Author Archives: Նանե

About Նանե

Ես սիրում եմ բակում խաղալ և նկարել։ Նաև սիրում եմ լողի պարապմունքները և ջրացատկ։ Իմ սիրած գույնը մուգ վարդագույնն է։ Սիրած գիրքս է։ Շատ եմ սիրում ծաղիկներից վարդը։

Русский Классная работа

9. Измените слова по образцу.
Красивый- красивее- самый красивый

Интересный, прекрасный, правильный, умный, важный, вкусный

интересный-интереснее-самый интересный

прекрасный-прекраснее-самый прекрасный

правильный-правильнее-самый правильный

умный-умнее-самый умный

важный-важнее-самый важный

вкусный-вкуснее-самый вкусный

дорогой-дороже- самый дорогой

Дешевый, близкий, молодой, тихий, старший, громкий, легкий, короткий, простой, частый

дешевый-дешевле-самый дешевый

близкий-ближе-самый близкий

молодой-моложе-самый молодой

тихий-тише-самый тихий

старший-старше-самый старший

громкий-громче-самый громкий

легкий-легче-самый легкий

короткий-короче-самый короткий

простой-проще-самый простой

частый-чаше-самый частый

холодно-холоднее; часто-чаше
Рано, много, скоро, поздно, мало, тепло

рано-раньше

много-больше

скоро-скорее

поздно-позднее

мало-меньше

тепло-теплее

Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք

1. Ընթերցի՛ր նախադասությունները, գտի՛ր՝ ածականներն ինչով են իրար նման, ինչպես են գործածվել: Մի քանի օրինակ էլ դու կավելացնես:

 • Քո փնտրած բարակները կողքի գրադարակում են:
 • Գեղեցիկով հիանում էր, կեղծավորից՝ խորշում:
 • Հաստատ որոշել եմ, որ արծաթյան եմ գնում:
 • Սևը մռայլ գույն է, բայց շատերն են սիրում:

Նման են նրանով, որ գործածվել են որպես գոյական։

Երկնքի կապույտը այսօր շատ պայծառ է։

Ծովի կանաչը շատ գեղեցիկ է։

Ձյան ճերմակը կուրացնում է։

Փողոցում կանգնած էր երկու մեքենա։ Փչացածը ձախինն էր։

2. Ընթերցի՛ր նախադասությունները, գտի՛ր՝ ածականներն ինչով են իրար նման:

 • Կյանքում սև օր չտեսնես:
 • Կանաչ ճանապարհ ունենան որդիներդ:
 • Նրա սառը սիրտը չզգաց ցավ կամ ափսոսանք:
 • Նման ջերմ խոսքեր իր հասցեին երբևէ չէր լսել:

Բոլոր ածականները փոխաբերական են։

3. Ընթերցի՛ր նախադասությունները, բացատրի՛ր մգեցված ածականների կետադրությունը:

Քաղաքային սիրուն տեսարանների կողքով հնարավոր չէր անտարբեր անցնել:

Ոսկյա բարակ վզնոցը հարազատ մարդու նվեր էր:

Հանկարծ աղմուկով բացվեց երկաթյա մեծ դուռը:

Կառույցի հյուսիսային, արևելյան հատվածները վնասվել էին:

Հին, փոքր խրճիթը լցվեց երջանկությամբ:

Եթե իրար կողք գտնվող երկու ածականները տարբեր են, այսինքն մեկը հարաբերական է, մյուսը որակական նրանց միջև ստորակետ չի դրվում և եթե երկու իրար կողք գտնվող ածականները երկուսը որակական են, ուրեմն իրենց միջև պետք է ստորակետ դնել։ Նույնը երկու հարաբերականի հետ։

4. Ընթերցի՛ր նախադասությունները, բնութագրի՛ր նախադասությունների ածականներն ու գոյականները:

 • Գյուղական խաղաղ երեկոները դեռևս չէին մոռացվել:
 • Շտապում էի տուն, որպեսզի փայտյա պահարանից վերցնեմ հաստ մատիտներս:
 • Լայն ու մեծ սենյակի անկյուններում գեղեցիկ արձաններ կային:
 • Որբ մանչուկը երազում էր վառ ապագայի մասին:
 • Երազանքներդ պատմում են ինձ հզոր գաղափարներիդ մասին:
 • Փոքր հնարավորությունները չխանգարեցին, որ հասներ մեծ արդյունքների:

Գյուղական-հարաբերական

խաղաղ-որակական, դրական աստիճան, ավելի խաղաղ, նվազ խաղաղ, ամենից խաղաղ

երեկոները-հասարակ, նյութական, իրանիշ, հոգնակի, ուղղական հոլով, որոշյալ առում, -ի արտաքին

տուն-հասարակ, նյութական, իրանիշ, եզակի, ուղղական հոլով, անորոշ առում, -ա ներքին

փայտյա-հարաբերական

պահարանից-հասարակ, նյութական, իրանիշ, եզակի թիվ, բացառական հոլով, առում չունի, -ի արտաքին

հաստ-որակական, դրական աստիճան, ավելի հաստա, ամենից հաստ, նվազ հաստ

մատիտներս-հասարակ, նյութական, անշունչ, իրանիշ, հոգնակի թիվ, հայցական հոլով, որոշյալ առում, -ի արտաքին

լայն-որակական, դրական աստիճան, ավելի լայն, պակաս լայն, ամենալայն

մեծ-որակական, դրական աստիճան, ավելի մեծ, պակաս մեծ, ամենամեծ

սենյակի-հասարակ, նյութական, անշունչ, իրանիշ, եզակի թիվ, սեռական հոլով, առում չունի, -ի արտաքին

անկյուններում-իրանիշ, հասարակ, նյութական, անշունչ, ներգոյական հոլով, -ա ներքին

գեղեցիկ-որակական, դրական աստիճան, ավելի գեղեցիկ, պակաս գեղեցիկ, ամենագեղեցիկ

արձաններ-իրանիշ, հասարակ, նյութական, անշունչ, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին, անորոշ առում

մանչուկը-անձնանիշ, հասարակ, նյութական, շնչավոր, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին, որոշյալ առում

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Ընթերցի՛ր նախադասությունները, գտի՛ր՝ ածականներն ինչով են իրար նման, ինչպես են գործածվել: Մի քանի օրինակ էլ դու կավելացնես:

 • Քո փնտրած բարակները կողքի գրադարակում են:
 • Գեղեցիկով հիանում էր, կեղծավորից՝ խորշում:
 • Հաստատ որոշել եմ, որ արծաթյան եմ գնում:
 • Սևը մռայլ գույն է, բայց շատերն են սիրում:

Նման են նրանով, որ գործածվել են որպես գոյական։

Երկնքի կապույտը այսօր շատ պայծառ է։

Ծովի կանաչը շատ գեղեցիկ է։

Ձյան ճերմակը կուրացնում է։

Փողոցում կանգնած էր երկու մեքենա։ Փչացածը ձախինն էր։

Русский Домашнее задание

Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга.

1. Прочитайте текст.

5. Найдите в тексте все степени сравнения

Но ведь Бородино — это реально, это интереснее, чем в виртуальных играх бороться.

И победить в них не легче, чем в футболе.

Между прочим, сейчас российские геймеры одни из лучших в мире.

Ну и важнейшее дело — найти какой-нибудь реферат или сочинение по литературе.

6 Найдите подходящие по смыслу слова

а)

Нью-Йорк — самый большой город в мире.

Байкал — самое глубокое озеро в мире.

Шекспир — самый лучший писатель в мире.

Эверест — самая высокая гора в мире.

б)

Нью-Йорк — крупнейший город в мире.

Байкал — глубочайшее озеро в мире.

Шекспир — великолепнейший писатель в мире.

Эверест — высочайшая гора в мире.

в)

Кит — самое большое животное в мире.

Жираф — самое длинное животное в мире.

Сахара — самое сухое место на земле.

Գրականություն Տնային աշխատանք

 • Ակսել Բակունցի հեղինակած, քեզ ծանոթ որևէ պատմվածքի մասին կգրես բլոգումդ՝ նյութը վերնագրելով՝ Կարծիքս ստեղծագործության մասին:

Կարծիքս ստեղծագործության մասին

Ես իմ ընկերուհիների հետ ընտրել եմ “Մթնաձոր” պատմվածքը։ Պատմվածքը շատ խորհրդավոր էր և խորիմաստ։ Այս պատմությունը մի անտառի մասին է, որը կոչվում է “Մթնաձոր”, որտեղ կային շատ գազաններ և գազանանման Պանինը։ “Մթնաձոր” մինչև գարուն մարդ արարած ոտք չի դրել։ Սակայն այս պատմության մեջ կա մի տղա՝ անունը Ավի, որը մի օր եկավ անտառ՝ փայտ և ցախ հավաքելու, կարծելով թե Պանինը հիվանդ է և չի եկել անտառը հսկելու։ Սակայն պարզվեց, որ Պանինը անտառում էր և շների միջոցով գտավ Ամիին։ Պանինը Ավիին հայտարարեց կարգազանց։ Ավիի վրա հետագայում հարձակվում է արջը, համարյա պոկում է դեմքը, այդ ժամանակ Ավին հասցնում է կրակել նրա վրա և սպանում է արջին։ Վրա է հասնում Պանինը և որպես պատիժ վերցնում է արջը իրեն։

 • Ընկերներիդ հետ կընտրես Բակունցի որևէ ստեղծագործություն և կձայնագրես (խմբային աշխատանք):

Ընթերցում ենք Բակունց

Սեբաստացու օրեր․ կրթահամալիրի տոն

Երկրագործի ընթերցարան

Հանրահաշիվ Առաջադրանքներ

2x+2y=2(x+y),

ax-ay=a(x-y),

6a+12=6(a+2),

7ab+14ac=7a(b+2c),

5m-5n=5(m-n),

mn+n=n(m+1),

4x-8=4(x-2),

5mn-5m=5m(n-1),

10p-5q=5(2p-q),

cd-bc=c(d-b),

5-15y=5(1-3y),

4ax+8a=4a(x+2),

12c+8b=4(3c+2b),

ab+b=b(a+1),

10+5b=5(2+b),

6ab-3bc=3b(2a-c),

15l-9k=3(5l-3k),

mx-m=m(x-1),

3-3c=3(1-c),

-15ax-20ay=5a(-3x-4y),

6a+9b=3(a+3b),

-2a-5at=a(-2-5t),

2+6d=2(1+3d),

-2mn-4n=2n(-m-2),

8ax+6ay=2a(4x+3y),

a2-ab=a(a-b),

ab+b2=b(a+b),

mn-n2=n(m-n)

x4-x2=x2(x2-1),

c5+c3=c3(c2+1),

y3-y4=y3(1-y),

a7+a5=a5(a2+1)

a2b2+b4=b2(a2+b2),

a6-a3b4=a3(a3-b4),

b5+a4b3=b3(b2+a4),

ax5+x6=x5(a+x)

m3n7-n4k2=n4(m3n3-k2),

3x2-6x3=3x2(1-2x),

15a3+5a2=5a2(3a+1),

9m4-6m3=3m3(3m-2)

7y5+21y3=7y3(y2+3),

6z4-12z6=6z4(1-2z2),

x2y-xy2=xy(x-y),

a3b2+a2b5=a2b2(a+b3)

9a4-6a2b=3a2(3a2-2b),

10ab3-15b5=5b3(2a-3b2),

12a6x4-4a3x5=4a3x4(3a3-x),

8m2n3+10mn2=2mn2(4mn+5)

Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք

 1. Տեքստում ավելացրու՛ տրված ածականները: Տրված և ստացված տեքստերը համեմատի՛ր:
  • Լայն, հետաքրքիր, ծանծաղ, զանազան, հնագույն, ամենատաք, ծովային, անվնաս, գեղեցիկ, մեծ, չքնաղ:
   • Լամանտինը մի կենդանի է, որը հավանաբար նախատիպ է եղել լեգենդների ջրահարսերի համար: Այս կենդանու առջևի վերջավորությունները հետաճել են, իսկ մարմինը հենվում է պոչի վրա: Նա բնակվում է ծովափնյա ջրերում և սնվում է բացարձակապես բուսական սննդով: Ապրելու համար նա ընտրել է տեղը, նրան կարելի հանդիպել հասարակածի երկու կողմերում:
   • Լամանտինը մի հետաքրքիր ծովային կենդանի է, որը հավանաբար հնագույն նախատիպ է եղել զանազան լեգենդների գեղեցիկ ջրահարսերի համար: Այս կենդանու առջևի մեծ վերջավորությունները հետաճել են, իսկ մարմինը հենվում է չքնաղլայն պոչի վրա: Նա բնակվում է ծովափնյա ծանծաղ ջրերում և սնվում է բացարձակապես անվնաս բուսական սննդով: Ապրելու համար նա ընտրել է ամենատաք տեղը, նրան կարելի հանդիպել հասարակածի երկու կողմերում:
 2. Տրված տեքստում մտքին համապատասխանող ածականներ ավելացրո՛ւ: Տրված և ստացված տեքստերը համեմատի՛ր:
  • Մագելանի արշավախմբի մնացորդները ճամփորդության հոգնությունը դեռ չէին թոթափել, երբ կաթոլիկ եկեղեցին նրանց կանչեց՝ հաշիվ տալու: Բանն այն է, որ ճամփորդների օրացույցում մեկ օր պակասում էր: Իսկ դա նշանակում էր, որ եկեղեցական տոները ժամանակին չէին նշվել: Հավատի կանոններից այդպիսի շեղումն այն ժամանակ պատժվում էին: Բայց գիտնականները շուտով գտան, թե որտեղ էր մնացել «կորած» օրը: Ճանապարհորդելով երկրագնդի շուրջը դեպի արևմուտք՝ արևի շարժման ուղղությամբ, ծովագնացները իբրև թե մեկ օր հետ էին գնացել: Շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը դեպի արևելք, ընդհակառակը, նրանց օրացույցին մեկ օր կավելացներ: Ներկայումս նման խառնաշփոթությունից խուսափելու համար Խաղաղ օվկիանոսի միջով՝ բևեռից բևեռ, մի գիծ են անցկացրել, որն անցնելիս նավերը կամ անմիջապես ընկնում են «վաղը» կամ վերադառնում են «երեկվան»:
  • Մագելանի մեծ արշավախմբի մնացորդները երկար ճամփորդության հոգնությունը դեռ չէին թոթափել, երբ կաթոլիկ եկեղեցին նրանց կանչեց՝ հաշիվ տալու: Բանն այն է, որ ճամփորդների սխալ օրացույցում մեկ օր պակասում էր: Իսկ դա նշանակում էր, որ սուրբ եկեղեցական տոները ժամանակին չէին նշվել: Հավատի գլխավոր կանոններից այդպիսի կոպիտ շեղումն այն ժամանակ աններելի պատժում էին: Բայց հայտնի գիտնականները շուտով գտան, թե որտեղ էր մնացել խորհրդավոր «կորած» օրը: Ճանապարհորդելով երկրագնդի շուրջը դեպի արևմուտք՝ արևի շարժման ուղղությամբ, անուշադիր ծովագնացները իբրև թե մեկ օր հետ էին գնացել: Շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը դեպի արևելք, ընդհակառակը, նրանց օրացույցին մեկ օր կավելացներ: Ներկայումս նման խառնաշփոթությունից խուսափելու համար Խաղաղ օվկիանոսի միջով՝ բևեռից բևեռ, մի երկար գիծ են անցկացրել, որն անցնելիս մեծ և փոքր նավերը կամ անմիջապես ընկնում են «վաղը» կամ վերադառնում են «երեկվան»:
 3. Տեքստի ածականներն, ըստ անհրաժեշտության, դարձրո՛ւ բաղդատական կամ գերադրական աստիճանի (օգտվի՛ր ավելի առավել, պակաս,նվազ, ամենից բառերից ու ամենա-, (ա) գույն մասնիկներից):
  • Գիտությանը հայտնի շնաձկների 250 տեսակներից խոշորը կետաշնաձուկն է, որը կարող է մինչև 15 մ երկարություն ունենալ: Սպիտակ, վիթխարի շնաձուկը փոքր է, կարող է ունենալ մինչև 11 մ երկարություն: Բայց դրա փոխարեն նա սարսափելի է: Երրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ շնաձկների դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցներ բացահայտելու համար քիմիական ավելի քան 70 միացություն փորձարկվեց: Արդյունավետը քացախաթթվային  պղինձ պարունակող միացությունն էր. դրանով թունավորված շնաձուկն էլ չի հետաքրքրվում կերով: Բայց ատլանտյան շնաձկների վրա փոձարկված միջոցները արդյունավետ եղան խաղաղօվկիանոսյան տեսակների դեմ օգտագործելիս (շնաձկների մի քանի տեսակների վրա դրանք ընդհանրապես ոչ մի ազդեցություն չունեցան):
  • Գիտությանը հայտնի շնաձկների 250 տեսակներից ամենախոշորը կետաշնաձուկն է, որը կարող է մինչև 15 մ երկարություն ունենալ: Սպիտակ, վիթխարի շնաձուկը ավելի փոքր է, կարող է ունենալ մինչև 11 մ երկարություն: Բայց դրա փոխարեն նա ավելի սարսափելի է: Երրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ շնաձկների դեմ պայքարի առավել արդյունավետ միջոցներ բացահայտելու համար քիմիական ավելի քան 70 միացություն փորձարկվեց: Ամենից արդյունավետը քացախաթթվային պղինձ պարունակող միացությունն էր. դրանով թունավորված շնաձուկն էլ չի հետաքրքրվում կերով: Բայց ատլանտյան շնաձկների վրա փորձարկված միջոցները ավելի արդյունավետ եղան խաղաղօվկիանոսյան տեսակների դեմ օգտագործելիս (շնաձկների մի քանի տեսակների վրա դրանք ընդհանրապես ոչ մի ազդեցություն չունեցան):
 4. Տեքստի ածականներն ըստ անհրաժեշտության դարձրո՛ւ բաղդատական կամ գերադրական աստիճանի: Ընդգծի՛ր այն ածականները, որոնք համեմատության աստիճան չեն կարող ունենալ:

Էլեկտրական օձաձուկը էլեկտրականության կենդանի կրողներից հայտնին է, բայց կան էլի 500 ձկնատեսակներ, որոնք ունեն այդ հատկությունը, թեև զգալի չափով: Էլեկտրական պարպման միջոցով այդ ձկները խլացնում են որսը և  ահաբեկում վտանգավոր գիշատիչներին: Էլեկտրական պարպման հարվածային  ուժը կախված է օձաձկան չափերից: Երկարը հարավամերիկյան օձաձկներն են, որոնք ունեն գրեթե երեք մետրանոց երկարություն:

Էլեկտրական օձաձուկը էլեկտրականության կենդանի կրողներից հայտնին է, բայց կան էլի 500 ձկնատեսակներ, որոնք ունեն այդ հատկությունը, թեև զգալի չափով: Էլեկտրական պարպման միջոցով այդ ձկները խլացնում են որսը և ահաբեկում ամենավտանգավոր գիշատիչներին: Էլեկտրական պարպման հարվածային ուժը կախված է օձաձկան չափերից: Երկարը հարավամերիկյան օձաձկներն են, որոնք ունեն գրեթե երեք մետրանոց երկարություն:

Ընթերցում ենք Բակունց

Ժամկետը՝ hոկտեմբերի 18-25

Մասնակիցներ՝ տարատարիք սովորողներ, դասավանդողներ, ծնողներ, այլ ցանկացողներ

Նպատակը՝ ծանոթություն Բակունցի կյանքին, գործունեությանը, ընթերցել, քննարկել և տարածել ստեղծագործությունները

Իրականացման ընթացքը.

 • Նախագծի քննարկում սովորողների հետ, առաջարկությունների գրանցում
 • Ժամկետների, աշխատանքների ճշգրտում, մշակում, աշխատանքի բաժանում
 • Բակունցի ստեղծագործությունների ընտրություն, նաև հոդվածներ, նամակներ, այլ նյութեր
 • Ստեղծագործությունների ընթերցում, վերլուծություններ, մեդիաընթերցումներ
 • Ընտանեկան, խմբային, անհատական ընթերցումներ, տեսագրություններ, ձայնագրություններ
 • Պատրաստի նյութերի տարածում համացանցում, նախագծի հանրայնացում՝ համացանցային ֆլեշմոբների միջոցով
 • Նախագծի լուսաբանում, ներկայացում կայքում, սովորողների և ուսուցչի բլոգներում

Ընթերցանության նյութեր՝

Արդյունքներ՝

 • Տեսանյութեր
 • Ռադիոնյութեր
 • Վերլուծություններ
 • Հետազոտական աշխատանքներ, ուսումնասիրություններ