսիդով մշակելիս այն փրփրում է, քանի որ ____________ ազդեցությամբ ջրածնի պերօքսիդը քայքայվում է անջատելով _____________:


4) կատալազ ֆերմենտի, ատոմային թթվածին

7. Որո՞նք են բաց թողած բառերը.

Փոքր չափաբաժնով թմրանյութերն ունեն _________ ազդեցություն, մեծ քանակով թմրանյութերն ազդում են որպես ____________ միջոց, իսկ առավել մեծ քանակներով թմրանյութերն ազդում են որպես _______:

1) ընկճող, ուրախացնող, խթանիչ

8. Ո՞րն է կենդանի օրգանիզմի կառուցվածքային միավորը, գրեք նրա բաղադրությունը…

Բջիջը կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքային տարրական միավորն է և օժտված է կենդանի օրգանիզմին բնորոշ հատկանիշներով։

9. Ինչպիսի՞ օրգանական և անօրգանական նյութեր կան կենդանի օրգանիզմում…

Օրգանական նյութեր – սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, նուկլեինաթթուներ

Անօրգանական նյութեր – կալիում, նատրիում, ֆոսֆոր, մագնեզիում, կալցիում, քլոր

10. Ո՞րն է ջրածնի առաջացրած և Երկրագնդում ամենատարածված բարդ նյութը, գրեք այդ նյութի քիմիական բանաձևը և որոշեք ջրածնի զանգվածային բաժինը տոկոսով արտահայտած:

Ջուր — H2O(1:16); Mr(H2O) = 2*Ar(H)+Ar(O) = 2+16 = 18 => ω(H2) = (2/18)*100 = 11.111%:

11. Հետևյալ բանաձևերով ո՞ր ջուրն է բնության մեջ առավել տարածված.

1) H216O

12. Որքա՞ն է թթվածին տարրի զանգվածային բաժինը (%) ծանր ջրում՝ D2O –ում.

4) 80

13. Օդում թթվածնի ծավալային բաժինը կազմում է մոտ 20%: Հաշվեք քանի՞ լիտր թթվածին կա Ձեր բնակարանում…

Սենյակների ծավալները՝
26+19+19+31+88+49=232 մ3

1 լիտր = 0.001 մ3

V(O2)=232000 լ * 20/100=46.400 լիտր

Պատ՝․ 46.400 լիտր

14. Գլյուկոզի օքսիդացման ռեակցիայի ջերմաքիմիական հավասարումը հետևյալն է.

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 2816 կՋ

Որքա՞ն էներգիա (կՋ) կանջատվի մարդու օրգանիզմում, եթե օքսիդանա 90գ գլյուկոզ:

3) 704

15. Հայտնի է, որ թթվածնի շրջապտույտը բնության մեջ կատարվում է ֆոտոսինթեզով (լուսասինթեզով): Ինչպիսի՞ երևույթ է ֆոտոսինթեզը՝ ֆիզիկական, թե՝ քիմիական, ինչու՞։ Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ. բույսի աճի համար, պատասխանը հիմնավորեք….


Ֆոտոսինթեզը քիմիական երևույթ է, քանի որ ֆոտոսինթեզը կանաչ բույսերի և ջրիմուռների բջիջներում ածխաջրերի ձևավորումն է ածխաթթու գազից և ջրից՝ բույսերի քլորոֆիլով կլանված լույսի ազդեցության տակ։ Բույսի աճի համար անհրաժեշտ են Արեգակի էներգիա և ջերմություն, ջուր և հանքային նյութեր և այլն։

16. Ի՞նչ է <<Նիտրատային աղետը>>…

Նիտրատային աղետների պատճառը նիտրատներն էին, որոնք մեծ քանակությամբ օգտագործվել էին, որպես պարարտանյութ:
Նախկինում, երբ որպես պարարտանյութ օգտագործում էին գոմաղբը, նիտրատների հիմնախնդիր չի առաջացել:

17. Կարելի՞ է խմելու ջուրը ախտահանել քլորով, պատասխանը հիմնավորեք…

Քլորը քիչ քանակեւթյամբ ջրում վնասակար չէ, սակայն եթե շատ է, այն կարող է շատ վնասակար լինել առողջության համար:

18. Ո՞րն է համարվում էկոլոգիապես մաքուր սնունդ…

Էկոլոգիապես մաքուր սնունդն այն է, երբ վերջնական արտադրանք ստանալու ամբողջ ընթացքում պահպանվում են էկոլոգիական բոլոր նորմերը: Էկոլոգիապես մաքուր սնունդը չի պարունակում իր մեջ այնպիսի վնասակար նյութեր, որոնք թողնում են բացասական ազդեցություն մարդու առողջության վրա:

19. Ո՞րն է համարվում մաքուր խմելու ջուր…

Ջուրը համարվում է խմելու, եթե գույնը թափանցիկ է, հոտ չի գալիս, 100 մանրէից ավել չպիտի պարունակի և պետք է լինի քաղցրահամ՝ կալիումական և նատրիումական հանքային աղեր:

20. Ինչպիսի՞ թունավոր նյութեր կարող են լինել օդում, հողում և ջրում…

Տարատեսակ տարրեր, գազեր, փոշի, աղբ։

21. Ինչպիսի՞ գործառույթներ ունեն սպիտակուցները, նուկլեինաթթուները, ածխաջրերը, ճարպերը, վիտամինները կենդանի օրգանիզմում:

Սպիտակուցները կատարում են կառուցողական ֆունկցիա, կատարում են նյութափոխանակություն և մարմնի գործառույթները

Նուկլեինաթթուները օգնում են պահպանել և արտահայտել գենետիկական տեղեկատվությունը

Ածխաջրերը էներգիա են արտադրում և կուտակում, կառուցողական և նյութափոխանակության ֆունկցիա ունեն

Ճարպը էներգիայի և ջրի աղբյուր է, կատարում է պաշտպանողական և այլ ֆունկցիաներ

Վիտամինները ամրապնդում են իմունային համակարգը, սնունդը վերածում են էներգիայի և վերականգնում բջջային վնասը

Կարդացել եմ  առաջարկում եմ ընթերցել | Ելքի ստուգատես

Աննա Ֆրանկի օրագիրը

Ես բավականին շատ գրքեր եմ կարդացել, բայց Աննա Ֆրանկի օրագիրը միշտ իմ ամենասիրելիների ցանկի մեջ է մնում։

Այն գրել է հենց Աննա Ֆրանկը, ով հոլլանդացի էր, նա ուզում թր դառնալ գրող։ Օրագիրը գրվել էր 1942֊ից մինչև 1944թթ, այն իր 13 ամյակի նվերն էր։ Այսինքն այն գրվել է Հոլոքոստի ժամանակ, երբ նա իր ընտանիքի և մի քանի ծանոթի հետ թաքնվում էր գերմանացի նացիստներից։ Աննան այս օրագիրը սկսել էր, որպեսզի արտահայտեր իր մտքերը և ուղղակի կիսվեր իր ապրածով այդ դժվար ժամանակաշրջանում։

Նա թաքնվում էր տան հետևի հատվածում` նկուղում։ Այնտեղ տարածքը փոքր էր, բայց դա միակ ձևն էր պաշտպանված լինելու։ Նկուղ մտնելու դուռը թաքցրած էր գրքերի պահարանի հետևում։ Նրանք շատ ուշադիր էին` միշտ լուռ էին իրենց պահում, հատկապես գիշերը, լույսը մթնելու հետ անջատում էին։

Թվում էր, թե նրանք կարող էին հաղթահարել այս դժվարությունը և նորից ապրել, սակայն ամեն ինչ փոխվեց օգոստոսի 4֊ին, երբ բոլոր բնակիչներին գտան և ձերբակալեցին։ Նրանց ուղարկել էին համակենտրոնացման ճամբար։ Իսկ 1945թ֊ի մարտի սկզբում Աննան մահացավ տիֆից և հյուծվածությունից։

Այս օրագրից շատ բան կարելի է սովորել։ Օրինակ` այն, որ պետք է գնահատել ամեն ապրած օրը, քանի որ ոչ ոք չգիտի, թե ինչ կարող է լինել հաջորդ պահին, գնահատել և փայփայել մեր սիրելիներին, հարազատներին, ընկերներին և մեզ շրջապատող մարդկանց:

Assignments for 19.05.23

My favourite elective school subjects. Are they connected with my future profession?

My elective subject is biology. I am not sure yet but I want my future profession to be related to this subject, because I find it very interesting. I have a list of professions related to it like a doctor, bioengineer, biologist and so on. The most interesting topics in biology for me are about the evolution, how life came to earth, the genetics, natural selection of species and etc. I think that geneticist is also a very interesting profession. If I decide to choose one of this professions, I will continue to study biology in depth and will focus also on other favourite subjects that I will need to be more educated.

What are the advantages of studying at Mkhitar Sebastatsi EduComplex?

I’ve been studying in Mkhitar Sebastatsi EduComplex since 2019 and I know the advantages of this school quite well.
First of all, of course, I should start from the studying system, which includes studying with computers. All the students have their own blogs where they publish the homeworks, classworks, projects and other stuff. This allows us to know more about computers, technology, which is now developing fast and is important in modern life. Also it is a lot more easier to use computers that books, they are light and we can write fast.
Second very important thing is that we have a choice of some subjects. For example we can choose a language to study, a subject, a sports and so on. It is very important I think because the student can develop in the subject they are interested in.
There are other many advantages, like contact with animals, no uniforms, more freedom than in other schools and so on. SO we can say that this school gives us freedom, comfort in studying.

Քիմիա Լաբորատոր առաջադրանքներ

*-9-րդ դաս.-ը  <<Ելք ստուգատեսի շրջանակներում>> կատարելու են քիմիայից  լաբորատոր  առաջադրանքներ. 

Առաջադրանք  1. Սեղանին  դրված  նյութերը  դասակարգեք, հիմնավորելով Ձեր ընտրությունը.

                     ա) պարզ  և  բարդ  նյութերի 

                     բ) պարզ  նյութերը՝ մետաղների և  ոչմետաղների

                     գ)  բարդ  նյութերը՝ անօրգանական և  օրգանական նյութերի

Առաջադրանք  2.   Որոշեք  ջրի  տարբեր  նմուշների  օրգանոլեպտիկ հատկությունները(հոտը, համը, գույնը) և միջավայրը(հիմնային, թթվային, չեզոք)

Առաջադրանք  3.  Որոշեք  օդի  բաղադրությունը՝ մոմը  այրելով: Կատարեք  հաշվարկ. մոտավորապես քանի՞ լիտր  թթվածին  է  պարունակվում քիմիայի  լաբորատորիայում:

Առաջադրանք  4.  Կերակրի աղի  0.9%-֊անոց  ջրային  լուծույթը  կոչվում  է «ֆիզիոլոգիական լուծույթ»:  Պատրաստեք 500գ  ֆիզիոլոգիական լուծույթ, դրա  համար  քանի՞ գրամ  աղ  և  ջուր  պետք  է  վերցնեք:

                   <<Մետաղների  քիմիական հատկությունները>>

Լաբորատոր  փորձ 1. Մետաղների  օքսիդացումը  թթվածնով՝  մագնեզիումի  այրումը <<Հրավառություն>>:
ա) 
Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի    հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի  եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
բ)  Կատարեք  հաշվարկ. որքան  ջերմություն  կանջատվի  ռեակցիայի
հետևանքով, եթե  մագնեզիումի  այրման   ջերմությունը՝Qm (Mg) = 570 կՋ/մոլ  է, իսկ  փորձի  համար  վերցվել  է  2,4 գ  մագնեզիում:
Լաբորատոր  փորձ  2 . Ալկալիական  մետաղներից   նատրիումի  փոխազդեցությունը  ջրի հետ:            

  ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը,
հավասարեցրեք էլեկտրոնային  հաշվեկշռի    եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:

  բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ն   է  լուծույթում  ստացված  նյութի  զանգվածային  բաժինը (%), եթե  փորձ  կատարելիս  վերցվել է 2,3 գ նատրիում, իսկ  ջուրը՝  50 մլ:

գ) Իրականացրեք չեզոքացման ռեակցիա և գրեք ընթացող ռեակցիայի մոլեկուլային, լրիվ իոնային և կրճատ իոնային ռեակցիաների հավասարումները:

 Լաբորատոր  փորձ 3. Պղնձի  ստացումը  իր  աղից՝ պղնձարջասպից  CuSO4H2O, ակտիվ մետաղ երկաթով:
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի   եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
բ)Կատարեք  հաշվարկ.  որքան  է ստացված  պղնձի  զանգված, եթե
ձողի  զանգվածի  փոփոխությունը  եղել  է  0,8 գ:
Լաբորատոր  փորձ 4. Ակտիվ   մետաղներից՝  ցինկի, մագնեզիումի, ալյումինի  փոխազդեցությունը  աղաթթվի հետ:
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի   եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
բ)Կատարեք  հաշվարկ.  որքան   գազ   կանջատվի մլ (ն.պ.),եթե
փորձի   համար  վերցվել  է  2,6 գ  ցինկ:

Լաբորատոր  փորձ 5. Կալցիումի միացությունների հատկությունները՝

                       CaO—>CaCl2—> CaCO3—> CO2 

1826 -1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմը։ Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագիրը։ Պարսկահայերի վերաբնակեցումը։

1826 -1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմը։ Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագիրը։ Պարսկահայերի վերաբնակեցումը։

1826 թ. հուլիսին Աբաս-Միրզայի 60 000-անոց բանակը ներխուժեց Արցախ։
Հուլիսի 26-ին պարսկական զորքերը պաշարեցին Շուշիի բերդը։ Ռուսական կայազորը շրջակա գյուղերից հավաքված հայերի օգնությամբ դիմեց ինքնապաշտպանության։ Շուշիի պաշտպանությունը տևեց 47 օր։
Երևանի խանի զորքերն էլ ներխուժեցին Շիրակ։ Փոքր Ղարաքիլիսայի գյուղացիները ռուս սահմանապահ զինվորների հետ դիմեցին ինքնապաշտպանության։
1826 թ. սեպտեմբերին Շամքորի մոտ հայ գեներալ Վ. Մադաթովի ջոկատը ջախջախեց պարսկական զորքը։
Ելիզավետպոլի (Գանձակ) մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում ռուսական զորքերը նոր հարված հասցրին Աբաս-Միրզայի բանակին և դուրս շպրտեցին գրավված շրջաններից։
1827 թ. Թիֆլիսում ձևավորվեց հայ կամավորական ջոկատը։ Արցախում և այլ վայրերում ևս կազմակերպվեցին կամավորական գումարտակներ։
1827 թ. գարնանից ռուսական զորքերը գեներալ Իվան Պասկևիչի հրամանատարությամբ ռազմական գործողություններ ծավալեցին Երևանի և Նախիջևանի խանությունների սահմաններում:
Պարսկահայք նահանգը՝ իր հայտնի Խոյ և Սալմաստ գավառներով, վերադարձվեց պարսիկներին։
1828 թ. սկսվեց պարսկահպատակ հայերի զանգվածային վերաբնակեցումը: 40-42000 հայեր Թավրիզի, Մակուի, Խոյի, Սալմաստի ևն շրջաններից բնակություն հաստատեցին Արևելյան Հայաստանի վայրերում։

Կրթական խնդիրներն աշխարհում | Ելքի ստուգատես

Դպրոցներն ամեն օր բախվում են մի շարք մարտահրավերների, որոնք բացասաբար են անդրադառնում աշակերտների ուսման վրա: Ադմինիստրատորները և ուսուցիչները քրտնաջան աշխատում են այս խնդիրները հաղթահարելու համար, բայց դա հաճախ դժվար է: Անկախ այն ռազմավարությունից, որը վարում են դպրոցները, կան որոշ գործոններ, որոնք, հավանաբար, երբեք չեն լուծվի:

Այնուամենայնիվ, դպրոցները պետք է ամեն ինչ անեն այս խնդիրների ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար՝ միաժամանակ առավելագույնի հասցնելով ուսանողների ուսումը: Ուսանողներին դասավանդելը բարդ խնդիր է, քանի որ սովորելու համար կան բազմաթիվ բնական խոչընդոտներ:

Մասնագիտացված վերապատրաստման բացակայություն

Ժամանակակից կրթության առաջին խնդիրն այն է, որ կրթական ծրագրերի մեծ մասը ներառում է հումանիտար, ճշգրիտ և բնական գիտությունների հավասար ուսումնասիրություն: Հաշվի չեն առնվում կոնկրետ երեխայի շահերն ու հակումները։ Յուրաքանչյուր առարկայի ուսուցիչ իր կարգապահությունը համարում է հիմնականը և փորձում է առավելագույնս ծանրաբեռնել ուսանողներին։

Պրոֆիլ ընտրելու հնարավորությունը սովորաբար հասանելի է միայն ավագ դպրոցի աշակերտներին, և նույնիսկ այդ դեպքում ոչ բոլոր դպրոցներում: Երեխաները ժամանակ են վատնում ատելություն պարունակող և անհարկի առարկաների վրա. սա ժամանակակից դպրոցական կրթության զգալի թերությունն է:

Ցուցանիշը

Դպրոցները մեծապես կախված են թեստերի և գնահատման ժամանակ իրենց ցուցադրած արդյունքներից, ուստի շատ մանկավարժներ գիտակցաբար ավելի շատ շեշտը դնում են երեխաներին հաջող թեստավորման և գնահատման նախապատրաստելու վրա, քան բովանդակալից ուսուցման վրա: Այս խնդիրը տեսանելի է տարրական դպրոցի վերջին դասարանից։

Հաճախ գնահատականները չեն փոխկապակցվում իրական գիտելիքների հետ։ Ավելին, շատ աշակերտների համար գնահատականները բարդույթներ են ծնում և դառնում դպրոցում բուլինգի և ուսումնական այլ խնդիրների պատճառ։

Սոցիալ-հոգեբանական խնդիր

Ուսուցիչների և ծնողների մեծ մասը արդյունաբերական մոտեցման ոգով դաստիարակված մարդիկ են, նրանք չեն տեսել և չգիտեն կրթության այլ մոդելներ: Հետևաբար, նոր նմուշների հարցումը, թեև ձևավորվում է, չափազանց դանդաղ է ընթանում: Իսկ կրթական համակարգի իներցիան, որն ընդգրկում է բազմաթիվ միլիոնավոր մարդկանց ու նրա շատ ծանրակշիռ բյուրոկրատիան, մեծ է։ Հետևաբար, կրթության բարեփոխման ցանկացած փորձ սայթաքում է կատաղի դիմադրության, շաղակրատանքի, իսկապես անհրաժեշտ վերակազմավորումների վերահղման վրա կեղծ ալիքի:

Բյուրոկրատիա

Ֆորմալ կրթությունը ներթափանցում է դպրոցական կյանքի բոլոր ոլորտները` էլեկտրոնային ամսագրից մինչև տխրահռչակ «չորս բջիջները երկուսից դեպի աջ»: Առաջին դասարանից երեխան ստիպված է ենթարկվել տասնյակ անօգուտ կանոնների՝ կրթության ոլորտում ավելի ու ավելի նոր խնդիրների տեղիք տալով։

Ուսանողների պատրաստվածության մակարդակներ

Որոշ ծնողներ իրենք են պատրաստում իրենց երեխաներին դպրոցին, մյուսները կարծում են, որ դա ուսուցիչների պարտականությունն է։ Որոշ երեխաներ կարդում և հաշվում են երեք տարեկանում, մյուսները հազիվ են վանկեր և թվեր ավելացնում յոթ տարեկանում: Իսկ հետո մի դասարանում հավաքվում են 30-40 լրիվ տարբեր տղաներ։

Զարմանալի չէ, որ ի հայտ են գալիս լիդերներ ու հետամնացներ, և դա մի տեսակ խնդիր է նաև ժամանակակից դպրոցի համար։ Դասական դպրոցական համակարգը, ի տարբերություն տնային դպրոցի, հաշվի չի առնում ոչ մեկի, ոչ էլ մյուսի շահերը։ Նյութը արագ ընկալող տղաները դասարանում ձանձրանում են, իսկ հատուկ մոտեցման կարիք ունեցողները մշտական ​​սթրեսի մեջ են։

Դասերի ցածր արդյունավետություն

Դասական դպրոցական դասը տևում է 45 րոպե։ Դրանցից 10-15-ը ծախսվում է կազմակերպչական հարցերի վրա (արդյո՞ք ամեն ինչ տեղում է, ով է հերթապահում և այլն), ևս 10-15-ը ծախսվում է տնային աշխատանքների ստուգման և բացատրության վրա: Նոր նյութի ներկայացմանը մնում է 15-20 րոպե, պայմանով, որ դասարանում հանգիստ լինի, և աշակերտներից ոչ մեկը դիվերսիա չանի։ Այս ռեժիմը բացասաբար է անդրադառնում դպրոցական կրթության որակի վրա։

Աղբյուրներ՝ 1, 2, 3

Какого  человека называют веселым человеком

Написать сочинение “ Какого  человека называют веселым человеком”

У каждого человека есть своя грустная и веселая сторона. И, как понятно, у веселых людей намного больше проявляется веселая сторона. Обычно веселые люди всегда смешно шутят и смешат всех, они оптимисты, у них хорошее чувство юмора, ведь это важно смешно шутить, чтобы считаться веселым. У них, можно сказать, позитивная аура и когда их встречаешь, разговариваешь с ними всегда поднимается настроение.

Assignments for 15.05.23

Reading
Read the text, write down all the unknown words, and answer the questions true, false, not given/
Louis Armstrong

Louis Armstrong played jazz, sang jazz and wrote jazz. He recorded hit songs for fifty years and his music is still heard today on television, radio and in movies.

Louis Armstrong was born in New Orleans, in the state of Louisiana on August 4th, 1901. His father was a factory worker and left the family soon after Louis’s birth. Young Louis was desperately poor. He lived with his sister, mother and grandmother in the poorest area of New Orleans known as the Battlefield because of the fighting and shooting that often happened there.

When Louis was eleven years old, he was arrested for firing a gun into the air on New Year’s Eve. He was sent to a reform school, where he learned to play the trumpet in the school’s band. Eighteen months later Louis was back home and already dreaming of the life of a musician. He sold newspapers, unloaded boats and sold coal. However, in the evenings Louis played the trumpet with local groups or went to clubs to listen to jazz bands. He soon became friends with one of the greatest musicians of the time, Joe Oliver, who became young Louis’s teacher. As Louis’s skills developed, he began to perform professionally.

He was soon able to stop working on manual labour jobs and began concentrating full-time on music, playing at parties, dances, and at local cafes. He joined Joe Oliver’s band and moved to Chicago. Later, Louis organised his own band and began to record one of the greatest series of songs in the history of jazz. Louis developed a unique style of singing: he could make his voice sound like a musical instrument and he could make an instrument sound like a singer’s voice. Louis enjoyed singing improvised melodies and rhythms. Armstrong was an easygoing and communicative person. His fellow musicians called him “Satchelmouth” because of his wide smile. Later, it was shortened to “Satchmo”.

Armstrong’s biggest hits came later in his life. In 1964, his version of the song «Hello Dolly» was a top hit around the world. It even replaced a top-selling hit by the hugely popular British group, the Beatles. Three years later, he appeared in the film version of “Hello Dolly” with singer Barbra Streisand. The song “What a Wonderful World”, recorded in 1968, was his final big hit.

Louis Armstrong never finished the fifth grade in school, yet he wrote two books about his life and many stories for magazines. He appeared in more than thirty movies. He composed many jazz pieces. He won several gold records and many other awards. Armstrong performed about three hundred concerts each year, traveling all over the world. He became known as the legend and symbol of jazz.

 1. Louis Armstrong spent his childhood in a peaceful and respectable part of New Orleans./True, False, Not given/
 2. Louis Armstrong did well at school. /True, False, Not given/
 3. As a teenager, Louis Armstrong did several jobs. /True, False, Not given/
 4. Louis Armstrong got his nickname due to his smile./ True, False, Not given/
 5. Louis Armstrong was sorry that he had not completed his school course /True, False, Not given/
 6. Louis Armstrong gave concerts only in the United States./True, False, Not given/
 7. Louis Armstrong taught Joe Oliver to play the trumpet./True, False, Not given/

Զինվորական ծառայության և Զինծառայողի կարգավիճակի մասին

Հարցեր՝

 • Նշել զինծառայողի առնվազն 5 իրավունք
 • Նշել զինծառայողի առնվազն 5 պարտականություն

Զինծառայողի իրավունքներ

 1. Զինծառայողները օրենքով սահմանված կարգով զինծառայության պարտականությունները կատարելիս, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ոչ աշխատանքային ժամերին, իրավունք ունեն զենք պահելու, կրելու, օգտագործելու և օգտագործելու:
 2. Եթե քաղաքացին որդեգրվել է զինվորական տարիքի լրանալուց ոչ պակաս, քան 5 տարի առաջ, կամ եթե ծնողներն ամուսնալուծվել են առնվազն 5 տարի առաջ, և առկա են սույն հոդվածով նախատեսված պայմանները, ապա նա օգտվում է պարտադիր զորակոչից տարկետում ստանալու իրավունքից:
 3. Ազգային ժողովի պատգամավորներին տրվում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունք՝ իրենց լիազորությունների ողջ ժամկետով:
 4. Օրենքով սահմանված կարգով զինվորականները կարող են զենք օգտագործել անձամբ, իսկ հրամանատարները կարող են հրաման տալ ենթականերին՝ անհրաժեշտ պաշտպանության կամ արտակարգ իրավիճակներում կյանքի, առողջության և ունեցվածքի պաշտպանության համար զենք օգտագործել հետևյալ դեպքերում.
 5. Զինծառայողները իրավունք ունեն զենք օգտագործել ահազանգելու կամ օգնության կանչելու, ինչպես նաև մարդու կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող կենդանու դեմ:

Զինծառայողի պարտականություններ

 1. Հակառակորդի կողմից գերեվարված զինծառայողը հարցաքննության ժամանակ իրավունք ունի հայտնելու միայն իր ազգանունը, անունը, հայրանունը, զինվորական կոչումը, ծննդյան ամսաթիվը և անձնական համարը: Նա պարտավոր է պահպանել պատիվն ու արժանապատվությունը, չհրապարակել պետական ​​գաղտնիքները, դրսևորել հաստատակամություն և խիզախություն, օգնել գերության մեջ գտնվող մյուս զինծառայողներին, զերծ պահել հակառակորդի հետ մեղսակցությունից, մերժել զինծառայողին օգտագործելու հակառակորդի փորձերը վնաս հասցնելու երկրին:
 2. Զինծառայողը մարտական ​​գործողությունների ընթացքում, նույնիսկ լինելով իր զորամասից առանձնացված և լիակատար շրջափակման մեջ, պետք է վճռական դիմադրություն ցույց տա հակառակորդին՝ խուսափելով գերությունից: Մարտում նա պետք է պատվով կատարի իր մարտական ​​պարտքը։ Եթե ​​զինծառայողը, գտնվելով անօգնական վիճակում, այդ թվում՝ ծանր վերքի կամ արկային հարվածի հետևանքով, գերի է ընկնում հակառակորդին, նա պետք է փնտրի և օգտագործի բոլոր հնարավորությունները՝ իրեն և իր ընկերներին գերությունից ազատելու և զորամաս վերադառնալու համար։
 3. Զինծառայողը պարտավոր է իմանալ և պահպանել միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը, վիրավորների, հիվանդների, նավաբեկության ենթարկվածների, բուժանձնակազմի, հոգևորականների, քաղաքացիական անձանց, ինչպես նաև ռազմական գործողությունների տարածքում գտնվող անձանց բուժման կանոնները:
 4. Զինծառայողը պետք է լինի ազնիվ, խիզախ, մարտական ​​պարտքը կատարելիս, ցուցաբերի խելամիտ նախաձեռնողականություն, մարտում պաշտպանի հրամանատարներին (պետերին), պաշտպանի զորամասի մարտական ​​դրոշը։
  Զինծառայողը պարտավոր է դրսևորել հայրենասիրություն, նպաստել ժողովուրդների միջև խաղաղության և բարեկամության ամրապնդմանը, ազգային և կրոնական հակամարտությունների կանխմանը։
 5. Զինծառայողները պարտավոր են իմանալ և կատարել զինվորական ծառայության անվտանգության պահանջները, հոգ տանել իրենց առողջության պահպանման մասին, այդ թվում՝ բուժզննում անցնելը, կլինիկական հետազոտությունը, բժշկական և հոգեբանական վերականգնումը, ինչպես նաև թմրամիջոցների առկայության ուսումնասիրությունը, հոգեմետ նյութերը և դրանց մետաբոլիտները մարդու օրգանիզմում։ Զինվորական անձնակազմը պետք է ամեն օր զբաղվի կոշտացմամբ, ֆիզիկական պատրաստվածությամբ և սպորտով, զերծ մնա վատ սովորություններից և խուսափի հարբեցող նյութերի օգտագործումից։

Օգտվել կից հղումից

Առաջադրանք՝

 • Կարդալ Զինվորական ծառայության մասին օրենքը
 • Սևով դուրս գրել այն կետերը որոնց հետ կան անհամաձայնություններ
 • Ավելացնել կետեր, որոնք ըստ ձեզ պետք է լինեին օրենքում, սակայն չկան և հիմնավորել

Աշխատանքի երկրորդ փուլ՝

 • Սահմանել զինվորական կոչումները և նշել դրանց տրման կարգերը

Դատական համակարգը Հայաստանում

Հարցեր՝

 • Ով է դատավորը
 • Դատավորը կարող է զբաղվել քաղաքականությամբ
 • Դատավորը կարող է զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ
 • Դատական իշխանությունները արդյոք ինքնուրույն են
 • Նշել օրենքի էական խախտում, որը կարող է թույլ տալ դատարանը և առաջարկեք ելք վերջինիս համար
 • Որն է բարձրագույն դատական ատյանը
 • Ովքեր են Երդվյալ ատենակալները

Դատավոր

Դատավորը տարբեր վիճելի իրավիճակներում որոշումներ կայացնելու համար պատասխանատու անձ է։ Դա կարող է լինել ինչպես քրեական գործեր, այնպես էլ պարզ ամուսնական դատավարություն։ Այս պաշտոնը ենթակա չէ կառավարման կառույցներին և դիրքավորվում է պետական ​​ապարատից առանձին։ Դատավորը միշտ անաչառ է իր որոշումներում և կենտրոնանում է միայն պետության սահմանադրության և օրենքների վրա։ Դատավորի մասնագիտությունը բավականին բարդ է և ժամանակատար։ Այս մասնագետը պետք է իր մտքում պահի բազմաթիվ օրենսդրական նորմեր, ակտեր ու իրավունքներ։ Նա պետք է կարողանա վերլուծել ու ամփոփել ապացույցները՝ կայացնելով ճիշտ որոշումներ։

Դատավորի աշխատանք և քաղաքակնություն

Դատավորը չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ կամ հիմնադիր, պաշտոնավարել կուսակցությունում, հանդես գալ կուսակցության անունից կամ այլ կերպ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ։ Հրապարակային ելույթներում և ցանկացած այլ հանգամանքներում դատավորը պետք է քաղաքական զսպվածություն և չեզոքություն ցուցաբերի։
Ազգային ժողովի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին դատավորը կարող է մասնակցել միայն որպես ընտրող։ Դատավորը չի կարող հրապարակայնորեն խոսել որևէ թեկնածուի, կուսակցության, դաշինքի օգտին կամ դեմ, կամ այլ կերպ մասնակցել նախընտրական քարոզչությանը:

Դատավորի աշխատանք և ձեռնարկատիրություն

Դատավորն իրավունք չունի անձամբ կամ վստահված անձանց միջոցով զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, այդ թվում՝ մասնակցել ձեռնարկատիրական գործունեության կառավարմանը.
առարկան՝ անկախ դրա կազմակերպաիրավական ձևից։
Դատավորը կարող է ներդնել և տնօրինել իր գույքը, ներառյալ անշարժ գույքը, ինչպես նաև շահույթ այլ աղբյուրներից, ինչպիսիք են.
անշարժ գույքի վարձակալում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ գործունեությունը չի ներառում դատական ​​կարգավիճակի օգտագործումը:
Դատավորը պետք է ձեռնպահ մնա այն գործողություններից, որոնք ներառում են հաճախակի գործարքներ, երկարաժամկետ գործարար հարաբերություններ կողմերի հետ կամ կողմերի հետ.
ներկայացուցիչներ այն գործերով, որոնք գտնվում են դատարանում, որտեղ գտնվում է դատավորը:

Դատական իշխանությունների ինքնուրույնություն

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի համաձայն՝ դատական ​​համակարգի անդամները, ինչպես մյուս քաղաքացիները, օգտվում են խոսքի, կրոնի, միավորումների և հավաքների ազատությունից. Այնուամենայնիվ, նման իրավունքներն իրացնելիս դատավորները պետք է մշտապես վարվեն այնպես, որ ապահովեն իրենց պաշտոնի նկատմամբ հարգանքը և պահպանեն դատական ​​համակարգի անաչառությունն ու անկախությունը:
Դատավորներն ազատ են իրենց շահերի պաշտպանության, մասնագիտական ​​պատրաստվածության կատարելագործման և դատավորների անկախության պահպանման նպատակով դատավորների միավորումներ կամ այլ կազմակերպություններ կազմակերպելու և անդամակցելու հարցում։

Նշել օրենքի էական խախտում, որը կարող է թույլ տալ դատարանը և առաջարկեք ելք վերջինիս համար

Դատարանի կողմից օրենքի էական խախտման օրինակ է կողմերից մեկի փաստարկների անտեսումը: Այդ իրավիժակում կարելի է պահանջել կրկնակի հետաքննություն: Նաև սխալ ույլ տված դատավորի նկատմամբ որոշակի պատիժ սահմանել:

Բարձրագույն դատական ատյան

Գերագույն դատարանը պետության բարձրագույն դատական ​​հաստատությունն է, որի իրավասությունը, որպես կանոն, ներառում է՝ պետության անկախ բաղկացուցիչ մասերի միջև վեճերի լուծումը. բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանցագործությունների վերաբերյալ գործերի քննարկում. պետական ​​կարևորագույն հանցագործությունների գործերի քննությունը։

Երդվյալ ատենակալներ

Ժյուրին դատական ​​համակարգի ինստիտուտ է, որը բաղկացած է երդվյալ ատենակալների կոլեգիայից, որոնք ընտրվում են միայն տվյալ գործի համար մասնակի պատահական ընտրության մեթոդով և որոշում կայացնում փաստի մասին, և մեկ պրոֆեսիոնալ դատավոր, որը որոշում է իրավական հարցերը: