Daily Archives: 24.05.2021

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

Առաջադրանքներ՝

1․Տրված է y=2−t ֆունկցիան: t-ի ո՞ր արժեքի դեպքում է ֆունկցիայի արժեքը հավասար՝ −5 ։

-5=2-t

t=-5-2=-7

2․Օգտագործելով բանաձևը՝ լրացրու աղյուսակը: y=1,7+x 

x-31,4-5,45,410,4
y-1,33,1-3,77,112,1

3․y=3x−6 գծային ֆունկցիայի գրաֆիկը հատում է Oy առանցքը հետևյալ կետում։

Անցնում է 2 և -6 կետերով:

4․Որոշիր և պատուհաններում տեղադրիր y=−3x+4 գծային ֆունկցիայի k և b գործակիցները: Պատասխան՝  k= -3x, b= 4

5․Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկն է ներկայացված այս նկարում: 

gr1.png

 Ընտրիր ճիշտ պատասխանը.

  • y=2x−3
  • y=−23x+3
  • y=1,5x−3
  • y=−3x+2

6․Կառուցիր տրված ֆունկցիայի գրաֆիկը և պարզիր դրա հատման կետի կոորդինատները Oy առանցքի հետ:
1) Լրացրու աղյուսակի պատուհանները:
2) Օգտագործելով աղյուսակը՝ կառուցիր ֆունկցիայի գրաֆիկը:
3) Գտիր Oy առանցքի հետ հատման կետի կոորդինատները:

 y=−5x  

1) Աղյուսակ` 

x−101
y50-5

2) Գրաֆիկ.

3) Oy առանցքի հետ հատման կետ

Հատվում է 0 կետում:

Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում

Հայոց լեզու

Լեզվի զարգացման փուլերը և ինչպես օգտվել բառարանից

Երբ արտասանում եմ Տերյան

Հարցազրույց ընտանիքի հետ

Զատկական տոն

Հումորային պատմություն կյանքից

Սիրելի զբաղմունքի տերմիններ

Կրթահամալիրին առնչվող տերմիններ

Ճամբորդություն դեպի Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն և քայլք Երևանում

Գրականություն

Լոռվա բարբառը

Տիարի բազմամյա օրագրություն

Ընթերցում ենք Եղիշե Չարենց

Մելինբարը փնտրելով (օրագրություն)

Ընթերցում են Սահյան

Ընթերցում ենք Իսահակյան 1 2

Ստեղծագործությունների ցանկ

Հակաուտոպիա

Եղիշե Չարենց նախագծային աշխատանք

Ճամբորդություն դեպի Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն և քայլք Երևանում

Հանրահաշիվ

Հանրահաշվի բաժին

Երկրաչափություն

Երկրաչափության բաժին

Ռուսերեն

Моя мама

Армянские женьщины мира

Русский язык. Вечная красота

Անգլերեն

A long and healthy life

Famous Women

Yerevan is the Capital of Armenia

Fortune Telling

Քիմիա

Պարբերական համակարգից արտագրություն

Ատոմա-մոլեկուլային տեսության ստեղծման պատմությունը

Քիմիական տարրերի անվանումների առաջացում

Քիմիական տարրերի և նյութերի տարածվածությունը

Գարնանային Նախագիծ

Քիմիա Նախագիծ՝ Մեկ տարրի պատմություն

Ֆիզիկա

Հետաքրքիր փաստեր Իսահակ Նյուտոնից

Լաբ. աշխ.՝ ուժերի չափումը ուժաչափով

Հետաքրքիր է իմանալ

Պատմություն

Պատմության բաժին

Կենսաբանություն

Կենսաբանություն Տարվա ամփոփում

Աշխարհագրություն

Աշխարհագրության բաժին