Մոլեկուլներ և նրանց շարժումը:Նյութի երեք վիճակը

Գայանե Մխիթարյան՝ մաս I-ից էջ10-ից մինչև էջ 17

1. Մոլեկուլներ և նրանց շարժումը

Տարբերակ 1

I. Չի կարող: Կաթիլը կտարածվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ շերտի հաստությունը չի հավասարվել յուղի ամենափոքր մասնիկների չափերին

Պատ.՝ 2:

II. Փոքրագույն մասնիկները, որոնցից կազմված են տարբեր նյութերը, կոչվում են մոլեկուլներ:

Պատ.՝ 2:

III. Նյութի փոքրագույն մանիկների բաղկացուցիչ մասերը կոչվում են ատոմներ:

Պատ.՝ 1:

IV. Դիֆուզիա տեղի է ունենում պինդ մարմիններում, հեղուկներում, գազերում:

Պատ.՝ 4:

V. Մոլեկուլների շարժման արագությունը մեծանում է, և դիֆուզիան արագ է կատարվում:

Պատ.՝ 3:

VI. Գոյություն ունի փոխադարձ ձգողություն և վանողություն

Պատ.՝ 1:

Տարբերակ 2

I. Իրարից չեն տարբերվում

Պատ.՝ 1:

II. Տարբերվում են միմյանցից

Պատ.՝ 2:

III. Նյութերի ինքնուրույն (առանց արտաքին ազդեցությունների) միմյանց խառնվելը

Պատ.՝ 3:

IV. Բոլոր նյութերի մոլեկուլները անընդհատ շարժվում են

Պատ.՝ 2:

V. Դիֆուզիա

Պատ.՝ 1:

VI. Մեծանում են երկու նյութերի մոլեկուլների շարժման արագությունները, և դիֆուզիան արագ է ընթանում

Պատ.՝ 2:

Տարբերակ 3

I. Մեծանում է

Պատ.՝ 2:

II. Կազմված են առանձին մասնիկներից

Պատ.՝ 1:

III. Մեծանում են

Պատ.՝ 2:

IV. Ինչքան ջերմաստիճանը բարձր է, այնքան դիֆուզիան արագ է ընթանում

Պատ.՝ 1:

V. Տաք ջրում արագությունն ավելի մեծ է, քան սառը ջրում

Պատ.՝ 3:

VI. Իրար շատ մոտենալու դեպքում միմյանց վանում են

Պատ.՝ 3:

Տարբերակ 4

I. Ջրի մանիկների միջև կան միջմոլեկուլային տարածքներ, որտեղ էլ տեղավորվում են սպիրտի մասնիկները:

Պատ.՝ 3:

II. Երկու ատոմ թթվածնից

Պատ.՝ 3:

III. Երկու ատոմ ջրածնից

Պատ.՝ 4:

IV. Երկու ատոմ ջրածնից և մեկ ատոմ թթվածնից

Պատ.՝ 1:

V. Գազերում

Պատ.՝ 4:

VI. Ամռանը ավելի արագ, քան ձմռանը

Պատ.՝ 2:

2. Նյութի երեք վիճակը

Տարբերակ 1

I. Մոլեկուլները դասավորված են կանոնավոր և տատանվում են հավասարակշռության դիրքի շուրջը

Պատ.՝ 3:

II. Ունեն որոշակի ծավալ, ընդունում են անոթի ձևը, քիչ են սեղմվում

Պատ.՝ 1, 3, 4:

III. Կմեծանա երկու անգամ

Պատ.՝ 1:

IV. Գազ

Պատ.՝ 1:

V. Միայն պինդ վիճակում

Պատ.՝ 1:

Տարբերակ 2

I. Մոլեկուլները դասավորված են կանոնավոր և տատանվում են իրենց դիրքերի շուրջը

Պատ.՝ 3:

II. Գրավում են իրենց հատկացված ողջ ծավալը, հեշտ են սեղմվում, չունեն սեփական ձև

Պատ.՝ 1, 4, 5:

III. Չի փոխվի

Պատ.՝ 3:

IV. Պինդ մարմին

Պատ.՝ 3:

V. Բոլոր երեք վիճակներում

Պատ.՝ 4:

Տարբերակ 3

I. Մոլեկուլները դասավորված են մոլեկուլի չափերը մի քանի անգամ գերազանցող հեռավորությունների վրա և շարժվում են անկանոն

Պատ.՝ 2:

II. Դժվար են փոխում ձևը, պահպանում են իրենց ձևը, դժվար են սեղմվում

Պատ.՝ 1, 3, 5

III. Կմեծանա 2 անգամ

Պատ.՝ 1:

IV. Այդպիսի նյութ գոյություն չունի

Պատ.՝ 4:

V. Միայն հեղուկ վիճակում

Պատ.՝ 2:

Տարբերակ 4

I. Մոլեկուլները շարժվում են անկանոն

Պատ.՝ 3:

II. Ունեն որոշակի ծավալ, քիչ են սեղմվում

Պատ.՝ 1, 4:

III. Չի փոփոխվի

Պատ.՝ 3:

IV. Պինդ մարմին

Պատ.՝ 3:

V. Բոլոր երեք վիճակներում

Պատ.՝ 4:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s