Daily Archives: 31.03.2020

Անհատական պլան

Մարտ ամսվա առցանց ուսուցման ընթացքում ես շատ նախագծերի եմ մասնակցել։ Օրինակ՝

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/28/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-23-27-2/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/28/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-23-27/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/26/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-20-27-2/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/26/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-20-27/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/22/1520/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/21/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-16-20-4/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/20/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-16-20-3/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/20/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-16-20-2/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/20/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-16-20-3/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/19/%D5%A1%D5%BC%D6%81%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%BF-16-20/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/18/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-16-27/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/17/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-16-20-2/

Առցանց ուսուցում Մարտ 30 — Ապրիլ 3

Ձվի որակի ստուգում

Նախագծի մասնակիցներ` 6 դասարանի սովորողներ

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը ՝Մարտ -Ապրիլ

Նպատակը ՝Ձվի որակի ստուգում

Ընթացքը ՝Սովորողներ տանը ծնողների օգնությամբ որոշում են ձվի որակը:Փորձում են հասկանալ տվյալ ձուն թարմ է թ՞ե ոչ:Այդ նպատակով վերցնում ենք ձուն ,մոտեցնում ենք լամպին և գունավոր մատիտով նշում ենք օդափոսիկի չափը:Այդ սկզբունքով չափում և մի քանի ձվի օդափոսիկի չափերը:Հետո փորձում ենք համեմատել օդափոսիկի չափը:Եթե տվյալ ձվի օդափոսիկը մյուսների համեմատ մեծ է նշանակում է այդ ձուն հին է և օգտագործման ենթակա չէ:Այս եղանակով կարելի է որոշել թե որքանով է ձուն թարմ և հանգիստ օգտագործել Զատկի ժամանակ:

Արդյունքները.Փորձը տեսագրել և տեղադրել բլոգում:

 

1*Մանրացումը, լուծումը, գոլորշացումը ֆիզիկական երեւույթներ են:

2*Անվանե՛ք բնության մեջ եւ կենցաղում հանդիպող օքսիդներ, նկարագրե՛ք դրանց:

Օքսիդները դրանք բարդ նյութեր են, որոնք ունեն երկու քիմիական տարր։ Դրանք ամպայման իրենց մեջ պարունակում են թթվածին։ Օրինակ ջրածնի օքսիդ՝ ջուր, ածխածնի օքսիդ՝ ածխաթթու գազ, սիլիցիումի օքսիդ՝ ավազ և այլն։

Օքսիդները լայն կիրառություն ունեն մարդու կենցաղում։ Օրինկա՝ չհանգած կիրը և ավազը օգտագործվում են շինարարությունում (ցեմենտի, բետոնի, ապակու արտադրությունում)։ Ալյումինի օքսիդը կավի բաղադրության հիմնական նյութն է, օգտագործում է խեցեգործությունում և մետաղական ալյումին ստանալու համար։ Երկաթի օքսիդից ստանում են երկաթ։

Ածխաթթու գազը լայն կիրառություն ունի հանքային ջրերի գազավորման և հրուշակեղենի արտադրության մեջ։

Կան նաև օքսիդներ, որոնք թունավոր են, ինչպես, օրինակ՝ ծծմբի օքսիդը, ազոտի օքսիդը, շմոլ գազը։

3*Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա: Ներկայացրե՛ք դեֆորմացիայի օրինակներ:

Դեֆորմացիան լինում է երկու տեսակ։ Դրանք են առաձգական և պլաստիկ դեֆորմացիաները։ Պլաստիկ դեֆորմացիայի ժամանակ մարմնի վրա գործածած ուժից հետո այն չի վերադառնում իր նախկին ձևին։ Առաձգական դեֆորմացիայի ժամանակ մարմնի վրա ուժ գործածելուց հետո այն վերադառնում է իր նախկին ձևին և չափերին։