Daily Archives: 10.03.2020

Տնային աշխատանք 10.03.2020

899 մնաց., 901, 903, 906 մնաց.,910, 912

  1. Ուղղանկյունանիստի ծավալը 8 1/27 մ3 է։ Գտե՛ք այն ուղղանկյունանիստի ծավալը, որն ունի՝

գ) նույն բարձրությունը և հիմքի 2 անգամ մեծ մակերես։

8 1/27 * 2 = 217/27 * 2/1 = 434/27 = 16 2/27

 

  1. Սենյակի ծավալը 40 1/4 մ3 է, իսկ բարձրությունը՝ 2 1/2 մ։ Գտե՛ք նրա հատակի մակերեսը։

40 ¼ : 2 ½ = 161/4 : 5/2 = 161/4 * 2/5 = 161/10 = 16 1/10 մ2

 

  1. Շինարարության համար ուղարկվող աղյուսներն ունեն հետևյալ չափերը՝ 20 սմ, 15 սմ, 6 1/2 սմ։ Բեռնատար մեքենայի մեջ տեղավորված աղյուսների ծավալը 7 4/5 մ3 է։ Քանի՞ աղյուս է ուղարկվել շինարարություն։

20/1 * 15/1 * 13/2 = 3900/2 = 1950սմ3

7 4/5 = 7800000սմ3

7800000 : 1950 = 4000 աղյուս

 

  1. Հաշվե՛ք.

բ) (-2 2/5 – 3 4/5) * (4 1/6)

-2 2/5 – 3 4/5 = -12/5 – 19/5 = 19 — 12/5 = 7/5

7/5 * 4 1/6 = 7/5 * 25/6 = 35/6 = 5 5/6

դ) 6 2/3 : (8 ½ + 7 ¼)

8 ½ + 7 ¼ = 17/2 + 29/4 = 34 + 29/4 = 63/4 = 15 ¾

6 2/3 : 15 ¾ = 20/3 * 4/63 = 80/189

 

  1. Երկու թվերի գումարը 220 է։ Թվերից մեկը մյուսից 4 անգամ մեծ է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

220 : 5 = 44

44 * 4 = 176

 

  1. Միևնույն ճանապարհը հեծանվորդն անցել է 2 ժամում, իսկ հետիոտնը՝ 7 ժամում։ Գտե՛ք նրանց արագությունները, եթե հեծանվորդի արագությունը 10 կմ/ժ­ով մեծ է հետիոտնի արագությունից։

V(հեծ.) = X/2 կմ/ժ

V(հետ.) = X/7 կմ/ժ

X/7 + 10 = X/2

10 = X/2 – X/7

10 = 7X – 2X/14 = 5X/14

10 = 5X/14

5X/14 = 10

X = 10 * 14/5 = 28 կմ

V(հեծ.) = 28 : 2 = 14 կմ/ժ

V (հետ.) = 28 : 7 = 4 կմ/ժ