Առցանց ուսուցում Տեսադաս Մայիսի 15

1148 ա, գ, ե, է,   1150 ա, գ, ե, է, 1152 ա, գ,ե, է, 1155,  1156 ա,գ ,1157 ա, 1158 ե, 1167

 

  1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 3,81 ⋅ 2,95=11,2395

գ) 0,782 ⋅ 0,55=0,43010

ե) 1,11 ⋅ 0,32=0,3552

է) 0,1 ⋅ 0,001=0,0001

  1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 6,251 ⋅ 7=43,757

գ) 18,11 ⋅ 30=543,30

ե) 0,04 ⋅ 85=3,40=3,4

է) 7,86 ⋅ 12=94,32

 

  1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 12 ⋅ 0,36=4,32

գ) 5 ⋅ 66,99=334,95

ե) 77 ⋅ 0,98=75,46

է) 85 ⋅ 18,43=1566,55

 

  1. Ճանապարհորդը 4 ժ քայլել է 5,2 կմ/ժ արագությամբ և 3 ժ՝ 4,8 կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ճանապարհ է նա անցել։

4*5,2=20,8 կմ

3*4,8=14,4 կմ

20,8+14,4=35,2 կմ

 

  1. Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

ա) 3,76 ⋅ 0,1 և 10,26 ⋅ 0,03

3,76*1=0,376

10,26*0,3=0,3078

0,376>0,3078

գ) 1,92 ⋅ 8,4 և 17,5 ⋅ 0,8

1,92*8,4=16,128

17,5*0,8=14

16,128>14

 

  1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) (6,4 ⋅ 0,5) ⋅ 0,2=0,64

6,4*0,5=3,20

3,2*0,2=0,64

 

  1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ե) (–34,8) ⋅ (–0,348)=+12,1104

 

  1. Փռված անկյան մեջ նրա գագաթից ճառագայթ է տարված այնպես, որ ստացված երկու անկյուններից մեկը 30o‐ով մեծ է մյուսից։ Ի՞նչ չափեր ունեն այդ անկյունները։

180-30=150 o

150:2=75 o

75+30=105 o

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s