Daily Archives: 23.09.2020

Գրականություն Տնային աշխատանք

Ուսումնասիրում ենք Կոմիտասի կյանքը և գործունեությունը,

  • Բլոգում ստեղծում ենք նյութ «Կոմիտասը» վերնագրով,
  • Հավաքած տպավորիչ ու ամենահետաքրքիր տեղեկությունները ներկայացնում ենք այնտեղ:

Կոմիտաս

English Homework

SEPTEMBER 15-25
WHAT ARE YOUR DREAMS TRYING TO TELL YOU?

Can you remember a time when you woke up from a fantastic or strange dream? Maybe you were afraid and turned on the light or the dream was so good you wanted to sleep longer. But do you think your dreams are telling you something?

CAN YOU SEE THE FUTURE IN DREAMS?

For hundreds of years, people thought dreams were messages from gods or spirits. Today, too, many people can remember a time when they saw a place or person in their dream and then, later, the dream happened in real life. Maybe that’s not surprising because we dream a lot but we probably only remember the times when something happens in a dream and then happens for real. Most people have four to six dreams every night after the age of ten. That’s as many as 2,000 dreams per year. So, an 80-year-old person has probably had 140,000 dreams. Maybe we forget 95–99 per cent of our dreams, but that’s still thousands of dreams that might ‘come true’.

ARE DREAMS RECYCLED THOUGHTS?

Around the 18th and 19th centuries, there were two popular ideas about dreams. One said that the things we see in our dreams are things we keep in our subconscious because we don’t want or need to think about them when we’re awake. The opposite idea said that while we’re sleeping, the brain organises memories and thoughts from the day. Dreams are just random thoughts from our day but we try to make a story from them when we wake up.

ARE DREAMS MESSAGES FROM OUR BRAINS?

But perhaps both ideas are a little bit right. Maybe dreams are made from the thoughts we have during the day, but we see them as symbols. For example, a dream of flying might be a symbol for an exciting new job. When we’re awake, we think in words most of the time. But when we’re sleeping, the part of our brain that helps us with language sleeps, and the part that makes us happy or sad or angry is awake and busy. So, maybe our thoughts come to us in dreams as feelings and symbols instead of words. If you can understand these symbols, you have a window into your subconscious. If you want to understand the messages, you have to match them to what’s happening in your life.

HOW CAN YOU UNDERSTAND THE MESSAGES?

One way to help you do this is to keep a dream diary. As soon as you wake up, write down everything you remember about your dreams. Use pen and paper, not your phone or computer because the light might wake you up and you’ll forget faster. Sometimes your eyes will be half-closed and your writing will be difficult to read.

Now you can match your dreams to your daily life. Think about the people and place where the dream happened, as they might mean something too. Also, how you were feeling in the dream is important. If you were afraid instead of happy in the flying dream, maybe it means you are worried about the new job. Are you ready to find out what your subconscious is trying to tell you?

WORKSHEETS AND DOWNLOADS

DISCUSSION

Do you remember your dreams?

No. I don’t remember any dreams.

Քիմիա Դաս 2

Աշխատելու  ընդհանուր  կանոնները.

1.         Ուշադիր  լսեք  ուսուցչին  և  կատարեք  նրա  ցուցումները

2.         Քիմիայի  կաբինետում  պիտի  աշխատել  արտահագուստով, ձեռնոցներով  և  ակնոցներով: Արգելվում  է  սնունդ  ընդունել

3.         Աշխատանքային  սեղանը  պիտի  մաքուր  պահել, չպիտի  լինեն  ավելորդ  առարկաներ, որոնք  տվյալ  աշխատանքին  չեն  վերաբերվում

4.         Աշխատանքը  ավարտելուց  հետո  մաքրեք  և  կարգի  բերեք  աշխատանքային  սեղանը

5.         Խստիվ  արգելվում  է  կատարել  փորձեր, որը  չի  վերաբերվում  տվյալ  աշխատանքին, ձեռքերով  վերցնել  նյութերը, փորձել  նյութերի  համը:

Քիմիական  նյութերի  հետ  վարվելու  կանոնները.

Փորձեր  կատարելու  համար  դուք  օգտագործելու  եք  տարբեր  նյութեր, որոնք  գտնվում  են  փակ  տարաներում, իսկ  հեղուկ  նյութերը  փակ  անոթներում:

1.         Փորձեր  կատարելու  համար  վերցրեք  նյութերի  փոքր  բաժիններ: Պինդ  նյութերից  սովորաբար  պահանջվում  է  թեյի  գդալի  ¼  չափ, իսկ  հեղուկներից` 1-2 մլ:

2.          Նյութերից  վերցնելու  ժամանակ  ամանների  խցանները  սեղանի  վրա  դրեք  շրջված, այսինքն  այն  մասով, որը  չի  մտնում  ամանի  մեջ:

3.         Մի թողեք  նյութերով  ամանների  բերանը  բաց, նյութից  նմուշ  վերցնելուց  հետո  ամանի  բերանը  փակեք  և  դրեք  տեղը

4.         Չօգտագործված  նյութերը  չի  կարելի  հետ  լցնել  մաքուր  նյութի  վրա, այլ  լցրեք  այդ  նպատակների  համար  հատուկ  նախատեսված  անոթի  մեջ:

5.         Օգտվեք  միայն  այն  նյութերից, որոնց  վրա  գրված  են  անունները  և  որոնք  դրված  են  ձեր  սեղանի  վրա:

6.         Պինդ  նյութերը  ամանից  վերցրեք  միայն  չոր  գդալիկով  կամ  փորձանոթով: Մինչև  նյութերը  փորձանոթի  մեջ  յցնելը`  ստուգեք  կոտրված  չէ  արդյո՞ք  փորձանոթի  հատակը  կամ  ճաքած  չէ՞ արդյոք:

7.         Փորձեր  կատարելիս  միշտ  օգտագործեք  մաքուր  լաբորատոր  ամանեղեն:

Նախազգուշացումներ. 

1.Աշխատելիս  նյութերը  չթափեք  ձեռքերին  և  հագուստին, հատկապես  հիմքերը  և  թթուները:

2.Փորձանոթում  լուծույթը  տաքացնելիս  կամ  եռացնելիս  անհրաժեշտ  է  օգտվել  բռնիչից: Փորձանոթի  բերանը  չի  կարելի  պահել  ոչ  իր  և  ոչ  էլ  լաբորատորիայում  ներկաների  կողմը:

3.Մի  թեքվեք  դեմքով  դեպի  փորձանոթի  բերանը, որտեղ  եռում  է  լուծույթը, այն  կարող  է  ցայտել  ձեր  դեմքին:

4.Նյութերի  հոտը  որոշելու  նպատակով  չի կարելի անոթը  մոտեցնել  դեմքին, այլ  ձեռքի  ափով  շարժում  կատարեք  անոթի  բերանից  դեպի  քիթը:

5.Թթուները  ջրով  նոսրացնելիս (հատկապես  խիտ  ծծմբական  թթուն) հիշեք  հետևյալ  կանոնը, պետք  է  թթուն  բարակ  շիթով  դանդաղ  լցնել  սառը  ջրի  մեջ  խառնելով:     

Առաջին  օգնություն. 1. Առաջին  օգնությունը  ցույց  տալ  միայն  ուսուցչի  կամ  լաբորանտի  մասնակցությամբ:

2.   Մաշկի  կամ  հագուստի  վրա  թթու  թափելիս`  այդ  տեղը  լվացեք  ջրի  շիթով  2–3 րոպե  այնուհետև  մշակեք 2–3 %-անոց          նատրիումի  հիդրոկարբոնատի (խմելու  սոդայի)  կամ  ամոնիակի  լուծույթով:

3.    Մաշկի  կամ  հագուստի  վրա  ալկալու  թափվելիս  անմիջապես  այդ  տեղը  լվացեք  մեծ  քանակով  ջրով, հետո  բորաթթվի   կամ  քացախաթթվի  1–2%-անոց  լուծույթով, վերջում  թրջոց  դրեք   կալիումի  պերմանգանատի  1–2%-անոց  լուծույթով:

Քիմիա Դաս 1

Քննարկվող հարցեր՝

  1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան, քիմիայի ուսումնասիրման ոլորտները

Քիմիան ուսումնասիրում է նյութը, նրա կառուցվածքը, բաղադրությունը, կիրառումը։

  • Ինչպիսի բնագիտական գիտություններ գիտեք

Կենսաբանություն, Քիմիա, Ֆիզիկա, Աշխարհագրություն, Էկոլոգիա։

  • Ինչ է նյութը և մարմինը

Մարմինը դա այն է ինչ ունի ձև և զբաղեցնում է որոշակի ծավալ։

Նյութը դա այն է ինչից բաղկացած է մարմինը։

  • Տնային առաջադրանքներ`Ինչ նյութերից են կազմված հետևյալ մարմինները՝քանոնը,արձանը,ամանեղենը,զարդերը

Քանոնը-փայտից, մետաղից

Արձանը-մարմարից, ջրից

Ամանեղենը-հաղճապակի, ապակի, կավ, փայտ, ալյումին, արծաթ, ոսկի

Զարդերը-ոսկի, եկաթ, ալմաստ

Պարզաբանեք քիմիա բառի իմաստը:

Քիմիա բառը առաջացել է հունական «khemeia» բառից, որը նշանակում է միախառնել։

Սովորել էջ 5-10,վարժ.էջ 7,11

1. Որո՞նք են բնական գիտությունները: Թվարկե՛ք դրանք:

Քիմիա, ֆիզիկա, աշխարհագրություն, երկրաբանություն, կենսաբանություն, աստղագիտություն, էկոլոգիա

2. Ի՞նչ է ուսումնասիրում քիմիա գիտությունը:

Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերը, նյութերի կառուցվածքը, հատկությունները, բաղադրությունը։

3. Նկարե՛ք ձեր տանն օգտագործվող մի քանի փայտե իր:

4.  Թվարկե՛ք ձեզ ծանոթ մի քանի նյութեր, որոնք նավթից են անջատվում:

Բենզին, դիզելային վառելիք, ասֆալտ, կերոսին, մազութ։

1. Թվարկե՛ք նյութեր (5-ից ոչ պակաս), որոնք դուք կարող եք գտնել ձեր տանը, և նշե՛ք, թե ինչի համար են նրանք օգտագործվում: 

Պլաստմաս-խաղալիք, բաժակ, գդալ

Փայտ-թուղթ, անձեռոցիկ, կահույք

Երկաթ-դանակ, թերմոս, բռնակ

Ապակի-բաժակ, պատուհան, ափսե

Բուրդ-վերմակ, հագուստ, փափուկ խաղալիք

2. Անվանե՛ք որևէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից: 

Գդալ — փայտ, մետաղ, պլաստմաս

3. Անվանե՛ք մի քանի առարկա, որոնք կարելի է պատրաստել մեկ նյութից:

Պահարան, աթոռ, սեղան — փայտ

4. Ապակուց պատրաստված բաժակը նյո՞ւթ է, թե՞ մարմին:

Մարմին

5. Հետևյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների և նյութերի անունները՝ ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն, ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին: 

Մարմիններ – ջերմաչափ, մոմ, մատանի, ապարանջան, սեղան, դանակ

Նյութեր – ջուր, պարաֆին, պղինձ, պոլիէթիլեն, արծաթ, փայտ, երկաթ, ալյումին

6. Լրացրե՛ք բաց թողած նյութերի անունները. ա) պղնձե լար     բ) մետաղե պատառաքաղ 

գ) ռեզինե գնդակ      դ) ապակե բաժակ           ե) պլաստմասե քանոն      զ) փայտե սեղան

Домашнее задание Русский

1.Ответьте на вопросы.

О каком доме говорят, что это тёплый домашний очаг?

О родном доме.
Любите ли вы рассказывать дома о своих делах, об учёбе?

Да.
Расскажите о ваших семейных традициях.

На Пасху мы с мамой печем куличики. Мы готовим их за день до празника. В куличики мы добавляем изюм или сухофрукты.


Что вы знаете о ваших дедушках, бабушках? Расскажите.

Я расскажу про моего дедушку. Его зовут Габриел Самсонович Хачатрян. Он был профессором кафедры биохимии в медицинском институте. Он выдающийся биохимик. Был в армии во время второй мировой войны.  Он написал две монографии, и учебник по биохимии на армянском.

2. Прочитайте текст.

Куда бежит ребёнок, если он испугался, если чему-то обрадовался?
Куда спешат взрослые после работы? Домой, конечно, домой!
Дом – это не просто квартира с удобной кухней и коврами.
Дом – это то место, где тебя любят и понимают. И как хорошо, если в доме часто говорят волшебные слова “спасибо”, “пожалуйста”, “давай я тебе помогу”.
Особенно тепло и уютно в доме, где все помнят и знают, что любят
дедушка и бабушка, мама и папа, где есть свои семейные праздники и традиции, где все уважают друг друга.

3. Напишите сочинение на тему: “Тепло домашнего очага.”

Я очень люблю свой дом. Здесь всегда тепло и уютно. Дома у меня всегда хорошее настроение и всегда есть чем заняться. Например, почитать книгу, поиграть с домашними животными, порисовать. Я люблю когда все дома, у нас дружная семья.

4. Прочитайте пословицы и поговорки и объясните их.

  1. Не прячь свои неудачи от родителей. Нужно быть честным. 2. В хорошей семье хорошие дети растут. Дети берут пример со своих родителей. 3.
    В дружной семье и в холод тепло. Даже в плохие времена все в семье хорошо. 4. Вся семья вместе – так и душа на месте. Когда все рядом хорошее настроение. 5. Где любовь и совет – там и горя нет. В любящей семье нет проблем. 6. В своём доме и стены помогают. Когда человек у себя дома, он легче справляется с проблемами.

5. Раскройте скобки

1.Откуда мы всё берем?«Посуда»:Суп наливаю из кастрюли (кастрюя). Суп ем из тарелки (тарелка).Мясо беру из сковородки (сковородка). Молоко пью из чашки (чашка).Чай наливаю из чайника (чайник). Косточки вынимаю из вишни (вишня).

2. Что из чего сделано?
Чашка фарфоровая. Она сделана из фарфора.
Стакан пластмассовый. Он сделан из плассмассы (пластмасса).
Тарелка бумажная. Она сделана бумаги (бумага).
Рюмка стеклянная. Она сделана из стекла (стекло).
Каша рисовая. Она сделана из риса (рис).
Сыр делают из молока (молоко).
Хлеб делают из муки (мука).
Компот варят из фруктов (фрукты).
Суп готовят из овощей (овощи).

3. Для чего это нужно?
Сахарница …… нужна для сахара
Кастрюля – нужна для готовки

Тарелка – нужна, что бы есть из нее еду
Чашка – нужна, что бы пить из нее жидкости

6. Составьте предложения

Отец, любить спорить, друзья, политика.

Отец любит спорить про политику.
Студент, разговаривать, кондуктор, автобус.

Студент разговаривает с кондуктором автобуса.
Алина Сергеевна, работать, школа, дети, учитель.

Алина Сергеевна работает в школе учителем для детей.
Сестра, мечтать познакомиться, певица Вера Брежнева.

Сестра мечтает познакомится с певицей Верой Брежневой.
Он, сын, интересоваться, музыка.

Мой сын интересуется музыкой.
Я, ездить, Новосибирск, мама, папа.

Я ездил в Новосибирск с мамой и папой.