Առցանց ուսուցում Ապրիլի 8

Իրականացման ժամկետը` մարտի 30-ապրիլի 14

Մասնակիցներ` 6-րդ դասարանի աշակերտներ

Նպատակը` համեմատական կարողությունների զարգացում

Իրականացման ընթացքը`

 • Ընթերցել Ղազարոս Աղայանի «Անահիտ» ստեղծագործությունը:
 • Դիտել «Անահիտ» մուլտֆիլմը:
 • Բլոգում «Անահիտ» հեքիաթի և մուլտֆիլմի տարբերությունները վերնագրի տակ համեմատել գիրքն ու մուլտֆիլմը:
  • Սյուժետային տարբերություններ
  • Հերոսների տարբերություններ
  • Հերոսների բնավորության ու արարքների տարբերություններ
  • Այլ տարբերություններ

«Անահիտ» հեքիաթի և մուլտֆիլմի տարբերությունները

Մուլտֆիլմն ու հեքիաթը տարբերվում են նրանով, որ մուլտֆիլմում կան ուրիշ հերոսներ, որ մարդկանց փակում էին ոչ թե շինությունում այլ ժայռում։ Վաչագանը ոչ թե ծանոթանալուց հետո հրամայեց Անահիտին ասել, որ ուզում է ամուսնանալ հետը, այլ ասեց հենց աղբյուրի մոտ անձամբ։ Տարբերվում է այն, որ սուրբի տեղը մուլտֆիլմում Վաչագանի հորեղբայրն է չարը և վատը և այլն։

Հերոսները տարբերվում էին նրանով, որ Զանգին խոսում էր, սուրբի տեղը մուլտֆիլմում Վաչագանի հորեղբայրն է չարը, հեքիաթի մեջ ծառայի անունը Վաղինակ էր, իսկ մուլտֆիլմում Սերոփ և այլն։

Իմ կարծիքով, բոլոր հերոսները մուլտֆիլմում ավելի հստակ և քաջ են։

 • Աշխատանքը ներկայացնել տեսանյութով:

Արդյունքներ` համեմատական աշխատանքներ, տեսանյութեր:

Առցանց ուսուցում Ապրիլի 8

Իրականացման ժամկետը` մարտի 30-ապրիլի 14

Մասնակիցներ` 6-րդ դասարանի աշակերտներ

Նպատակը` հեքիաթի ընթերցում, վերլուծում

Իրականացման ընթացքը`

 1. Ընթերցել Ղազարոս Աղայանի «Անահիտ» ստեղծագործությունը:
 2. Ամենատպավորիչ ու սիրելի տողերը տեղադրել բլոգում:

Շատ դադրած ու քրտնած էին։ Գյուղի աղջկերքը եկել էին աղբյուրից ջուր տանելու և հերթով լցնում էին կուժերն ու փարչերը։ Վաչագանը սաստիկ ծարավել էր։ Նա ջուր ուզեց, և աղջիկներից մինը լցրեց փարչը և ուզեց Վաչագանին տալ, բայց մի ուրիշ աղջիկ նրա ձեռքից խլեց փարչը և
դարտկեց։ Ինքը նորից լցրեց, բայց էլի դարտկեց։ Վաչագանի թուքը ցամաքել էր, և
անհամբեր սպասում էր, թե՝ երբ պետք է արդյոք իրան ջուր հասցնեն, բայց մեր անծանոթ
աղջկա հոգը չէր այդ. նա կարծես խաղ էր անում, լցնում, դարտկում էր և այդ կրկնեց
չորս-հինգ անգամ, միայն վեցերորդ անգամին տարավ, իրան անծանոթ որսորդին տվավ։
Վաչագանը երբ որ խմեց և փարչը տվավ Վաղինակին՝ ինքն սկսեց խոսեցնել աղջկանը և
հարցրեց, թե՝ ինչո՞ւ նա իսկույն չբերավ ջուրը. չլինի՞ թե կատակ անել ուզեց կամ
բարկացնել։ Աղջիկը նրան պատասխանեց.
— Մենք սովորություն չունինք մի օտար երիտասարդի հետ կատակ անել, մանավանդ՝
երբ նա ջուր է ուզում։ Բայց ահա՛ ինչ էր իմ միտքը։ Ես տեսա, որ դուք դադրած ու քրտնած
եք, իսկ այդ վիճակի մեջ սառը ջուրը վնաս է մարդուն, դրա համար ես գիտությամբ
ուշացրի, մինչև դուք մի փոքր հանգստանաք և հովանաք։

 1. Գրել վերլուծական աշխատանք` շարադրելով մտքերը հետևյալ թեմաներից մեկով`
  • Անահիտից սովորածս
  • Վաչագանի մասին
  • Ինչով էր յուրահատուկ Անահիտը
  • Ինչպես կավարտեի հեքիաթը
  • Թե այս գիրքը չընթերցեի
  • Այլ թեմա

Անահիտից սովորածս

Անահիտը շատ գեղեցիկ, բարի, խելացի և իմաստուն է։ Նրանից ես սովորեցի այն, որ ոչ մի անգամ պետք չի հուսահատվել և հավատալ մինչև վերջինը։ Սովորեցրեց, որ ամեն դժվար պահին կարելի է ելք գտնել։ Նաև այն, որ սերը ամեն ինչից կարևոր է։

Առցանց ուսուցում տնային աշխատանք Ապրիլի 8

1025-1026(մնաց.), 1032բ,դ, 1034,1038,1040

 1. Կարդացե՛ք կոտորակը.

բ) 113,07 , դ) 12,1 , զ) 10,001 ,  ը) 5,137։

 

 1. Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը.

բ) յոթ ամբողջ քսանհինգ հազարերորդական,

7, 025

դ)  զրո ամբողջ երկու հարյուր երեսունյոթ հազարերորդական,

0, 237

ե) մինուս հարյուր ութսունյոթ ամբողջ երեք հարյուր իննսուն հազարերորդական

-187, 390

 

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 3x = 4

X=4:3=1 1/3

դ) 8x = 7

X=7:8=0, 875

 

 1. Ուղղանկյունանիստի կողերի երկարություններն են՝ 2 սմ, 1/3 սմ և 6 սմ։ Գտե՛ք նրա ծավալը։

6*1/3=2սմ2

2*2=4սմ3

 

 1. Գծագրում, որի մասշտաբը 3 ։ 5 է, հատվածի երկարությունը 6 սմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ հատվածը այն գծագրում, որի մասշտաբը 7 ։ 2 է։

6*5:3=10սմ

10*7:2=35սմ

 

 1. Մի թիվը մյուսից մեծ է 6 անգամ։ Եթե այդ թվից հանենք 5 3/4, իսկ մյուսին գումարենք 19 1/4, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որո՞նք են տրված թվերը։

5 ¾=23/4

19 ¼=77/4

6x-23/4=x+77/4

6x-x=23/4+77/4

5x=23/4+77/4

5x=100/4=25

X=25:5=5

6x=6*5=30

Առցանց ուսուցում տեսադաս Ապրիլ-8

1023 ա,գ,ե,է,  1024 ա,գ, 1025 ա,գ,ե,է, 1026 ա,գ, 1032ա,գ,  1033, 1039,1041

 

 1. Անվանե՛ք տասնորդական կոտորակի բոլոր կարգերը.

ա) 456,23

Տասնորդական-2

Հարյուրերորդական-3

Միավոր-456

բ) 1,456

Տասնորդական-4

Հարյուրերորդական-5

Հազար-ական-6

Միավոր-1

գ) 0,8921

Տասնորդական-8

Հարյուրերորդական-9

Հազար-ական-2

Տասհազար-ական-1

Միավոր-0

դ) 10,656

Տասնորդական-6

Հարյուրերորդական-5

Հազար-ական-6

Միավոր-10

ե) 31,7452

Տասնորդական-7

Հարյուրերորդական-4

Հազար-ական-5

Տասհազար-ական-2

Միավոր-31

զ) 204,3005

Տասնորդական-3

Հարյուրերորդական-0

Հազար-ական-0

Տասհազար-ական-5

Միավոր-204

է) 0,69344

Տասնորդական-6

Հարյուրերորդական-9

Հազար-ական-3

Տասհազար-ական-4

Հարյուրհազար-ական-4

Միավոր-0

ը) 1245,38

Տասնորդական-3

Հարյուրերորդական-8

Միավոր-1245

թ) 7632,56472

Տասնորդական-5

Հարյուրերորդական-6

Հազար-ական-4

Տասհազար-ական-7

Հարյուրհազար-ական-2

Միավոր-7632

 

 1. Ի՞նչ թվանշան է գրված 364, 50791 կոտորակի`

ա) հարյուրյակների կարգում,

3

բ) տասնորդականների կարգում,

5

գ) տասհազարերորդականների կարգում,

9

դ) տասնյակների կարգում

6

 

 1. Կարդացե՛ք կոտորակը.

ա) 0,385

գ) 894,1503

ե) –0,00301

է) –100,01

 

 1. Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը.

ա) զրո ամբողջ մեկ հարյուրերորդական,  0, 01

գ)  երեսուներկու ամբողջ տասնութ տասհազարերորդական,  32, 0018

 

 1. Լուծե՛ք հավասարումը. ա) 2x = 1,  բ) 3x = 4,  գ) 4x = 20,   դ) 8x = 7։

 

 1. Մարդու քայլի երկարությունը 3/4 մ է։ Որքա՞ն է այն ճանապարհի երկարությունը, որն անցնելու համար նա պիտի անի միլիոն քայլ։

¾ * 1000000=750000մ=750կմ

 

 1. Ինքնաթիռը երկու քաղաքների միջև եղած հեռավորությունն անցել է 3 ժ 20 ր‐ում։ Եթե ինքնաթիռի արագությունը 200 կմ/ժ‐ով ավելին լիներ, ապա նույն հեռավորությունը այն կանցներ 2 ժ 30 ր‐ում։ Որքա՞ն էին ինքնաթիռի արագությունը և քաղաքների հեռավորությունը։

Արագություն = X

X=

3*20=3 1/3ժամ

X*3 1/3=3 1/3xկմ ճանապարհ

X+200կմ/ժ

2ժ 30ր=2 1/2 ժամ

(x+200)*2 ½

3 1/3x=(x+200)*2 ½

10/3x=(x+200)*5/2

10/3x=5/2x+200*5/2

10/3x=5/2x+500

10/3x+5/2x=500

5/6x=500

X=500:5/6=500*6/5=600կմ/ժ

3 1/3*600=10/3*600=2000կմ

 

 1. Մի բանվորը, աշխատելով մենակ, կարող է ավարտել տրված աշխատանքը 9 օրում, իսկ մյուսը՝ 12 օրում։ Միասին աշխատելով՝ աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն բանվորները 1 օրում։

1/9+1/12=4/36+3/36=7/36 մասը