Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

  1. Կընտրես քո բլոգից որևէ ստեղծագործական աշխատանք:
  2. Կառանձնացնես տեքստում հանդիպած գոյականները:
  3. Յուրաքանչյուր գոյականի դիմաց կնշես տեսակները, թիվը, հոլովը, հոլովումը: Օրինակ՝ ընկեր-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ոջ հոլովման (հոլովումը գտնելու համար բառը դարձնում ենք սեռական հոլովի):

Փորձեր անելիս պետք է հագած լինել խալաթ, ձեռնոցներ, ակնոցներ և այլն։ Այդ ամենը պետք է նրա համար, որ եթե մի բան սխալ լինի և նյութը թափվի ձեր վրա դուք պաշտպանված լինեք և այրվածքներ կամ չեն լինի կամ քիչ կլինեն։ Պետք է սպիրտայրոցը վառելուց հետո այն հանգցնել ոչ թե փչելով այլ կափարիչը դնելով բոցի վրա։ Նաև չի կարելի ուտել փորձ կատարելու ժամանակ։

Փորձեր-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի

խալաթ-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի

ձեռնոցներ-իրանիշ, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի

ակնոցներ-իրանիշ, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի

նրա-անձնանիշ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -նց

նյութը-իրանիշ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, հայցական հոլով, -ի (ը-ն սղվում է)

ձեր-անձնանիշ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ոնց

այրվածքներ-իրանիշ, նյութական, հոգնակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի

սպիրտայրոցը-իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, հայցական հոլով, -ի (ը-ն սղվում է)

կափարիչը-իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, հայցական հոլով, -ի (ը-ն սղվում է)

բոցի-իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, սեռական հոլով, -ի

ժամանակ-իրանիշ, վերացական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի

Աշխարհագրություն Տնային աշխատանք

Դասի հղումը
Այլ հղումներ 1 2
Բնակչության թվաքանակի հաշվիչ

1. Որո՞նք են աշխարհի բնակչության կտրուկ աճի պատճառները:

Հիմնական պատճառներն են բարձր ծնելիությունը և ցածր մահացությունը։

2. Ինչու ՞ է անհրաժեշտ իմանալ բնակչության մասին տվյալները:

Որպեսզի հնարավոր լինի հաշվարկել տնտեսական, անասնաբուժական և գյուղատնտեսական ապրանքների անհրաժեշտ քանակը և ճիշտ տեղաբաշխել։

3. Ինչու՞ է զարգացած երկրներում բնակչության աճը ավել քիչ, քան ոչ զարգացած երկրներում, չնայած այն հանգամանքին, որ զարգացած երկրներում կյանքի պայմաններն ավելի լավ են:

Որովհետև զարգացա երկրներում մարդիկ ապրում են հիմնակնում քաղաքներում և զբաղվածություն ունեն։ Այդ պատճառով նրանք ավելի քիչ երեխա են ունենում քան զարգացող երկրներում։ Զարգացող երկրներում ծնելիությունը բարձր է, որովհետև մարդիկ ապրում են գյուղերում, ունենք ցածր զբաղվածություն և դրան նպաստում է նաև կրոնը և ազգային սովորույթները։