Daily Archives: 06.04.2020

Առցանց ուսուցում տեսադաս Ապրիլ 6

 1. Փորձի´ր բացատրել, թե ընգծված բայր ո´ր դեպքում Է եզակի և ո´ր դեպքում՝ հոգնակի:

Ա. Գառն արածում Է: Գառ-եզակի, արածում է — եզակի

Բ. Գառներն արածում են: Գառներն-հոգնակի, արածում են-հոգնակի

Գ. Գառների հոտն արածում Է: Գառների-հոգնակի, հոտն-եզակի, արածում են-հոգնակի

Ա. Գայլը գյուղ մտավ: Գայլը-եզակի, գյուղ-եզակի, մտավ-եզակի

Բ. Գայլերը գյուղ մտան: Գայլերը-հոգնակի, գյուղ-եզակի, մտան-հոգնակի

Գ. Գայլերի ոհմակը գյուղ մտավ: Գայլերի-հոգնակի, ոհմակը-եզակի, գյուղ-եզակի, մտավ-եզակի

Ա. Մեղուն ծառին նստեց: Մեղուն-եզակի, ծառին-եզակի, նստեց-եզակի

Բ. Մեղուները ծառին նստեցին: Մեղուները-հոգնակի, ծառին-եզակի, նստեցին-հոգնակի

Գ. Մեղուների պարսը ծառին նստեց: Մեղուների-հոգնակի, պարսը-եզակի, ծառին-եզակի, նստեց-եզակի

 

 1. Փակագծում արված թվականներն այնպե´ս գրիր, որ պատասխանեն ոչ թե քանի՞, այլ ո՞ր կամ ո՞րերորդ հարցին (ո՞ր ածանցով դարձրիր):

Օրինակ՝ (Հինգ) տարի է՝ դպրոց եմ գալիս: — Հինգերորդ տարին է՝ դպրոց եմ գալիս:

(Տասն) օր է, որ բակ չեմ իջել: Տասը օր է, որ բակ չեմ իջել

(Երեք) դասարանցի քույրիկս երկու տարով փոքր է ինձ-

նից:

Երրորդ դասարանցի քույրիկս երկու տարով փոքր է ինձնից։

Երկիր թռչող յուրաքանչյուր (երկու) նավն ինձ հյուրեր է բերում:

Երկիր թռչող յուրաքանչյուր երկրորդ նավն ինձ հյուրեր է բերում։

Խաղի (երեսունհինգ) րոպեում եղբայրս գոլ խփեց:

Խաղի երեսունհինգերորդ րոպեում եղբայրս գոլ խփեց։

Մեկից սկսած յուրաքանչյուր (տասներկու) թիվն աոանց մնացորդի կբաժանվի տասներկուսի:

Մեկից սկսած յուրաքանչյուր տասներկուերորդ թիվն մնացորդի կբաժանվի տասներկուսի։

Յուրաքանչյուր (չորս) ամսվա (քսանութ) օրը նվիրում էր աշխատանքային սեղանն ու պահարանը կարգի բերելուն:

Յուրաքանչյուր չորրորդ ամսվա քսանութերորդ օրը նվիրում էր աշխատանքային սեղանն ու պահարանը կարգի բերելուն։
Իմ (մեկ) գործը քեզ սիրով օգնելն է:

Իմ առաջին գործը քեզ սիրով օգնելն է։

Կյանքի (ութսուներկու) տարում որոշեց հեծանիվ քշել:

Կյանքի ութսուներկուերորդ տարում որոշեց հեծանիվ քշել։

 

 1. Նախադասություններր լրացրո´ւ:

Երբ ………………. նա մեն-մենակ քայլում էր իր գեղեցիկ

պարտեզներում:

Երբ արևը ծագում էր նա մեն-մենակ քայլում էր իր գեղեցիկ

պարտեզներում:

Վերջապես, երբ …………. , դուրս եկավ թփերի միջից:

Վերջապես, երբ մթնեց, դուրս եկավ թփերի միջից:

Վանդակում, որտեղից նա դուրս եկավ, կերի արկղն էր միայն

մնացել:

Եթե ……………… ջիներն ու իֆրիտները (արևելյան հե-

քիաթների հերոս ոգիներ են) կռվարարներին անապատի ու սպիտակ ջորիներ կամ նռան հատիկներ կդարձնեին:

Եթե երազանք պահեի ջիներն ու իֆրիտները (արևելյան հե-

քիաթների հերոս ոգիներ են) կռվարարներին անապատի ու սպիտակ ջորիներ կամ նռան հատիկներ կդարձնեին:

Թե որ ………………, ես էլ առանց հակառակվելու ու

քննարկելու կհավատամ:

Թե որ ապացուցես, ես էլ առանց հակառակվելու ու

քննարկելու կհավատամ:

Առցանց ուսուցում տեսադաս Ապրիլի 6

 1. Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը ստանալու համար համարիչին ձախից կցագրել են երեք 0։ Որքա՞ն է այդ կոտորակի համարիչի և հայտարարի թվանշանների քանակների տարբերությունը։

00012/10000=1, 2

 

 1. Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա ամբողջ մասը.

ա) 91/10=9, 1    ամբ․ 9

գ) 3214/100=32, 14     ամբ․ 32

 

 1. Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա կոտորակային մասը.

ա) 83/100=083/100=0, 83

գ) 998/1000=0998/1000=0, 998

 

 1. 10, 11, 25, 39, 45, 100, 200, 205, 397 թվերից առանձնացրե՛ք այն թվերը, որոնք բաժանվում են 5‐ի:

10, 25, 45, 100, 200, 205

 

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (3/7-1 1/6) * 8+4/7=-112/21

3/7-1 1/6=3/7-7/6=3+6/7*6-7*7/6*7=-31/42

-31/42*8=-124/21

-124/21+4/7=-112/21

 

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x = 1, X=1:2=1/2

բ) 2x = 4,   X=4:2=4/2

Հաշվետվություն Մարտի 30-ից Ապրիլի 3-ը

 1. Քո օրվա սկիզբը

Ես իմ օրը սկսում եմ ժամը 8:00-ին։ Առաջինը ես կերակրում եմ կենդանիներիս։ Հետո լվացվում եմ, հագնվում եմ, նախաճաշում։ Նախաճաշելուց ես սովորաբար նայում եմ հեռուստացույց։

 1. Նախագծեր

Ես կատարել եմ մայրենիի նախագծերը, անգլերենի նախագիծը և այլն։

Մայրենի

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/28/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-23-27-2/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/28/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-23-27/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/26/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-20-27-2/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/22/1520/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/20/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-16-20-3/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/20/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-16-20-2/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/20/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-16-20-3/

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/18/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-16-27/

Անգլերեն

https://nanukonline.travel.blog/2020/04/02/distance-learning-march-30-april-10/

 1. Ընտանեկան նախագծեր

Ես կատարել եմ ընտանիքիս հետ մայրենիից «Չարենցյան նախագիծը»։

https://nanukonline.travel.blog/2020/03/21/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-16-20-4/

 1. Օրը ընտանիքի հետ

Մենք համարյա թե ամեն օր նայում ենք ֆիլմ էր։ Օրինակ՝ «Маленький Принц», «Невезучие», «Игрушка», «Полет навигатора», «Освободите Вилли», «Красавица и чудовише», «Чудо»։

 1. Լրացուցիչ կրթության դասերը, որոնք, իրավիճակից ելնելով, ստիպված ես իրականացնել տանը

Կատարել եմ նկարչության առաջադրանքը։

https://nanukonline.travel.blog/2020/04/05/%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a5%d5%b4-%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%ac-%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9/

 1. Ինքնակրթություն

Ես օգտվում եմ իմ ուսուցիչների բլոգներից, անհրաժեշտության դեպքում Վիքիպեդիայից, Օնլայն բառարաններից, տան հանրագիտարաններից։

 1. Մարզական ժամ

Չեմ կատարում

 1. Օրվա ազատ ժամանկը

Ես օրվա ազատ ժամանակ ֆիլմեր եմ նայում, կենդանիներիս հետ եմ շփվում, գիրք եմ կարդում, խաղեր եմ խաղում ընտանիքիս հետ։

 1. Քո խաղացած խաղերը․ կա՞ տրամաբանական, ուսուցողական որևէ բան այդ խաղերի մեջ

Խաղացել եմ մաթեմատիկայի բրեյն բոքսը, որը տրամաբանություն է զարգացնում։

 1. Ընտանեկան խաղեր, եթե կան էդպիսիք

«Uno», «Flying airplane chess», «Օձեր և աստիճաններ» և այլն։

20200405_232917

 1. Ինչ հետաքրքիր ժամանց կառաջարկես մյուսներին

Կառաջարկեմ խաղալ «Uno», «Flying airplane chess», «Օձեր և աստիճաններ» և այլ խաղերը։ Կառաջարկեմ դիտել «Маленький Принц», «Невезучие», «Игрушка», «Полет навигатора», «Освободите Вилли», «Красавица и чудовише», «Чудо»։

 1. Համացանցից ի՞նչ նյութեր ես կարդում, ի՞նչ կայքեր են քեզ հետաքրքրում

Օրինակ՝ «Star Slime», «Анна Оськина» յութուբերներին։

 1. Ինչ գիրք ես կարդում․ գրիր հեղինակին, գրքի վերնագիրը

Ես կարդում «Հարրի Փոթեր» գիքը, որի հեղինակն է Ջոան Ռոուլինգը։ Գրքի վերնագիրն է «Հարրի Փոթերը և Կրակի Գավաթը»։

20200405_232848

 1. Ինչ ֆիլմ ես նայում․գրիր ֆիմի անունը, եթե հնարավոր է՝ կցիր նաև հղումը

Հիմա ես նայում եմ «Stranger Things» http://strangerthings.online, «The X files» http://fanserial.net/the-x-files/

Նաև նայել եմ այս լավ ֆիլմերը․ «Маленький Принц» http://mega-mult.ru/multfilm/447-malenkii-princ-2015.html, «Невезучие» https://www.kinopoisk.ru/film/20908/, «Игрушка» http://baskino.me/films/komedii/2184-igrushka.html, «Полет навигатора» http://baskino.me/films/priklyuchencheskie/7386-polet-navigatora.html, «Освободите Вилли» http://baskino.me/films/dramy/4447-osvobodite-villi.html, «Красавица и чудовище» https://www.kinopoisk.ru/film/744987/, «Чудо» https://gidonline.io/film/chudo-2/։

 • Ի՞նչ հաղորդումներ ես նայում դու, կամ՝ ընտանիքով։

Նայում եմ «Da Vinchi Learning» ալիքի բոլոր հաղորդումները։

 1. Ի՞նչ ընդհանուր թեմաների մասին եք խոսում, քննարկում /եթե կան էդպիսիք

Քննարկում ենք նայած ֆիլմերը և հաղորդումները։

 1. Ի՞նչ բակային աշխատանքներ եք անում, եթե ունեք բակ։

Չունենք բակ։