Daily Archives: 22.10.2020

Աշխարհագրություն Տնային աշխատանք

Ի՞նչ տարբերություն կա բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների միջև:

Բնական պայմանը մեր շրջապատն է, որտեղ մենք ապրում ենք։ Բնական ռեսուրսները մենք օգտագործում ենք մեր շրջապատից։

Կարո՞ղ է բնական պայմանը ժամանակի ընթացքում դառնալ բնական ռեսուրս, բերել օրինականեր:

Այո, կարող է։ Օրինակ՝ հանքերը, անտառները, կենդանական աշխարհը, ջուրը, բուսականությունը և այլն։

Նշեք հինգ սպառվող չվերականգնվող ռեսուրս և հինգ սպառվող վերականգնվող ռեսուրս:

Սպառվող չվերականգնվող-փայտ, քարածուխ, նավթ, գազ, հանքեր

Սպառվող վերականգնվող-կենդանական աշխարհը, բույսերը, ջուրը, արտաքին էներգետիկ, թթվածնի ռեսուրսները

Նշեք հինգ ռեսուրս, որոնց սպառվելու դեպքում կարելի է փոխարինել այլ ռեսուրսով:

Նավթը, քարածուխը, բնական գազը, կենդանիները, միջուկային հումք։

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Օգնի´ր ինձ կարգի բերել տեքստը, ուղղել տեքստի ուղղագրական, կետադրական և այլ սխալները:

Այս գիրգը ունի 240 էջ։ Ըստ վերչին նորություների գիրգը գրվել է 1420թ-ին։ Այն անվանում են Վոյնիչի գիրքը, վորովհետեվ գնվել է Վոյնիչի կողմից։ Անհայտ այբուբենով գրված գիրգը հետազոտվեց 1դար որից հետո պարզեցին մի քանի բառի նշանակություն։ Մարդիկ ունեն մի քանի կարծիք այս գրքի մասին ։Առաջինը որ այս գիրքը կեղծ է և ստեղցել էն գումար աշխատելու համար։ Երկրորդը,որ այն գրվել է հենց անձամբ Վոյնիչի կողմից, իսկ վերջին վարկածը,որ դա մի հին այբուբեն է որը հայտնաբերված չի եղել տարիներ առաջ։ Իմ կարծիքն այսպիսին է՝ այս ձեռագիրը եղել է շատ տարիներ առաջ և հետո մոռացվել է հասարակության կողմից

Այս գիրքն ունի 240 էջ։ Ըստ վերջին նորությունների՝ գիրքը գրվել է 1420թ-ին։ Այն անվանում են Վոյնիչի գիրք, որովհետև գնվել է Վոյնիչի կողմից։ Անհայտ այբուբենով գրված գիրքը հետազոտվեց մեկ դար որից հետո պարզեցին մի քանի բառի նշանակություն։ Մարդիկ ունեն մի քանի կարծիք այս գրքի մասին։ Առաջինը, որ այս գիրքը կեղծ է, և ստեղծել են գումար աշխատելու համար։ Երկրորդը, որ այն գրվել է հենց անձամբ Վոյնիչի կողմից, իսկ վերջին վարկածը, որ դա մի հին այբուբեն է որը հայտնաբերված չի եղել տարիներ առաջ։ Իմ կարծիքն այսպիսին է. այս ձեռագիրը եղել է շատ տարիներ առաջ և հետո մոռացվել է հասարակության կողմից: