9- րդ դասարան․Առաջադրանք 02․12 2022թ․

1․Ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի 100 վ-ում 25 Օմ դիմադրություն ունեցող մետաղե պարույրում, եթե այն միացված է 120 Վ լարման ցանցին:

iStock_000019129839_Small.jpg

t = 100վ | I = U/R = 120/25 = 4,8Ա
R = 25Օմ | Q = I2Rt = 4,82 * 25 * 100 = 57 600Ջ
U = 120Վ
__________
Q = ?

2․ Ջեռուցիչ տարրի դիմադրությունը 200 Օմ է, նրանով անցնող հոսանքի ուժը՝ 0.6 Ա:

Ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի նրանում 10 վ-ի ընթացքում:

hot_electric_hob.jpg

R = 200Օմ | Q = I2Rt = 720Ջ
I = 0,6Ա
t = 10վ
________
Q = ?

3․ Շղթայի տեղամասում միմյանց հաջորդաբար միացված են R1=20 Օմ և R2=80 Օմ դիմադրություններով ռեզիստորներ: Տեղամասի ծայրերում լարումը 200 Վ է: 2 րոպեի ընթացքում ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի հաղորդիչներից յուրաքանչյուրում:

images.jpg

R1 = 20Օմ | R = R1 + R2 = 20 + 80 = 100Օմ
R2 = 80Օմ | I = U/R = 200/100 = 2Ա
U = 200Վ | Q = I2Rt = 22 * 100 * 120 = 48 000Ջ
t = 2ր = 120Վ
____________
Q = ?

4․ Նույն չափերի 0.1 Օմ⋅մմ2/մ  տեսակարար դիմադրությամբ երկաթե և 1.1 Օմ⋅մմ2/մ տեսակարար դիմադրությամբ նիքրոմե հաղորդալարերը միացված են շղթային հաջորդաբար: Ինչի՞ է հավասար նույն ժամանակամիջոցում առաջին և երկրորդ հաղորդալարերում անջատված ջերմաքանակների հարաբերությունը:

ρ1 = 0,1Օմ * մմ2/մ | I1 = I2
ρ2 = 1.1Օմ * մմ2/մ | L1 = L2
t1 = t2 | S1 = S2
______________ | Q1 : Q2 = ρ1 : ρ2 = 0,1 : 1,1 = 1/11
Q1 : Q2 = ?

5․ Էլեկտրական արդուկի 0.017 Օմ⋅մմ2/մ տեսակարար դիմադրությամբ պղնձե  սնուցող հաղորդալարի երկարությունը 2 մ է, լայնական հատույթի մակերեսը՝ 1.5մմ2։ Որքա՞ն ջերմաքանակ կանջատվի այդ հաղորդալարում 10 րոպեի ընթացքում, եթե շղթայում հոսանքի ուժը 3 Ա է:

7cafe0adbff60a65bc8b63e185697658.jpg

ρ = 0,017Օմ * մմ2/մ | R = ρL/S = 0,017 * 2 / 1,5 = 0,0227Օմ
L = 2մ = 2000մմ | Q = I2Rt = 32 * 0,0227 * 600 = 123Ջ
S = 1,5մմ2
t = 10ր = 600վ
I = 3Ա
_________________
Q = ?

6․ Բնակարանի տաքացման համար օգտագործվող 100 Օմ դիմադրություն ունեցող էլեկտրական ջերմատաքացուցիչը  նախատեսված է 3.5 Ա հոսանքի ուժի համար: Որքա՞ն էներգիա կծախսի այդ ջերմատաքացուցիչը 5 ժամ անընդհատ աշխատելու դեպքում:

R = 100Օմ | U = IR = 3,5 * 100 = 350Վ
I = 3,5Ա | A = IUt = 3,5 * 350 * 18 000 = 22 050 000Ջ
t = 5ժ = 18 000վ
______________
A = ?

7․ Նկուղում էլեկտրական լամպը մոռացել էին անջատել: Որքա՞ն աշխատանք էր իզուր կատարվել 10 ժամում, եթե լամպը միացված էր 127 Վ լարման ցանցին և նրանով անցնող հոսանքի ուժը 0.8 Ա էր:

t = 10ժ = 36 000վ | A = IUt = 0,8 * 127 * 36 000 = 3 657 600 Ջ
U = 127Վ
I = 0,8Ա
_______________
A = ?

8․ 30 Օմ դիմադրություն ունեցող էլեկտրական փոշեկուլը միացրեցին 120 Վ լարման ցանցին: Որքա՞ն աշխատանք կկատարի նրանում հոսանքը 8 րոպեի ընթացքում:

1377342770.gif_big.jpg

I = 30Օմ | A = IUt = 30 * 120 * 480 = 1 728 000 Ջ
U = 120Վ
t = 8ր = 480վ
____________
A = ?

9․ Էլեկտրական մսաղացի տեղեկագրում գրված է 127 Վ և 2.5 Ա: Որքա՞ն է նրա էլեկտրաշաժիչի հզորությունը:

myasorubka-mirta-mgr315r!Large.jpg

U = 127Վ | P = A/t
I = 2,5Ա |
________
P = ?

P = A/t

10․ 9 Վ լարման և 1 Ա հոսանքի ուժի դեպքում ռադիոընդունիչի մարտկոցի լիցքավորումը տևեց 1 ժամ:

Որոշե՛ք հոսանքի կատարած աշխատանքը այդ ընթացքում:

b3.jpg