Գրականություն Տնային աշխատանք

Փառատոնային ընթերցանություն: Ընթերցում ենք «Հազարան հավքը» հեքիաթը:

Բլոգում վերլուծում ենք «Հազարան հավքը» ստեղծագործությունը:

Վերլուծում

Այս ստեղծագործությունը սովորեցնում է, որ պետք է ամեն ինչ ինքդ անես: Այս հեքիաթի համարյա թե ամեն բառ իր նշանակությունը ունի: Այս ստեղծագործութթյան մեջ շատ խորն է պետք մտնել, որպեսզի բոլոր նշանակությունները հասկանալ: Օրինակ երեք ճանապարհները՝ մեծը, միջինը և փոքրը: Մեծը ամենաապահով և անվտանգ ճանապարհն է, որով բոլորը կարող են անցնել: Միջինը ավելի վտանգավոր, բայց արկածային ճանապարհն է: Փոքր ճանապարհը դժվար է, վտանգավոր և հողածինների կարողություններից դուրս է անցնել այդ ճանապարհով, բացի քաջ և խիզախ Արեգից: Նաև ամեն աշխարհի դև և հրեշ իր նշանակությունը ունի: Օրինակ՝ Սև աշխարհից Սեւ դեւը պղծող, աղաւաղող չար ուժն է, ինչպէս աստուածաշնչեան օձը:

English Homework

English in Mind, pages 75, read the text and do the exercises d, e, a, b, c on page 76

1. Of course I’d like to see that film. I read the text and it was really interesting for me. In Saturday or Sunday I will watch that film.

2. I think because he was interested in that history and for all people it will be interesting too. I think everyone could watch films where they teach how to survival in different situations.

too deep-չափազանց խորը

too dangerous-չափազանց վտանգավոր

too dark-չափազանց մութ

Քիմիա Դաս 28, 29

Բնութագրում ենք Նատրիումը:

  1. Na
  2. 11, +11
  3. Ar(Na)=23
  4. mo=23*1,66*10-27կգ=38,18*10-27կգ=3,818*10-23գ
  5. 3 պարբերություն, I խումբ, գլխավոր ենթախումբ
  6. (11p, 12n) 11 e
  7. 3 շերտ` 2, 8, 1
  8. Մետաղ է
  9. ՕԱ՝ 0, +1
  10. Իզոտոպները դրանք նույն ատոմի տարատեսակներն են, որոնք ունեն նույն միջուկի լիցքը, բայց տարբեր տարբեր հարաբերական ատոմային զանգվածների, այսինքն նույն էլեկտրոնների թիվ:

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

Առաջադրանքներ՝

1․Գտիր կապը թվերի միջև և լրացրու դատարկ պատուհանները:

(3;12),  (4;16),  (5;20),  (6;24)

Ամեն փակագծի միջի առաջին թիվը 4-ով բազմապատկելով ստացվում է երկրորդ թիվը:

2․Գտիր կապը թվերի միջև և լրացրու դատարկ պատուհանները:

(2;12),  (3;18),  (5;30),  (9;54)

Ամեն փակագծի միջի առաջին թիվը 6 անգամ փոքր է երկրորդ թվից:

3․Լրացրու աղյուսակը՝ օգտագործելով հետևյալ ուղիղ համեմատական կախվածությունը՝ y=5x 

x (արգումենտ) 0123
y (կախյալ փոփոխական) 051015

4․Լրացրու աղյուսակը՝ օգտագործելով ուղիղ համեմատականության հետևյալ կախվածությունը՝ y=x/3

x (անկախ փոփոխական)  −27 -24-18-12
y (կախյալ փոփոխական) -9-7-6-4

5․Լրացրու աղյուսակը՝ օգտագործելով հետևյալ ուղիղ համեմատական կախվածությունը՝ y=−5x 

x (արգումենտ) -9-8-7-6
y (կախյալ փոփոխական) 45403530

6․y և x փոփոխականների կախվածությունը տրվում է y=kx բանաձևով: Որոշիր k գործակցի արժեքը, եթե y=−99-ի, երբ x=−11 

-99=k*-11

K=-99:-11

K=9

7․Պարզիր, թե արդյո՞ք M(0;0) կետը պատկանում է y=−2x ֆունկցիայի գրաֆիկին: 

0=-2x*0

0=0

Պատկանում է

8․Պատասխանիր ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ հարցերին:
 1 վանդակը =4 միավորի:
քառ.png
ա) Քանի՞ կմ անցած կլինի 28 րոպեում: 

28:4=7

10,5*4=42

 բ) Քանի՞ րոպեում անցած կլինի 36 կիլոմետրը: 

36:4=9

6*4=24