ՈՒսումնական 4-րդ շրջան. ճամբարային օրակարգ

9.00-9.20 ընդհանուր պարապմունք

9.20-10.05 Ճամբարային օրակարգի քննարկում, հիմնական անելիքների պլանավորում

10.10-10.55 տեխնոլոգիա

11.05-11.50 նախագիծ միջավայրի բարելավման աշխատանքներ,պարտիզապուրակային գործ

11.55-12.35 նախագիծ առաջին օգնություն. տեսադասի նկարահանում

12.35-12.55 ընդմիջում

13.00 — այցելում Հյուսիսային դպրոց, շրջանավարտների անհատական ցուցահանդես

13.40-14.20 նախագիծ առաջին օգնություն. տեսադասի նկարահանում