Առցանց ուսուցում տանը Ապրիլի 7

1019,1021-1022(մնաց.),1031բ,դ

 1. Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառման մեջ ստորակետից հետո կա չորս թվանշան։ Որքա՞ն է այդ կոտորակի հայտարարում եղած զրոների քանակը։

4

 

 1. Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա ամբողջ մասը.

բ) 2/100=0, 02 (0)

դ) 5677/10=567, 7 (567)

 

 1. Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա կոտորակային մասը.

բ) 2675/10=267, 5 (5/10=1/2)

դ) 65782/100=657, 82 (82/100=41/50)

 

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.

բ) (3/8-3 9/11) * 2-1/4=-7 3/22

3/8-3 9/11=3/8-42/11=33-336/88= -303/88

-303/88*2=-303/44

-303/44-1/4=-303/44-11/44= -314/44= -7 6/44=-7 3/22

դ) -5 4/5+(2 ¾-1 2/7):1/28=35 1/5

2 ¾-1 2/7=11/4-9/7=77-36/28=41/28

41/28:1/28=41/28*28/1=41

-5 4/5+41= -29/5+41/1= -29+205/5=205/5-29/5=176/5=35 1/5

Առցանց ուսուցում տեսադաս Ապրիլի 6

 1. Դիրքային գրառումով գրե՛ք տասնորդական կոտորակը.

ա) 372/10=37, 2

բ) 813/100=8, 13

գ) 13/1000=0, 013

դ) 3/100=0, 03

ե) 4567/10=456, 7

զ) 932/1000=0, 932

է) 129/100=1, 29

ը) 513/10000=0, 0513

 

 1. Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով. ա) 3,87 = 187/100

բ) 16,99 = 1699/100

գ) 137,56 = 13756/100

դ) 0,003 = 3/1000

ե) 1, 001 = 1001/1000

զ) 37,1 = 371/10

է) 3,5978 = 35978/10000

ը) 74,0938 = 740938/10000

 

 1. Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը ստանալու համար համարիչին ձախից կցագրել են երեք 0։ Որքա՞ն է այդ կոտորակի համարիչի և հայտարարի թվանշանների քանակների տարբերությունը։

00012/10000=1, 2

 

 1. Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա ամբողջ մասը.

ա) 91/10=9, 1    ամբ․ 9

գ) 3214/100=32, 14     ամբ․ 32

 

 1. Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա կոտորակային մասը.

ա) 83/100=083/100=0, 83

գ) 998/1000=0998/1000=0, 998

 

 1. 10, 11, 25, 39, 45, 100, 200, 205, 397 թվերից առանձնացրե՛ք այն թվերը, որոնք բաժանվում են 5‐ի:

10, 25, 45, 100, 200, 205

 

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (3/7-1 1/6) * 8+4/7=-112/21

3/7-1 1/6=3/7-7/6=3+6/7*6-7*7/6*7=-31/42

-31/42*8=-124/21

-124/21+4/7=-112/21

 

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x = 1, X=1:2=1/2

բ) 2x = 4,   X=4:2=4/2