Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք 02.12.2022, 06.12.2022

Գրաբարյան ընթերցումները՝ սովորողների անհատական ընթերցումների տեքստեր. գրաբարի ընթերցարան՝ 1, գրաբարի ընթերցարան՝ 2

Առաջին ընթերցարանի 1-5-րդ էջերն՝ իրենց առաջադրանքներով

Ա. Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:

Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով:

1. Իմ կարծիքով երկու տարբերակներում էլ գեղեցիկ է հնչում:

2. Ինձ թվում է կոյր մտօք նշանակում է ոչինչ չիմանալ:

3. Այո, դա նշանակում է, որ մարդը անսիրտ է:

4. Լավ է աչքով կույր լինել, քան մտքով կույր.
Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով:

5. Այս նախադասությունը նշանակում է, որ ավելի լավ է լինել կույր, քան անխելք:

Բ) Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

Լավ է մանուկ աղքատ, բայց իմաստուն, քան թագավոր ծեր և անմիտ:

1. Իմ կարծիքով այստեղ ավելի ճիշտ կլինի դնել “բայց” բառը:

2. Ինձ թվում է “աղքատ և իմաստուն մանուկ” ասելով ի նկատի ունեն, որ ինչ-որ բանով չի տարբերվում: Իսկ “աղքատ, բայց իմաստուն” ասելով առանձնացնում են այն, որ տղան իմաստուն է:

3. Ծեր — մանուկ
անմիտ — իմաստուն
թագավոր — աղքատ

4. Ծեր և անմիտ թագավորն ավելի լավ է, քան աղքատ, բայց իմաստուն մանուկը:

Գ) Ճանաչել զիմաստությիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ:

1. Զ մասնիկը կարդացվում է ինչպես ԸԶ:

2. Ճանաչել իմաստությունը և խրատը, իմանալ խոսքերը հանճարեղ: