Առցանց ուսուցում Ապրիլ 1

258.Կետերի փոխարեն գրի´ր հնչյուն, թնդյուն, շառաչյուն և հնչուն, թնդուն, շառաչուն բառերը:

Իմ մանկության օրերին հորդահոս ու շառաչուն գետ եմ տեսել: Լեռներում միայն հնչուն արձագանքը մնաց:

Ուշադիր լսում էի քո երգի ամեն մի հնչյունը:

Մանկան թնդուն ծիծաղը վարակեց մեծերին:

Այդ մարտի թնդյունը լսվում էր բավական հեռվում:

Ինձ կանչեց-բերեց մեր գետի շառաչյունը:

 

275.Տրված բառերն ու բառակապակցություններն ավելացրո´ւ նախադասություններին և կետադրի´ր:

Կարճ ասած, ոչ մի նոր բան չկար գրքում:

Այո՛, հենց քեզ ենք ուղարկելու ճամբար:

Մեր մեջ ասած, լավ դուրս եկանք անհարմար վիճակից:

Վա՜յ, ձեռնոցներս դպրոցում եմ մոռացել:

Մեծ բա՜ն, եղած չեղածը մի օրվա գործ չէ՞:

Ոչինչ, շատ մի´ մտածիր, ելքը կգտնենք:

Վա՜յ, մե՜ծ բան, այո´, կարճ ասած, ոչինչ, մեր մեջ ասած:

276.Մի տոնակատարության մասին մանրամասն պատմի´ր (չմոռանաս կարևոր պահերը, մարդկանց նկարագրել, քո և ուրիշների վերաբերմունքի մասին գրել):

Իմ ծնունդը-Երկու տարի առաջ ես իմ ծնունդը նշել եմ Ջամբո բացօթյա սրճարանում։ Ես ընտրել եմ այդ տեղը, որովհետև այնտեղ կան կենդանիներ, լողավազան, ձիարշավարան։ Այնտեղ կային թութակներ, կրիաներ, ջրային թռչուններ, կապիկներ, ձիեր, խոզուկներ, իշուկներ, շներ և այլն։ Ես այնտեղ գնացել էի իմ ընկերուհիների և բարեկամների հետ։ Մենք այնտեղ լավ ժամանակ անցկացրինք՝ լողացինք, ձի քշեցինք, հերակրեցինք բադերին և սագերին, համով բաներ կերանք։ Մայրիկս շատ գեղեցիկ և համեղ շոկոլադե տորթ էր թխել։ Ես շատ ուրախ էի, որ իմ ընկերուհիները և բարեկամները իմ հետ էին։ Հատկապես իմ քույրիկ Աննան։ Նա իմ զարմուհին է։ Նա արդեն յոթ տարեկան է և գնում է երկրորդ դասարան։ Իմ ծնունդը շատ ուրախ անցավ։ Մենք այնտեղ մնացինք մինչև ուշ։

 

285.Կետերը փոխարինի´ր տրված բառերից մեկով:

Հուշերով տարված՝ բոլորովին մոռացել էր հոտն էլ, շներին էլ:

Բոլորովին չէր հիշում, թե որտեղ էր տեսել այդ դեմքը:

Ունեցած-չունեցածը ամբողջովին կտակեց փոքր թոռանը:

Ամենևին մոտ չթողեց որևէ մեկին:

Աչքերից երևում էր, որ պատմածներիս ամենևին չի հավատում:
Ամբողջովին լավ չէր զգում:

Հումորի զգացումդ լրիվ կորցրել ես:

Ծերությունից լրիվ մանկացել էր:

Լրիվ, ամբողջովին, բոլորովին, ամենևին:

Առցանց ուսուցում Ապրիլ 1

986-989, 996-999 տանը

 

 1. Կոտորակի համարիչը գրի առնելով որպես կարգային գումարելիների գումար՝ կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվով բազմապատկված համակարգային տասնորդական կոտորակների գումարի տեսքով.

բ) 18/1000=10/1000+8/1000=10*1/1000+8*1/1000

դ) 100/1000=100*1/1000

ե) 839/1000=800/1000+30/1000+9/1000=800*1/1000+30*1/1000+9*1/1000

 

 1. Կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվերով բազմապատկված կարգային միավորների և համակարգային տասնորդական կոտորակների գումարի տեսքով.

ա) 930/100 = 900/100+30/100=900*1/100+30*1/100

բ) 46723/10000=40000/10000+6000/10000+700/10000+20/10000+3/10000=  40000*1/10000+6000*1/10000+700*1/10000+20*1/10000+3*1/10000

գ)83018/1000=80000/1000+3000/1000+10/1000+8/1000=80000*1/1000+3000*1/1000+10*1/1000+8*1/1000

դ) 307/10=300/10+7/10=300*1/10+7*1/10

ե) 6421/10=6000/10+400/10+20/10+1/10=6000*1/10+400*1/10+20*1/10+1*1/10

զ) 3245/100=3000/100+200/100+40/100+5/100=3000*1/100+200*1/100+40*1/100+5*1/100

է) 1074003/100000=1000000/100000+70000/100000+4000/100000+3/100000=  1000000*1/100000+70000*1/100000+4000*1/100000+3*1/100000

ը) 56251/1000=50000/1000+6000/1000+200/1000+50/1000+1/1000=   50000*1/1000+6000*1/1000+200*1/1000+50*1/1000+1*1/1000

 

 1. Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

բ) 8*1/10+7*1/100=8/10+7/100=87/100

դ) 5*100+4*10+2*1/10=500+40+2/10=5402/10

զ) 6*1/10+9*1/100+7*1/1000=6/10+9/100+7/1000=697/1000

 

 1. Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ մասը.

բ) 3/10

գ) 639/10=63 9/10

դ) 865/100=8 65/100

զ) 69933/1000=69 933/1000

է) 11876/100=118 76/100

ը) 939/10000

 

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) X+14/7=20

X=20-14/7=140/7-14/7=126/7=18

գ) X+5/4=9/4

X=9/4-5/4=4/4=1

դ) X-13/7=14/7

X=14/7+13/7=27/7=3 6/7

ե) X-5/3=2

X=2+5/3=6/3+5/3=11/3=3 2/3

զ) X-4/9=4

X=4+4/9=36/9+4/9=40/9=4 4/9

 

 1. Ստուգե՛ք, թե ճիշտ են արդյոք անհավասարությունները.

ա) 3 4/7>3 1/7

25/7>22/7 ճիշտ է

բ) 8 3/9>7 3/9

75/9>66/9 ճիշտ է

գ) 35/6>3 1/6

35/6>19/6 ճիշտ է

դ) 8 5/6<73/6

53/6<73/6 ճիշտ է

ե) 32/31<1 6/31

32/31<37/31 ճիշտ է

զ) 72/10<8 1/10

72/10<81/10 ճիշտ է

 

 1. Որոշե՛ք, թե տրված երկու մեծություններից առաջինը երկրորդի որ մասն է.

բ) 1 սմ3 և 1 մ3

1մ3=100*100*100=1000000սմ3

1/1000000 մասը

գ) 1 դմ2 և 1 մ2

1մ2=10*10=100դմ2

1/100 մասը

 

 1. Ի՞նչ կոորդինատներ ունեն A, B, C, D, E կետերը.

A(-7,0)

B(-2,0)

C(+2,0)

D(+7,0)

E(-12,0)

Առցանց ուսուցում տեսազանգ Ապրիլ 1

 1. Կոտորակի համարիչը գրի առնելով որպես կարգային գումարելիների գումար՝ կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվով բազմապատկված համակարգային տասնորդական կոտորակների գումարի տեսքով.

1/100-համակարգային տասնորդական կոտորակ

ա) 89/100=80/100+9/100=80*1/100+9*1/100

գ)5372/10000=500/10000+300/10000+70/10000+2/10000=500*1/10000+300*1/10000+70*1/10000+ 2*1/10000

 

 1. Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

ա) 3*10+6*1/10=30+6/10=30 6/10=306/10

գ) 10+1/100=10 1/100=1001/100

ե) 100+10+1/100+1/10=110+11/100=110 11/100=11011/100

 

 1. Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ մասը.

ա) 27/10=2 7/10

ե) 17384/100=173 84/100

 

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x+15/3=8

X=8-15/3=24/3-15/3=9/3=3

 

 1. Որոշե՛ք, թե տրված երկու մեծություններից առաջինը երկրորդի որ մասն է.

ա) 1 սմ2 և 1 մ2

1m2=100*100=10000sm2

1/10000 masy

դ) 1 մմ3 և 1 դմ3

1dm3=100*100*100=1000000mm3

Дистанционное обучение Март 23-27

«От приятного к неприятному»

1. Прочитайте рассказ

2. Напишите сочинение на тему: “Сложное это дело – правильно шутить!”

Все любят шутить и смеяться. Это делает людей счастливыми, улучшает настроение, но иногда из-за неудачной шутки можно кого нибудь обидеть и даже потерять друзей. Например, если поставить на дверь ведро с водой и облить кого то, то он точно обидеться. По этому всегда правильно шутите, если даже это сложно.

Читаем сказку

Репка

Упражнения.

ыхарактер человека

Антоним

Առցանց ուսուցում Մարտ 30 — Ապրիլի 1

 1. Եռանկյան պարագիծը 84 սմ է։ Գտե՛ք նրա կողմերի երկարությունները, եթե նրանք համեմատական են 7, 9, 12 թվերին։

7x+9x+12x=28x=84

X=84:28=3

7*3=21

9*3=27

12*3=36

 

 1. Գծագրում, որը գծված է 1 ։ 5 մասշտաբով, մանրակի երկարությունը հավասար է 7 1/5 սմ­ի։ Ինչի՞ է հավասար մանրակի երկարությունը մեկ ուրիշ գծագրում, որի մասշտաբը՝

ա) 1 ։ 3 է, բ) 2 ։ 1 է։

7 1/5 * 5 = 36/5 * 5 = 36

ա) 36 : 3 = 12 սմ

բ) 2 * 36 = 72 սմ

 1. Բանվորների մի խումբ կատարել է ամբողջ աշխատանքի 25 %­ը, երկրորդը՝ մնացած մասի 40 %­ը։ Աշխատանքն ավարտել է երրորդ խումբը։ Ամբողջ աշխատանքի քանի՞ տոկոսն է կատարել երրորդ խումբը։

100-25=75%

75-100%

X-40%

X=75*40:100=30%

25+30=55%

100-55=45%

 1. 16 շինարարներ շենքի պատերը կառուցել են 81 օրում։ Քանի՞ շինարար կկառուցի նույնանման շենքի պատերը 36 օրում։

1 շինարար-81*16=1296 (1 օրում)

1296:36=36(շինարար)

 1. Տրված է ABC եռանկյունը։ Նրա AB կողմը 3 սմ­ով մեծ է AC կողմից, իսկ BC կողմը 2 սմ­ով մեծ է AB­ից։ Գտե՛ք ABC եռանկյան կողմերի երկարությունները, եթե նրա պարագիծը 29 սմ է։

AB+BC+AC=29

AB+AB+2+AB-3=29

3AB=30

AB=30:3=10

AC=AB-3=10-3=7

BC=AB+2=10+2=12