Author Archives: Նանե

About Նանե

Ես սիրում եմ բակում խաղալ և նկարել։ Նաև սիրում եմ լողի պարապմունքները և ջրացատկ։ Իմ սիրած գույնը մուգ վարդագույնն է։ Սիրած գիրքս է։ Շատ եմ սիրում ծաղիկներից վարդը։

Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք

Ծի՜վ-ծի՜վ, բը՛զ, թը՛շ:

 • Գտնե՛լ ձայնարկությունները (առոգանության նշանները դրված չեն) և խմբավորե՛լ ըստ տեսակների։
  • Վա՜յ, խշշալ, ձայն տալ, ծուղրուղու՜, հե՜յ, հարայ կանչել, ճռռոց, օ՛ֆ, քչքչոց, ծի՜վ-ծի՜վ, բզզոց, ա՛խ, վա՜շ-վի՜շ, ճռվողյուն, ուխա՜յ, թրը՛խկ, շրխկոց։
 • Հինգյու Շիի հետ հանդիպման հարցերի, ուղղությունների հստակեցում
 • Սովորողների՝ երրորդ ուսումնական շրջանի հաշվետվությունների կազմում, խմբագրում:

Ապրիլ ամսվա ամփոփում

Ինչպե՞ս է բազմանում անձրևորդը:

Անձևորդերը երկսեռ են և կատարվում է խաչաձև բեղմնավորում: Այն կատարվում է կոկոնի մեջ, որի ներսում ձվաբիջը բեղմնավորվում է: Բեղմնավորման նաև մասնակցում է լորձեր առաջացնող մարմնի հաստ մասը: Երկու որդ փոխանակվում են սերմահեղուկներով, իսկ հետո հեռանում են միմյանցից: Ամեն մի օղակ սկսում է արտադրել լորձ և առաջանում է կցորդ, որի մեջ են ընկնում սերմահեղուկը ու ձվաբջիջները և այդպես կատարվում է բեղմնավորումը: Ձվաբջիջներով բեղմնավորված կցորդը դուրս է ընկնում, կարծրանում է և դառնում է բոժոժ, որտեղ և կզարգանան ձվերը:

Նկարագրե՛ք փափկամարմինների արտաքին կառուցվածքը:

Փափկամարմինները գլխի վրա ունեն երկու աչք և երկու կամ չորս շոշափուկ: Կան փորոտանի փափկամարմիններ, որոնք ունեն խեցի, բայց կան տեսակներ, որոնք չունեն: Փափկամարմինները կարող են ապրել տարբեր տեղեր՝ ցամաքում, ծովում կամ քաղցրահամ ջրերում: Փափկամարմինները սնվում են տարբեր բույսերով և ունեն բերանային ապարատ, որը կոչվում է քերիչ: Քերիչով նրանք քերում են բույսը, իսկ հետո սնվում դրանով:

Ինչպե՞ս են շնչում միջատները:

Միջատների մեծ մասի մոտ շնչառական համակարգը կազմված է ամբողջ մարմնով տարված շնչուղինեից, որոնք դուրս են գալիս դեպի դուրս շնչանցքներով: Շնչառական համակարգը միջատների մոտ լինում է բաց կամ փակ: Փակ տարբերակում շնչուղիներ կան, իսկ շնչանցքներ չկան, իսկ բաց տարբերակում և՛ շնչուղիները կան և՛ շնչանցները: Փակ շնրչառական համակարգը մակաբույծ միջատների համար է, որոնք կարող են շնչել ջրի տակ կամ լուծված թթվածինը՝ տիրոջ հեղուկների խոռոչներում:

Միջատների բազմացում՝ լրիվ կերպարանափողություն, թերի կերպարանափոխություն:

Լրիվ կերպարանափոխություն

Լրիվ կերպարանափուխությունը կազմված է չորս փուլից: Դրանք են՝ ձու-թրթուր-հարսնյակ-հասուն կենդանի: Մեծ մասամբ լինում է, որ միջատների թրթուրը ընդհանրապես նման չէ հասուն կենդանուն, բայց նրանք նման չեն ոչ միայն արտաքին այլ նաև ներքին՝ բերանային ապարատով և վերջույթների կառուցվածքով: Օրինակ՝ թիթեռի թրթուրը ունի կրծող բերանային ապարատ, իսկ հասուն թիթեռը ունի ծծող բերանային ապարատ: Թրթուրի մարմնի բաժիները՝ կուրծքը, գլուխը, փորիկը տարբերակված չեն, թևեր չի ունենում, զգայարանները շատ զարգացած չեն:

Թերի կերպարանափոխություն

Թերի կերպարանափոխությունը կազմված է երեք փուլից՝ ձու-թրուր-հասուն կենդանի: Թերի կերպարանափուխության ժամանակ թրթուրը նման է հասուն կենդանուն, բացի թևերից: Թրթուրի և հասուն միջատի տարբերությունները ժամանակի ընթացքում վերանում են:

Նկարագրե՛ք երկկենցաղների արտաքին կառուցվածքը:

Երկկենցաղները թեփուկներ չունեն՝ մերկ են: Նրանք արտադրում են շատ լորձ, իսկ որոշ երկկենցաղների տեսակներում լորձը թունավոր է: Նրանց վրա որս չեն անումայլ գիշատիչները: Լորձը պաշտպանում է երկկենձաղների փոշուց և բակտերիաներից: Մաշկով նրանք շնչում են: Նաև ջուր են խմում, քանի որ բերանով չեն խմում:

Նկարագրե՛ք երկկենցաղների կմաղքը:

Ի տարբերություն ձկների, երկկենցաղների կմաղքը ավելի զարգացած է: Նրանց կմաղքը կազմված է զանգից, ողնաշարից, գոտիներից և վերջույթներից:
Գանգը կազմված է գանգատուփից:
Ողնաշարը կազմված է չորս մասից՝ պարանոցային, իրանային, սրբանային, պոչային:
Առջևի գոտին՝ ուսագոտին ծառայում է, որպես հենարան դեմի վերջույթների համար: Ետևի գոտին՝ կոնքագոտին ծառայում է, որպես հենարան հետևի վերջույթների համար: Բոլոր ողնաշարավորներն ունեն մի զույգ վերջույթներ: Կան առջևի վերջույթներ և ետևի վերջույթներ: Առջևի վերջույթները կազմված են կենտ բազուկոսկրից, զույգ նախաբազկի ոսկրերից, դաստակից և ունի չորս մատներ: Ետևի վերջույթները կազմված են կենտ ազդոսկրերից, զույգ սրունքի ոսկրերից, թաթից, լողաթաղանթով միացած հինգ մատներից:

Միջազգային հաղորդակցության ուղիները

Դասի հղումը

1. Ի՞նչ դեր ունի տրնասպորտը համաշխարհային տնտեսության գործում:

Համաշխարհային տրանսպորտային ցանցի գլխավոր՝ առավել բանուկ հատվածները
միջազգային տրանսպորտային ուղիներն են: Դրանք ապահովում են տարբեր տարածաշրջանների ու երկրների միջև բեռների և ուղևորների մեծածավալ փոխադրումը՝ ապահովելով
համաշխարհային շուկայի ձևավորումը և աշխատանքի միջազգային բաժանումը:

2. Տնտեսության զարգացման ներկա փուլում տրանսպորտի, որ տեսակն է ամենաարագը զարգանում: Պատասխանը հիմնավորել՚: 

Հիմա արագ է զարգանում ծովային տրանսպորտը, քանի որ ստեղծվում են շատ նավահանգիստներ և ապագայում նույնպես պետությունները պլանավորում են շատ ծովային տրանսպորտ և իրենց համար ուղիներ պատրաստել:

3. Նշել հետևյալ ջրային ավազանների ամենախոշոր նավահանգիստները.

Ճապոնական ծով, Միջերկրական ծով, Հյուսիսային ծով, Կարիբյան ծով,Պարսից ծոց, Մեքիսկական ծոց, Արաբական ծով, Բենգալական ծոց, Ջիբրալթարի նեղուց, Բաբ-է-Մանդեբի նեղուց, Հարավ-չինական ծով, Արևելաչինական ծով, պանամայի ջրանցք, Սուեզի ջրանցք, Սև ծով, կարմիր ծով, Բալթիկ ծով, Բոտնիկական ծով, Լա մանշի նեղուց, Արաբական ծով, Բենգալական ծոց, դեղին ծով, Ջիբրալթարի նեղուց, Սև ծոց, Կասպից ծով(լիճ), Սպիտակ ծով, Օխոտի ծով, Բերինգի ծով, Բերինգի նեղուց:

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Պատմությունը շարունակի՛ր: Տրված հատվածի բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշի՛ր, թե ինչ խոսքի մասի է պատկանում, օրինակ՝ տիեզերանավի-գոյական, բոլոր-որոշյալ դերանուն:


Տիեզերենավի(գոյական) բոլոր(որոշյալ դերանուն) ուղևորներն(գոյական) արդեն(մակբայ) տեղերում էին(գոյական), շարժասանդուղքը(գոյական) հեռացել(բայ), դուռն(գոյական) ամուր(ածական) փակվել էր(բայ), և(շաղկապ) ուղեկցորդուհին(գոյական) թռիչքի(գոյական) մասին(կապ) էր հայտարարում(բայ): Բայց(շաղկապ) դեռ(մակբայ) վախենում էի(բայ), որ(շաղկապ) հանկարծ(մակբայ) կզղջան(բայ) մեզ(անձնական դերանուն) այդ(ցուցական դերանուն) վտանգավոր(ածական) թռիչքին(գոյական) թողնելու(բայ) համար(կապ), կիջեցնեն(բայ), և(շաղկապ) մեր(անձնական դերանուն) բոլոր(որոշյալ դերանուն) ջանքերն(գոյական) ապարդյուն(ածական) կանցնեն(բայ): Բայց(շաղկապ) հանկարծ(մակբայ) մի(մակբայ) ահավոր(ածական) աղմուկ(գոյական) սկսվեց(բայ), նավը(գոյական) ցնցվեց(բայ) ու(շաղկապ) թափով(մակբայ) պոկվեց(բայ) տեղից(գոյական): Մխրճվում ենք(բայ) երկնքի(գոյական) մեջ(կապ), սլանում ենք(բայ) դեպի(կապ) աստղերը(գոյական):

Ես վախեցած էի և աչքերս փակ էի պահում: Հետո աղմուկը վերջացավ, ես բացեցի իմ աչքերը և աչքի պոչով տեսա պատուհանից, որ արդեն տիեզերքում ենք: Շատ սիրուն էր և այդ տեսարանը շատ քչերը կարող էին տեսնել: Մենք մեզ տրված աշխատանքը արեցինք և հետ գնացինք նավը: Հետ վերադարձանք կայան: Իջանք, անցանք բոլոր պետք եկող հետազոտությունները և այդ օրն էլ գնացինք տներով: Ես շատ ուրախ էի, որ կգնամ իմ սիրելի ընտանիքի մոտ և իմ երեխաներին կպատմեմ, թե ինչ եմ տեսել: Այսպես վերջացավ այդ “տիեզերային” օրը:

English Homework

What will life be like two hundred years from now?

I think in 2221 there will be flying cars. People will be able to fly in space a lot and it won’t be dangerous. There can be a hotel in space! There can be new types of energy and it can be reusable. It won’t harm the Planet. In future there will be many new medications for incurable diseases. There won’t be wars and we all will live in peace.

Русский язык. Вечная красота

Красота, видно, живёт в сердце каждого человека и очень важно суметь разбудить её, не дать ей умереть, не проснувшись.

Сроки проекта: 30.04 -7.05

Участники проекта: ученики 7-ых и 8-ых классов

Цели и задачи:

 1. Привить любовь к поэзии русской литературы
 2. Сформировать умение читать и воспринимать лирику
 3. Научиться находить и анализировать информацию
 4. Читать стихотворения на мероприятии

Ход проекта:

Вместе с учениками читаем,анализируем стихи русских поэтов о любви и красоте,читаем и обсуждаем текст Ю.Грибова ПОЧУВСТВОВАТЬ ВЕЧНУЮ КРАСОТУ. Участники мероприятии готовятся к выступлению, учат свои стихи , а остальные ученики готовят презентацию на тему «Вечная красота»

О красивом и вечном

Красота бывает разной, вернее люди понимают красоту по разному. Кто-то представляет окружающюю природу, как и сделал Ю. Грибов. Кто-то может представить архитектуру и искусство, можно представить красивых людей и т.д..

Я произнося фразу “Вечная красота” представляю архитектуры, которые строил человек много лет назад. Например Колизей, который находится в Италии. Это очень старая но и в то же время красивая постройка. Есть милионы примеров таких красивых построек. Когда смотришь на них даже не вериться, что они такие древние и сколко человек и как они строили это, ведь тогда не было техники, которая облегчила бы им строить. Можно вечно ходить и обследовать архитектуру и всегда можно найти что-то интересное, чем пользовались предки много лет назад или же записи, подсказки.

Գրականություն Տնային աշխատանք

 • Ավարտին հասցնել պատմվածքի ընթերցանությունը և պատրաստ լինել բանավոր ներկայացնելուն և քննարկելուն:
 • Ծանոթանալ «Ինչպես տարբերել հակաուտոպիան» տեսանյութին և բլոգում գրել սովորածի մասին «Հակաուտոպիայի օրինակներ իմ ընթերցածից ու դիտածից» վերնագրով:

Հակաուտոպիայի օրինակներ իմ ընթերցածից ու դիտածից

Տեսանյութում ասվում է, որ պրոգրեսը բացի լավից, վատ կողմեր ունի, քանի որ բերում է պատերազմների, սովի և աղքատության: Օրինակներ են՝ կոմունիզմը, ֆաշիզմը: Կային օրինակներ գրականությունից, օրինակ՝ Ջորջ Օրվելի “Կենդանիների ֆերման” և այլն:

Պարբերություններ

Պարբերության համարը ցույց է տալիս էլեկտրոնային շերտերի (էներգետիկ մակարդակների, էլետրոնային ամպերի) թիվը: Էլեկտրոնային շերտերը, դա միջուկից տարածություններ են, որտեղ էլեկտրոնների գտնվելու հավանականությունը մեծ է:

N=2n2

N (մեծ N)-էլեկտրոնների թիվ, n (փոքրի n)-շերտի համար

Այն տարրերը, որոնք ունեն չավարտված շերտեր ձգտում են ավարտել իրենց շերտերը՝ կորցնելով կամ ընդունելով էլեկտրոններ: Եթե տարրը վերջին շերտում ունի չորսից քիչ էլեկտրոններ, ապա նա կորցնում է իր էլեկտրոնները և ցուցաբերում մետաղական հատկություններ: Այն տարրերը, որոնք ունեն չորսից շատ էլեկտրոններ ընդունելու են օակաս էլեկտրոնները և կունենան ոչ մետաղական հատկություններ: Իսկ եթե չորս է վերջին շերտում, տարրը կարող է կորցնել իր էլեկտրոնները կամ ձգել նոր էլեկտրոնների, ունենալ մետաղական կամ ոչ մետաղական հատկություններ: Պարբերություններում մետաղական հատկությունները թուլանում են, ուժեղանում են ոչ մետաղական հատկությունները:

Երկրաչափություն Դասարանական աշխատանք

316, 319, 320, 324

Եռանկյան հատվածը միջնակետով բաժանված է, իսկ մենք գիտենք, որ միջնակետը հատվածը բաժանում է երկու հավասար մասի: Այսինքն միջնակետից դեպի երկու սրունքները հավասարահեռ են:

5-3=2

b և c ուղիղների հեռավորությունը 2սմ է

<BDC=90o

90-30=60o

a||b

c||b

c||a

Քանի որ միջնակետից մինչև b ուղիղ եղած հեռավորությունը բոլորի համար նույնն է, հետևաբար c ուղիղը զուգահեռ է b-ին: