Daily Archives: 12.10.2020

Ֆիզիկա Տնային աշխատանք

 1. Ֆիզիկական մեծություններ են՝ բարձրությունը, զանգվածը, երկարությունը, արագությունը և այլն։
 2. Չափել ֆիզիկական մեծությունը՝ նշանակում է այն համեմատել նույնատիպ մեծության հետ, որն ընդունված որպես միավոր։
 3. Ջերմաչաթ, քանոն, չափագլան և այլն։
 4. Բաժանումների գծիկները և որորշ գծիկների մոտ գրված թվերը միասին նարկայացնում են քանոնի սանդղակը։
 5. Երկու հարևան գծիկների միջև հեռավորությունը կոչվում է սանղակի բաժման արժեք։
 6. Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը կոչվում է սարքի չափման սխալ։
 7. Չափման սխալը կախված է բաժանման արժեքից։
 8. Ուղղակի է կոչվում այն չափումը, որը կատարվում է չափիչ սարքի միջոցով։ Օրինակ՝ առարկայի երկարության չափումը չափաքանոնով։ Անուղղակի է կոչվում այն չափումը, երբ տվյալ մեծության արժեքը որոշվում է այլ մեծությունների ուղղակի չափման միջոցով։ Օրինակ՝ որոշել ուղղանկյան ծավալը նրա երկարության և լայնության ուղղակի չափման միջոցով։
 9. Հնարավոր չէ։
 10. 3 գ ։ Սանդղակի բաժանման արժեքը՝ մեկ վարկյան։
  Սարքի ցուցմունքը՝ 0
  4։ Սանղակի բաժանման արժեք՝ 1C
  Սաքրի ցուցմունք 18C
 11. Բաժանման արժեքները՝ 1C 
  Ցուցմունքները՝ 36.6C, 24C
 12. Երկարություն 6մ
  Լայնություն 4մ
  S= 24մ2

Ֆիզիկա

Ինքնաթիռ

Նավթը

Թռիչք

Ճոճանակի տատնվելը

Կապարի հալվելը

Տերևների սոսափյունը

Էլեկտրասալիկի տաքանալը

Աստղերի առկայծումը

Չափագլան

3.8 սմ

1մմ

1մմ

36սմ3

50սմ3

5սմ3