English Homework

Սովորողները ներկայացնում  են իրենց ընտանիքի սեբաստացիներին` սովորող, աշխատող` հին և նոր, հարցազրույցներ վերցնում, ֆիլմեր պատրաստում:

I have a brother. He is 9 years old. He studies in Northern school in forth class. He is a Sebastian. He came from 51 school. I came from there too. We don’t like to study there. It is so boring, but in this school it is so interesting to study and work by computers make it easier. We like this school from all heart. We are proud to be Sebastian.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s