Monthly Archives: Սեպտեմբերի 2020

Русский Домашнее задание

Прочитайте текст по ролям

 1. Ответьте на вопросы
 • Когда Марио поедет на Байкал?

В середине июля.

 • Какая семья у дяди Марио, который живет в Риме?

Его жена Констанца, старший ребенок Ромео, Джулия, Сильвио, самая маленькая это Маргарита.

 • Где живут другие двоюродные братья и сестры Марио?

В Неаполе и Милане.

 • Почему Наташа так любит свою сестру?

Потому что ее сестра понимает ее и она может рассказать ей любые секреты.

2. Дополните предложения словом который в нужной форме

1. Вы видели новый фильм, который уже идет в нашем кино?

Вы видели новый фильм, о котором все говорят?

Вы видели новый фильм, в котором играет Брэд Питт?

2. Катя не может найти сумку, в которой были все ее учебники.

Катя не может найти сумку, которую она купила три дня назад.

Катя не может найти сумку, с которой она всегда ходит в школу.

3. Здесь можно купить сувениры, которые стоят не дорого.

Здесь можно купить сувениры, о которых нам говорил экскурсовод.

3. Составьте предложения
Отец, любить спорить, друзья, политика.

Отец любит спорить с друзьями про политику.
Студент, разговаривать, кондуктор, автобус.

Студент разговаривает с кондуктором автобуса.
Алина Сергеевна, работать, школа, дети, учитель.

Алина Сергеевна работает в школе учителем для детей.
Сестра, мечтать познакомиться, певица Вера Брежнева.

Сестра мечтает познакомится с певицей Верой Брежневой.
Он, сын, интересоваться, музыка.

Мой сын интересуется музыкой.
Я, ездить, Новосибирск, мама, папа.

Я ездил в Новосибирск с мамой и папой.


Грамматический материал

4. Используя нужные предлоги, раскройте скобки
1. Надо мыть руки … (обед) 2. У нас есть крыша… (голова) 3. Все люди ищут место… (солнце) 4. Мы живём … (Москва) и (Петербург) 5. Я вижу … (стол) большую собаку. 6. Я чувствую, что кто-то стоит … (дверь) 7. Самолёт летит … (город) 8. Наш гараж находится …. (дом) 9. Где ты познакомился… (Наташа)? 10. Вчера я встретилась… (подруги).

1. Надо мыть руки перед обедом 2. У нас есть крыша над головой 3. Все люди ищут место под солнцем 4. Мы живём между Москвой и Петербургом 5. Я вижу под столом большую собаку. 6. Я чувствую, что кто-то стоит за дверью 7. Самолёт летит над городом 8. Наш гараж находится за домом 9. Где ты познакомился с Наташой? 10. Вчера я встретилась с подругами.

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Փակագծում տրված բառերն ու դերանունները գրի´ր համապատասխան թվով (եզակի կամ հոգնակի) և օրինաչափությունը բացատրի´ր:

 • Արհեստավորների միությունը շատ խիստ (էր, էին) իր անդամների վրիպումների նկատմամբ:

Արհեստավորների միությունը շատ խիստ էր իր անդամների վրիպումների նկատմամբ:

 • Ժողովո՞ւրդն (է, են) ստեղծում անհատի փառքը, թե՞ անհատը՝ (նրա, նրանց):

Ժողովո՞ւրդն է ստեղծում անհատի փառքը, թե՞ անհատը՝ նրա:

 • Վիրավոր գայլը չէր ուզում հասնել ոհմակին, որովհետև (նա, նրանք) (կխժռեր,կխժռեին) իրեն:

Վիրավոր գայլը չէր ուզում հասնել ոհմակին, որովհետև նրանք կխժռեին իրեն:

 • Երկրի օդային նավատորմը հնացել (է, են), (դրա, դրանց) նորոգման ծախսերը շատ մեծ գումարներ են կազմում:

Երկրի օդային նավատորմը հնացել է, դրա նորոգման ծախսերը շատ մեծ գումարներ են կազմում:

 • Ի՞նչ սպասելիք ունես այդ ամբոխից. (նա, նրանք) դեռ կազմակերպվելու փորձ (չի, չեն) անում:

Ի՞նչ սպասելիք ունես այդ ամբոխից. նրանք դեռ կազմակերպվելու փորձ չեն անում:

 • Ո՞վ է պաշտպանում ժողովրդին, երբ (նրան, նրանց) վտանգ է սպառնում:

Ո՞վ է պաշտպանում ժողովրդին, երբ նրան վտանգ է սպառնում:

Քիմիա Դաս 3 Տնային աշխատանք

ՄարմիններՆյութեր
աթոռփայտ
պատառաքաղերկաթ
Օրգանական նյութերԱնօրգանական նյութեր
Փայտերկաթ
Կենդանի մարմիններԱնկենդան մարմիններ
Ոզնիսեղան

Լրացուցիչ հարցեր և վարժություններ 

1. Թվարկե՛ք նյութեր (5-ից ոչ պակաս), որոնք դուք կարող եք գտնել ձեր տանը, և նշե՛ք, թե ինչի համար են նրանք օգտագործվում: 

Պլաստմաս-խաղալիք, բաժակ, գդալ

Փայտ-թուղթ, անձեռոցիկ, կահույք

Երկաթ-դանակ, թերմոս, բռնակ

Ապակի-բաժակ, պատուհան, ափսե

Բուրդ-վերմակ, հագուստ, փափուկ խաղալիք

2. Անվանե՛ք որևէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից: 

Գդալ — փայտ, մետաղ, պլաստմաս

3. Անվանե՛ք մի քանի առարկա, որոնք կարելի է պատրաստել մեկ նյութից:

Պահարան, աթոռ, սեղան — փայտ

4. Ապակուց պատրաստված բաժակը նյո՞ւթ է, թե՞ մարմին:

Մարմին

5. Հետևյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների և նյութերի անունները՝ ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն, ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին: 

Մարմիններ – ջերմաչափ, մոմ, մատանի, ապարանջան, սեղան, դանակ

Նյութեր – ջուր, պարաֆին, պղինձ, պոլիէթիլեն, արծաթ, փայտ, երկաթ, ալյումին

6. Լրացրե՛ք բաց թողած նյութերի անունները.

ա) պղնձե լար     բ) մետաղե պատառաքաղ  գ) ռեզինե գնդակ      դ) ապակե բաժակ           ե) պլաստմասե քանոն      զ) փայտե սեղան

7.Հետևյալ նյութերից որոնք են անօրգանական և որոնք օրգանական`արծաթ,բուրդ,ավազ,ցեմենտ,փայտ,պողպատ,սառույց,ճարպ,շաքար,ցինկ:

Օրգանական-բուրդ, ավազ, փայտ, սառույց, ճարպ, շաքար

Անօրգանական-արծաթ, ցեմենտ, պողպատ, ցինկ

Հանրահաշիվ Տնային աշխատանք

ա) a2bc, 2abca

բ) a2b, 3a2b0

ա) 2a3b, 4a3b, a3b, (-5)a3b; 3a4b2, 80a4b2, -a4b2, 6a4b2; 6p2x, -4p2x

բ) 0a2b3, 12a2b3; -3a3b2, 2a3b2

2x+3x=5x

3m+5m=8m

a+4a+a=6a

3b+b+b=5b

2a+4a+6a=12a

4ab+ab+12ab=17ab

17a2+13a2=30a2

15a2b+14a2b+7a2b=36a2b

43ce2+(-17)ce2+11ce2=37ce2

25b2c2+(-27)b2c2+7b2c2=5b2c2

7x-2x=5x

a-3a=-2a

10a-18a=-8a

-4b-2b=-2b

3bc-17bc=-14bc

mk-2mk=-1mk

28a2-17a2=11a2

4b2c-12b2c=-8b2c

3bc-17bc=-14bc

mk-2mk=-1mk

28a2-17a2=11a2

4b2c-12b2c=-8b2c

17a2b2-9a2b2=8a2b2 24b2c3-(-17)b2c3=41b2c3

Գրականություն Տնային աշխատանք

ՃԱՆԱՊԱՐՀ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

 1. Ի՞նչ տպավորություններ ստացար ստեղծագործությունից:

Շատ սիրուն ստեղծագործություն է և ոգևորիչ։

 • Ի՞նչ փոխաբերություններ կան ստեղծագործության մեջ:

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

ԱՇՈՒՆ

Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սնավ։

Սաղարթ–սաղարթ սարսելով,
Ոսկի տերև դարսելով
Աշուն քնավ։

Տարափ ու բուք փչելով,
Վայուն–մայուն ճչելով՝
Աշուն ծնավ։

 1. Աշնան մասին այլ ստեղծագործություններ հիշելով՝ համեմատի´ր այս գործի հետ:

Աշուն Հովհաննես Թումանյան

Դեղնած դաշտերին

Իջել է աշուն,

Անտառը կրկին

Ներկել է նախշուն։

Պաղ-պաղ մեգի հետ

Փչում է քամին,

Քշում է տանում

Տերևը դեղին։

Տխուր հանդերից

Մարդ ու անասուն

Քաշվում են կամաց

Իրենց տունն ու բուն։

Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործության մեջ ավելի հանգիստ է նկարագրվում աշունը։ Խոսվում է տերևաթափի մասին։ Իսկ Կոմիտասի ստեղծագործության մեջ բերքահավաքի մասին է գրված և աշունը ավելի արտահայտիչ է։

 • Մգեցված բառերը բացատրի´ր բառարանի օգնությամբ:

Սարսել- սոսկալ, սարսափել

Դարսել- շարել իրար վրա

Տարափ- հորդ անձրև

Վայուն-զգացող

Մայուն-մայելու ձայն

Պատմություն Տնային աշխատանք

Հայոց պատմության դասագիրք, 7-րդ դասարան

Քրիստոնեության  ընդունումը որպես պետական կրոն և համաշխարհային կրոններ

Քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում

Քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում տեղի է ունեցել 301 թվականին։ Դա հայ ժողովրդի պատմության մեջ կարևոր իրադարձություն էր։ Տրդատ Գ Մեծ Արշակունին (287-330) աշխարհում առաջինը ճանաչեց քրիստոնեությունը՝ որպես պետական, պաշտոնական կրոն։

Համաձայն ավանդության` Հիսուսի խաչելությունից հետո Հայաստան են այցելում և նրա խոսքն են քարոզում սուրբ Թադևոս ու սուրբ Բարդուղիմեոս առաքյալները, որոնք հատուկ կոչմամբ անվանվում են Հայաստանի Առաջին Լուսավորիչներ։ Այսպիսով, հայ եկեղեցին ունի առաքելական ծագում։

Դեռ I-IV դարերում Հայաստանում քրիստոնյա շատ քարոզիչներ են գործել: Երկրում որոշ տեղեր քրիստոնյա համայնքներ գոյություն ունեին: Նոր կրոնը մուտք էր գործել անգամ հայոց արքունիք և թագավորական ընտանիք։

II դարում Հայաստանում ամենահայտնի քարոզիչը Բարդածան ասորին էր, որին հայոց Խոսրով Ա թագավորը հրավիրել է հայոց արքունիք և հանձնարարել գրել Արշակունյաց տոհմի պատմությունը: III դարում Մեծ Հայքում գործել է Արքեղայոս եպիսկոպոսը: Իսկ քրիստոնեությունը Հայաստանում վերջնականապես ամրապնդվեց Տրդատ Գ Արշակունու օրոք (287 – 330):

Չնայած առասպելների, քրիստոնեության ընդունումը ուներ խոր քաղաքական, սոցիալական արմատներ: II-III դարերում քաղաքակիրթ հանրությունը հասարակական նոր էտապ էր ապրում: Քայքայվում էր ստրկատիրական հասարակարգը, և նրան փոխարինելու էր գալիս ավատատիրությունը (ֆեոդալիզմը): Փոփոխությունների էին ենթարկվում սեփականության ձևերն ու հասարակական հարաբերությունները: Նոր կրոնի մեջ տեսնում էր շահերի պաշտպանին ու հենարանին: Հայկական ավանդույթը քրիստոնեության մուտքը Հայաստան կապում է մեկ մարդու՝ Գրիգոր Պարթևի հետ:

226 թ. Պարթևստանում հեղաշրջման արդյունքում Արշակունիների թագավորությունը տապալվում է և հիմնադրվում է Սասանյանների տիրապետությունը:  Հայաստանի իշխող Արշակունի Խոսրով Ա արքան պատերազմ է հայտարարում Սասանյանների։ Միաժամանակ Սասանյաններին սպառնում են Միջին Ասիայից։ Օղակի մեջ հայտնված պարսից Շապուհ Ա արքան դիմեց խորամանկության: Նրա պատվերով, իբր Շապուհի հալածանքներից խուսափելու համար, ընտանիքով Հայաստան է «փախչում» Սուրենյան Պահլավ տոհմից Անանկ Պարթևը, որը 3 տարի անց սպանում է Խոսրովին: Հայոց նախարարները ոչնչացնում են Անանկի ողջ ընտանիքը, բացի Գրիգոր անունով մանուկից, որին փախցնում են արտասահման:

Գրիգոր Պարթևը մեծացավ և ուսում առավ Կապադովկիայի Կեսարիա քաղաքում, քրիստոնյա միջավայրում։ Գրիգորը գալիս Հայաստան` ծառայելու Տրդատ թագավորի արքունիքում և սկզբից ոչ ոք չգիտեր, որ նա Անանկի որդին է:

Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» համաձայն, երբ 287 թվականին Տրդատը հաղթանակած վերադառնում է Վաղարշապատ, նա զոհեր է մատուցում Անահիտ աստվածուհու մեհյանին։ Թագավորի զինակից Գրիգորը հրաժարվում է մասնակցել զոհաբերությանը, քանի որ քրիստոնյա է։ Հայոց արքան այդ ժամանակ տեղեկանում է նաև, որ Գրիգորը իր հայր Խոսրովին սպանող Անակ իշխանի որդին է։ Տրդատ Գ-ն հրամայում է նրան գցել Արտաշատի ստորերկրյա բանտը (այժմ հայտնի է որպես «Խոր վիրապ» )։

Գրիգորից բացի Մեծ Հայքում քրիստոնեության տարածմանը նպաստել են Հռիփսիմյանց կույսերը (մոտ 40 հոգի): Ավանդության համաձայն՝ նրանք հռոմեացի կույսեր էին, ովքեր հալածվել էին կայսեր կողմից և փախել։ Տրդատը ցանկանում է ամուսնանալ Հռիփսիմե կույսի հետ, սակայն մերժում է ստանում։ 300 թվականին նա հրամայում է բոլոր կույսերին մահապատժի ենթարկել:

Կույսերի նահատակությունից հետո հայոց արքան ծանր հիվանդություն է ստանում։ Ավանդույթի համաձայն՝ այդ հիվանդությունը որակվում է խոզակերպությամբ։ Թագավորի քույրը երազ է տեսնում, որ Տրդատին կարող է բուժել միայն Գրիգորը։ Նրան ազատում են բանտարկությունից և նա 66 օր քարոզում քրիստոնեության լույսի մասին ու բժշկում թագավորին։ Տրդատ Գ-ն և ողջ արքունիքը մկրտվում են և քրիստոնեությունը հռչակում է պետական կրոն, Գրիգորը ձեռնադրվեց Հայաստանի եպիսկոպոս։ Վաղարշապատում կառուցվում է մայր եկեղեցի, և այն դառնում է հայոց կաթողիկոսանիստը։

Կաթողիկոսն ու թագավորը քանդում են Հայաստանի գրեթե բոլոր հեթանոսական տաճարները։ Կանգուն են մնում Գառնիի հեթանոսական տաճարը և Նեմրութ լեռան դիցապաշտարանը: Նիկիայի Ա տիեզերական ժողովի ընթացքում, 325 թ-ին (Կոստանդիանոս Ա Մեծի կողմից Նիկիա քաղաքում հրավիրված քրիստոնյա եկեղեցու վարդապետների ժողով) մասնակցել է Հայաստավից Գրիգոր Լուսավորչի որդի Արիստակեսը։ Ժողովն ամրագրել էր ժամանակի միակ առաջնային Կաթողիկոսական աթոռի` Վաղարշապատի աթոռի գերակայությունը այլ աթոռների նկատմամբ։ Ըստ ավանդության Արիստակեսը բերում է Նիկիական ժողովի որոշումները Հայաստան և ներկայացնում դրանք Գրիգոր Լուսավորչին։

Իսլամ

Իսլամի հետևորդները կոչվում են մուսուլմաններ։ Աշխարհում կա միլիարդ մուսուլման, ովքեր բաժանված են սուննիների և շիաների։ Նրանց հավատքը հիմնված է հինգ սյուների վրա՝ հավատ, երկրպագում, ծոմապահություն, բարեգործություն և ուխտագնացություն։ Նրանք հետևում են Սուրբ Գրքին, որը հայտնի է որպես Ղուրան (արաբերեն՝ «բարձրաձայն ընթերցանություն»), Աստծո խոսքին, ինչպես այն ասվել է Մուհամեդ մարգարեին։

Մզկիթ

Շատ մահմեդականների այցելում էին մզկիթ աղոթելու, սակայն ուրբաթ օրերին բոլորը գնում էին լսելու իմանին (ուսուցչին)։ Ավելի ընդարձակ մզկիթներն ունենում են գրադարաններ և դասասենյակներ։

Քրիստոնեություն

Քրիստոնյաները հետևում են Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքին՝ հավատալով, որ նա է Աստծո Որդին։ Ամբողջ աշխարհում կա երկու և մեկ միլիարդ քրիստոնյա․նրանց միավորում է հավատքը մեկ Աստծո նկատմամբ, որպես սուրբ գիրք՝ Աստվածաշունչը, և աղոտքը՝ երկրպագելիս։ Սակայն քրիստոնեության տարբեր ճյուղերը՝ բողոքականները, կաթոլիկները և ուղղափառները, որոնք տարբեր մոտեցումներ հավատքի կիրառության հարցերում։

Հուդականություն

Հրեա ժողովրդի կրոնը՝ հուդայականությունը, կենտրոնում է առաջին հրեայի՝ Աբրահամի վրա, ով հրեաներին սովորեցրեց երկրպագել մեկ Աստծո։ Ներկայումս կան այդ կրոնի մոտ տասնչորս միլիոն հավատացյալների, սակայն գույություն ունեն հուդայականության տարբեր ուղղություններ՝ ներառյալ ուղղափառը և լիբերալը։ Հրեաները երկրպագում են սինոգոգում, մասնակցում են բազում ծեսերի և ունեն հանգստի օր՝ շաբաթը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նրանք պայքարել են ատելության դեմ․Հոլոքոստի ժամանակ սպանվեց ավելի քան վեց միլիոն հրեա։ Հրեաները մեծ մասն այժմ ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Իսրայելում։

Հինդուիզմ

Ամբողջ աշխարհում հինդուիզմի ինը հարյուր միլիոն հետևորդների համար հունդուիզմը շատ բազմազան կրոն է։ Նրանք հավատում են մեծ ոգի Բրահմանին, որին չի կարելի տեսնել, սակայն Նա ներկա է ամենուրեք։ Նրանք երկրպագում են մեծ քանակությամբ աստվածների և աստվածուհիների, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է Բրահմանի հզորության տարբեր դրսևորումները։ Երեք ամենակարևոր աստվածներն են արարիչ Բրահման, կործանիչ Շիվան և պահապան Վիշնուն։ Ըստ հինդուիզմի՝ յուրաքանչյուր մարդ ունի հոգի, որն ապրում է մարդու մահից հետո։ Հոգին ստանում է նոր ձև և սկսում է ապրել մի նոր կյանք, և այս շրջանը շարունակվում է։ Սա հայտնի է որպես «վերամարմնավորում»։ Հինդուիզմի հետևորդների նպատակն է խուսափել այս շրջանից և ազատություն ստանալ՝ լինելու Բրահմանի հետ։ Յուրաքանչյուր լավ արարք նրանց մեկ քայլ մոտեցնում է այդ նպատակին, իսկ վատը՝ հեռացնում։ Սա է կարմայի օրենքը։

Բուդդայականություն Բուդդայականությունը ծնունդ է առել Հնդկաստանում երկու հազար հինգ հարյուր տարի առաջ, երբ Սինդհարթա Գաութամա անունով մի մարդ պայծառացում ստացավ և դարձավ Բուդդա («Լուսավորյալ»)։ Բուդդայականությունն աստիճանաբար Հնդկաստանից տարածվեց դեպի այլ երկրներ։ Այսօր ամբողջ աշխարհում շուրջ երեք հարյուր յոթանասունվեց միլիոն մարդ հետևում է Բուդդայի ուսմունքին՝ Սրբազան օրենքին, որը ձգտում է վերջ դնել տառապանքին և գտնել կյանքի իրական իմաստի պատասխանը։ Հարգելով Ութնապատիկ ճանապարհը՝ ներառյալ ճիշտ մտքերն ու արարքները, պահելով Հինգ խոստումները և կրկնելով երեք աղոտքները՝ բուդդայականները հույս ունեն հասնելու խաղաղ պայծառացման վիճակին, որը կոչվում է նիրվանա։

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

 • Ձեր բակի մասին պատմի՛ր (մարդկանց՝մեծերի ու երեխաների, հետաքրքիր անձերի ու դեպքերի մասին գրի՛ր):

Իմ բաղտը ես կարծում եմ շատ է բերել։ Մեր բակը մեծ է և այստեղ շատ երեխաներ կան, որոնց հետ ես գրեթե ամեն օր խաղում եմ։ Մեր բակում տասից ավելի երեխա կա։ Նաև մեր բակում շատ մեծեր կան և մեծերը իրենց և մեր համար տարբեր բաներ են սարքում։ Օրինակ՝ սարքել են փոքրիկ, բայց շատ սիրուն և հարմար տաղավար։ Այսօր նրանք իրենց համար գինի էին սարքում։ Մենք ամեն իջնելուց բակ խաղ ենք խաղում։ Այդ խաղերից են «Կիս-կիս Մյաու-մյաու», «Բռնոցի սառոցի», «Հալամուլա», «Պաղկվոցի», «Ճանապարհ» և այլն։ Մեր բակում շատ կատուներ կան։ Նրանց կերակրում է մի կին և կատուները նրան շատ են սիրում։ Մեր բակում սղարաններ, ճոճորաններ և այլ կարուսելներ չկան։ Մեր բակում կա երկաթե խողովակներից պատրաստված օդում հորիզանական ձող, որից մենք կախվում ենք և այնքան ենք կախվել, որ արդեն մեր ձեռքերին կոշտուկներ են հայտնվել։ Նաև կա ցանցից պատրաստված հողով տարածքի պատ, որին մենք մեկ-մեկ հատուկ ընկնում ենք և այն դառնում է ուղղահայաց բատուտ։

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

 • Ձեր դպրոցի մասին մանրամասն պատմի՛ր (ի՞նչ ես սիրում, ո՞րն է քո սիրելի անկյունը, ի՞նչն է քեզ տխրեցնում, ի՞նչ կուզեիր փոխել)

Ես իմ դպրոցը շատ եմ սիրում։ Այստեղ ավելի հետաքրքիր է սովորել քան ուրիշ դպրոցներում։ Այստեղ ուսուցիչները շատ լավն են, դասերը լավ են բացատրում և հետաքրքիր, որ բոլորին հասկանալի լինի։ Համակարգիչներով շատ հարմար է աշխատել և արագ։ Ինձ այս դպրոցում նաև շատ դուր է գալիս, որ կարելի է ընտրել և՛ զբաղմունքը և՛ ֆիզկուլտուրան։

Իմ սիրելի անկյունը դա դպրոցի բակն է։ Այնտեղ շատ զվարճալի տեղեր կան, որտեղ կարելի է վազել և խաղալ։ Մենք ընկերներով  այստեղ տարբեր հնարքներ ենք սովորում և կատարում։

Կուզենայի, որ մեզ մոտ լիներ հեծանվավարություն գոնե շաբաթը մեկ։