Ուսումնական Ամառ Առաջադրանքներ Մաթեմատիկայից

1.Համեմատել հետևյալ թվերը

ա/ -1 3/4  և     -1 4/5

-1 ¾ > -1 4/5

բ/-37  1/15  և     0

-37 1/15 < 0

գ/ 35,67    և    34,66

35,67 > 34,66

դ/ -103,699    և   -102,699

-103,699 < -102,699

2.Գտեք անհավասարման ամբողջ լուծումները

-47 1/8 <  x < -42  2/3

ա/  -47 ; -46; -45; -44; -43        բ/ -48; -46; -45; -44; -43

գ/-48;  -47; -46; -45; -44; -43;-42       դ/  -47 ; -46; -45; -44; -43  ;-42

3.Գտեք 3/250–ին հավասար տասնորդական կոտորակը

ա/  3/100         բ/   0,003         գ/  0,0012       դ / 0,012

4.Ին՞չ թվանշան է գրված 256,50891 տասնորդական կոտորակի տասհազարերորդական կարգում

ա/  9                      բ/ 8                 գ/   1          դ/  5

  1. 3,452708 թիվը կլորացրեք մինչև  հարյուրերորդականը

ա/  3,453            բ/ 3,452            գ/ 3,45             դ/   3,46

6.Գտնել x –ը

304,57 *  x = 3045,7

ա/ 10        բ/    100     գ/  0,1      դ/  1000

7.Նվազման կարգով դասավորել հետևյալ թվերը -2  7/50  ;  -0,5;  37,85;  0; -2,5;  37  1/5

37,85>37 1/5>0>-0,5>-2 7/50>-2/5

8.Շարունակել լուծումը

2  3/4   —  x = 5/16

x = 11/4 – 5/16

x = 2 7/16

9.Գտնել այն թիվը, որը հարյուր անգամ փոքր է 1,7 –ից

0,017

10.Կատարել գործողությունը

ա/-38,907+16,7 = -22,207

բ/3,245-8,01 = -4,765

գ/3-1,804 = 1,196

դ/0,317 * 0,56 = 0,17752

ե/47,55:3 = 15, 85

զ/14,924:0,41 = 36 72/205

 11.Անին և Աշոտը գնացին սունկ հավաքելու: Աշոտը Անիից 5 անգամ շատ սունկ հավաքեց:Երկուսը միասին հավաքեցին 144 սունկ:Քանի՞ սունկ հավաքեց Աշոտը:

X+5X=144

6X=144

144:6=24 (Անի)

5*24=120 (Աշոտ)

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s